Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Elektroni

Indeksi Elektroni

Elektroni on alkeishiukkanen, jolla on 1,6021773 · 10−19 coulombin eli yhden alkeisvarauksen suuruinen negatiivinen sähkövaraus.

64 suhteet: Aaltofunktio, Alkeishiukkanen, Alkeisvaraus, Anodi, Antimateria, Atomi, Atomimassayksikkö, Atomiydin, Beetasäteily, Coulombi, Elektrolyysi, Elektroniikka, Elektronikuori, Elektronimikroskooppi, Elektroniputki, Elektronivoltti, Epämetalli, Eriste, Fermioni, Fotoni, Heikko vuorovaikutus, Ioni, Jännite, Joseph John Thomson, Katodi, Katodisäde, Kemia, Kilogramma, Klassinen elektronin säde, Kovalenttinen sidos, Kvantittuminen, Kvantti, Kvanttiluku, Kvanttimekaniikka, Kvarkki, Leptoni, Magneettinen momentti, Metalli, Metallisidos, Molekyyli, Myoni, Neutroni, Painovoima, Paristo, Perusvuorovaikutus, Positroni, Potentiaalienergia, Protoni, Puolijohde, Radioaktiivisuus, ..., Sähkökemia, Sähkömagneettinen vuorovaikutus, Sähköstatiikka, Sähkövaraus, Sähkövirta, Spin, Staattinen sähkö, Suhteellisuusteoria, Tasavirta, Tau (alkeishiukkanen), Vahva vuorovaikutus, Vaihtovirta, Virtapiiri, 1896. Laajenna indeksi (14 lisää) »

Aaltofunktio

Aaltofunktio \psi(x,y,z,t) on kvanttimekaniikan tapa kuvata hiukkasta.

Uusi!!: Elektroni ja Aaltofunktio · Katso lisää »

Alkeishiukkanen

kvarkit, leptonit ja mittabosonit Maailman ensimmäinen neutriinohavainto vuodelta 1970. Alkeishiukkanen on hiukkasfysiikassa hiukkanen, jolla ei ole omaa sisäistä rakennetta eikä se siis koostu muista hiukkasista.

Uusi!!: Elektroni ja Alkeishiukkanen · Katso lisää »

Alkeisvaraus

Alkeisvaraus (merkitään yleensä q tai e) on luonnonvakio.

Uusi!!: Elektroni ja Alkeisvaraus · Katso lisää »

Anodi

Anodi vastaanottaa elektroneja liuoksen atomeilta. Anodi on elektrolyyttisessä systeemissä se elektrodi, jolla hapetusreaktio tapahtuu.

Uusi!!: Elektroni ja Anodi · Katso lisää »

Antimateria

Vedyn ja antivedyn rakenne Antimateria eli antiaine on ainetta, joka koostuu antihiukkasista.

Uusi!!: Elektroni ja Antimateria · Katso lisää »

Atomi

Atomi (jakamaton) on alkuaineen kemiallisesti pienin osa.

Uusi!!: Elektroni ja Atomi · Katso lisää »

Atomimassayksikkö

Atomimassayksikkö (tunnus u eli dalton (tunnus: Da) on massan yksikkö, jota käytetään atomien ja molekyylien massojen ilmoittamiseen. Nykyisen määritelmän mukainen, yhtenäistetty atomimassayksikkö on määritelty 1/12 -osaksi kemiallisesti sitoutumattoman hiili-12-atomin massasta perustilassa, ja SI-yksikköinä se on noin 1,660 538 86 · 10-27 kg.. Molempien nukleonien, sekä protonin että neutronin massat, ovat lähellä yhtä atomimassayksikköä. Kansainvälinen mittojen ja painojen komitea (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) on luokitellut sen yksiköksi, joka ei kuulu SI-järjestelmään, mutta joka kuitenkin on hyväksytty käytettäväksi SI-yksiköiden ohella ja jonka suuruus SI-yksikköinä on määritettävä kokeellisesti. Ennen vuotta 1961 atomimassayksikön määritelmä perustui happeen. Tällöin sen lyhenteenä oli amu. Toisinaan lyhennettä "amu" käytetään uudemmassakin kirjallisuudessa, jossa se kuitenkin määritellään samoin kuin nykyinen, yhtenäistetty atomimassayksikkö u, siis hiili-12:n avulla. Nykyisin atomimassayksiköstä puhuttaessa tarkoitetaankin säännöllisesti yhtenäistettyä yksikköä. Standardointia varten oli määritelmän pohjaksi kuitenkin valittava jokin tietty nuklidi, sillä vaikka kaikkien ytimien massat atomi­massa­yksikköinä ovatkin lähellä kokonaislukuja (ytimen massalukua), ytimen massaylijäämän vuoksi ne kuitenkin poikkeavat kokonais­luvuista jonkin verran, eikä keskimääräinen poikkeama nuklidia kohti ole kaikilla nuklideilla yhtä suuri. Samasta syystä myöskään protonin tai neutronin massa ei ole tasan 1 u, vaan hieman enemmän. Atomimassayksikkö ei ole sama kuin atomiyksiköiden massayksikkö, joka on määritelty elektronin massaksi (me). Mooli on määritelty ainemääräksi, joka sisältää yhtä monta atomia, molekyyliä tai muuta hiukkasta kuin 12 grammassa hiili-isotooppia C-12 on atomeja. Tätä lukumäärää sanotaan Avogadron vakioksi. Suoraan määritelmistä seuraa, että gramman ja atomimassayksikön suhde on sama kuin Avogadron vakion lukuarvo, joka on noin 6,023 · 1023.

Uusi!!: Elektroni ja Atomimassayksikkö · Katso lisää »

Atomiydin

Atomiydin on atomin keskellä sijaitseva protoneista ja yleensä myös neutroneista koostuva muodostuma.

Uusi!!: Elektroni ja Atomiydin · Katso lisää »

Beetasäteily

Beetasäteily on radioaktiivisen hajoamisen seurauksena syntyvää hiukkassäteilyä, jossa atomin ytimestä poistuu eli emittoituu beetahiukkanen.

Uusi!!: Elektroni ja Beetasäteily · Katso lisää »

Coulombi

Coulombi (tunnus C, äännetään) on varaus, jonka yhden ampeerin sähkövirta kuljettaa sekunnin aikana.

Uusi!!: Elektroni ja Coulombi · Katso lisää »

Elektrolyysi

Anodi ja katodi koeputkessa laboratorioelektrolyysilaitteistossa Elektrolyysi (kreikk. ēlektron 'sähkö' + lysis 'hajottaminen') on sähkövirran avulla aikaan saatu eräiden aineiden, elektrolyyttien kemiallinen hajoaminen.

Uusi!!: Elektroni ja Elektrolyysi · Katso lisää »

Elektroniikka

Elektroniikka on sähkötekniikan osa, joka perustuu elektronien liikkeen ohjaamiseen.

Uusi!!: Elektroni ja Elektroniikka · Katso lisää »

Elektronikuori

Kuvassa on barium-atomi. Kuvassa on kuusi elektronikuorta. Kvanttimekaniikassa elektronikuori eli pääenergiataso on ryhmä atomiorbitaaleja, joilla on sama pääkvanttiluku n. Elektronikuorimallilla voidaan kuvata elektronien keskimääräistä sijaintia atomiytimen ympärillä.

Uusi!!: Elektroni ja Elektronikuori · Katso lisää »

Elektronimikroskooppi

Siemens Elmiskop 1A -elektronimikroskooppi Jokisokeutta aiheuttava parasiitti (''Onchocerca volvulus'') näkyvissä hyönteisen tuntosarvessa. Elektronimikroskooppikuvan suurennos 100×. Elektronimikroskooppi (EM) on mikroskooppi, jossa käytetään näkyvän valon sijasta elektronisuihkua.

Uusi!!: Elektroni ja Elektronimikroskooppi · Katso lisää »

Elektroniputki

RCA 12AX7 -elektroniputki (1947). Kitaravahvistimen elektroniputket hehkuvat näyttävästi hämärässä. Kuvassa venäläisiä 12AX7-etuasteputkia. 12AX7EH. Elektroniputki (myös tyhjiöputki, radioputki) on elektroniikassa käytetty aktiivinen komponentti, joka voi toimia muun muassa vahvistimena, kytkimenä ja muistin elementtinä.

Uusi!!: Elektroni ja Elektroniputki · Katso lisää »

Elektronivoltti

Elektronivoltti (symboli eV) on energian yksikkö, jota käytetään usein atomi- ja ydinfysiikassa.

Uusi!!: Elektroni ja Elektronivoltti · Katso lisää »

Epämetalli

Epämetallit ovat alkuaineita, jotka eivät käyttäydy kuten metallit.

Uusi!!: Elektroni ja Epämetalli · Katso lisää »

Eriste

Eriste on yleisesti aineen tai energian etenemistä rajoittava rajapinta.

Uusi!!: Elektroni ja Eriste · Katso lisää »

Fermioni

Fermionit ovat hiukkasia, joiden spin on puoliluku.

Uusi!!: Elektroni ja Fermioni · Katso lisää »

Fotoni

Fotoni eli valokvantti on sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen (mittabosoni).

Uusi!!: Elektroni ja Fotoni · Katso lisää »

Heikko vuorovaikutus

Heikko vuorovaikutus eli heikko ydinvoima on yksi neljästä perusvuorovaikutuksesta.

Uusi!!: Elektroni ja Heikko vuorovaikutus · Katso lisää »

Ioni

Ioni on sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli.

Uusi!!: Elektroni ja Ioni · Katso lisää »

Jännite

Sähköinen jännite (tunnus U,, etenkin amerikkalaisessa tekstissä usein V), eli sähköinen potentiaaliero kahden pisteen välillä, määritellään varatun hiukkasen, näiden pisteiden välillä vallitsevan potentiaalienergiaeron ja hiukkasen varauksen suhteena.

Uusi!!: Elektroni ja Jännite · Katso lisää »

Joseph John Thomson

Sir Joseph John ”J.

Uusi!!: Elektroni ja Joseph John Thomson · Katso lisää »

Katodi

Kemiassa katodilla tarkoitetaan sähkökemiallisen parin elektrodia, jossa tapahtuu pelkistyminen.

Uusi!!: Elektroni ja Katodi · Katso lisää »

Katodisäde

Katodisäde on elektronisuihku, joka syntyy tarkoitukseen rakennetussa elektrodeilla eli katodilla ja anodilla varustetulla tyhjiöputkessa, jota kutsutaan katodisädeputkeksi.

Uusi!!: Elektroni ja Katodisäde · Katso lisää »

Kemia

Kemia on aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkiva tiede.

Uusi!!: Elektroni ja Kemia · Katso lisää »

Kilogramma

Tietokoneella luotu kuva kansainvälisestä kilogramman prototyypistä (IPK). Kilogramma (yksikön tunnus kg), tai usein lyhyesti vain kilo, on SI-järjestelmän mukainen yksikkö perussuureelle massalle.

Uusi!!: Elektroni ja Kilogramma · Katso lisää »

Klassinen elektronin säde

Klassinen elektronin säde, joka tunnetaan myös Lorentzin säteenä tai Thomsonin sironnan pituutena, on klassiseen fysiikkaan ja suhteellisuusteoriaan, mutta ei kvanttimekaniikkaan perustuva arvio elektronin säteelle.

Uusi!!: Elektroni ja Klassinen elektronin säde · Katso lisää »

Kovalenttinen sidos

Kovalenttinen sidos (co.

Uusi!!: Elektroni ja Kovalenttinen sidos · Katso lisää »

Kvantittuminen

Kvantittuminen merkitsee ilmiötä, jossa fysikaalinen suure, kuten energia tai spin, voi saada vain diskreettejä arvoja jatkuvan jakauman sijaan, tai se ilmenee vain tietyn suuruisina paketteina, kvantteina.

Uusi!!: Elektroni ja Kvantittuminen · Katso lisää »

Kvantti

Sanalla kvantti on fysiikassa useita merkityksiä: Varsinaisesti kvantti merkitsee jonkin suureen, esimerkiksi energian määräsuuruista annosta, jollaisten summa kyseinen suure on tai jonka suuruisin erin se ainoastaan voi muuttua.

Uusi!!: Elektroni ja Kvantti · Katso lisää »

Kvanttiluku

Kvanttiluku on mikä tahansa niistä luvuista, jotka yhdessä määrittävät minkä tahansa systeemin kvanttitilan kvanttimekaniikassa.

Uusi!!: Elektroni ja Kvanttiluku · Katso lisää »

Kvanttimekaniikka

Kvanttimekaniikka on fysiikan perusteoria, joka kuvaa tapahtumia atomaarisessa mittakaavassa, jossa klassinen mekaniikka ei päde.

Uusi!!: Elektroni ja Kvanttimekaniikka · Katso lisää »

Kvarkki

Neutronin kvarkkirakenne: kaksi d-kvarkkia ja yksi u-kvarkki Hiukkasfysiikassa kvarkit ovat alkeishiukkasia, joita pidetään nykyisin jakamattomina.

Uusi!!: Elektroni ja Kvarkki · Katso lisää »

Leptoni

Leptonit ovat alkeishiukkasia, jotka reagoivat sähkömagneettiseen, heikkoon ja gravitaatiovuorovaikutukseen, mutta eivät vahvaan vuorovaikutukseen.

Uusi!!: Elektroni ja Leptoni · Katso lisää »

Magneettinen momentti

Magneettinen momentti (magneettimomentti, magneettinen dipolimomentti) on magnetismiin liittyvä suure, jolla on merkitystä fysiikassa, tähtitieteessä, kemiassa ja sähkötekniikassa.

Uusi!!: Elektroni ja Magneettinen momentti · Katso lisää »

Metalli

Yttrium-metallia Sulaa rautaa Rautajauhetta valaa muotteihin Metallit ovat alkuaineita tai seoksia, joilla on useita seuraavista, epämetalleista poikkeavista ominaisuuksista.

Uusi!!: Elektroni ja Metalli · Katso lisää »

Metallisidos

Metallisidoksessa vapaa "elektronikaasu" (keltaiset pallot) liikkuvat eri puolilla atomeja.Metallisidos on metalliatomien välillä vallitseva kemiallinen sidos.

Uusi!!: Elektroni ja Metallisidos · Katso lisää »

Molekyyli

Vesimolekyylin 3D-malli. Molekyyli on kahden tai useamman kovalenttisesti sitoutuneen atomin muodostama sähköisesti neutraali ryhmä.

Uusi!!: Elektroni ja Molekyyli · Katso lisää »

Myoni

Myoni (tunnus µ tai μ−) on elektronin kaltainen alkeishiukkanen, joka kuuluu leptoneihin.

Uusi!!: Elektroni ja Myoni · Katso lisää »

Neutroni

Neutronit ovat sähkövarauksettomia hiukkasia, jotka yhdessä protonien kanssa muodostavat atomiytimet (lukuun ottamatta vedyn yksinkertaisinta isotooppia, protiumia, joka koostuu vain yhdestä protonista).

Uusi!!: Elektroni ja Neutroni · Katso lisää »

Painovoima

Matalalla Maata kiertävään satelliittiin vaikuttaa alaspäin suuntautuvan painovoiman lisäksi muiden muassa ilmakehän ilmanvastus, joka hidastaa sen nopeutta. Tämän vuoksi satelliitin rataa on korjattava säännöllisin väliajoin, ettei se putoaisi Maata kohti. Painovoima eli gravitaatio on luonnonilmiö, joka saa kaikki massalliset kappaleet vetämään toisiaan puoleensa.

Uusi!!: Elektroni ja Painovoima · Katso lisää »

Paristo

Paristo (arkikielessä myös patteri) on kemiallisen reaktion tuloksena syntyvän jännitteen lähde, yksi sähkölaitteiden mahdollisista teholähteistä.

Uusi!!: Elektroni ja Paristo · Katso lisää »

Perusvuorovaikutus

Perusvuorovaikutus on mekanismi, jolla alkeishiukkaset vuorovaikuttavat keskenään ja jota ei nykyisin voida kuvailla yhtenäisellä matemaattisella rakenteella.

Uusi!!: Elektroni ja Perusvuorovaikutus · Katso lisää »

Positroni

Positroni on elektronin antihiukkanen eli antimateriaa.

Uusi!!: Elektroni ja Positroni · Katso lisää »

Potentiaalienergia

Potentiaalienergia eli asemaenergia kuvaa kappaleen kykyä tehdä työtä asemansa ansiosta.

Uusi!!: Elektroni ja Potentiaalienergia · Katso lisää »

Protoni

Protoni (tunnus p tai p+) on subatominen hiukkanen, jonka sähkövaraus on +1 ''e'' eli positiivinen alkeisvaraus ja massa noin yhden atomimassayksikön verran.

Uusi!!: Elektroni ja Protoni · Katso lisää »

Puolijohde

Puolijohde on materiaali, joka johtaa sähköä paremmin kuin eriste, mutta huonommin kuin metallit.

Uusi!!: Elektroni ja Puolijohde · Katso lisää »

Radioaktiivisuus

Radioaktiivinen hajoaminen on tapahtuma, jossa rakenteeltaan epävakaa atomiydin ilman ulkoista vaikutusta hajoaa ja menettää energiaa muuttuen kevyemmiksi atomiytimiksi.

Uusi!!: Elektroni ja Radioaktiivisuus · Katso lisää »

Sähkökemia

Sähkökemia on fysikaalisen kemian osa-alue, joka tutkii hapettumis-pelkistymis-ilmiöitä, joissa kuluu tai syntyy sähköenergiaa.

Uusi!!: Elektroni ja Sähkökemia · Katso lisää »

Sähkömagneettinen vuorovaikutus

Sähkömagneettinen vuorovaikutus (sähkövoima) on yksi standardimallin neljästä perusvuorovaikutuksesta.

Uusi!!: Elektroni ja Sähkömagneettinen vuorovaikutus · Katso lisää »

Sähköstatiikka

Sähköstatiikka on sähköopin osa-alue, jossa käsitellään staattisia eli liikkumattomia sähköisiä ilmiöitä.

Uusi!!: Elektroni ja Sähköstatiikka · Katso lisää »

Sähkövaraus

Sähkökenttä positiivisen ja negatiivisen pistevarauksen muodostaman systeemin ympärillä. Sähkövaraus eli sähkö­määrä (tunnus Q) on aineen tai hiukkasen ominaisuus, joka ilmentää, miten voimakkaasti kappale vuorovaikuttaa sähkökentän kanssa, täten vaikuttaen muihin sähkö­varauksen omaaviin kappaleisiin.

Uusi!!: Elektroni ja Sähkövaraus · Katso lisää »

Sähkövirta

Sähkövirta tarkoittaa sekä fysikaalista ilmiötä että siihen liittyvää suuretta.

Uusi!!: Elektroni ja Sähkövirta · Katso lisää »

Spin

Spin on alkeishiukkasten ominaisuus, jonka lähin klassinen analogia on sisäinen pyörimismäärä, mutta täysin spiniä ei voi kuvata klassisilla malleilla.

Uusi!!: Elektroni ja Spin · Katso lisää »

Staattinen sähkö

Elektroskooppi havainnollistaa hankaussähköä. ESD-suojauksen tunnus. Staattinen sähkö tarkoittaa staattista sähkövarausta.

Uusi!!: Elektroni ja Staattinen sähkö · Katso lisää »

Suhteellisuusteoria

Suhteellisuusteoria tarkoittaa kahta erillistä fysiikan teoriaa: erityistä ja yleistä suhteellisuusteoriaa.

Uusi!!: Elektroni ja Suhteellisuusteoria · Katso lisää »

Tasavirta

Tasavirta tarkoittaa sähkövirtaa, jonka suunta ei muutu.

Uusi!!: Elektroni ja Tasavirta · Katso lisää »

Tau (alkeishiukkanen)

Tau (τ) on leptoneihin kuuluva alkeishiukkanen.

Uusi!!: Elektroni ja Tau (alkeishiukkanen) · Katso lisää »

Vahva vuorovaikutus

Vahva vuorovaikutus (värivoima, vahva voima, vahva ydinvoima, joskus myös ydinvoima) on vahvin kolmesta hiukkasfysiikan standardimallin perusvuorovaikutuksesta.

Uusi!!: Elektroni ja Vahva vuorovaikutus · Katso lisää »

Vaihtovirta

Vaihtovirta on sähkövirtaa, jonka suunta vaihtelee ajan funktiona.

Uusi!!: Elektroni ja Vaihtovirta · Katso lisää »

Virtapiiri

Suljettu virtapiiri on virtalähteiden, johtimien ja sähkölaitteiden muodostama sähkövirran kulkureitti.

Uusi!!: Elektroni ja Virtapiiri · Katso lisää »

1896

Ei kuvausta.

Uusi!!: Elektroni ja 1896 · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »