Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Litium

Indeksi Litium

Litium on alkalimetalleihin kuuluva alkuaine.

135 suhteet: Aivot, Akku, Alkalimetalli, Alkuaine, Alkuräjähdys, Alumiini, Ammoniakki, Argentiina, Asbesti, Asetoni, Atomimassayksikkö, Australia, Beryllium, Betoni, Birch-pelkistys, Bolivia, Butyylilitium, CAS-numero, Chile, Elastinen kerroin, Emali, Entsyymi, Fluori, Halogeeni, Hapetus-pelkistysreaktio, Hapetusluku, Happi, Happo, Helium, Hiekka, Hiilivedyt, Humphry Davy, Hydroksidi, Hygroskooppisuus, Ioninvaihto, Isotooppi, Itsesyttymislämpötila, IUPAC, Jaksollinen järjestelmä, Jalokaasut, Järjestysluku (kemia), Jöns Jacob Berzelius, Johan August Arfwedson, Johan Gadolin, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Kalium, Kaliumkloridi, Kaliumsulfaatti, Kalsiumkarbonaatti, Kaustinen, ..., Keliber, Kemiallinen merkki, Kemiallinen räjähdys, Kiderakenne, Kiina, Kokkola, Kongon demokraattinen tasavalta, Korroosio, Kovuus, Kupari, Lämmönsiirrin, Lämpökapasiteetti, Lämpötila, Lentokone, Lepidoliitti, Lithium (Nirvanan kappale), Litium (lääke), Litiumfluoridi, Litiumfosfaatti, Litiumhydridi, Litiumhydroksidi, Litiumioniakku, Litiumkarbonaatti, Litiumkloridi, Litiumkobolttioksidi, Litiumoksidi, Litiumparisto, Litiumperoksidi, Litiumsulfaatti, Lyijy, Lyijyakku, Magnesium, Malmi, Massaluku, Messier 4, Metalli, Metallurgia, N-butyylilitium, Natrium, Natriumperoksidi, Neutroni, Neutroniemissio, Nikkeli, Nitridi, Oksidi, Organolitiumyhdisteet, Organometalliyhdisteet, Orion (yritys), Palaminen, Petaliitti, Poolisuus, Portugali, Punainen kääpiö, Puoliintumisaika, Radioaktiivinen hajoaminen, Radioaktiivisuus, Rikkihappo, Robert Bunsen, Ruskea kääpiö, Sek-butyylilitium, Skorpioni (tähdistö), Spektroskopia, Spodumeeni, Sulamispiste, Suola, Suolahappo, Superemäs, Superoksidi, Tammela, Tähti, Teräs, Tert-butyylilitium, Tritium, Tulipalo, Typpi, Ullava, Vaahdotusrikastaminen, Varaustiheys, Vesi, Vety, Voiteluaine, Yhdysvallat, Ymppäys (metallioppi), Zirkonium, 1817. Laajenna indeksi (85 lisää) »

Aivot

Ihmisen aivot Aivot ovat eläimen tai ihmisen päässä sijaitseva elin, joka hallitsee ruumiintoimintoja.

Uusi!!: Litium ja Aivot · Katso lisää »

Akku

Neljä nikkelimetallihydridiakkukennoa Akku (alun perin akkumulaattori. Sanalla akku tarkoitetaan yleisesti sekundääriparistoa, jossa purkauksen aikana tapahtuu ensiksikin primäärireaktio, jossa sähköenergia vapautuu. Sen lisäksi tapahtuu sekundäärireaktio, jossa purkauksessa vapautuneet yhdisteet sitoutuvat kemiallisesti akkuun. Näin reaktiot ovat myös käänteisiä, eli akku voidaan jälleenvarata. Paristoissa sen sijaan tapahtuu vain primäärireaktio ja reaktiotuotteet sitoutuvat esimerkiksi imeytymällä kennon materiaaleihin. Näin ollen reaktiot eivät ole kahdensuuntaisia. Paristoja sanotaan myös primäärikennoiksi. Akku-sanaa voidaan käyttää myös energian säilömisestä paineeseen (paineakku) tai muulla tavalla, esimerkiksi vauhtipyörään. Kemiallisessa sähköparissa jännitesarjan mukaan vähemmän jalo metalli syöpyy liuokseen jalomman pelkistyessä levylle. Esimerkiksi tyhjän lyijyakun molemmat lyijylevyt ovat peittyneet lyijysulfaatilla ja ladattaessa akun positiivinen napa hapettuu lyijyoksidiksi ja negatiivinen napa pelkistyy lyijymetalliksi. Gaston Planté kehitti vuonna 1859 lyijyakun kahdesta lyijykelmusta, jotka oli eristetty kumisuikaleilla ja upotettu 10-prosenttiseen rikkihappoon.

Uusi!!: Litium ja Akku · Katso lisää »

Alkalimetalli

Alkalimetallit ovat alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ensimmäinen pääryhmä.

Uusi!!: Litium ja Alkalimetalli · Katso lisää »

Alkuaine

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Alkuaine määritellään aineeksi, jonka atomien ytimissä on tietty määrä protoneja.

Uusi!!: Litium ja Alkuaine · Katso lisää »

Alkuräjähdys

Alkuräjähdys on kosmologiassa maailmankaikkeuden syntymää ja kehittymistä käsittelevä vallitseva teoria.

Uusi!!: Litium ja Alkuräjähdys · Katso lisää »

Alumiini

Alumiini on alkuaineiden jaksollisen järjestelmän kolmanteen jaksoon ja 13. pääryhmään kuuluva metalli.

Uusi!!: Litium ja Alumiini · Katso lisää »

Ammoniakki

Jupiterin kaasukehästä 0,026% on ammoniakkia Ammoniakkikaasupullo Ammoniakki on huoneenlämmössä olomuodoltaan pistävänhajuinen, väritön kaasu.

Uusi!!: Litium ja Ammoniakki · Katso lisää »

Argentiina

Argentiinan tasavalta eli Argentiina (IPA) on valtio Etelä-Amerikan eteläosassa Atlantin länsirannikolla.

Uusi!!: Litium ja Argentiina · Katso lisää »

Asbesti

Asbestikuituja. Krokidoliittiasbestikuituja (sininen asbesti). Mitan pituus on 1 cm. Asbesti on useiden kuitumineraalien yhteisnimitys.

Uusi!!: Litium ja Asbesti · Katso lisää »

Asetoni

Asetoni (myös 2-propanoni, dimetyyliketoni, kemiallinen kaava C3H6O) on yksinkertaisin ketoniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Asetoni · Katso lisää »

Atomimassayksikkö

Atomimassayksikkö (tunnus u eli dalton (tunnus: Da) on massan yksikkö, jota käytetään atomien ja molekyylien massojen ilmoittamiseen. Nykyisen määritelmän mukainen, yhtenäistetty atomimassayksikkö on määritelty 1/12 -osaksi kemiallisesti sitoutumattoman hiili-12-atomin massasta perustilassa, ja SI-yksikköinä se on noin 1,660 538 86 · 10-27 kg.. Molempien nukleonien, sekä protonin että neutronin massat, ovat lähellä yhtä atomimassayksikköä. Kansainvälinen mittojen ja painojen komitea (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) on luokitellut sen yksiköksi, joka ei kuulu SI-järjestelmään, mutta joka kuitenkin on hyväksytty käytettäväksi SI-yksiköiden ohella ja jonka suuruus SI-yksikköinä on määritettävä kokeellisesti. Ennen vuotta 1961 atomimassayksikön määritelmä perustui happeen. Tällöin sen lyhenteenä oli amu. Toisinaan lyhennettä "amu" käytetään uudemmassakin kirjallisuudessa, jossa se kuitenkin määritellään samoin kuin nykyinen, yhtenäistetty atomimassayksikkö u, siis hiili-12:n avulla. Nykyisin atomimassayksiköstä puhuttaessa tarkoitetaankin säännöllisesti yhtenäistettyä yksikköä. Standardointia varten oli määritelmän pohjaksi kuitenkin valittava jokin tietty nuklidi, sillä vaikka kaikkien ytimien massat atomi­massa­yksikköinä ovatkin lähellä kokonaislukuja (ytimen massalukua), ytimen massaylijäämän vuoksi ne kuitenkin poikkeavat kokonais­luvuista jonkin verran, eikä keskimääräinen poikkeama nuklidia kohti ole kaikilla nuklideilla yhtä suuri. Samasta syystä myöskään protonin tai neutronin massa ei ole tasan 1 u, vaan hieman enemmän. Atomimassayksikkö ei ole sama kuin atomiyksiköiden massayksikkö, joka on määritelty elektronin massaksi (me). Mooli on määritelty ainemääräksi, joka sisältää yhtä monta atomia, molekyyliä tai muuta hiukkasta kuin 12 grammassa hiili-isotooppia C-12 on atomeja. Tätä lukumäärää sanotaan Avogadron vakioksi. Suoraan määritelmistä seuraa, että gramman ja atomimassayksikön suhde on sama kuin Avogadron vakion lukuarvo, joka on noin 6,023 · 1023.

Uusi!!: Litium ja Atomimassayksikkö · Katso lisää »

Australia

Australia eli Australian yhteisö on valtio eteläisellä pallonpuoliskolla.

Uusi!!: Litium ja Australia · Katso lisää »

Beryllium

Beryllium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Be ja järjestysluku 4.

Uusi!!: Litium ja Beryllium · Katso lisää »

Betoni

Pientalon kellarin lattian betonivalua.Betoniseinän muotitusta. Painava betonimassa vaatii tukevarakenteiset muotit. Nykyisin betoni tilataan työmaille yleensä ''valmisbetonina''. Betoni on valmistettaessa nestemäisessä muodossa olevaa massaa, joka raaka-aineidensa kemiallisen reaktion kautta kovettuu kiinteään, kivimäiseen muotoon.

Uusi!!: Litium ja Betoni · Katso lisää »

Birch-pelkistys

Yleinen esimerkki Birch-pelkistyksestä Birch-pelkistys on kemiallinen reaktio, jossa nestemäiseen ammoniakkiin liuotettu alkalimetalli pelkistää aromaattisen yhdisteen sykloheksadieenijohdannaiseksi.

Uusi!!: Litium ja Birch-pelkistys · Katso lisää »

Bolivia

Bolivian monikansainen valtio eli Bolivia (aimaraksi Wuliwya) on tasavaltalainen sisämaavaltio Etelä-Amerikassa.

Uusi!!: Litium ja Bolivia · Katso lisää »

Butyylilitium

Butyylilitium viittaa kolmeen isomeeriseen organolitiumyhdisteeseen.

Uusi!!: Litium ja Butyylilitium · Katso lisää »

CAS-numero

CAS-numero (Chemical Abstract Service) on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jolla pyritään helpottamaan kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista sekä tietokanta- ja internethakuja ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä.

Uusi!!: Litium ja CAS-numero · Katso lisää »

Chile

Chilen tasavalta eli Chile on valtio Etelä-Amerikassa.

Uusi!!: Litium ja Chile · Katso lisää »

Elastinen kerroin

Elastinen kerroin kuvaa aineen kykyä vastustaa sitä muovaavia voimia.

Uusi!!: Litium ja Elastinen kerroin · Katso lisää »

Emali

Emalia ja kultaa vanhassa ikoni-mitalissa. Emalikattiloita. Emali (emalji) on läpinäkymätöntä lasia, joka muodostuu alumiini-boori-silikaattilasista ja siihen lisätyistä väriaineista.

Uusi!!: Litium ja Emali · Katso lisää »

Entsyymi

Puriininukleosidifosforylaasin malli Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä, eli ne nopeuttavat kemiallisia reaktioita.

Uusi!!: Litium ja Entsyymi · Katso lisää »

Fluori

Fluori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on F, järjestysluku 9 ja CAS-numero 7782-41-4.

Uusi!!: Litium ja Fluori · Katso lisää »

Halogeeni

Halogeeneja: kloori, bromi ja jodi. Halogeenit ovat jaksollisen järjestelmän 17.

Uusi!!: Litium ja Halogeeni · Katso lisää »

Hapetus-pelkistysreaktio

Hapetus-pelkistysreaktio (redox-reaktio) on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle.

Uusi!!: Litium ja Hapetus-pelkistysreaktio · Katso lisää »

Hapetusluku

Hapetusluku eli hapetusaste on luku, joka kuvaa jossakin määrin atomin luovuttamaa tai vastaanottamaa elektronijakaumaa.

Uusi!!: Litium ja Hapetusluku · Katso lisää »

Happi

Nestemäistä happea Happi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on O, järjestysluku 8 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Litium ja Happi · Katso lisää »

Happo

Rikkihappo on yksi tunnetuimmista hapoista. Kemiassa happo on aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin.

Uusi!!: Litium ja Happo · Katso lisää »

Helium

Helium on alkuaine, joka on väritön ja hajuton jalokaasu.

Uusi!!: Litium ja Helium · Katso lisää »

Hiekka

Kellossa.Santorinin vulkaanisperäinen hiekka on hyvin tummaa Hiekka eli santa on maalaji, joka muodostuu mineraaleista tai kivennäisrakeista, joiden koko on 0,063–2,000 mm.

Uusi!!: Litium ja Hiekka · Katso lisää »

Hiilivedyt

Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä.

Uusi!!: Litium ja Hiilivedyt · Katso lisää »

Humphry Davy

Sir Humphry Davy (17. joulukuuta 1778 Penzance, Englanti – 29. toukokuuta 1829 Geneve, Sveitsi) oli englantilainen kemisti.

Uusi!!: Litium ja Humphry Davy · Katso lisää »

Hydroksidi

Hydroksidi Hydroksidi-ioni on vedyn ja hapen muodostama anioni, OH-, jonka varaus on -1.

Uusi!!: Litium ja Hydroksidi · Katso lisää »

Hygroskooppisuus

Hygroskooppinen on aine, joka imee ilmasta kosteutta.

Uusi!!: Litium ja Hygroskooppisuus · Katso lisää »

Ioninvaihto

Ioninvahtaja Ioninvaihto on prosessi, jossa liuoksessa olevat ionit, kationit tai anionit, vaihdetaan kiinteän matriisin sisältämiin anioneihin tai kationeihin.

Uusi!!: Litium ja Ioninvaihto · Katso lisää »

Isotooppi

Luonnossa esiintyy vetyatomin kolmea eri isotooppia: '''protium''': 1 protoni, 0 neutronia '''deuterium''': 1 protoni, 1 neutroni '''tritium''': 1 protoni, 2 neutronia Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja.

Uusi!!: Litium ja Isotooppi · Katso lisää »

Itsesyttymislämpötila

Itsesyttymislämpötila on alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan.

Uusi!!: Litium ja Itsesyttymislämpötila · Katso lisää »

IUPAC

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, eli kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto) on järjestö, jonka tehtävänä on standardisoida kemian sanastoa ja mittausmenetelmiä.

Uusi!!: Litium ja IUPAC · Katso lisää »

Jaksollinen järjestelmä

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä eli alkuainetaulukko on taulukko tunnetuista alkuaineista ryhmiteltynä niiden elektronirakenteen mukaan.

Uusi!!: Litium ja Jaksollinen järjestelmä · Katso lisää »

Jalokaasut

Geisslerin putkessa oranssia valoa. Jalokaasut ovat alkuaineita, joilla on uloimmalla elektronikuorellaan täysi oktetti pois lukien helium, jonka ainoalle elektronikuorelle sopii vain kaksi elektronia.

Uusi!!: Litium ja Jalokaasut · Katso lisää »

Järjestysluku (kemia)

Z - Järjestysluku Kemiassa ja fysiikassa järjestysluku (Z) on atomin ytimessä olevien protonien lukumäärä.

Uusi!!: Litium ja Järjestysluku (kemia) · Katso lisää »

Jöns Jacob Berzelius

Jöns Jacob Berzelius (Familj-Journalen, 1873) Jöns Jacob Berzelius oli ruotsalainen kemisti, jonka tutkimukset rikastuttivat miltei kaikkia silloisia kemian aloja.

Uusi!!: Litium ja Jöns Jacob Berzelius · Katso lisää »

Johan August Arfwedson

Johan August Arfwedson Johan August Arfwedson (12. tammikuuta 1792–28. lokakuuta 1841) oli ruotsalainen kemisti joka löysi litiumin vuonna 1817.

Uusi!!: Litium ja Johan August Arfwedson · Katso lisää »

Johan Gadolin

Johan (Johannes Jacobi) Gadolin (5. kesäkuuta 1760 Turku – 15. elokuuta 1852 Mynämäki) oli suomalainen kemisti, fyysikko ja mineralogi.

Uusi!!: Litium ja Johan Gadolin · Katso lisää »

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntainen eli bipolaarinen mielialahäiriö (aikaisemmin myös maanis-depressiivisyys) on nimensä mukaisesti mielialahäiriö, jossa mieliala vaihtelee ja jossa esiintyy manian ohella masennusta eli depressiota.

Uusi!!: Litium ja Kaksisuuntainen mielialahäiriö · Katso lisää »

Kalium

Kalium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on K, järjestysluku 19 ja CAS-numero 7440-09-7.

Uusi!!: Litium ja Kalium · Katso lisää »

Kaliumkloridi

Kaliumkloridi KCl on kaliumista ja kloorista koostuva väritön, hygroskooppinen (vettä itseensä imevä), hyvin veteen liukeneva ja palamaton kiteinen aine.

Uusi!!: Litium ja Kaliumkloridi · Katso lisää »

Kaliumsulfaatti

Kaliumsulfaatti (K2SO4) on kalium- ja sulfaatti-ionien muodostama ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Kaliumsulfaatti · Katso lisää »

Kalsiumkarbonaatti

Kalsiumkarbonaatti (CaCO3) on hiilihapon kalsiumsuola.

Uusi!!: Litium ja Kalsiumkarbonaatti · Katso lisää »

Kaustinen

Kaustinen on Suomen kunta, joka sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa.

Uusi!!: Litium ja Kaustinen · Katso lisää »

Keliber

Kaustinen (punaisella) ja Ullava (vihreällä) Keliber on kaivosyhtiö, joka tavoittelee litium-kaivoksen avaamista Keski-Pohjanmaalle.

Uusi!!: Litium ja Keliber · Katso lisää »

Kemiallinen merkki

Kloorimolekyyli Kemiallinen merkki on lyhyt, latinalaisia aakkosia käyttävä merkintätapa alkuaineelle.

Uusi!!: Litium ja Kemiallinen merkki · Katso lisää »

Kemiallinen räjähdys

Bensiiniräjähdyksiä simuloimassa pommin räjähtämistä ilmailunäytöksessä Kemiallinen räjähdys on nopea kemiallinen reaktio, jossa vapautuu suuri määrä lämpö- ja liike-energiaa.

Uusi!!: Litium ja Kemiallinen räjähdys · Katso lisää »

Kiderakenne

Kiderakenne on atomien kaukojärjestys kiteisessä aineessa.

Uusi!!: Litium ja Kiderakenne · Katso lisää »

Kiina

Kiinan kansantasavalta, josta yleensä käytetään nimitystä Kiina (yksinkertaistetut merkit: 中国, perinteiset merkit: 中國, pinyin: Zhōngguó), on maa Itä-Aasiassa.

Uusi!!: Litium ja Kiina · Katso lisää »

Kokkola

Kaarlelan kirkko Anders Chydeniuksen patsas Kokkolassa. Mäntykankaan koulu Vanha vesitorni Kokkolan rautatieasemaa. Kuva etelään päin. Halkokarin koulu Kokkola (ent. Gamlakarleby) on Suomen kaupunki ja Keski-Pohjanmaan maakuntakeskus, joka sijaitsee Pohjanlahden rannikolla Keski-Pohjanmaan maakunnassa.

Uusi!!: Litium ja Kokkola · Katso lisää »

Kongon demokraattinen tasavalta

Kongon demokraattinen tasavalta on valtio Keski-Afrikassa.

Uusi!!: Litium ja Kongon demokraattinen tasavalta · Katso lisää »

Korroosio

Korroosio on ympäristön vaikutuksesta tapahtuvaa materiaalin muuttumista käyttökelvottomaan muotoon.

Uusi!!: Litium ja Korroosio · Katso lisää »

Kovuus

Kovuus on materiaalin mekaaninen ominaisuus, kyky vastustaa muodonmuutosta eli naarmuuntumista, kulumista ja leikkaantumista.

Uusi!!: Litium ja Kovuus · Katso lisää »

Kupari

Kupari, vanhalta suomalaiselta nimeltään vaski, on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cu ja se kuuluu metallien ryhmään.

Uusi!!: Litium ja Kupari · Katso lisää »

Lämmönsiirrin

Uima-altaan lämmönvaihdin Lämmönsiirrin eli lämmönvaihdin on energiatekniikan komponentti, jolla lämpöenergiaa siirretään eri lämpötilassa olevien fluidien välillä.

Uusi!!: Litium ja Lämmönsiirrin · Katso lisää »

Lämpökapasiteetti

Lämpökapasiteetti (tunnus C) kuvaa, miten paljon lämpöenergiaa kappaleeseen sitoutuu lämpötilaeroa kohti.

Uusi!!: Litium ja Lämpökapasiteetti · Katso lisää »

Lämpötila

Lämpötila (tunnus T, t) on fysiikassa ja kemiassa käytettävä perussuure, joka ilmaisee kohteen termodynaamisen lämpötilan eli absoluuttisen lämpötilan.

Uusi!!: Litium ja Lämpötila · Katso lisää »

Lentokone

Boeing 747 Lentokone on ilmassa liikkuva, ilmaa raskaampi kiinteäsiipinen ilma-alus.

Uusi!!: Litium ja Lentokone · Katso lisää »

Lepidoliitti

Lepidoliittikide Lepidoliitti (K(Li,Al)2-3(AlSi3O10)(F,OH)2) on litiumpitoinen kiillemineraali.

Uusi!!: Litium ja Lepidoliitti · Katso lisää »

Lithium (Nirvanan kappale)

"Lithium" on grungeyhtye Nirvanan kuuluisimpia kappaleita.

Uusi!!: Litium ja Lithium (Nirvanan kappale) · Katso lisää »

Litium (lääke)

Litiumyhdisteitä (-suoloja) käytetään pääasiallisesti psykiatrian alan lääkinnässä esimerkiksi vaikeasti hoidettavien vakavien masennustilojen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa.

Uusi!!: Litium ja Litium (lääke) · Katso lisää »

Litiumfluoridi

Litiumfluoridi (LiF) on litium- ja fluoridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Litiumfluoridi · Katso lisää »

Litiumfosfaatti

Litiumfosfaatti (Li3PO4) on litium- ja fosfaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Litiumfosfaatti · Katso lisää »

Litiumhydridi

Litiumhydridi (LiH) on litium- ja hydridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Litiumhydridi · Katso lisää »

Litiumhydroksidi

Litiumhydroksidi (LiOH) on epäorgaaninen yhdiste, jota käytetään avaruussukkuloissa ilmaa puhdistavan vaikutuksensa vuoksi.

Uusi!!: Litium ja Litiumhydroksidi · Katso lisää »

Litiumioniakku

Vartan litiumioniakku, Museum Autovision, Altlußheim, Saksa Lieriömäinen kenno ennen sulkemista (18650) Litiumioniakku eli Li-ion-akku on akku, jossa litiumioni liikkuu anodin ja katodin välillä.

Uusi!!: Litium ja Litiumioniakku · Katso lisää »

Litiumkarbonaatti

Litiumkarbonaatti (dilitiumkarbonaatti) Li2CO3 on akuissa käytettävän litiumin raaka-aine, litiumin hiilihapposuola.

Uusi!!: Litium ja Litiumkarbonaatti · Katso lisää »

Litiumkloridi

Litiumkloridi (LiCl) on litium- ja kloridi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Litiumkloridi · Katso lisää »

Litiumkobolttioksidi

Litiumkobolttioksidi eli litiumkoboltiitti (LiCoO2) on epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Litiumkobolttioksidi · Katso lisää »

Litiumoksidi

Litiumoksidi (Li2O) on epäorgaaninen ioniyhdiste ja litiumin oksidi.

Uusi!!: Litium ja Litiumoksidi · Katso lisää »

Litiumparisto

Litiumparisto on paristo, jonka anodi muodostuu litiumista tai litiumyhdisteistä.

Uusi!!: Litium ja Litiumparisto · Katso lisää »

Litiumperoksidi

Litiumperoksidi (Li2O2) on litium- ja peroksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Litiumperoksidi · Katso lisää »

Litiumsulfaatti

Litiumsulfaatti on väriltään valkoinen rikkihapon litiumsuola, jonka kemiallinen kaava on Li2SO4.

Uusi!!: Litium ja Litiumsulfaatti · Katso lisää »

Lyijy

Lyijy on hiiliryhmään kuuluva metallimainen painava alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Pb ja CAS-numero 7439-92-1.

Uusi!!: Litium ja Lyijy · Katso lisää »

Lyijyakku

Auton lyijyakku. Lyijyakku on akku, jonka elektrodeina on kaksi lyijylevyä, ja elektrolyyttinä noin 37 % rikkihappoa.

Uusi!!: Litium ja Lyijyakku · Katso lisää »

Magnesium

Magnesium on alkuaine, jonka järjestysluku on 12, kemiallinen merkki Mg ja CAS-numero 7439-95-4.

Uusi!!: Litium ja Magnesium · Katso lisää »

Malmi

hematiittia sisältävä raitainen rautamuodostuma Malmi tarkoittaa sellaista luonnollista mineraaliesiintymää, josta voidaan taloudellisesti tuottaa metalleja.

Uusi!!: Litium ja Malmi · Katso lisää »

Massaluku

Massaluku (tunnus A) on atomin ytimessä olevien nukleonien lukumäärä eli protonien ja neutronien lukumäärien summa.

Uusi!!: Litium ja Massaluku · Katso lisää »

Messier 4

Messier 4 on pallomainen tähtijoukko Skorpionin tähdistössä, Antareksen lähellä.

Uusi!!: Litium ja Messier 4 · Katso lisää »

Metalli

Yttrium-metallia Sulaa rautaa Rautajauhetta valaa muotteihin Metallit ovat alkuaineita tai seoksia, joilla on useita seuraavista, epämetalleista poikkeavista ominaisuuksista.

Uusi!!: Litium ja Metalli · Katso lisää »

Metallurgia

Metallurgia on luonnontieteisiin ja teknisiin tieteisiin kuuluva tieteenala/oppi, joka käsittelee metallien (tai laajemmin käsitettynä myös muiden epäorgaanisten materiaalien) valmistus- ja jalostusmenetelmiä, sekä tutkii niiden elinkaarta ja sen aikana tapahtuvia muutoksia usein metallien kiderakenteen näkökulmasta.

Uusi!!: Litium ja Metallurgia · Katso lisää »

N-butyylilitium

n-Butyylilitium on litiumin organometalliyhdiste eli niin kutsuttu organolitiumyhdiste.

Uusi!!: Litium ja N-butyylilitium · Katso lisää »

Natrium

Natrium on pehmeä, kevyt ja reaktiivinen alkalimetalli.

Uusi!!: Litium ja Natrium · Katso lisää »

Natriumperoksidi

Natriumperoksidi (Na2O2) on natrium- ja peroksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Litium ja Natriumperoksidi · Katso lisää »

Neutroni

Neutronit ovat sähkövarauksettomia hiukkasia, jotka yhdessä protonien kanssa muodostavat atomiytimet (lukuun ottamatta vedyn yksinkertaisinta isotooppia, protiumia, joka koostuu vain yhdestä protonista).

Uusi!!: Litium ja Neutroni · Katso lisää »

Neutroniemissio

Neutroniemissio on radioaktiivisen hajoamisen yksi muoto.

Uusi!!: Litium ja Neutroniemissio · Katso lisää »

Nikkeli

Nikkeli on rautaryhmään kuuluva ferromagneettinen metallinen alkuaine.

Uusi!!: Litium ja Nikkeli · Katso lisää »

Nitridi

Nitridi-ioni N3− on typpiatomi jolla on kolmen elektronin ylimäärä, ja on siten negatiivisesti varautunut ioni eli anioni.

Uusi!!: Litium ja Nitridi · Katso lisää »

Oksidi

Oksidi on hapen ja jonkin toisen alkuaineen yhdiste.

Uusi!!: Litium ja Oksidi · Katso lisää »

Organolitiumyhdisteet

Organolitiumyhdisteet ovat organometalliyhdisteitä, jotka sisältävät litiumin ja hiilen välisen kovalenttisen sidoksen.

Uusi!!: Litium ja Organolitiumyhdisteet · Katso lisää »

Organometalliyhdisteet

Organometalliyhdisteet ovat metalliatomin sisältäviä orgaanisia yhdisteitä, joissa metalli on sitoutunut hiileen.

Uusi!!: Litium ja Organometalliyhdisteet · Katso lisää »

Orion (yritys)

Orion Oyj on suomalainen lääketeollisuusyhtiö, jonka osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Uusi!!: Litium ja Orion (yritys) · Katso lisää »

Palaminen

Juhannuskokko on näyttävä esimerkki palamisesta. Tuli saadaan aikaan hankaamalla kahta elementtiä. Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapen kanssa.

Uusi!!: Litium ja Palaminen · Katso lisää »

Petaliitti

Petaliittikide Petaliitti on hohkasilikaatteihin kuuluva silikaattimineraali.

Uusi!!: Litium ja Petaliitti · Katso lisää »

Poolisuus

osittaisvarauksen, molemmat vetyatomit positiivisen. Varausjakauman epätasaisuus eli poolisuus tarkoittaa elektronitiheyden jakautumista molekyylissä niin, että siihen syntyy negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet päät.

Uusi!!: Litium ja Poolisuus · Katso lisää »

Portugali

Portugalin tasavalta eli Portugali on valtio Pyreneiden niemimaalla, Euroopan lounaisosassa.

Uusi!!: Litium ja Portugali · Katso lisää »

Punainen kääpiö

pieni punainen kääpiö ja Jupiter kokovertailussa. Punainen kääpiö on himmeä punainen tähti, joka on Aurinkoa kevyempi, pienempi, viileämpi ja himmeämpi.

Uusi!!: Litium ja Punainen kääpiö · Katso lisää »

Puoliintumisaika

Puoliintumisaika on aika, jonka kuluessa puolet aineesta on hajonnut, esim.

Uusi!!: Litium ja Puoliintumisaika · Katso lisää »

Radioaktiivinen hajoaminen

Radioaktiivinen hajoaminen on prosessi, jossa radioaktiivinen atomiydin muuntuu toiseksi ytimeksi emittoimalla säteilyä.

Uusi!!: Litium ja Radioaktiivinen hajoaminen · Katso lisää »

Radioaktiivisuus

Radioaktiivinen hajoaminen on tapahtuma, jossa rakenteeltaan epävakaa atomiydin ilman ulkoista vaikutusta hajoaa ja menettää energiaa muuttuen kevyemmiksi atomiytimiksi.

Uusi!!: Litium ja Radioaktiivisuus · Katso lisää »

Rikkihappo

96-prosenttista rikkihappoa Rikkihappo (H2SO4, vihtrilliöljy) on vahva, veteen täysin liukeneva epäorgaaninen happo.

Uusi!!: Litium ja Rikkihappo · Katso lisää »

Robert Bunsen

Robert Bunsen Robert Wilhelm Bunsen (31. maaliskuuta 1811 – 16. elokuuta 1899) oli saksalainen kemisti.

Uusi!!: Litium ja Robert Bunsen · Katso lisää »

Ruskea kääpiö

Gliese 229B löytövalokuvassa ja Hubble-avaruusteleskoopin havaitsemana. Ruskea kääpiö on taivaankappale, joka on massaltaan ja ominaisuuksiltaan kaasumaisen jättiläisplaneetan ja tähden välillä.

Uusi!!: Litium ja Ruskea kääpiö · Katso lisää »

Sek-butyylilitium

sek-Butyylilitium (C4H9Li) on eräs litiumin muodostamista organometalliyhdisteistä eli organolitiumyhdisteistä.

Uusi!!: Litium ja Sek-butyylilitium · Katso lisää »

Skorpioni (tähdistö)

Skorpioni (genetiivi Scorpii, lyhenne Sco, tunnus 20px) on eläinradan tähdistö eteläisellä tähtitaivaalla.

Uusi!!: Litium ja Skorpioni (tähdistö) · Katso lisää »

Spektroskopia

Auringon näkyvän valon spektri (Fraunhoferin viivat) Spektroskopia on menetelmä, jolla analysoidaan tutkittavasta kohteesta vastaanotettua säteilyä, esimerkiksi valoa.

Uusi!!: Litium ja Spektroskopia · Katso lisää »

Spodumeeni

Spodumeenia. Kunziittia vasemmalla ja oikealla, hiddeniittiä alakeskellä Spodumeeni on pyrokseenimineraaleihin kuuluvaa litiumalumiinisilikaattia (LiAl(SiO3)2).

Uusi!!: Litium ja Spodumeeni · Katso lisää »

Sulamispiste

Sulamispiste (lyhenne sp.) on jokaiselle aineelle ominainen lämpötila, jossa kyseinen aine muuttuu kiinteästä olomuodosta nestemäiseen olomuotoon.

Uusi!!: Litium ja Sulamispiste · Katso lisää »

Suola

Suolakiteitä Suola on kemiassa nykyisin käytetyn määritelmän mukaan yhdiste, joka kiinteässä olomuodossa koostuu ionisidosten koossa pitämistä kiteistä.

Uusi!!: Litium ja Suola · Katso lisää »

Suolahappo

Suolahappo (vetykloridihappo, kloorivetyhappo) on vahva happo, joka on vetykloridin (HCl) vesiliuos.

Uusi!!: Litium ja Suolahappo · Katso lisää »

Superemäs

N-butyylilitium on yleisesti syntetiikassa käytetty superemäs. Superemäs on emäs, jonka emäksisyys on erittäin suuri.

Uusi!!: Litium ja Superemäs · Katso lisää »

Superoksidi

Superoksidianionin Lewis-rakenne. Happiatomien valenssielektronit ovat kuvassa merkitty mustalla, ja ylimääräinen elektroni merkitty punaisella Superoksidi on anioni, jonka kaava on O2− usein myös O2·−.

Uusi!!: Litium ja Superoksidi · Katso lisää »

Tammela

Tammelan kirkko. Kuva Hakkapeliittatapahtumasta vuodelta 2006. Torronsuon kansallispuistoa keväällä 2005. Kuvattu Idänpäänkallion luontotornista. Liesjärven ja Kyynärän järvet. Vasemmalla Liesjärvi. Kuvattu marraskuussa 2014. Tammela on Suomen kunta ja vanha hämäläinen kirkkopitäjä nykyisessä Kanta-Hämeen maakunnassa.

Uusi!!: Litium ja Tammela · Katso lisää »

Tähti

Kokovertailu eri tähtiluokista, Aurinko on G-luokan tähti. Tähti on painovoimansa koossa pitämä ja kasaan puristama plasmapallo, jonka jossakin kehitysvaiheessa tapahtuu ydinfuusiota.

Uusi!!: Litium ja Tähti · Katso lisää »

Teräs

Teräksestä valmistettua vaijeria Viaducto La Polvorilla -terässilta, Saltan maakunnassa Argentiinassa. Teräs on yleisnimi kaikille rautavaltaisille metalliseoksille, joita voidaan muokata valssaamalla tai takomalla.

Uusi!!: Litium ja Teräs · Katso lisää »

Tert-butyylilitium

tert-Butyylilitium (C4H9Li) on eräs litiumin muodostamista organometalliyhdisteistä eli organolitiumyhdisteistä.

Uusi!!: Litium ja Tert-butyylilitium · Katso lisää »

Tritium

Vety - Deuterium - '''Tritium''' Tritium (T tai 3H) on vedyn radioaktiivinen isotooppi.

Uusi!!: Litium ja Tritium · Katso lisää »

Tulipalo

Tulipalo Tulipalo on hallitsemattomasti valloilleen päässyt tuli.

Uusi!!: Litium ja Tulipalo · Katso lisää »

Typpi

Typpi on alkuaine, joka esiintyy luonnossa kaksiatomisena typpikaasuna, N2.

Uusi!!: Litium ja Typpi · Katso lisää »

Ullava

Ullava on Keski-Pohjanmaalla Länsi-Suomen läänissä sijainnut entinen Suomen kunta.

Uusi!!: Litium ja Ullava · Katso lisää »

Vaahdotusrikastaminen

Kupari-nikkelimalmin vaahdotusrikastamista Vaahdotusrikastaminen eli vaahdotus on mineraalien rikastusmenetelmä.

Uusi!!: Litium ja Vaahdotusrikastaminen · Katso lisää »

Varaustiheys

Varaustiheys on sähköopissa termi, joka kuvastaa sähköisen varauksen jakaumaa ja se voi tarkoittaa joko lineaarista varaustiheyttä, pintavaraustiheyttä tai tilavuusvaraustiheyttä.

Uusi!!: Litium ja Varaustiheys · Katso lisää »

Vesi

Vesi (H2O, joskus myös divetymonoksidi tai divetyoksidi) on huoneenlämmössä nesteenä esiintyvä vedyn ja hapen muodostama kemiallinen yhdiste.

Uusi!!: Litium ja Vesi · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Litium ja Vety · Katso lisää »

Voiteluaine

Voiteluaineita käytetään konetekniikassa koneiden liikkuvien osien välisen kitkan pienentämiseksi, välyksien tiivistämiseksi sekä kulumisen estämiseksi.

Uusi!!: Litium ja Voiteluaine · Katso lisää »

Yhdysvallat

Amerikan yhdysvallat (lyh. USA) eli Yhdysvallat on pääosin Pohjois-Amerikan keskiosassa sijaitseva perustuslaillinen liittovaltio, joka koostuu 50 osavaltiosta ja yhdestä liittovaltion hallinnollisesta piirikunnasta sekä useista erillisalueista.

Uusi!!: Litium ja Yhdysvallat · Katso lisää »

Ymppäys (metallioppi)

Metalliteollisuudessa ymppäämisellä tarkoitetaan metallisulan seostamista aineella, joka muodostaa jähmettymisreaktiossa jähmettymisytimiä.

Uusi!!: Litium ja Ymppäys (metallioppi) · Katso lisää »

Zirkonium

Zirkonium on alkuaine, jonka järjestysluku on 40, kemiallinen merkki Zr ja CAS-numero 7440-67-7.

Uusi!!: Litium ja Zirkonium · Katso lisää »

1817

Ei kuvausta.

Uusi!!: Litium ja 1817 · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »