Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Mooli

Indeksi Mooli

Mooli (yksikön tunnus mol) on SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö perussuureelle ainemäärä (tunnus n).

29 suhteet: Ainemäärä, Alkuaine, Atomi, Atomimassa, Atomimassayksikkö, Avogadron vakio, Elektroni, Fotosynteesi, Happi, Hiili, Ioni, Isotooppi, Kansainvälinen yksikköjärjestelmä, Katalyytti, Kelvin, Kemiallinen prosessi, Kilogramma, Konsentraatio, Massa, Mittayksikkö, Molekyyli, Moolimassa, Mooliosuus, Moolitilavuus, Pascal (yksikkö), Perussuure, Valokemia, Vety, Yleinen paino- ja mittakonferenssi.

Ainemäärä

Ainemäärä (tunnus n) on fysiikassa ja kemiassa käytettävä perussuure, joka ilmaisee tarkasteltavan kohteen hiukkasten lukumäärää.

Uusi!!: Mooli ja Ainemäärä · Katso lisää »

Alkuaine

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Alkuaine määritellään aineeksi, jonka atomien ytimissä on tietty määrä protoneja.

Uusi!!: Mooli ja Alkuaine · Katso lisää »

Atomi

Atomi (jakamaton) on alkuaineen kemiallisesti pienin osa.

Uusi!!: Mooli ja Atomi · Katso lisää »

Atomimassa

Atomimassasta puhutaan, kun käsitellään yksittäisten atomien massoja.

Uusi!!: Mooli ja Atomimassa · Katso lisää »

Atomimassayksikkö

Atomimassayksikkö (tunnus u eli dalton (tunnus: Da) on massan yksikkö, jota käytetään atomien ja molekyylien massojen ilmoittamiseen. Nykyisen määritelmän mukainen, yhtenäistetty atomimassayksikkö on määritelty 1/12 -osaksi kemiallisesti sitoutumattoman hiili-12-atomin massasta perustilassa, ja SI-yksikköinä se on noin 1,660 538 86 · 10-27 kg.. Molempien nukleonien, sekä protonin että neutronin massat, ovat lähellä yhtä atomimassayksikköä. Kansainvälinen mittojen ja painojen komitea (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) on luokitellut sen yksiköksi, joka ei kuulu SI-järjestelmään, mutta joka kuitenkin on hyväksytty käytettäväksi SI-yksiköiden ohella ja jonka suuruus SI-yksikköinä on määritettävä kokeellisesti. Ennen vuotta 1961 atomimassayksikön määritelmä perustui happeen. Tällöin sen lyhenteenä oli amu. Toisinaan lyhennettä "amu" käytetään uudemmassakin kirjallisuudessa, jossa se kuitenkin määritellään samoin kuin nykyinen, yhtenäistetty atomimassayksikkö u, siis hiili-12:n avulla. Nykyisin atomimassayksiköstä puhuttaessa tarkoitetaankin säännöllisesti yhtenäistettyä yksikköä. Standardointia varten oli määritelmän pohjaksi kuitenkin valittava jokin tietty nuklidi, sillä vaikka kaikkien ytimien massat atomi­massa­yksikköinä ovatkin lähellä kokonaislukuja (ytimen massalukua), ytimen massaylijäämän vuoksi ne kuitenkin poikkeavat kokonais­luvuista jonkin verran, eikä keskimääräinen poikkeama nuklidia kohti ole kaikilla nuklideilla yhtä suuri. Samasta syystä myöskään protonin tai neutronin massa ei ole tasan 1 u, vaan hieman enemmän. Atomimassayksikkö ei ole sama kuin atomiyksiköiden massayksikkö, joka on määritelty elektronin massaksi (me). Mooli on määritelty ainemääräksi, joka sisältää yhtä monta atomia, molekyyliä tai muuta hiukkasta kuin 12 grammassa hiili-isotooppia C-12 on atomeja. Tätä lukumäärää sanotaan Avogadron vakioksi. Suoraan määritelmistä seuraa, että gramman ja atomimassayksikön suhde on sama kuin Avogadron vakion lukuarvo, joka on noin 6,023 · 1023.

Uusi!!: Mooli ja Atomimassayksikkö · Katso lisää »

Avogadron vakio

Avogadron vakio eli Avogadron luku (NA) kertoo moolissa olevien hiukkasten lukumäärän.

Uusi!!: Mooli ja Avogadron vakio · Katso lisää »

Elektroni

Elektroni on alkeishiukkanen, jolla on 1,6021773 · 10−19 coulombin eli yhden alkeisvarauksen suuruinen negatiivinen sähkövaraus.

Uusi!!: Mooli ja Elektroni · Katso lisää »

Fotosynteesi

viherhiukkasia eli kloroplasteja. Fotosynteesi on Auringon valoenergialla tapahtuvaa yhteyttämistä, erotuksena kemosynteesistä, joka hyödyntää epäorgaanisten aineiden hapettamisesta vapautuvaa energiaa.

Uusi!!: Mooli ja Fotosynteesi · Katso lisää »

Happi

Nestemäistä happea Happi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on O, järjestysluku 8 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Mooli ja Happi · Katso lisää »

Hiili

Hiili on yleinen epämetallinen alkuaine, jolla on myös useita allotrooppisia muotoja.

Uusi!!: Mooli ja Hiili · Katso lisää »

Ioni

Ioni on sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli.

Uusi!!: Mooli ja Ioni · Katso lisää »

Isotooppi

Luonnossa esiintyy vetyatomin kolmea eri isotooppia: '''protium''': 1 protoni, 0 neutronia '''deuterium''': 1 protoni, 1 neutroni '''tritium''': 1 protoni, 2 neutronia Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja.

Uusi!!: Mooli ja Isotooppi · Katso lisää »

Kansainvälinen yksikköjärjestelmä

tieto puuttuu Palstoitus loppuu Kansainvälinen yksikkö­järjestelmä (myös kansainvälinen mittayksikkö­järjestelmä) eli SI-järjestelmä on maailman yleisin mittayksikkö­­järjestelmä.

Uusi!!: Mooli ja Kansainvälinen yksikköjärjestelmä · Katso lisää »

Katalyytti

Katalyytti on aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota tietyssä lämpötilassa, kuitenkaan itse kulumatta reaktiossa.

Uusi!!: Mooli ja Katalyytti · Katso lisää »

Kelvin

Kelvin (yksikön tunnus K) on SI-järjestelmän mukainen lämpötilan mittayksikkö ja yksi SI-järjestelmän perusyksikkö.

Uusi!!: Mooli ja Kelvin · Katso lisää »

Kemiallinen prosessi

Kemiassa prosessi tarkoittaa systeemin termodynaamisen tilan muutosta.

Uusi!!: Mooli ja Kemiallinen prosessi · Katso lisää »

Kilogramma

Tietokoneella luotu kuva kansainvälisestä kilogramman prototyypistä (IPK). Kilogramma (yksikön tunnus kg), tai usein lyhyesti vain kilo, on SI-järjestelmän mukainen yksikkö perussuureelle massalle.

Uusi!!: Mooli ja Kilogramma · Katso lisää »

Konsentraatio

Konsentraatio eli molaarisuus (tunnus c) on erityisesti kemiassa käytetty suure, joka ilmoittaa liuenneen aineen pitoisuuden liuoksessa, joka on yleensä neste.

Uusi!!: Mooli ja Konsentraatio · Katso lisää »

Massa

Massa (tunnus m) on fysiikan perussuure, joka kuvaa toisaalta kappaleen hitautta voiman vaikuttaessa siihen, toisaalta kappaleen kykyä tuntea ja aiheuttaa gravitaatiovoimia.

Uusi!!: Mooli ja Massa · Katso lisää »

Mittayksikkö

Mittayksikkö eli yksikkö on luonnontieteissä mittaamiseen tarvittava apuväline.

Uusi!!: Mooli ja Mittayksikkö · Katso lisää »

Molekyyli

Vesimolekyylin 3D-malli. Molekyyli on kahden tai useamman kovalenttisesti sitoutuneen atomin muodostama sähköisesti neutraali ryhmä.

Uusi!!: Mooli ja Molekyyli · Katso lisää »

Moolimassa

Moolimassa (tunnus M, yksikkö g/mol tai kg/mol) on se massa, joka on yhdellä moolilla atomeita tai molekyylejä.

Uusi!!: Mooli ja Moolimassa · Katso lisää »

Mooliosuus

Natriumkloridin vesiliuoksen tiheyden riippuvuus natriumkloridin mooliosuudesta liuoksessa Mooliosuus kuvaa seoksen komponentin ainemäärän suhdetta koko seoksen ainemäärään.

Uusi!!: Mooli ja Mooliosuus · Katso lisää »

Moolitilavuus

Moolitilavuus (tunnus Vm) ilmoittaa kemiassa, kuinka suuren tilavuuden yksi mooli ainetta vie.

Uusi!!: Mooli ja Moolitilavuus · Katso lisää »

Pascal (yksikkö)

Pascal (tunnus Pa) on paine, jonka yhden newtonin voima aiheuttaa kohdistuessaan neliömetrin pinta-alalle.

Uusi!!: Mooli ja Pascal (yksikkö) · Katso lisää »

Perussuure

Perussuure on (muun muassa fysiikassa) suure eli jonkin asian tai esineen mitattava ominaisuus, joita ei voida johtaa toisista suureista.

Uusi!!: Mooli ja Perussuure · Katso lisää »

Valokemia

Valokemia eli fotokemia on kemian ala, joka tutkii sähkömagneettisen säteilyn aikaansaamia kemiallisia reaktioita ja muita ilmiöitä.

Uusi!!: Mooli ja Valokemia · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Mooli ja Vety · Katso lisää »

Yleinen paino- ja mittakonferenssi

Yleinen paino- ja mittakonferenssi (lyhenne CGPM) on kansain­välisellä metri­sopimuksella vuonna 1875 perustettu elin, joka päättää metrologiaan ja varsinkin kansainväliseen yksikkö­järjestelmään eli SI-järjestelmään liittyvistä asioista.

Uusi!!: Mooli ja Yleinen paino- ja mittakonferenssi · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Grammamolekyyli, Katal.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »