Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Varianssi

Indeksi Varianssi

Varianssi on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan hajonnan mitta.

17 suhteet: Aritmeettinen keskiarvo, Diskreetti satunnaismuuttuja, Estimointi, Hajontaluku, Jatkuva satunnaismuuttuja, Korrelaatio, Kovarianssi, Momentti (tilastotiede), Odotusarvo, Otos, Otoshajonta, Pistetodennäköisyysfunktio, Satunnaismuuttuja, Satunnaismuuttujien riippuvuus, Tiheysfunktio, Tilastotiede, Todennäköisyys.

Aritmeettinen keskiarvo

Aritmeettinen keskiarvo (lyhenne ka.) tai lyhyesti keskiarvo on lukujen summa jaettuna niiden lukumäärällä.

Uusi!!: Varianssi ja Aritmeettinen keskiarvo · Katso lisää »

Diskreetti satunnaismuuttuja

Diskreetti satunnaismuuttuja eli diskreetti stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa äärellisen tai numeroituvasti äärettömän määrän arvoja saava satunnaismuuttuja.

Uusi!!: Varianssi ja Diskreetti satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Estimointi

Estimoinnilla (engl. estimation) tarkoitetaan, että etsitään parasta arviota perusjoukon parametrin oikealle arvolle otokseen perustuen.

Uusi!!: Varianssi ja Estimointi · Katso lisää »

Hajontaluku

Keskihajonta normaalijakauman tapauksessa: yhden keskihajonnan etäisyys keskiarvosta rajaa todennäköisyysmassasta 68,27 %, kahden keskihajonnan etäisyys 95,45 % ja kolmen keskihajonnan etäisyys 99,73 %. Hajontaluku on tilastotieteessä todennäköisyysjakauman hajonnan eli sen satunnaismuuttujan vaihtelun mitta.

Uusi!!: Varianssi ja Hajontaluku · Katso lisää »

Jatkuva satunnaismuuttuja

Jatkuva satunnaismuuttuja eli jatkuva stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa satunnaismuuttuja, jolla on vain ei-negatiivisia arvoja saava tiheysfunktio.

Uusi!!: Varianssi ja Jatkuva satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Korrelaatio

Korrelaatio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta.

Uusi!!: Varianssi ja Korrelaatio · Katso lisää »

Kovarianssi

Kovarianssi on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä kahden satunnaismuuttujan välisen riippuvuuden mitta.

Uusi!!: Varianssi ja Kovarianssi · Katso lisää »

Momentti (tilastotiede)

Momentti on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan jakaumasta määritelty tunnusluku, joka luonnehtii jakaumaa erityisellä tavalla.

Uusi!!: Varianssi ja Momentti (tilastotiede) · Katso lisää »

Odotusarvo

Odotusarvo on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaisilmiön tuottamien lukujen odotettavissa oleva arvo.

Uusi!!: Varianssi ja Odotusarvo · Katso lisää »

Otos

Otos voi viitata seuraaviin asioihin.

Uusi!!: Varianssi ja Otos · Katso lisää »

Otoshajonta

Otoshajonta eli otoskeskihajonta s on otosvarianssin s^2 neliöjuuri, missä ja on tutkittavan muuttujan x otoskeskiarvo.

Uusi!!: Varianssi ja Otoshajonta · Katso lisää »

Pistetodennäköisyysfunktio

Pistetodennäköisyysfunktio eli pistetodennäköisyys on todennäköisyyslaskennassa diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio, jolla saa nollasta eroavan arvon yksittäiselle perusjoukon \Omega alkeistapaukselle, tapahtumille tai satunnaismuuttujan arvolle.

Uusi!!: Varianssi ja Pistetodennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Satunnaismuuttuja

Satunnaismuuttuja eli stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennan peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön määräämää lukua.

Uusi!!: Varianssi ja Satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Satunnaismuuttujien riippuvuus

Satunnaismuuttujien riippuvuus eli stokastinen riippuvuus on todennäköisyyslaskennassa nimitys ilmiölle, jossa kahden satunnaismuuttujan saamat arvot ovat joko osittain tai kokonaan verrannollisia tai muuten riippuvaisia toistaan.

Uusi!!: Varianssi ja Satunnaismuuttujien riippuvuus · Katso lisää »

Tiheysfunktio

Normaalijakauman tiheysfunktion kuvaajaa kutsutaan "kellokäyräksi" tai "Gaussin käyräksi". Kun halutaan laskea todennäköisyys \scriptstyle P(X \le 0,75), integroidaan tiheysfunktio vasemmalta oikealle päin arvoon 0,75 asti. Määrätyn integraalin tulos on sama kuin keltaisella merkitty pinta-ala, joka on suoraan kysytty todennäköyisyyden arvo.Tiheysfunktio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava todennäköisyysfunktio.

Uusi!!: Varianssi ja Tiheysfunktio · Katso lisää »

Tilastotiede

Normaalijakauma on tilastotieteessa usein käytetty työkalu. Tilastotiede on todennäköisyyslaskentaan perustuva tieteenala, joka tutkii tilastollisten aineistojen keräämistä, käsittelyä ja tältä pohjalta tehtävää päättelyä.

Uusi!!: Varianssi ja Tilastotiede · Katso lisää »

Todennäköisyys

Todennäköisyys on ilmiön tapahtumisen yleisyyden mitta, jonka arvo voidaan ilmaista kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Uusi!!: Varianssi ja Todennäköisyys · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »