Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Odotusarvo

Indeksi Odotusarvo

Odotusarvo on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaisilmiön tuottamien lukujen odotettavissa oleva arvo.

26 suhteet: Aritmeettinen keskiarvo, Diskreetti satunnaismuuttuja, Estimaattori, Integraali, Itseisarvo, Jatkuva satunnaismuuttuja, Joukko, Kertymäfunktio, Lebesgue–Stieltjes-integraali, Mittayksikkö, Momentti (tilastotiede), Otanta, Painopiste, Perusjoukko (todennäköisyys), Pistetodennäköisyysfunktio, Satunnaismuuttuja, Satunnaisuus, Sigma-algebra, Suurten lukujen laki, Tapahtuma (todennäköisyys), Tiheysfunktio, Tilastotiede, Todennäköisyys, Todennäköisyysjakauma, Tunnusluku, Varianssi.

Aritmeettinen keskiarvo

Aritmeettinen keskiarvo (lyhenne ka.) tai lyhyesti keskiarvo on lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä.

Uusi!!: Odotusarvo ja Aritmeettinen keskiarvo · Katso lisää »

Diskreetti satunnaismuuttuja

Diskreetti satunnaismuuttuja eli diskreetti stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa äärellisen tai numeroituvasti äärettömän määrän arvoja saava satunnaismuuttuja.

Uusi!!: Odotusarvo ja Diskreetti satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Estimaattori

Estimaattori on tilastotieteessä ja ekonometriassa sääntö, jolla tilastollisesta aineistosta muodostetaan estimaatti eli arvio jollekin populaatioparametrille, eli luvulle, joka jollain tavalla kuvaa tutkittua populaatiota.

Uusi!!: Odotusarvo ja Estimaattori · Katso lisää »

Integraali

Käyrän y.

Uusi!!: Odotusarvo ja Integraali · Katso lisää »

Itseisarvo

Itseisarvo kuvaa matematiikassa luvun suuruutta riippumatta sen etumerkistä.

Uusi!!: Odotusarvo ja Itseisarvo · Katso lisää »

Jatkuva satunnaismuuttuja

Jatkuva satunnaismuuttuja eli jatkuva stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa satunnaismuuttuja, jolla on vain ei-negatiivisia arvoja saava tiheysfunktio.

Uusi!!: Odotusarvo ja Jatkuva satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Joukko

Joukko on matematiikassa joukko-oppiin kuuluva peruskäsite.

Uusi!!: Odotusarvo ja Joukko · Katso lisää »

Kertymäfunktio

Diagrammissa on jatkuvan satunnaismuuttujan kuvaaja, johon on väritetty näkyviin tapahtuman "todennäköisyysmassat". Väritetyn alueen määrätty integraalit eli kuvaajan pinta-alat ovat suhteessa tapahtuman todennäköisyyteen. Kertymäfunktio eli jakaumafunktio (cdf) on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä reaaliarvoisen satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava funktio.

Uusi!!: Odotusarvo ja Kertymäfunktio · Katso lisää »

Lebesgue–Stieltjes-integraali

Lebesgue–Stieltjes-integraali on integraali, jonka tunnistaa merkintätavasta \int_a^b f(x) \, dg(x), missä f ja g ovat funktioita.

Uusi!!: Odotusarvo ja Lebesgue–Stieltjes-integraali · Katso lisää »

Mittayksikkö

Mittayksikkö eli yksikkö on luonnontieteissä mittaamiseen tarvittava apuväline.

Uusi!!: Odotusarvo ja Mittayksikkö · Katso lisää »

Momentti (tilastotiede)

Momentti on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan jakaumasta määritelty tunnusluku, joka luonnehtii jakaumaa erityisellä tavalla.

Uusi!!: Odotusarvo ja Momentti (tilastotiede) · Katso lisää »

Otanta

Otanta on tilastotieteen osa-alue, joka tarkastelee kuinka havaintoyksiköt kannattaa poimia perusjoukosta.

Uusi!!: Odotusarvo ja Otanta · Katso lisää »

Painopiste

Painopisteen lainalaisuuksien vuoksi tätä lintulelua pystyy kannattelemaan yhdellä sormella sen nokasta. Painopiste on, suuresti yksinkertaistaen, kappaleessa oleva kohta, johon kappaleelle luontainen painovoima vaikuttaa samalla tavalla kuin se vaikuttaa kappaleen jokaiseen kohtaan erikseen.

Uusi!!: Odotusarvo ja Painopiste · Katso lisää »

Perusjoukko (todennäköisyys)

Perusjoukko eli otosavaruus eli näyteavaruus eli tapahtuma-avaruus on todennäköisyyslaskennassa peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön kaikkien erilaisten alkeistapauksien joukkoa.

Uusi!!: Odotusarvo ja Perusjoukko (todennäköisyys) · Katso lisää »

Pistetodennäköisyysfunktio

Pistetodennäköisyysfunktio eli pistetodennäköisyys on todennäköisyyslaskennassa diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio, jolla saa nollasta eroavan arvon yksittäiselle perusjoukon \Omega alkeistapaukselle, tapahtumille tai satunnaismuuttujan arvolle.

Uusi!!: Odotusarvo ja Pistetodennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Satunnaismuuttuja

Satunnaismuuttuja eli stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennan peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön määräämää lukua.

Uusi!!: Odotusarvo ja Satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Satunnaisuus

Satunnaisuus tarkoittaa yleensä tarkoituksen ja säännönmukaisuuden puutetta.

Uusi!!: Odotusarvo ja Satunnaisuus · Katso lisää »

Sigma-algebra

Sigma-algebra (myös σ-algebra) on mittateoriassa olennainen joukkoperhe, joka on tietyn perusjoukon osajoukkojen rakennelma.

Uusi!!: Odotusarvo ja Sigma-algebra · Katso lisää »

Suurten lukujen laki

400px Suurten lukujen laki on toden­näköisyys­laskennan tulos, joiden mukaan sellaisten satunnais­muuttujien jonon keski­arvo, joilla on sama odotusarvo, voidaan tietyin edellytyksin ja tietyssä mielessä sanoa suppe­ne­van kohti niiden odotus­arvoa, kun satunnais­muuttujien luku­määrä kasvaa rajatta.

Uusi!!: Odotusarvo ja Suurten lukujen laki · Katso lisää »

Tapahtuma (todennäköisyys)

Tapahtuma eli joskus vain tapaus on todennäköisyyslaskennassa peruskäsite, joka tarkoittaa sellaista satunnaisilmiön alkeistapauksien joukkoa, jolle voidaan määrittää todennäköisyys.

Uusi!!: Odotusarvo ja Tapahtuma (todennäköisyys) · Katso lisää »

Tiheysfunktio

Normaalijakauman tiheysfunktion kuvaajaa kutsutaan "kellokäyräksi" tai "Gaussin käyräksi". Kun halutaan laskea todennäköisyys \scriptstyle P(X \le 0,75), integroidaan tiheysfunktio vasemmalta oikealle päin arvoon 0,75 asti. Määrätyn integraalin tulos on sama kuin keltaisella merkitty pinta-ala, joka on suoraan kysytty todennäköyisyyden arvo.Tiheysfunktio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava todennäköisyysfunktio.

Uusi!!: Odotusarvo ja Tiheysfunktio · Katso lisää »

Tilastotiede

Normaalijakauma on tilastotieteessa usein käytetty työkalu. Tilastotiede on todennäköisyyslaskentaan perustuva tieteenala, joka tutkii tilastollisten aineistojen keräämistä, käsittelyä ja tältä pohjalta tehtävää päättelyä.

Uusi!!: Odotusarvo ja Tilastotiede · Katso lisää »

Todennäköisyys

Todennäköisyys on ilmiön tapahtumisen yleisyyden mitta, jonka arvo voidaan ilmaista kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Uusi!!: Odotusarvo ja Todennäköisyys · Katso lisää »

Todennäköisyysjakauma

Todennäköisyysjakauma kuvaa todennäköisyyslaskennassa kuinka yleisiä satunnaismuuttujan eri arvot ovat.

Uusi!!: Odotusarvo ja Todennäköisyysjakauma · Katso lisää »

Tunnusluku

Tunnusluku tarkoittaa seuraavia asioita.

Uusi!!: Odotusarvo ja Tunnusluku · Katso lisää »

Varianssi

Varianssi on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan hajonnan mitta.

Uusi!!: Odotusarvo ja Varianssi · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Ehdollinen odotusarvo.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »