Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Vety

Indeksi Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

161 suhteet: Absorptio (sähkömagneettinen säteily), Aineenvaihdunta, Alkalimetalli, Alkoholit, Alkuaine, Amiinit, Ammoniakki, Ammoniumioni, Antivety, Antoine Lavoisier, Aristoteles, Atomi, Atomiorbitaali, Aurinko, Beetahajoaminen, Bohrin atomimalli, CANDU, Celsiusaste, Columbian yliopisto, Deuterium, DNA, Elektrolyysi, Elektronegatiivisuus, Elektroni, Elektroniaffiniteetti, Elektronikuori, Emäs, Epämetalli, Erittäin korkean lämpötilan reaktori, Ernest Rutherford, Flogiston-teoria, Fluori, Fossiilinen polttoaine, Fuusioreaktio, Galliumnitridi, Gustav Kirchhoff, Haber–Bosch-menetelmä, Halogeeni, Hapetusluku, Happamuus, Happi, Happo, Harold Clayton Urey, Helium, Helium-3, Henry Cavendish, Hiili, Hiilihydraatti, Hiilimonoksidi, Hiilineutraali polttoaine, ..., Hiilivedyt, Hindenburg (zeppeliini), Hybridisaatio, Hydridi, Hydroksidi, Ilma, Ilmalaiva, Ilmapallo, Ioni, Ionisoitumisenergia, Isotooppi, IUPAC, Jaksollinen järjestelmä, James Dewar, Johann Balmer, Joseph von Fraunhofer, Joule, Jupiter, Kaasu, Kaasuturbiini, Kaksoisfluidireaktori, Kalium, Kalkkivalo, Kantoraketti, Karboksyylihapot, Kasviöljy, Kelvin, Kemiallinen merkki, Kemianteollisuus, Kiehumispiste, Kivihiili, Klassiset alkuaineet, Kloroformi, Korkean lämpötilan elektrolyysi, Kosminen säteily, Kovalenttinen sidos, Krakkaus, Kryogeeninen ajoaine, Kryogeniikka, Lannoite, Litium, Litiumhydridi, Maa, Maaöljy, Maakaasu, Metaani, Metallien sähkökemiallinen jännitesarja, Molekyyli, Mooli, Moolimassa, Natrium, Natriumhydridi, Natriumhydroksidi, Nestevety, Neutroni, Niels Bohr, Normaali-ilmakehä, Oksoniumioni, Orgaaninen yhdiste, Palaminen, Paracelsus, Pimeäfermentaatio, Platina, Polttokenno, Polttomoottori, Poolisuus, Proteiini, Protoni, Radioaktiivisuus, Raskas vesi, Rasva, Rauta, Rauta(III)oksidi, Rikkihappo, Robert Boyle, Robert Bunsen, Saksa, Sinkki, Sinkkikloridi, Spektri, Spektriviiva, Spektroskopia, Spin, Sulamispiste, Suola, Suolahappo, Suprajohde, Tähti, Termospullo, Tiheys, Tritium, Tulivuorenpurkaus, Tupolev Tu-154, Typpi, Tyydyttynyt rasvahappo, Valenssi (kemia), Välisijayhdiste, Vedyn isotoopit, Vesi, Vesikaasu, Vety ja atomi, Vetyauto, Vetysidos, Vetytalous, VTT, Werner Heisenberg, Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia, Ydinvoimala, Yhdiste, Yhdysvallat, 1766. Laajenna indeksi (111 lisää) »

Absorptio (sähkömagneettinen säteily)

Alemmalla energiatilalla oleva elektroni nousee korkeammalle energiatilalle saatuaan energiaa säteilystä. Absorptiolla tarkoitetaan kvanttimekaniikassa prosessia, jossa fotonin energia siirtyy esimerkiksi atomille, jonka valenssielektroni siirtyy korkeampaan energiatilaan.

Uusi!!: Vety ja Absorptio (sähkömagneettinen säteily) · Katso lisää »

Aineenvaihdunta

Aineenvaihdunta eli metabolia on biologinen prosessi, jossa ravintoaineita muokataan, jotta saataisiin energiaa ja rakennusaineita solun tai eliön käyttöön.

Uusi!!: Vety ja Aineenvaihdunta · Katso lisää »

Alkalimetalli

Alkalimetallit ovat alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ensimmäinen pääryhmä.

Uusi!!: Vety ja Alkalimetalli · Katso lisää »

Alkoholit

Alkoholit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joissa hydroksyyliryhmä (-OH) on kiinnittynyt tyydyttyneeseen hiiliatomiin.

Uusi!!: Vety ja Alkoholit · Katso lisää »

Alkuaine

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Alkuaine määritellään aineeksi, jonka atomien ytimissä on tietty määrä protoneja.

Uusi!!: Vety ja Alkuaine · Katso lisää »

Amiinit

Primäärinen amiini/ Sekundäärinen amiini/ Tertiäärinen amiini Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, joissa on vetyatomin tai -atomien tilalla orgaaninen ryhmä.

Uusi!!: Vety ja Amiinit · Katso lisää »

Ammoniakki

Jupiterin kaasukehästä 0,026% on ammoniakkia Ammoniakkikaasupullo Ammoniakki on huoneenlämmössä olomuodoltaan pistävänhajuinen, väritön kaasu.

Uusi!!: Vety ja Ammoniakki · Katso lisää »

Ammoniumioni

Ammoniumionin rakenne Ammoniumioni on moniatominen positiviinen kompleksi-ioni, jonka kemiallinen kaava on NH4+.

Uusi!!: Vety ja Ammoniumioni · Katso lisää »

Antivety

Antivedyn ja vedyn rakenne Antivety on antimateriasta koostuva vetyä vastaava alkuaine.

Uusi!!: Vety ja Antivety · Katso lisää »

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier Antoine Laurent de Lavoisier (26. elokuuta 1743 Pariisi – 8. toukokuuta 1794 Pariisi) oli ranskalainen kemisti.

Uusi!!: Vety ja Antoine Lavoisier · Katso lisää »

Aristoteles

Aristoteles (384 eaa. Stageira – 322 eaa.) oli antiikin kreikkalainen filosofi ja tiedemies.

Uusi!!: Vety ja Aristoteles · Katso lisää »

Atomi

Atomi (jakamaton) on alkuaineen kemiallisesti pienin osa.

Uusi!!: Vety ja Atomi · Katso lisää »

Atomiorbitaali

Elektronien atomi- ja molekyyliorbitaaleja Atomiorbitaali on kvanttimekaanisessa atomimallissa ratkaisu elektronin aaltoyhtälölle.

Uusi!!: Vety ja Atomiorbitaali · Katso lisää »

Aurinko

Aurinko (symboli: ☉) on tähti, jota Maa kiertää.

Uusi!!: Vety ja Aurinko · Katso lisää »

Beetahajoaminen

Beetahajoaminen on ydinfysiikassa radioaktiivinen hajoaminen, jossa vapautuu beetahiukkanen (elektroni tai positroni).

Uusi!!: Vety ja Beetahajoaminen · Katso lisää »

Bohrin atomimalli

Bohrin atomimalli. Bohrin atomimalli on ensimmäinen semikvanttimekanistinen fysikaalinen atomimalli, joka kuvaa atomin pieneksi positiivisesti varautuneeksi ytimeksi, jota elektronit kiertävät eritasoisilla radoilla, kuten planeetat kiertävät Aurinkoa ja kuut planeettoja.

Uusi!!: Vety ja Bohrin atomimalli · Katso lisää »

CANDU

Canadian Deuterium Uranium Reactor eli CANDU on raskasvesireaktorityyppi, jossa jäähdytin- ja hidastinaineena ensiöpiirissä on raskas vesi (Dideuteriumoksidi D2O).

Uusi!!: Vety ja CANDU · Katso lisää »

Celsiusaste

Lämpömittari celsius- ja fahrenheitasteikoilla. Celsiusaste (yksikön tunnus °C, yksikön nimen kirjoitusasu ”celsiusaste”, yleiskielessä ”aste”) on SI-järjestelmän mukainen lämpötilan johdannaisyksikkö.

Uusi!!: Vety ja Celsiusaste · Katso lisää »

Columbian yliopisto

Columbian yliopisto on New Yorkissa sijaitseva yksityinen yliopisto.

Uusi!!: Vety ja Columbian yliopisto · Katso lisää »

Deuterium

Vety – '''Deuterium''' – Tritium Deuterium (D tai 2H) on vedyn isotooppi.

Uusi!!: Vety ja Deuterium · Katso lisää »

DNA

Osa DNA-kaksoiskierteestä, joka koostuu kahdesta toisiinsa kiinnittyneestä juosteesta (kuvassa vain lyhyt katkelma kokonaisesta kaksoiskierteestä). Deoksiribonukleiinihappo eli DNA on nukleiinihappo, joka sisältää kaikkien eliöiden solujen ja joidenkin virusten geneettisen materiaalin.

Uusi!!: Vety ja DNA · Katso lisää »

Elektrolyysi

Anodi ja katodi koeputkessa laboratorioelektrolyysilaitteistossa Elektrolyysi (kreikk. ēlektron 'sähkö' + lysis 'hajottaminen') on sähkövirran avulla aikaan saatu eräiden aineiden, elektrolyyttien kemiallinen hajoaminen.

Uusi!!: Vety ja Elektrolyysi · Katso lisää »

Elektronegatiivisuus

Elektronegatiivisuus on suhteellinen mitta, joka kuvaa sitä, miten voimakkaasti atomi vetää puoleensa yhteisiä sidoselektroneja molekyylissä.

Uusi!!: Vety ja Elektronegatiivisuus · Katso lisää »

Elektroni

Elektroni on alkeishiukkanen, jolla on yhden alkeisvarauksen eli 1,602176634 · 10−19 coulombin suuruinen negatiivinen sähkövaraus.

Uusi!!: Vety ja Elektroni · Katso lisää »

Elektroniaffiniteetti

Elektroniaffiniteetti on energia, joka vapautuu tai sitoutuu, kun kaasutilassa olevaan atomiin tai ioniin liittyy yksi elektroni.

Uusi!!: Vety ja Elektroniaffiniteetti · Katso lisää »

Elektronikuori

Kuvassa on barium-atomi. Kuvassa on kuusi elektronikuorta. Kvanttimekaniikassa elektronikuori eli pääenergiataso on ryhmä atomiorbitaaleja, joilla on sama pääkvanttiluku n. Elektronikuorimallilla voidaan kuvata elektronien keskimääräistä sijaintia atomiytimen ympärillä.

Uusi!!: Vety ja Elektronikuori · Katso lisää »

Emäs

Emäs eli alkali on hapon vastakohta.

Uusi!!: Vety ja Emäs · Katso lisää »

Epämetalli

Epämetallit ovat alkuaineita, jotka eivät käyttäydy kuten metallit.

Uusi!!: Vety ja Epämetalli · Katso lisää »

Erittäin korkean lämpötilan reaktori

Eräs erittäin korkean lämpötilan reaktorin periaatekaavio (2002). Erittäin korkean lämpötilan reaktori eli VHTR tai korkean lämpötilan kaasujäähdytteinen reaktori on neljännen sukupolven ydinreaktori, joka on tarkoitettu vedyn tuottamiseen vetytaloutta tai metanolitaloutta varten.

Uusi!!: Vety ja Erittäin korkean lämpötilan reaktori · Katso lisää »

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford, Nelsonin ensimmäinen paroni Rutherford, OM, PC, FRS, PRS (30. elokuuta 1871 Spring Grove, Uusi-Seelanti – 19. lokakuuta 1937 Cambridge, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta) oli Uudessa-Seelannissa syntynyt brittiläinen fyysikko.

Uusi!!: Vety ja Ernest Rutherford · Katso lisää »

Flogiston-teoria

Flogiston-teorian avulla pyrittiin selittämään palamista. Flogiston-teoria oli 1600- ja 1700-lukujen kemiallinen teoria, jolla pyrittiin selittämään palaminen.

Uusi!!: Vety ja Flogiston-teoria · Katso lisää »

Fluori

Fluori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on F, järjestysluku 9 ja CAS-numero 7782-41-4.

Uusi!!: Vety ja Fluori · Katso lisää »

Fossiilinen polttoaine

Fossiiliset polttoaineet ovat polttoaineita, jotka syntyvät eliöiden biomassan fossiloituessa maaperään.

Uusi!!: Vety ja Fossiilinen polttoaine · Katso lisää »

Fuusioreaktio

Fuusioreaktio on ydinreaktio, jossa kaksi kevyttä atomiydintä yhtyy yhdeksi raskaammaksi.

Uusi!!: Vety ja Fuusioreaktio · Katso lisää »

Galliumnitridi

Galliumnitridi (GaN, gallium nitride) on galliummetallin ja epämetalleihin kuuluvan typen muodostama epäorgaaninen yhdiste, jossa gallium jakaa elektropositiivisena (Linus Paulingin elektronegatiivisuusarvoilla 1,6) elektroninsa elektronegatiivisemmalle typelle (elektronegatiivisuusarvo 3,0).

Uusi!!: Vety ja Galliumnitridi · Katso lisää »

Gustav Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff Gustav Robert Kirchhoff (12. maaliskuuta 1824 Königsberg – 17. lokakuuta 1887 Berliini) oli preussilainen fyysikko, joka tunnetaan erityisesti sähköpiirien virran jakautumista ja potentiaalia koskevista laeistaan.

Uusi!!: Vety ja Gustav Kirchhoff · Katso lisää »

Haber–Bosch-menetelmä

Haber–Bosch-menetelmä: 1. höyryreformointi, 2. ilman lisäys, 3. CO:n hapetus, 4. CO2 poisto, 5. ammoniakkisynteesi, 6. ammoniakin nesteytys Haber–Bosch-menetelmä on nykyaikainen ja taloudellinen ammoniakin valmistusmenetelmä, jonka kehittivät saksalaiset tiedemiehet Fritz Haber ja Carl Bosch vuonna 1909.

Uusi!!: Vety ja Haber–Bosch-menetelmä · Katso lisää »

Halogeeni

Halogeeneja: kloori, bromi ja jodi. Halogeenit ovat jaksollisen järjestelmän 17.

Uusi!!: Vety ja Halogeeni · Katso lisää »

Hapetusluku

Hapetusluku eli hapetusaste on luku, joka kuvaa jossakin määrin atomin luovuttamaa tai vastaanottamaa elektronijakaumaa.

Uusi!!: Vety ja Hapetusluku · Katso lisää »

Happamuus

Happamuus tarkoittaa positiivisten vetyionien (H+) (protonien) aktiivisuutta liuoksessa.

Uusi!!: Vety ja Happamuus · Katso lisää »

Happi

Nestemäistä happea Happi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on O, järjestysluku 8 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Vety ja Happi · Katso lisää »

Happo

Rikkihappo on yksi tunnetuimmista hapoista. Happo on kemiassa aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin.

Uusi!!: Vety ja Happo · Katso lisää »

Harold Clayton Urey

Harold Clayton Urey (29. huhtikuuta 1893 – 5. joulukuuta 1981) oli yhdysvaltalainen kemisti.

Uusi!!: Vety ja Harold Clayton Urey · Katso lisää »

Helium

Helium on alkuaine, joka on väritön ja hajuton jalokaasu.

Uusi!!: Vety ja Helium · Katso lisää »

Helium-3

Helium-3 rakenne. Helium-3 (He-3) on heliumin isotooppi, jonka atomin ytimessä on kaksi protonia ja yksi neutroni.

Uusi!!: Vety ja Helium-3 · Katso lisää »

Henry Cavendish

Henry Cavendish Henry Cavendish (10. lokakuuta 1731 Nizza, Ranska – 24. helmikuuta 1810 Lontoo) oli brittiläinen matemaatikko, fyysikko ja kemisti.

Uusi!!: Vety ja Henry Cavendish · Katso lisää »

Hiili

Hiiliatomin esitys Bohrin atomimallin mukaisesti. Hiili on yleinen epämetallinen alkuaine, jolla on myös useita allotrooppisia muotoja.

Uusi!!: Vety ja Hiili · Katso lisää »

Hiilihydraatti

Viljatuotteissa on runsaasti hiilihydraatteja. Hiilihydraatit eli sakkaridit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat yleensä hiilestä, vedystä ja hapesta.

Uusi!!: Vety ja Hiilihydraatti · Katso lisää »

Hiilimonoksidi

Tyypillinen häkävaroitin Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste.

Uusi!!: Vety ja Hiilimonoksidi · Katso lisää »

Hiilineutraali polttoaine

Hiilineutraali polttoaine tarkoittaa sellaista polttoainetta, jonka tuotanto ja käyttö yhdessä eivät lisää ilmakehän hiilidioksidia, samoin kuin hiilineutraalius yleensä tarkoittaa mitä tahansa järjestelmää, jonka toiminta ei lisää ilmakehän hiilidioksidia.

Uusi!!: Vety ja Hiilineutraali polttoaine · Katso lisää »

Hiilivedyt

Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä.

Uusi!!: Vety ja Hiilivedyt · Katso lisää »

Hindenburg (zeppeliini)

LZ 129 Hindenburg (Luftschiff Zeppelin #129) oli vuosina 1936–1937 liikennöinyt saksalainen ilmalaiva eli zeppeliini, joka oli tarkoitettu Atlantin ylittävään matkustajaliikenteeseen.

Uusi!!: Vety ja Hindenburg (zeppeliini) · Katso lisää »

Hybridisaatio

Hybridisaatio on kahden tai useamman atomiorbitaalin yhdistyminen yhtä moneksi hybridiorbitaaliksi, joilla on jokaisella sama muoto ja energia.

Uusi!!: Vety ja Hybridisaatio · Katso lisää »

Hydridi

Hydridi tarkoittaa useimmiten kemiallista yhdistettä, jossa on vety anionina H−.

Uusi!!: Vety ja Hydridi · Katso lisää »

Hydroksidi

Hydroksidi Hydroksidi-ioni on vedyn ja hapen muodostama anioni, OH-, jonka varaus on -1.

Uusi!!: Vety ja Hydroksidi · Katso lisää »

Ilma

prekambrikauden lopulla. Ilma on useiden eri kaasujen seos, joka muodostaa Maan ilmakehän.

Uusi!!: Vety ja Ilma · Katso lisää »

Ilmalaiva

U.S.S. Los Angeles Manhattanin yllä Ilmalaiva eli zeppeliini on ilmaa kevyempi, ohjattavissa oleva ilma-alus, jonka Ferdinand von Zeppelin keksi.

Uusi!!: Vety ja Ilmalaiva · Katso lisää »

Ilmapallo

Ilmapalloja Aachenin raatihuoneen edessä Ilmapallo on kaasulla täytettävä, kevyestä materiaalista yleensä koristelu- tai mainontatarkoituksiin valmistettu pallo.

Uusi!!: Vety ja Ilmapallo · Katso lisää »

Ioni

Ioni on sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli.

Uusi!!: Vety ja Ioni · Katso lisää »

Ionisoitumisenergia

Ionisoitumisenergia eli ionisaatioenergia (tunnus I tai Ei) on energia, joka vähintään tarvitaan elektronin irrottamiseksi perustilassa olevasta atomista tai molekyylistä.

Uusi!!: Vety ja Ionisoitumisenergia · Katso lisää »

Isotooppi

Luonnossa esiintyy vetyatomin kolmea eri isotooppia: '''protium''': 1 protoni, 0 neutronia '''deuterium''': 1 protoni, 1 neutroni '''tritium''': 1 protoni, 2 neutronia Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja.

Uusi!!: Vety ja Isotooppi · Katso lisää »

IUPAC

Esimerkki IUPAC-nimeämiskäytännöstä. IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, eli kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto) on järjestö, jonka tehtävänä on standardisoida kemian sanastoa ja mittausmenetelmiä.

Uusi!!: Vety ja IUPAC · Katso lisää »

Jaksollinen järjestelmä

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä eli alkuainetaulukko on taulukko tunnetuista alkuaineista ryhmiteltynä niiden elektronirakenteen mukaan.

Uusi!!: Vety ja Jaksollinen järjestelmä · Katso lisää »

James Dewar

James Dewar (20. syyskuuta 1842 Kincardine, Skotlanti – 27. maaliskuuta 1923 Lontoo, Englanti) oli skotlantilainen fyysikko ja kemisti, joka oli erityisen kiinnostunut hyvin kylmistä olosuhteista.

Uusi!!: Vety ja James Dewar · Katso lisää »

Johann Balmer

Johann Jakob Balmer (1. toukokuuta 1825 Lausen, Basel-Landschaft, Sveitsi – 12. maaliskuuta 1898 Basel, Sveitsi) oli sveitsiläinen matemaatikko, joka tunnetaan erityisesti yhtälöstä, jolla pystytään laskemaan spektriviivoja.

Uusi!!: Vety ja Johann Balmer · Katso lisää »

Joseph von Fraunhofer

Joseph Ritter von Fraunhofer (6. maaliskuuta 1787 – 7. kesäkuuta 1826) oli baijerilainen optiikan tutkija ja linssien valmistaja.

Uusi!!: Vety ja Joseph von Fraunhofer · Katso lisää »

Joule

Joule (tunnus J) on SI-järjestelmässä työn ja energian yksikkö.

Uusi!!: Vety ja Joule · Katso lisää »

Jupiter

Jupiter (symboli: ♃) on Aurinkokunnan viides planeetta Auringosta päin lukien.

Uusi!!: Vety ja Jupiter · Katso lisää »

Kaasu

Olomuodot Kaasu on yksi aineen olomuodoista.

Uusi!!: Vety ja Kaasu · Katso lisää »

Kaasuturbiini

Lentokoneissa käytettävät suihkumoottorit ovat myös kaasuturbiineita Kaasuturbiinin siipien asennusta Kaasuturbiini on lämpövoimakone, jossa kaasu- tai nestemäistä polttoainetta polttokammiossa polttamalla käytetään turbiinia, joka on yhdistetty akselilla ilmaa polttokammioon puristavaan ahtimeen.

Uusi!!: Vety ja Kaasuturbiini · Katso lisää »

Kaksoisfluidireaktori

Kaksoisfluidireaktori (DFR) on sulasuolareaktorista kehitetty ydinreaktori, jossa jäähdytysaine ja polttoaine kiertävät toisistaan erillisissä piireissään fluidina.

Uusi!!: Vety ja Kaksoisfluidireaktori · Katso lisää »

Kalium

Kalium on alkuaine sekä ihmiselle välttämätön kivennäisaine, jonka kemiallinen merkki on K, järjestysluku 19 ja CAS-numero 7440-09-7.

Uusi!!: Vety ja Kalium · Katso lisää »

Kalkkivalo

Kalkkivalo Kalkkivalo eli Drummondin valo on valaistus, joka perustuu kuumaan kaasuliekkiin viedyn poltetun kalkin kykyyn säteillä valkoista valoa hehkuessaan.

Uusi!!: Vety ja Kalkkivalo · Katso lisää »

Kantoraketti

Amerikkalainen Saturn I -kantoraketti. Kantoraketti on raketti, jolla laukaistaan hyötykuorma Maan pinnalta avaruuteen, tavallisesti vähintään kiertoradalle.

Uusi!!: Vety ja Kantoraketti · Katso lisää »

Karboksyylihapot

Karboksyylihapon rakenne (R voi olla vety tai orgaaninen ryhmä). Karboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä -COOH.

Uusi!!: Vety ja Karboksyylihapot · Katso lisää »

Kasviöljy

Oliiviöljyä. Kookosöljyä. Kasviöljy on kasveista saatavaa rasvaa, jota ei ole kovetettu teollisesti.

Uusi!!: Vety ja Kasviöljy · Katso lisää »

Kelvin

Kelvin (yksikön tunnus K) on SI-järjestelmän mukainen lämpötilan mittayksikkö ja yksi SI-järjestelmän perusyksiköistä.

Uusi!!: Vety ja Kelvin · Katso lisää »

Kemiallinen merkki

Kloorimolekyyli Kemiallinen merkki on lyhyt, latinalaisia aakkosia käyttävä merkintätapa alkuaineelle.

Uusi!!: Vety ja Kemiallinen merkki · Katso lisää »

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus on teollisuudenala, jossa jalostetaan ja muunnetaan toisiksi kemiallisia yhdisteitä erilaisten kemiallisten reaktioiden kautta.

Uusi!!: Vety ja Kemianteollisuus · Katso lisää »

Kiehumispiste

Kiehuvaa vettä. Kiehumispiste on se lämpötila, jossa nesteen höyrynpaine on yhtä suuri kuin nesteeseen kiehumiskohdassa kohdistuva kokonaispaine.

Uusi!!: Vety ja Kiehumispiste · Katso lisää »

Kivihiili

Kivihiiltä aromaattisia renkaita. Mitä enemmän kivihiilessä on tällaisia renkaita, sitä enemmän se muistuttaa grafiittia. Kivihiili on eloperäinen, kiteytymätön, pääasiassa hiiltä, happea ja vetyä sisältävä kivilaji.

Uusi!!: Vety ja Kivihiili · Katso lisää »

Klassiset alkuaineet

Monet vanhan ajan filosofisista näkemyksistä jäsensivät maailman rakennetta ja sen ilmiöitä klassisten alkuaineiden eli elementtien avulla.

Uusi!!: Vety ja Klassiset alkuaineet · Katso lisää »

Kloroformi

Kloroformia nestemäisessä muodossa. Kloroformi (trikloorimetaani, metaanitrikloridi, formyylikloridi) on kemiallinen yhdiste.

Uusi!!: Vety ja Kloroformi · Katso lisää »

Korkean lämpötilan elektrolyysi

Korkean lämpötilan elektrolyysi. Korkean lämpötilan elektrolyysi on menetelmä vedyn ja hapen tuottamiseksi vedestä korkeassa lämpötilassa elektrolyysillä.

Uusi!!: Vety ja Korkean lämpötilan elektrolyysi · Katso lisää »

Kosminen säteily

Kosminen säteily on yleisnimi Maahan osuville ulkoavaruudesta tuleville suurienergisille hiukkasille, jotka pommittavat maapalloa joka suunnalta.

Uusi!!: Vety ja Kosminen säteily · Katso lisää »

Kovalenttinen sidos

Kovalenttinen sidos (co- ’yhteinen’, valenssi) on kemiallinen sidos, jossa atomit jakavat elektroneja keskenään tasaisesti.

Uusi!!: Vety ja Kovalenttinen sidos · Katso lisää »

Krakkaus

Krakkaus voi tarkoittaa.

Uusi!!: Vety ja Krakkaus · Katso lisää »

Kryogeeninen ajoaine

Kryogeeninen ajoaine koostuu nestemäisestä polttoaineesta ja hapettimesta.

Uusi!!: Vety ja Kryogeeninen ajoaine · Katso lisää »

Kryogeniikka

Kryogeniikka eli kylmäfysiikka on fysiikan alue, joka tutkii matalien lämpötilojen (alle –150 °C eli 123 K) tuottamista ja materiaalien käyttäytymistä matalissa lämpötiloissa.

Uusi!!: Vety ja Kryogeniikka · Katso lisää »

Lannoite

Lannoitteet antavat kasveille kasvuvoimaa ja lisäävät satomääriä. Lannoite eli apulanta on ravinneseos, jota lisätään viljelysmaahan viljelykasvien kasvun parantamiseksi.

Uusi!!: Vety ja Lannoite · Katso lisää »

Litium

Litium on alkalimetalleihin kuuluva alkuaine.

Uusi!!: Vety ja Litium · Katso lisää »

Litiumhydridi

Litiumhydridi (LiH) on litium- ja hydridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Vety ja Litiumhydridi · Katso lisää »

Maa

Maa eli maapallo tai Tellus (symboli: 🜨) on aurinkokunnan kolmas planeetta Auringosta lukien.

Uusi!!: Vety ja Maa · Katso lisää »

Maaöljy

Öljypumppu. Maaöljy eli raakaöljy tai vuoriöljy, joskus myös yksinkertaisesti öljy, on maaperässä muinaisista eliöistä muodostunut hiilivetyjen seos.

Uusi!!: Vety ja Maaöljy · Katso lisää »

Maakaasu

Maakaasusäiliö Maakaasu eli luonnonkaasu on tavallisesti lähes kokonaan metaanista (CH4) koostuva kaasu, joka on merkittävä fossiilinen polttoaine asuntojen lämmityksessä ja sähköntuotannossa.

Uusi!!: Vety ja Maakaasu · Katso lisää »

Metaani

Metaani (CH4) on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani.

Uusi!!: Vety ja Metaani · Katso lisää »

Metallien sähkökemiallinen jännitesarja

Jännitesarjalla kuvataan metallien taipumusta osallistua hapetus-pelkistysreaktioon toisen metallin kanssa.

Uusi!!: Vety ja Metallien sähkökemiallinen jännitesarja · Katso lisää »

Molekyyli

Vesimolekyylin 3D-malli. Molekyyli on kahden tai useamman atomin muodostama rakenne, jossa atomien välillä on kovalenttinen sidos.

Uusi!!: Vety ja Molekyyli · Katso lisää »

Mooli

Mooli (yksikön tunnus mol) on ainemäärän mittayksikkö.

Uusi!!: Vety ja Mooli · Katso lisää »

Moolimassa

Moolimassa (tunnus M, yksikkö g/mol tai kg/mol ISBN 952-5420-93-0) on se massa, joka on yhdellä moolilla atomeita tai molekyylejä. Yhdessä moolissa on Avogadron vakion (NA.

Uusi!!: Vety ja Moolimassa · Katso lisää »

Natrium

Natrium on pehmeä, kevyt ja reaktiivinen alkalimetalli, sähköä johtava elektrolyytti ja makrokivennäisaine, joka on välttämätön aineenvaihdunnan toiminnalle.

Uusi!!: Vety ja Natrium · Katso lisää »

Natriumhydridi

Natriumhydridi (NaH) on natriumin ja vedyn muodostama ioniyhdiste.

Uusi!!: Vety ja Natriumhydridi · Katso lisää »

Natriumhydroksidi

Natriumhydroksidi (NaOH), arkikielessä lipeä tai natronlipeä, on natrium- (Na+) ja hydroksidi-ioneista (OH-) koostuva vahva emäs, joka liuetessaan veteen vapauttaa lämpöä eli reagoi eksotermisesti.

Uusi!!: Vety ja Natriumhydroksidi · Katso lisää »

Nestevety

Nestevetysäiliö. Nestevety on nestemäistä vetyä.

Uusi!!: Vety ja Nestevety · Katso lisää »

Neutroni

Neutronit ovat sähkövarauksettomia hiukkasia, jotka yhdessä protonien kanssa muodostavat atomiytimet (lukuun ottamatta vedyn yksinkertaisinta isotooppia, protiumia, joka koostuu vain yhdestä protonista).

Uusi!!: Vety ja Neutroni · Katso lisää »

Niels Bohr

Niels Henrik David Bohr (7. lokakuuta 1885 Kööpenhamina – 18. marraskuuta 1962 Kööpenhamina) oli tanskalainen fyysikko.

Uusi!!: Vety ja Niels Bohr · Katso lisää »

Normaali-ilmakehä

Normaali-ilmakehä eli normaali ilmanpaine (atm) on kansainvälisesti vahvistettu ilmanpaineen normaaliarvo, 101 325 pascalia, jota ennen on käytetty myös paineen mittayksikkönä.

Uusi!!: Vety ja Normaali-ilmakehä · Katso lisää »

Oksoniumioni

Oksonium-ionin kemiallinen kaava. Oksoniumioni on mikä hyvänsä hapen kationi, jolla on kolme sidosta ja sen varaus on +I.

Uusi!!: Vety ja Oksoniumioni · Katso lisää »

Orgaaninen yhdiste

Orgaaninen yhdiste on kemiallinen yhdiste, jossa on hiili- ja vetyatomien välisiä tai useampien hiiliatomien välisiä kovalenttisia sidoksia.

Uusi!!: Vety ja Orgaaninen yhdiste · Katso lisää »

Palaminen

Juhannuskokko on näyttävä esimerkki palamisesta. Tuli saadaan aikaan hankaamalla kahta elementtiä. Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapen kanssa.

Uusi!!: Vety ja Palaminen · Katso lisää »

Paracelsus

Paracelsus (11. marraskuuta tai 17. joulukuuta 1493 Einsiedeln, Sveitsi – 24. syyskuuta 1541 Salzburg, Itävalta) oli sveitsiläissyntyinen alkemisti, lääkäri, astrologi, psykologi ja okkultisti.

Uusi!!: Vety ja Paracelsus · Katso lisää »

Pimeäfermentaatio

Pimeäfermentaatio on mikrobien aineenvaihduntaa, jossa ei ole valoa tai valo on saatu fotosynteesissä ja on siirrytty seuraavaan vaiheeseen, jossa saatu energia käytetään solun kasvuun.

Uusi!!: Vety ja Pimeäfermentaatio · Katso lisää »

Platina

Platina on hopeanharmaa jalometalli, joka kuuluu siirtymäalkuaineisiin.

Uusi!!: Vety ja Platina · Katso lisää »

Polttokenno

'''Polttokennon yleisperiaate:''' - Polttoaine hapettuu anodilla, eli luovuttaa elektronin. - Positiivinen ioni kulkeutuu elektrolyytin läpi katodille tai negatiivinen ioni anodille. - Elektronit kulkeutuvat ulkoista piiriä pitkin katodille (sähkövirta). - Hapetin pelkistyy katodilla, eli saa elektronin. NASAn valmistama metanolilla toimiva polttokenno Polttokennot ovat sähkökemiallisia laitteita, joihin syötetään reaktioaineita laitteen ulkopuolelta ja näin voidaan tuottaa sähköä pitkäaikaisesti.

Uusi!!: Vety ja Polttokenno · Katso lisää »

Polttomoottori

Mercedes-Benzin DTM-auton V6-moottori vuodelta 1996. Polttomoottori on moottori, jossa polttoaineen polttamisesta saatava energia muutetaan mekaaniseksi liikkeeksi.

Uusi!!: Vety ja Polttomoottori · Katso lisää »

Poolisuus

osittaisvarauksen, molemmat vetyatomit positiivisen. Varausjakauman epätasaisuus eli poolisuus tarkoittaa elektronitiheyden jakautumista molekyylissä niin, että siihen syntyy negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet päät.

Uusi!!: Vety ja Poolisuus · Katso lisää »

Proteiini

α-heliksit. Tämän proteiinin rakenne saatiin selville röntgenkristallografian avulla. Proteiini eli valkuaisaine on aminohappoketjusta koostuva orgaaninen yhdiste tai usein monen toisiinsa liittyneen aminohappoketjun muodostama kompleksi.

Uusi!!: Vety ja Proteiini · Katso lisää »

Protoni

Protoni (tunnus p tai p+) on subatominen hiukkanen, jonka sähkövaraus on +1 ''e'' eli positiivinen alkeisvaraus ja massa noin yhden atomimassayksikön verran.

Uusi!!: Vety ja Protoni · Katso lisää »

Radioaktiivisuus

Radioaktiivinen hajoaminen on tapahtuma, jossa rakenteeltaan epävakaa atomiydin ilman ulkoista vaikutusta hajoaa ja menettää energiaa muuttuen kevyemmiksi atomiytimiksi.

Uusi!!: Vety ja Radioaktiivisuus · Katso lisää »

Raskas vesi

Raskasta vettä ampullissa Raskas vesi on raskaan vedyn (deuterium) ja hapen yhdiste eli dideuteriumoksidi (D2O).

Uusi!!: Vety ja Raskas vesi · Katso lisää »

Rasva

Rasva on glyserolin ja pitkäketjuisten rasvahappojen (R>C14) triesteri.Rasva on orgaaninen yhdiste, jota tarvitaan esimerkiksi elimistön toiminnassa.

Uusi!!: Vety ja Rasva · Katso lisää »

Rauta

Rauta on siirtymämetallien ryhmään kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Fe.

Uusi!!: Vety ja Rauta · Katso lisää »

Rauta(III)oksidi

Rauta(III)oksidi on raudan yhdiste hapen kanssa, jossa happi esiintyy hapetusluvulla -II ja rauta +III.

Uusi!!: Vety ja Rauta(III)oksidi · Katso lisää »

Rikkihappo

alt.

Uusi!!: Vety ja Rikkihappo · Katso lisää »

Robert Boyle

Robert Boyle (25. tammikuuta 1627 – 31. joulukuuta 1691) oli brittiläinen luonnonfilosofi, kemisti ja fyysikko.

Uusi!!: Vety ja Robert Boyle · Katso lisää »

Robert Bunsen

Robert Bunsen Robert Wilhelm Bunsen (31. maaliskuuta 1811 – 16. elokuuta 1899) oli saksalainen kemisti.

Uusi!!: Vety ja Robert Bunsen · Katso lisää »

Saksa

Saksan liittotasavalta eli Saksa on liittovaltio Keski-Euroopassa.

Uusi!!: Vety ja Saksa · Katso lisää »

Sinkki

Sinkki on metalli ja alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Zn ja CAS-numero 7440-66-6.

Uusi!!: Vety ja Sinkki · Katso lisää »

Sinkkikloridi

Vedetöntä, itse valmistettua sinkkikloridia Sinkkikloridi (ZnCl2) on väritön tai valkoinen, hyvin vahvasti hygroskooppinen suola.

Uusi!!: Vety ja Sinkkikloridi · Katso lisää »

Spektri

Kiinteä valonlähde (A) säteilee jatkuvan spektrin 1). Hehkuva kaasu (B) säteilee kirkasviivaisen emissiospektrin (2), ja kiinteästä valonlähteestä hehkuvan kaasun läpi tuleva valo säteilee absorptioviivaspektrin (3), jossa on tummia imeytymisviivoja jatkuvan spektrin päällä. Jatkuva spektri Raudan (Fe) emissioviivaspektri. Muutaman alkuaineen absorptioviivaspektri. Spektri eli kirjo tarkoittaa yleisesti havaitun suureen jakautumista komponentteihin taajuuden tai energian suhteen.

Uusi!!: Vety ja Spektri · Katso lisää »

Spektriviiva

Vedyn emissioviivaspektri. Spektriviiva on prismalla tai hilalla synnytetyssä valonlähteen spektrissä oleva tumma tai kirkas viiva.

Uusi!!: Vety ja Spektriviiva · Katso lisää »

Spektroskopia

Auringon näkyvän valon spektri, jossa erottuvat Fraunhoferin viivat tummina pystyraitoina. Spektroskopia on menetelmä, jolla analysoidaan tutkittavasta kohteesta vastaanotettua säteilyä, esimerkiksi valoa.

Uusi!!: Vety ja Spektroskopia · Katso lisää »

Spin

Elektroni on esimerkki spin-½-hiukkasesta. Sillä on kaksi mahdollista spinin arvoa z-akselin suuntaan, +½ ħ ja -½ ħ, jossa ħ on redusoitu Planckin vakio. Spin on alkeishiukkasten ominaisuus, jonka lähin klassinen analogia on sisäinen pyörimismäärä.

Uusi!!: Vety ja Spin · Katso lisää »

Sulamispiste

Sulamispiste (lyhenne sp.) on jokaiselle aineelle ominainen lämpötila, jossa kyseinen aine muuttuu kiinteästä olomuodosta nestemäiseen olomuotoon.

Uusi!!: Vety ja Sulamispiste · Katso lisää »

Suola

Suolakiteitä Suola on kemiassa nykyisin käytetyn määritelmän mukaan yhdiste, joka kiinteässä olomuodossa koostuu ionisidosten koossa pitämistä kiteistä.

Uusi!!: Vety ja Suola · Katso lisää »

Suolahappo

Suolahappo, vetykloridihappo eli kloorivetyhappo on vahvasti hapan liuos, joka syntyy vetykloridin eli kloorivedyn (HCl) liuetessa veteen.

Uusi!!: Vety ja Suolahappo · Katso lisää »

Suprajohde

Tavallinen ja suprajohtava 12 500 ampeerin kaapeli CERN:stä Suprajohde tarkoittaa sellaista ainetta, jonka resistiivisyys katoaa kun lämpötila laskee aineelle ominaisen kriittisen lämpötilan alapuolelle.

Uusi!!: Vety ja Suprajohde · Katso lisää »

Tähti

Kokovertailu eri tähtiluokista, Aurinko on G-luokan tähti. Tähti on omavaloinen, yleensä pallomainen ja kaasumainen taivaankappale.

Uusi!!: Vety ja Tähti · Katso lisää »

Termospullo

Lasinen termospullo purettuna. Termospullo on ympäristöstään mahdollisimman hyvin lämpöeristetty pullo, jolla on tarkoitus pitää sen sisällä oleva ruoka tai juoma alkuperäisessä lämpötilassaan.

Uusi!!: Vety ja Termospullo · Katso lisää »

Tiheys

Tiheys on suure/määrä, joka ilmaisee kappaleen massan suhteessa sen tilavuuteen.

Uusi!!: Vety ja Tiheys · Katso lisää »

Tritium

Vety - Deuterium - '''Tritium''' Tritium (T tai 3H) on vedyn radioaktiivinen isotooppi.

Uusi!!: Vety ja Tritium · Katso lisää »

Tulivuorenpurkaus

Havaiji-purkauksen laavavirtaa– alaoikealla Stromboli-purkaus Yasurtulivuoren purkaus. Tulivuorenpurkaus on tapahtuma, jossa tulivuoresta purkautuu magmaa, kiviä, pölymäistä ainetta ja kaasua.

Uusi!!: Vety ja Tulivuorenpurkaus · Katso lisää »

Tupolev Tu-154

Tupolev Tu-154 on keskipitkän matkan matkustajakone, joka on muodostanut Neuvostoliiton ja Venäjän sekä IVY:n matkustajalentokonekaluston rungon monien vuosien ajan.

Uusi!!: Vety ja Tupolev Tu-154 · Katso lisää »

Typpi

Typpi on alkuaine, joka esiintyy luonnossa kaksiatomisena typpikaasuna, N2.

Uusi!!: Vety ja Typpi · Katso lisää »

Tyydyttynyt rasvahappo

Tyydyttyneet rasvahapot ovat rasvahappoja, joiden rasvahappoketjun hiiliatomien välillä ei ole kaksoissidoksia.

Uusi!!: Vety ja Tyydyttynyt rasvahappo · Katso lisää »

Valenssi (kemia)

Valenssi eli atomiarvo on alkuaineen atomin muodostamien kemiallisten sidosten lukumäärä.

Uusi!!: Vety ja Valenssi (kemia) · Katso lisää »

Välisijayhdiste

Välisijayhdiste on kemiallinen yhdiste, jossa pienikokoinen epämetalliatomi on siirtymämetallin metallihilassa sijaitsevissa aukoissa, joita kutsutaan välisijoiksi.

Uusi!!: Vety ja Välisijayhdiste · Katso lisää »

Vedyn isotoopit

Vedystä tunnetaan seitsemän eri isotooppia.

Uusi!!: Vety ja Vedyn isotoopit · Katso lisää »

Vesi

Vesi (kemiallinen kaava H2O, kemiallisena yhdisteenä voidaan käyttää myös systemaattisia nimiä; oksidaani, divetymonoksidi tai divetyoksidi) on huoneenlämmössä nesteenä esiintyvä vedyn ja hapen muodostama epäorgaaninen kemiallinen yhdiste ja vedyn palamistuote.

Uusi!!: Vety ja Vesi · Katso lisää »

Vesikaasu

Vesikaasu on vetypitoinen kaasu, jota tuotetaan erityisessä kaasugeneraattorissa.

Uusi!!: Vety ja Vesikaasu · Katso lisää »

Vety ja atomi

Vety Vety ja atomi ovat lappeenrantalaisena erikoisuutena pidettyjä lihapiirakoita.

Uusi!!: Vety ja Vety ja atomi · Katso lisää »

Vetyauto

BMW:n täyttöaukko, Museum Autovision -museossa. Vetykäyttöinen BMW vuonna 2007 Tokyo Motor Showssa. Toyota Corolla Cross H2 Concept. Vetyauto tarkoittaa autoa, jossa polttomoottori käyttää vetyä.

Uusi!!: Vety ja Vetyauto · Katso lisää »

Vetysidos

osittaisvaraukset pikkudeltalla. Vetysidos on happi- (O), typpi- (N) tai fluoriatomiin (F) liittyneen vetyatomin (H) ja toisen happi-, typpi- tai fluoriatomin vapaan elektroniparin välinen elektrostaattinen vetovoima.

Uusi!!: Vety ja Vetysidos · Katso lisää »

Vetytalous

General Motorsin konseptiauto, joka käy vedyllä. Vetytaloudella viitataan energian siirtämiseen ja varastointiin molekylaarista vetyä käyttäen.

Uusi!!: Vety ja Vetytalous · Katso lisää »

VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Suomen suurin soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimuskeskittymä ja tutkimus- ja teknologiayhtiö.

Uusi!!: Vety ja VTT · Katso lisää »

Werner Heisenberg

Werner Karl Heisenberg (5. joulukuuta 1901 Würzburg, Saksan keisarikunta – 1. helmikuuta 1976 München, Länsi-Saksa) oli saksalainen fyysikko ja nobelisti, yksi kvanttimekaniikan kehittäjistä.

Uusi!!: Vety ja Werner Heisenberg · Katso lisää »

Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia

Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia eli NMR-spektroskopia (eng. Nuclear Magnetic Resonance) tai pelkkä NMR on lähinnä kemiassa käytetty ydinmagneettiseen resonanssiin perustuva yleinen tutkimusmenetelmä, jolla voidaan tutkia molekyylien ominaisuuksia ja tunnistaa tuntemattomia molekyylejä.

Uusi!!: Vety ja Ydinmagneettinen resonanssispektroskopia · Katso lisää »

Ydinvoimala

Philippsburgin ydinvoimalaitos Saksassa. Ydinvoimala tai ydinvoimalaitos (myös atomivoimala, atomivoimalaitos, atomimiilu) on lauhdevoimalaitos, jossa tuotetaan sähköä ydinvoimaa (ydinreaktori) hyödyntäen.

Uusi!!: Vety ja Ydinvoimala · Katso lisää »

Yhdiste

Kemiallinen yhdiste on kahdesta tai useammasta keskenään reagoineesta alkuaineesta koostuva aine.

Uusi!!: Vety ja Yhdiste · Katso lisää »

Yhdysvallat

Amerikan yhdysvallat (lyh. USA) eli Yhdysvallat on pääosin Pohjois-Amerikan keskiosassa sijaitseva perustuslaillinen liittovaltio, joka koostuu 50 osavaltiosta ja yhdestä liittovaltion hallinnollisesta liittopiiristä, Washington (DC):stä, sekä useista erillisalueista.

Uusi!!: Vety ja Yhdysvallat · Katso lisää »

1766

Ei kuvausta.

Uusi!!: Vety ja 1766 · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Divety, E 949, E949, Hydrogenium, Neutraali vety, Protium, Vetyatomi, Vetymolekyyli.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »