Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Protoni

Indeksi Protoni

Protoni (tunnus p tai p+) on subatominen hiukkanen, jonka sähkövaraus on +1 ''e'' eli positiivinen alkeisvaraus ja massa noin yhden atomimassayksikön verran.

75 suhteet: Alfasäteily, Alkeishiukkanen, Alkeisvaraus, Alkuaine, Annihilaatio, Antimateria, Antiprotoni, Atomi, Atomimassa, Atomimassayksikkö, Atomiydin, Baryoni, British Association for the Advancement of Science, Cardiff, D-kvarkki, Deuterium, Dmitri Mendelejev, Elektroni, Elektronivoltti, Emäs, Ernest Rutherford, Fermioni, Fotoni, Hadroni, Happi, Happo, Heikko vuorovaikutus, Henry Moseley, Hiukkasfysiikan standardimalli, Hydroksidi, Ilma, Ioni, Isotooppi, Jaksollinen järjestelmä, Järjestysluku (kemia), Joseph John Thomson, Kanavasäteet, Katodisäde, Kilogramma, Kloori, Kokonaisluku, Kompleksi (kemia), Kreikan kieli, Kvarkki, Lepomassa, Liike-energia, Liuos, Massa, Massaluku, Molekyyli, ..., Myoni, Neutraloituminen, Neutroni, Nukleoni, Oksoniumioni, Oliver Lodge, Painovoima, Pioni (fysiikka), Positroni, Pp-ketju, Protoni (yhtye), Protonin hajoaminen, Puoliintumisaika, Röntgensäteily, Sähkömagneettinen vuorovaikutus, Sähkövaraus, Spin, Subatomiset hiukkaset, Suuri yhtenäisteoria, Tuikeilmaisin, Typpi, U-kvarkki, Vahva vuorovaikutus, Vety, Ydinreaktio. Laajenna indeksi (25 lisää) »

Alfasäteily

Alfasäteilyssä atomin ytimestä vapautuu alfahiukkanen. Alfasäteily on voimakkaasti ionisoivaa mutta heikosti läpäisevää radioaktiivista säteilyä.

Uusi!!: Protoni ja Alfasäteily · Katso lisää »

Alkeishiukkanen

kvarkit, leptonit ja mittabosonit Maailman ensimmäinen neutriinohavainto vuodelta 1970. Alkeishiukkanen on hiukkasfysiikassa hiukkanen, jolla ei ole omaa sisäistä rakennetta eikä se siis koostu muista hiukkasista.

Uusi!!: Protoni ja Alkeishiukkanen · Katso lisää »

Alkeisvaraus

Alkeisvaraus (merkitään yleensä q tai e) on luonnonvakio.

Uusi!!: Protoni ja Alkeisvaraus · Katso lisää »

Alkuaine

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Alkuaine määritellään aineeksi, jonka atomien ytimissä on tietty määrä protoneja.

Uusi!!: Protoni ja Alkuaine · Katso lisää »

Annihilaatio

Annihilaatioksi kutsutaan reaktiota, jossa hiukkanen kohtaa antihiukkasensa ja molemmat muuttuvat (useimmiten) gammasäteilyksi.

Uusi!!: Protoni ja Annihilaatio · Katso lisää »

Antimateria

Vedyn ja antivedyn rakenne Antimateria eli antiaine on ainetta, joka koostuu antihiukkasista.

Uusi!!: Protoni ja Antimateria · Katso lisää »

Antiprotoni

Antiprotoni on protonin antihiukkanen eli se on antimateriaa.

Uusi!!: Protoni ja Antiprotoni · Katso lisää »

Atomi

Atomi (jakamaton) on alkuaineen kemiallisesti pienin osa.

Uusi!!: Protoni ja Atomi · Katso lisää »

Atomimassa

Atomimassasta puhutaan, kun käsitellään yksittäisten atomien massoja.

Uusi!!: Protoni ja Atomimassa · Katso lisää »

Atomimassayksikkö

Atomimassayksikkö (tunnus u eli dalton (tunnus: Da) on massan yksikkö, jota käytetään atomien ja molekyylien massojen ilmoittamiseen. Nykyisen määritelmän mukainen, yhtenäistetty atomimassayksikkö on määritelty 1/12 -osaksi kemiallisesti sitoutumattoman hiili-12-atomin massasta perustilassa, ja SI-yksikköinä se on noin 1,660 538 86 · 10-27 kg.. Molempien nukleonien, sekä protonin että neutronin massat, ovat lähellä yhtä atomimassayksikköä. Kansainvälinen mittojen ja painojen komitea (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) on luokitellut sen yksiköksi, joka ei kuulu SI-järjestelmään, mutta joka kuitenkin on hyväksytty käytettäväksi SI-yksiköiden ohella ja jonka suuruus SI-yksikköinä on määritettävä kokeellisesti. Ennen vuotta 1961 atomimassayksikön määritelmä perustui happeen. Tällöin sen lyhenteenä oli amu. Toisinaan lyhennettä "amu" käytetään uudemmassakin kirjallisuudessa, jossa se kuitenkin määritellään samoin kuin nykyinen, yhtenäistetty atomimassayksikkö u, siis hiili-12:n avulla. Nykyisin atomimassayksiköstä puhuttaessa tarkoitetaankin säännöllisesti yhtenäistettyä yksikköä. Standardointia varten oli määritelmän pohjaksi kuitenkin valittava jokin tietty nuklidi, sillä vaikka kaikkien ytimien massat atomi­massa­yksikköinä ovatkin lähellä kokonaislukuja (ytimen massalukua), ytimen massaylijäämän vuoksi ne kuitenkin poikkeavat kokonais­luvuista jonkin verran, eikä keskimääräinen poikkeama nuklidia kohti ole kaikilla nuklideilla yhtä suuri. Samasta syystä myöskään protonin tai neutronin massa ei ole tasan 1 u, vaan hieman enemmän. Atomimassayksikkö ei ole sama kuin atomiyksiköiden massayksikkö, joka on määritelty elektronin massaksi (me). Mooli on määritelty ainemääräksi, joka sisältää yhtä monta atomia, molekyyliä tai muuta hiukkasta kuin 12 grammassa hiili-isotooppia C-12 on atomeja. Tätä lukumäärää sanotaan Avogadron vakioksi. Suoraan määritelmistä seuraa, että gramman ja atomimassayksikön suhde on sama kuin Avogadron vakion lukuarvo, joka on noin 6,023 · 1023.

Uusi!!: Protoni ja Atomimassayksikkö · Katso lisää »

Atomiydin

Atomiydin on atomin keskellä sijaitseva protoneista ja yleensä myös neutroneista koostuva muodostuma.

Uusi!!: Protoni ja Atomiydin · Katso lisää »

Baryoni

Baryoni on kolmesta kvarkista koostuva hiukkanen.

Uusi!!: Protoni ja Baryoni · Katso lisää »

British Association for the Advancement of Science

British Association for the Advancement of Science on brittiläinen tieteenedistämisseura.

Uusi!!: Protoni ja British Association for the Advancement of Science · Katso lisää »

Cardiff

Cardiff on Walesin pääkaupunki ja suurin kaupunki, sekä yksi Walesin hallintoalueista.

Uusi!!: Protoni ja Cardiff · Katso lisää »

D-kvarkki

D-kvarkit (engl. down) eli alas-kvarkit ovat alkeishiukkasia ja yksi kuudesta kvarkkityypistä.

Uusi!!: Protoni ja D-kvarkki · Katso lisää »

Deuterium

Vety - '''Deuterium''' - Tritium Deuterium (D tai 2H) on vedyn isotooppi.

Uusi!!: Protoni ja Deuterium · Katso lisää »

Dmitri Mendelejev

Dmitri Ivanovitš Mendelejev (8. helmikuuta (J: 27. tammikuuta) 1834 Tobolsk – 2. helmikuuta (J: 20. tammikuuta) 1907 Pietari) oli venäläinen kemisti, joka tunnetaan parhaiten jaksollisen järjestelmän luojana.

Uusi!!: Protoni ja Dmitri Mendelejev · Katso lisää »

Elektroni

Elektroni on alkeishiukkanen, jolla on 1,6021773 · 10−19 coulombin eli yhden alkeisvarauksen suuruinen negatiivinen sähkövaraus.

Uusi!!: Protoni ja Elektroni · Katso lisää »

Elektronivoltti

Elektronivoltti (symboli eV) on energian yksikkö, jota käytetään usein atomi- ja ydinfysiikassa.

Uusi!!: Protoni ja Elektronivoltti · Katso lisää »

Emäs

Emäs eli alkali on hapon vastakohta.

Uusi!!: Protoni ja Emäs · Katso lisää »

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford, Nelsonin ensimmäinen paroni Rutherford, OM, PC, FRS, PRS (30. elokuuta 1871 Spring Grove, Uusi-Seelanti – 19. lokakuuta 1937 Cambridge, Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta) oli Uudessa-Seelannissa syntynyt brittiläinen fyysikko.

Uusi!!: Protoni ja Ernest Rutherford · Katso lisää »

Fermioni

Fermionit ovat hiukkasia, joiden spin on puoliluku.

Uusi!!: Protoni ja Fermioni · Katso lisää »

Fotoni

Fotoni eli valokvantti on sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen (mittabosoni).

Uusi!!: Protoni ja Fotoni · Katso lisää »

Hadroni

Hadroneiksi sanotaan hiukkasia, jotka koostuvat vahvaa vuorovaikutusta välittävien gluonien yhteensitomista kvarkeista.

Uusi!!: Protoni ja Hadroni · Katso lisää »

Happi

Nestemäistä happea Happi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on O, järjestysluku 8 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Protoni ja Happi · Katso lisää »

Happo

Rikkihappo on yksi tunnetuimmista hapoista. Kemiassa happo on aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin.

Uusi!!: Protoni ja Happo · Katso lisää »

Heikko vuorovaikutus

Heikko vuorovaikutus eli heikko ydinvoima on yksi neljästä perusvuorovaikutuksesta.

Uusi!!: Protoni ja Heikko vuorovaikutus · Katso lisää »

Henry Moseley

Moseley vuonna 1914 Henry Gwyn Jeffreys Moseley (23. marraskuuta 1887 Weymouth – 10. elokuuta 1915 Gallipoli) oli englantilainen fyysikko.

Uusi!!: Protoni ja Henry Moseley · Katso lisää »

Hiukkasfysiikan standardimalli

Hiukkasfysiikan standardimalli on hiukkasfysiikan teoria, joka kuvaa heikon, vahvan ja sähkömagneettisen vuorovaikutuksen sekä alkeishiukkaset, joista aine pohjimmiltaan koostuu.

Uusi!!: Protoni ja Hiukkasfysiikan standardimalli · Katso lisää »

Hydroksidi

Hydroksidi Hydroksidi-ioni on vedyn ja hapen muodostama anioni, OH-, jonka varaus on -1.

Uusi!!: Protoni ja Hydroksidi · Katso lisää »

Ilma

prekambrikauden lopulla. Ilma on useiden eri kaasujen seos, joka muodostaa Maan ilmakehän.

Uusi!!: Protoni ja Ilma · Katso lisää »

Ioni

Ioni on sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli.

Uusi!!: Protoni ja Ioni · Katso lisää »

Isotooppi

Luonnossa esiintyy vetyatomin kolmea eri isotooppia: '''protium''': 1 protoni, 0 neutronia '''deuterium''': 1 protoni, 1 neutroni '''tritium''': 1 protoni, 2 neutronia Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja.

Uusi!!: Protoni ja Isotooppi · Katso lisää »

Jaksollinen järjestelmä

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä eli alkuainetaulukko on taulukko tunnetuista alkuaineista ryhmiteltynä niiden elektronirakenteen mukaan.

Uusi!!: Protoni ja Jaksollinen järjestelmä · Katso lisää »

Järjestysluku (kemia)

Z - Järjestysluku Kemiassa ja fysiikassa järjestysluku (Z) on atomin ytimessä olevien protonien lukumäärä.

Uusi!!: Protoni ja Järjestysluku (kemia) · Katso lisää »

Joseph John Thomson

Sir Joseph John ”J.

Uusi!!: Protoni ja Joseph John Thomson · Katso lisää »

Kanavasäteet

Kanavasädeputki, jossa rei'itetyn katodin läpi kulkevat säteet saavat sen hohtamaan vaaleanpunaisena Kanavasäteet, positiiviset säteet eli anodisäteet ovat tietyn tyyppisissä kaasupurkausputkissa syntyviä positiivisten ionien suihkuja.

Uusi!!: Protoni ja Kanavasäteet · Katso lisää »

Katodisäde

Katodisäde on elektronisuihku, joka syntyy tarkoitukseen rakennetussa elektrodeilla eli katodilla ja anodilla varustetulla tyhjiöputkessa, jota kutsutaan katodisädeputkeksi.

Uusi!!: Protoni ja Katodisäde · Katso lisää »

Kilogramma

Tietokoneella luotu kuva kansainvälisestä kilogramman prototyypistä (IPK). Kilogramma (yksikön tunnus kg), tai usein lyhyesti vain kilo, on SI-järjestelmän mukainen yksikkö perussuureelle massalle.

Uusi!!: Protoni ja Kilogramma · Katso lisää »

Kloori

Kloori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cl, järjestysluku 17 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Protoni ja Kloori · Katso lisää »

Kokonaisluku

Kokonaisluvut ovat arkipäiväiset luvut, joilla yleensä ilmoitetaan kohteiden lukumäärää.

Uusi!!: Protoni ja Kokonaisluku · Katso lisää »

Kompleksi (kemia)

Yksinkertainen kompleksiyhdiste diammiinihopea(I)-ioni, jossa keskusatomia - eli positiivisesti varautunutta hopea-ionia - ympäröi kaksi ammoniakkiligandia. Kompleksiyhdisteillä (myös koordinaatiokompleksi) tarkoitetaan molekyylejä, jotka ovat muodostuneita keskusatomista tai -ionista ja sitä ympäröivistä ioneista, molekyyleistä tai atomeista.

Uusi!!: Protoni ja Kompleksi (kemia) · Katso lisää »

Kreikan kieli

Kreikan kieli (kreik. Ελληνικά, Elliniká) on indoeurooppalainen kieli, jonka dokumentoitu historia alkaa Kreikassa vuoden 1400 eaa.

Uusi!!: Protoni ja Kreikan kieli · Katso lisää »

Kvarkki

Neutronin kvarkkirakenne: kaksi d-kvarkkia ja yksi u-kvarkki Hiukkasfysiikassa kvarkit ovat alkeishiukkasia, joita pidetään nykyisin jakamattomina.

Uusi!!: Protoni ja Kvarkki · Katso lisää »

Lepomassa

Lepomassa kuvaa kappaleen massaenergiaa, silloin kun kappale on levossa.

Uusi!!: Protoni ja Lepomassa · Katso lisää »

Liike-energia

Liike-energia eli kineettinen energia on kappaleen liikkeeseen varastoitunutta energiaa.

Uusi!!: Protoni ja Liike-energia · Katso lisää »

Liuos

Suolaa ja vettä sekoittamalla saadaan aikaan liuos suolahapoksi Liuos on seos jossa kaksi tai useampia aineita on sekoittunut toisiinsa muodostaen yhtenäisen faasin.

Uusi!!: Protoni ja Liuos · Katso lisää »

Massa

Massa (tunnus m) on fysiikan perussuure, joka kuvaa toisaalta kappaleen hitautta voiman vaikuttaessa siihen, toisaalta kappaleen kykyä tuntea ja aiheuttaa gravitaatiovoimia.

Uusi!!: Protoni ja Massa · Katso lisää »

Massaluku

Massaluku (tunnus A) on atomin ytimessä olevien nukleonien lukumäärä eli protonien ja neutronien lukumäärien summa.

Uusi!!: Protoni ja Massaluku · Katso lisää »

Molekyyli

Vesimolekyylin 3D-malli. Molekyyli on kahden tai useamman kovalenttisesti sitoutuneen atomin muodostama sähköisesti neutraali ryhmä.

Uusi!!: Protoni ja Molekyyli · Katso lisää »

Myoni

Myoni (tunnus µ tai μ−) on elektronin kaltainen alkeishiukkanen, joka kuuluu leptoneihin.

Uusi!!: Protoni ja Myoni · Katso lisää »

Neutraloituminen

Neutraloituminen on ilmiö, joka tapahtuu kun happo ja emäs kumoavat toisensa.

Uusi!!: Protoni ja Neutraloituminen · Katso lisää »

Neutroni

Neutronit ovat sähkövarauksettomia hiukkasia, jotka yhdessä protonien kanssa muodostavat atomiytimet (lukuun ottamatta vedyn yksinkertaisinta isotooppia, protiumia, joka koostuu vain yhdestä protonista).

Uusi!!: Protoni ja Neutroni · Katso lisää »

Nukleoni

Nukleoni on yhteisnimitys atomiytimen rakenneosille, protoneille ja neutroneille.

Uusi!!: Protoni ja Nukleoni · Katso lisää »

Oksoniumioni

Oksonium-ioni Oksoniumioni on mikä hyvänsä positiivisesti varautunut hapen kationi, jolla on kolme sidosta.

Uusi!!: Protoni ja Oksoniumioni · Katso lisää »

Oliver Lodge

Oliver Joseph Lodge. Sir Oliver Joseph Lodge (12. kesäkuuta 1851 – 22. elokuuta 1940) oli englantilainen fyysikko.

Uusi!!: Protoni ja Oliver Lodge · Katso lisää »

Painovoima

Matalalla Maata kiertävään satelliittiin vaikuttaa alaspäin suuntautuvan painovoiman lisäksi muiden muassa ilmakehän ilmanvastus, joka hidastaa sen nopeutta. Tämän vuoksi satelliitin rataa on korjattava säännöllisin väliajoin, ettei se putoaisi Maata kohti. Painovoima eli gravitaatio on luonnonilmiö, joka saa kaikki massalliset kappaleet vetämään toisiaan puoleensa.

Uusi!!: Protoni ja Painovoima · Katso lisää »

Pioni (fysiikka)

Pionit eli \pi-mesonit ovat mesoneihin kuuluvia hiukkasia.

Uusi!!: Protoni ja Pioni (fysiikka) · Katso lisää »

Positroni

Positroni on elektronin antihiukkanen eli antimateriaa.

Uusi!!: Protoni ja Positroni · Katso lisää »

Pp-ketju

Kuva pp-ketjun toiminnasta. Siniset ovat protoneita, vihreät neutroneita, keltaiset elektroneja (ja positroneja), punaiset fotoneita ja oranssit neutriinoja. Pp-ketju eli protoni-protoni-ketju on tähtien energiantuotantomekanismi.

Uusi!!: Protoni ja Pp-ketju · Katso lisää »

Protoni (yhtye)

Protoni oli suomalainen rock-yhtye.

Uusi!!: Protoni ja Protoni (yhtye) · Katso lisää »

Protonin hajoaminen

d-kvarkista. Protonin hajoaminen on hypoteettinen radioaktiivinen hajoamisen muoto, jossa protoni hajoaa kevyemmiksi alkeishiukkasiksi.

Uusi!!: Protoni ja Protonin hajoaminen · Katso lisää »

Puoliintumisaika

Puoliintumisaika on aika, jonka kuluessa puolet aineesta on hajonnut, esim.

Uusi!!: Protoni ja Puoliintumisaika · Katso lisää »

Röntgensäteily

accessdate.

Uusi!!: Protoni ja Röntgensäteily · Katso lisää »

Sähkömagneettinen vuorovaikutus

Sähkömagneettinen vuorovaikutus (sähkövoima) on yksi standardimallin neljästä perusvuorovaikutuksesta.

Uusi!!: Protoni ja Sähkömagneettinen vuorovaikutus · Katso lisää »

Sähkövaraus

Sähkökenttä positiivisen ja negatiivisen pistevarauksen muodostaman systeemin ympärillä. Sähkövaraus eli sähkö­määrä (tunnus Q) on aineen tai hiukkasen ominaisuus, joka ilmentää, miten voimakkaasti kappale vuorovaikuttaa sähkökentän kanssa, täten vaikuttaen muihin sähkö­varauksen omaaviin kappaleisiin.

Uusi!!: Protoni ja Sähkövaraus · Katso lisää »

Spin

Spin on alkeishiukkasten ominaisuus, jonka lähin klassinen analogia on sisäinen pyörimismäärä, mutta täysin spiniä ei voi kuvata klassisilla malleilla.

Uusi!!: Protoni ja Spin · Katso lisää »

Subatomiset hiukkaset

Ensimmäiset tunnetut subatomiset hiukkaset ovat atomin rakenneosaset: ytimen muodostavat protoni ja neutroni sekä ydintä kiertävä elektroni, nykyään tunnetaan jo monia muitakin atomia pienempiä hiukkasia. Subatomiset hiukkaset ovat atomia pienempiä hiukkasia.

Uusi!!: Protoni ja Subatomiset hiukkaset · Katso lisää »

Suuri yhtenäisteoria

Suuri yhtenäisteoria on fysiikassa yksi lukuisista yhtenäiskenttäteorioista, joilla pyritään yhdistämään kolme neljästä perusvuorovaikutuksesta eli heikko vuorovaikutus, vahva vuorovaikutus ja sähkömagnetismi.

Uusi!!: Protoni ja Suuri yhtenäisteoria · Katso lisää »

Tuikeilmaisin

Tuikeilmaisin on hiukkasilmaisin, jolla havainnoidaan korkeaenergiaista säteilyä.

Uusi!!: Protoni ja Tuikeilmaisin · Katso lisää »

Typpi

Typpi on alkuaine, joka esiintyy luonnossa kaksiatomisena typpikaasuna, N2.

Uusi!!: Protoni ja Typpi · Katso lisää »

U-kvarkki

U-kvarkit (engl. up) eli ylös-kvarkit ovat alkeishiukkasia ja yksi kuudesta kvarkkityypistä Muut tyypit ovat c, s, d, b ja top -kvarkit.

Uusi!!: Protoni ja U-kvarkki · Katso lisää »

Vahva vuorovaikutus

Vahva vuorovaikutus (värivoima, vahva voima, vahva ydinvoima, joskus myös ydinvoima) on vahvin kolmesta hiukkasfysiikan standardimallin perusvuorovaikutuksesta.

Uusi!!: Protoni ja Vahva vuorovaikutus · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Protoni ja Vety · Katso lisää »

Ydinreaktio

Ydinreaktio on prosessi, jossa atomiydin muuntuu toiseksi törmätessään yhteen toisen ytimen tai alkeishiukkasen kanssa (vrt. kemiallinen reaktio).

Uusi!!: Protoni ja Ydinreaktio · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Vetyioni.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »