Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Alkoholit

Indeksi Alkoholit

Alkoholit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joissa hydroksyyliryhmä (-OH) on kiinnittynyt tyydyttyneeseen hiiliatomiin.

64 suhteet: Aldehydit, Alkeenit, Alkoholi, Alkoksidi, Asetaldehydi, Asetoni, Asidoosi, Butanoli, CAS-numero, Dekanoli, Dodekanoli, Emäs, Enolit, Etaani, Etanoli, Etikkahappo, Etyleeniglykoli, Fenoli, Formaldehydi, Formaliini, Happo, Heksanoli, Heptanoli, Hiili, Hiilivedyt, Hydraatti, Hydroksyyli, Isobutanoli, Karboksyylihapot, Karbonyyli, Katalyytti, Kemia, Keskushermosto, Ketonit, Kiehumispiste, Liuotin, Metaani, Metanoli, Molekyyli, Muurahaishappo, Natriummetoksidi, Nonanoli, Oksaalihappo, Oktanoli, Orgaaninen yhdiste, Pentanoli, Propanoli, Sokerialkoholit, Sorbitoli, Sulamispiste, ..., Superemäs, Syanohydriinit, Sykloheksanoli, Tert-butanoli, Tetradekanoli, Tridekanoli, Undekanoli, Vahva emäs, Vety, 1-oktadekanoli, 1-pentanoli, 1-propanoli, 2-metyyli-2-butanoli, 2-propanoli. Laajenna indeksi (14 lisää) »

Aldehydit

Aldehydi. Aldehydit muodostavat orgaanisen yhdisteryhmän, jonka funktionaalinen ryhmä eli toiminnallinen ryhmä on terminaalinen karbonyyliryhmä -CHO, jota voidaan kutsua myös aldehydiryhmäksi.

Uusi!!: Alkoholit ja Aldehydit · Katso lisää »

Alkeenit

Eteeni on yksinkertaisin alkeeni. Alkeenit ovat hiiliatomien välisen kaksoissidoksen sisältäviä hiilivetyjä.

Uusi!!: Alkoholit ja Alkeenit · Katso lisää »

Alkoholi

Alkoholi voi tarkoittaa ainakin seuraavaa.

Uusi!!: Alkoholit ja Alkoholi · Katso lisää »

Alkoksidi

Alkoksidi on alkoholin konjugaattiemäs, eli se mitä syntyy, kun alkoholin hydroksyylistä poistetaan protoni.

Uusi!!: Alkoholit ja Alkoksidi · Katso lisää »

Asetaldehydi

Asetaldehydi on etikkahapon aldehydi, jonka kemiallinen kaava on C2H4O ja rakennekaava on CH3CHO.

Uusi!!: Alkoholit ja Asetaldehydi · Katso lisää »

Asetoni

Asetoni (myös 2-propanoni, dimetyyliketoni, kemiallinen kaava C3H6O) on yksinkertaisin ketoniyhdiste.

Uusi!!: Alkoholit ja Asetoni · Katso lisää »

Asidoosi

Asidoosi tarkoittaa elimistön liiallista happamoitumista, jolloin vereen kertyy liikaa happamia aineenvaihduntatuotteita tai elimistöstä poistuu liikaa emäksisiä ainesosia.

Uusi!!: Alkoholit ja Asidoosi · Katso lisää »

Butanoli

Butanolit ovat yksiarvoisia alkoholeja, joiden hiiliketju on neljän hiiliatomin pituinen.

Uusi!!: Alkoholit ja Butanoli · Katso lisää »

CAS-numero

CAS-numero (Chemical Abstract Service) on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jolla pyritään helpottamaan kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista sekä tietokanta- ja internethakuja ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä.

Uusi!!: Alkoholit ja CAS-numero · Katso lisää »

Dekanoli

Dekanoli eli dekyylialkoholi on alkoholi, jossa on kymmenen hiiliatomia.

Uusi!!: Alkoholit ja Dekanoli · Katso lisää »

Dodekanoli

Dodekanoli eli 1-dodekanoli eli n-dodekanoli eli dodekyylialkoholi eli 1-hydroksidodekaani eli lauryylialkoholi on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on kaksitoista hiiliatomia.

Uusi!!: Alkoholit ja Dodekanoli · Katso lisää »

Emäs

Emäs eli alkali on hapon vastakohta.

Uusi!!: Alkoholit ja Emäs · Katso lisää »

Enolit

Enoli tai alkenoli on alkeeni, jossa hydroksyyliryhmä on sitoutunut hiiliatomiin, jolla on kaksoissidos.

Uusi!!: Alkoholit ja Enolit · Katso lisää »

Etaani

Etaani (C2H6) on alkaaneihin kuuluva palava, helposti syttyvä kaasumainen hiilivety.

Uusi!!: Alkoholit ja Etaani · Katso lisää »

Etanoli

Kieli.

Uusi!!: Alkoholit ja Etanoli · Katso lisää »

Etikkahappo

Etikkahappo eli etaanihappo on karboksyylihappo, jossa on yksi karboksyyliryhmä.

Uusi!!: Alkoholit ja Etikkahappo · Katso lisää »

Etyleeniglykoli

Etyleeniglykoli on kahdenarvoinen alkoholi eli dioli, koska se sisältää kaksi hydroksyyliryhmää (-OH).

Uusi!!: Alkoholit ja Etyleeniglykoli · Katso lisää »

Fenoli

Kolmiulotteinen malli fenolimolekyylistä Fenolit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa yksi tai useampi hydroksyyliryhmä (-OH) on liittyneenä suoraan bentseenirenkaaseen.

Uusi!!: Alkoholit ja Fenoli · Katso lisää »

Formaldehydi

Formaldehydi eli metanaali (CH2O) on voimakashajuinen kaasu ja aldehydeistä yksinkertaisin.

Uusi!!: Alkoholit ja Formaldehydi · Katso lisää »

Formaliini

Formaldehydi-molekyyli Formaliiniksi (tai formol) kutsutaan formaldehydin vesiliuosta, jossa formaldehydiä on 37–55 %. Vedessä formaldehydi esiintyy formaldehydihydraattina H2C(OH)2.

Uusi!!: Alkoholit ja Formaliini · Katso lisää »

Happo

Rikkihappo on yksi tunnetuimmista hapoista. Kemiassa happo on aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin.

Uusi!!: Alkoholit ja Happo · Katso lisää »

Heksanoli

Heksanoli C6H13OH on kuusiatomisesta hiiliketjusta koostunut väritön normaaliolosuhteissa nestemäinen alkoholi.

Uusi!!: Alkoholit ja Heksanoli · Katso lisää »

Heptanoli

Heptanoli C7H15OH on seitsenatomisesta hiiliketjusta koostuva palava, väritön, normaaliolosuhteissa nestemäinen alkoholi.

Uusi!!: Alkoholit ja Heptanoli · Katso lisää »

Hiili

Hiili on yleinen epämetallinen alkuaine, jolla on myös useita allotrooppisia muotoja.

Uusi!!: Alkoholit ja Hiili · Katso lisää »

Hiilivedyt

Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä.

Uusi!!: Alkoholit ja Hiilivedyt · Katso lisää »

Hydraatti

Kemiassa hydraatti on aine, johon on sitoutunut vettä (H2O) joko dipoli-dipoli-vuorovaikutusten tai ioni-dipolivuorovaikutusten vuoksi.

Uusi!!: Alkoholit ja Hydraatti · Katso lisää »

Hydroksyyli

Hydroksyyliryhmä Hydroksyyli (-OH) on funktionaalinen ryhmä, joka koostuu yksinkertaisella kovalenttisella sidoksella sitoutuneesta vedystä ja hapesta.

Uusi!!: Alkoholit ja Hydroksyyli · Katso lisää »

Isobutanoli

Isobutanoli kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Alkoholit ja Isobutanoli · Katso lisää »

Karboksyylihapot

Karboksyylihapon rakenne (R voi olla vety tai orgaaninen ryhmä). Karboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä -COOH.

Uusi!!: Alkoholit ja Karboksyylihapot · Katso lisää »

Karbonyyli

Karbonyyliryhmä on funktionaalinen ryhmä (orgaanisessa kemiassa), joka koostuu toisiinsa kaksoissidoksella kiinnittyneistä hiili- ja happiatomeista.

Uusi!!: Alkoholit ja Karbonyyli · Katso lisää »

Katalyytti

Katalyytti on aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota tietyssä lämpötilassa, kuitenkaan itse kulumatta reaktiossa.

Uusi!!: Alkoholit ja Katalyytti · Katso lisää »

Kemia

Kemia on aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkiva tiede.

Uusi!!: Alkoholit ja Kemia · Katso lisää »

Keskushermosto

Keskushermoston osat: 1. Aivot 2. Aivorunko 3. Selkäydin Keskushermosto on keskussäätelyjärjestelmä, joka ohjaa kaikkea kehon toimintaa.

Uusi!!: Alkoholit ja Keskushermosto · Katso lisää »

Ketonit

Ketonien funktionaalinen ryhmä Ketonit ovat orgaaninen yhdisteryhmä, jonka funktionaalinen- eli toiminnallinen ryhmä on karbonyyliryhmä C.

Uusi!!: Alkoholit ja Ketonit · Katso lisää »

Kiehumispiste

Kiehuvaa vettä. Kiehumispiste on lämpötila, jossa liuoksen höyrynpaine on yhtä suuri kuin nestettä ympäröivän ympäristön paine.

Uusi!!: Alkoholit ja Kiehumispiste · Katso lisää »

Liuotin

Liuotin on mikä tahansa aine, johon joko kiinteä aine, neste tai kaasu voi liueta.

Uusi!!: Alkoholit ja Liuotin · Katso lisää »

Metaani

Metaani (CH4) on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani.

Uusi!!: Alkoholit ja Metaani · Katso lisää »

Metanoli

388x388px Metanolisoitua denaturoitua spriitä. Metanoli eli metyylialkoholi on myrkyllinen alkoholi.

Uusi!!: Alkoholit ja Metanoli · Katso lisää »

Molekyyli

Vesimolekyylin 3D-malli. Molekyyli on kahden tai useamman kovalenttisesti sitoutuneen atomin muodostama sähköisesti neutraali ryhmä.

Uusi!!: Alkoholit ja Molekyyli · Katso lisää »

Muurahaishappo

85-prosenttista muurahaishappoa purkissa. Muurahaishappo eli metaanihappo on yksinkertaisin karboksyylihappo, jonka molekyylikaava on HCOOH.

Uusi!!: Alkoholit ja Muurahaishappo · Katso lisää »

Natriummetoksidi

Natriummetoksidi eli natriummetylaatti tai natriummetanolaatti (CH3ONa) on yksi alkoksideista.

Uusi!!: Alkoholit ja Natriummetoksidi · Katso lisää »

Nonanoli

Nonanoli eli nonyylialkoholi eli 1-nonanoli on alkoholi, jossa on yhdeksän hiiliatomia.

Uusi!!: Alkoholit ja Nonanoli · Katso lisää »

Oksaalihappo

Oksaalihappo, (COOH)2, systemaattiselta nimeltään etaanidihappo, on yksinkertaisin kaksi happoryhmää sisältävä karboksyylihappo eli dikarboksyylihappo.

Uusi!!: Alkoholit ja Oksaalihappo · Katso lisää »

Oktanoli

Oktanoli eli 1-oktanoli eli n-oktanoli eli oktyylialkoholi eli heptyylikarbinoli on kahdeksanatomisesta hiiliketjusta koostunut väritön normaaliolosuhteissa nestemäinen alkoholi, jota esiintyy luonnossa estereissä.

Uusi!!: Alkoholit ja Oktanoli · Katso lisää »

Orgaaninen yhdiste

Orgaaninen yhdiste sisältää hiili-hiili sidoksia.

Uusi!!: Alkoholit ja Orgaaninen yhdiste · Katso lisää »

Pentanoli

Pentanoli (C5H11OH) on alkoholi, joka koostuu hiilestä, vedystä ja hapesta.

Uusi!!: Alkoholit ja Pentanoli · Katso lisää »

Propanoli

Propanoli (C3H7OH) on yksiarvoinen, lyhytketjuinen alkoholi.

Uusi!!: Alkoholit ja Propanoli · Katso lisää »

Sokerialkoholit

Sokerialkoholit eli polyolit ovat hiilihydraattien hydrattuja muotoja, joiden karbonyyliryhmä (aldehydi tai ketoni) on pelkistetty primääriseksi tai sekundaariseksi hydroksyyliryhmäksi.

Uusi!!: Alkoholit ja Sokerialkoholit · Katso lisää »

Sorbitoli

Sorbitoli (D-glusitoli, D-sorbitoli) on sokerialkoholi, jota käytetään makeutusaineena mm.

Uusi!!: Alkoholit ja Sorbitoli · Katso lisää »

Sulamispiste

Sulamispiste (lyhenne sp.) on jokaiselle aineelle ominainen lämpötila, jossa kyseinen aine muuttuu kiinteästä olomuodosta nestemäiseen olomuotoon.

Uusi!!: Alkoholit ja Sulamispiste · Katso lisää »

Superemäs

N-butyylilitium on yleisesti syntetiikassa käytetty superemäs. Superemäs on emäs, jonka emäksisyys on erittäin suuri.

Uusi!!: Alkoholit ja Superemäs · Katso lisää »

Syanohydriinit

Syanohydriinien yleinen rakenne Syanohydriinit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät sekä nitriili- että hydroksyyliryhmän.

Uusi!!: Alkoholit ja Syanohydriinit · Katso lisää »

Sykloheksanoli

Sykloheksanoli (C6H12O) on syklinen sekundäärinen alkoholi.

Uusi!!: Alkoholit ja Sykloheksanoli · Katso lisää »

Tert-butanoli

Tert-butanoli (2-metyyli-2-propanoli tai tertiaaributanoli) kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Alkoholit ja Tert-butanoli · Katso lisää »

Tetradekanoli

Tetradekanoli eli 1-tetradekanoli eli n-tetradekanoli eli tetradekyylialkoholi eli myristyylialkoholi on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on neljätoista hiiliatomia.

Uusi!!: Alkoholit ja Tetradekanoli · Katso lisää »

Tridekanoli

Tridekanoli eli 1-tridekanoli eli n-tridekanoli eli n-tridekyylialkoholi eli n-tridekaani-1-oli on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on kolmetoista hiiliatomia.

Uusi!!: Alkoholit ja Tridekanoli · Katso lisää »

Undekanoli

Undekanoli eli 1-undekanoli eli n-undekanoli eli undekyylialkoholi on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on yksitoista hiiliatomia.

Uusi!!: Alkoholit ja Undekanoli · Katso lisää »

Vahva emäs

Vahva emäs on aine, jonka voi tasapainotilassa olettaa neutraloivan hapon täysin.

Uusi!!: Alkoholit ja Vahva emäs · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Alkoholit ja Vety · Katso lisää »

1-oktadekanoli

1-oktadekanoli on väritöntä-valkoista, hieman vahamaisia hiutaleita muistuttava suoraketjuinen primäärinen alkoholi.

Uusi!!: Alkoholit ja 1-oktadekanoli · Katso lisää »

1-pentanoli

1-pentanolin kemiallinen kaava on C5H12O ja rakennekaava CH3(CH2)3CH2OH.

Uusi!!: Alkoholit ja 1-pentanoli · Katso lisää »

1-propanoli

1-propanoli eli n-propanoli kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Alkoholit ja 1-propanoli · Katso lisää »

2-metyyli-2-butanoli

2-metyyli-2-butanoli (2M2B), toiselta nimeltään tert-amyyli alkoholi (TAA) tai amyleeni hydraatti on pentanolin isomeeri.

Uusi!!: Alkoholit ja 2-metyyli-2-butanoli · Katso lisää »

2-propanoli

2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi (IPA) (myös propan-2-oli) kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Alkoholit ja 2-propanoli · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Oli.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »