Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Tiheysfunktio

Indeksi Tiheysfunktio

Normaalijakauman tiheysfunktion kuvaajaa kutsutaan "kellokäyräksi" tai "Gaussin käyräksi". Kun halutaan laskea todennäköisyys \scriptstyle P(X \le 0,75), integroidaan tiheysfunktio vasemmalta oikealle päin arvoon 0,75 asti. Määrätyn integraalin tulos on sama kuin keltaisella merkitty pinta-ala, joka on suoraan kysytty todennäköyisyyden arvo.Tiheysfunktio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava todennäköisyysfunktio.

39 suhteet: Alkeistapaus, Aritmetiikka, Äärellinen joukko, Beta-jakauma, Cauchy-jakauma, Derivaatta, Diskreetti satunnaismuuttuja, Eksponenttijakauma, Funktio, Gamma-jakauma, Hajontaluku, Histogrammi, Jatkuva funktio, Jatkuva satunnaismuuttuja, Käänteisluku, Kertymäfunktio, Maxwellin–Boltzmannin jakauma, Määrittelyjoukko, Momentti (tilastotiede), Momenttifunktio, Normaalijakauma, Numeerinen analyysi, Numeroituva joukko, Odotusarvo, Pareto-jakauma, Perusjoukko (todennäköisyys), Pistetodennäköisyysfunktio, Riemannin integraali, Satunnaismuuttuja, Tapahtuma (todennäköisyys), Tasajakauma, Tilastollinen todennäköisyystulkinta, Tilastollinen tunnusluku, Tilastotiede, Todennäköisyys, Todennäköisyysfunktio, Varianssi, Väli, Ylinumeroituva joukko.

Alkeistapaus

Alkeistapaus eli tapaus eli ulostulo on todennäköisyyslaskennan peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön tuottamaa tulosta (joskus ei-numeerinen).

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Alkeistapaus · Katso lisää »

Aritmetiikka

Aritmetiikka on matematiikan osa-alue, joka tutkii laskuoperaatioiden ominaisuuksia luvuille.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Aritmetiikka · Katso lisää »

Äärellinen joukko

Joukon A sanotaan olevan äärellinen, kun sen ja jonkin joukon (n on A:n alkioiden lukumäärä) välille voidaan muodostaa jokin yksi-yhteen eli bijektiivinen vastaavuus, funktio, kuvaus.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Äärellinen joukko · Katso lisää »

Beta-jakauma

Ei kuvausta.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Beta-jakauma · Katso lisää »

Cauchy-jakauma

Cauchy-jakauma (Cauchyn jakauma) on Augustin Cauchyn mukaan nimetty jatkuva todennäköisyysjakauma.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Cauchy-jakauma · Katso lisää »

Derivaatta

Derivaatta tarkoittaa matematiikassa reaaliarvoja saavan funktion herkkyyttä muutokselle yhden sen riippumattoman muuttujan suhteen.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Derivaatta · Katso lisää »

Diskreetti satunnaismuuttuja

Diskreetti satunnaismuuttuja eli diskreetti stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa äärellisen tai numeroituvasti äärettömän määrän arvoja saava satunnaismuuttuja.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Diskreetti satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Eksponenttijakauma

Ei kuvausta.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Eksponenttijakauma · Katso lisää »

Funktio

Funktio f: X \rightarrow Y liittää jokaiseen joukon ''X'' alkioon täsmälleen yhden maalijoukon ''Y'' alkion. Funktio eli kuvaus kertoo olioiden välisistä riippuvuussuhteista.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Funktio · Katso lisää »

Gamma-jakauma

Gamma-jakauman tiheysfunktion kuvaajia eri parametriparein Gamma-jakauman kertymäfunktion kuvaajia eri parametriparein Gamma-jakauma on Poisson-prosessin insidenssien odotusaikojen jakauma.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Gamma-jakauma · Katso lisää »

Hajontaluku

Keskihajonta normaalijakauman tapauksessa: yhden keskihajonnan etäisyys keskiarvosta rajaa todennäköisyysmassasta 68,27 %, kahden keskihajonnan etäisyys 95,45 % ja kolmen keskihajonnan etäisyys 99,73 %. Hajontaluku on tilastotieteessä todennäköisyysjakauman hajonnan eli sen satunnaismuuttujan vaihtelun mitta.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Hajontaluku · Katso lisää »

Histogrammi

Esimerkki histogrammista: 100 havainnon satunnaisotos normaalijakaumasta. X-akselilla havaintojen arvo ja Y-akselilla havaintojen lukumäärä.Histogrammissa voi olla erilevyiset pylväät, jolloin niiden osuus on verrannollinen pylvään pinta-alaan. Histogrammi on tilastotieteessä yleisesti käytetty graafinen esitys eli diagrammi tilastollisesta luokitellusta aineistossa.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Histogrammi · Katso lisää »

Jatkuva funktio

epäjatkuvuuskohdaksi. Jatkuvuus on funktioon liittyvä topologinen peruskäsite.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Jatkuva funktio · Katso lisää »

Jatkuva satunnaismuuttuja

Jatkuva satunnaismuuttuja eli jatkuva stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa satunnaismuuttuja, jolla on vain ei-negatiivisia arvoja saava tiheysfunktio.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Jatkuva satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Käänteisluku

Funktion y.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Käänteisluku · Katso lisää »

Kertymäfunktio

Diagrammissa on jatkuvan satunnaismuuttujan kuvaaja, johon on väritetty näkyviin tapahtuman "todennäköisyysmassat". Väritetyn alueen määrätty integraalit eli kuvaajan pinta-alat ovat suhteessa tapahtuman todennäköisyyteen. Kertymäfunktio eli jakaumafunktio (cdf) on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä reaaliarvoisen satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava funktio.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Kertymäfunktio · Katso lisää »

Maxwellin–Boltzmannin jakauma

Maxwellin–Boltzmannin jakauma (Maxwellin–Boltzmannin statistiikka, MB-statistiikka) on todennäköisyysjakauma, jota käytetään kuvaamaan fysiikan ja kemian tilastollisia ilmiöitä.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Maxwellin–Boltzmannin jakauma · Katso lisää »

Määrittelyjoukko

Määrittelyjoukko on matematiikassa nimitys funktion arvojen laskemisessa käytettävästä lukujoukosta.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Määrittelyjoukko · Katso lisää »

Momentti (tilastotiede)

Momentti on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan jakaumasta määritelty tunnusluku, joka luonnehtii jakaumaa erityisellä tavalla.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Momentti (tilastotiede) · Katso lisää »

Momenttifunktio

Momenttifunktio eli momentit generoiva funktio eli momenttiemäfunktio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan jakaumasta määritelty funktio, joka on yleinen menetelmä laskea jakauman tunnuslukuja eli momentteja.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Momenttifunktio · Katso lisää »

Normaalijakauma

Normaalijakauma (toisilta nimiltään Gaussin jakauma tai Gaussin kellokäyrä) on jatkuva todennäköisyysjakauma.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Normaalijakauma · Katso lisää »

Numeerinen analyysi

Numeerinen analyysi on matematiikan osa-alue, joka pyrkii löytämään likimääräisratkaisuja matemaattisiin ongelmiin, joita ei voi tai ei kannata ratkaista tarkasti.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Numeerinen analyysi · Katso lisää »

Numeroituva joukko

Matematiikassa termiä numeroituva käytetään kuvaamaan joukon sisältämien alkioiden lukumäärää.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Numeroituva joukko · Katso lisää »

Odotusarvo

Odotusarvo on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaisilmiön tuottamien lukujen odotettavissa oleva arvo.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Odotusarvo · Katso lisää »

Pareto-jakauma

Pareto-jakauma on todennäköisyysjakauma, joka on nimetty italialaisen yhteiskuntatieteilijä Vilfredo Pareton mukaan.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Pareto-jakauma · Katso lisää »

Perusjoukko (todennäköisyys)

Perusjoukko eli otosavaruus eli näyteavaruus eli tapahtuma-avaruus on todennäköisyyslaskennassa peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön kaikkien erilaisten alkeistapauksien joukkoa.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Perusjoukko (todennäköisyys) · Katso lisää »

Pistetodennäköisyysfunktio

Pistetodennäköisyysfunktio eli pistetodennäköisyys on todennäköisyyslaskennassa diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio, jolla saa nollasta eroavan arvon yksittäiselle perusjoukon \Omega alkeistapaukselle, tapahtumille tai satunnaismuuttujan arvolle.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Pistetodennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Riemannin integraali

Riemannin integraali on sovellettu integraali, joka on mittaintegraaleihin verrattuna helpommin määriteltävissä.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Riemannin integraali · Katso lisää »

Satunnaismuuttuja

Satunnaismuuttuja eli stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennan peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön määräämää lukua.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Tapahtuma (todennäköisyys)

Tapahtuma eli joskus vain tapaus on todennäköisyyslaskennassa peruskäsite, joka tarkoittaa sellaista satunnaisilmiön alkeistapauksien joukkoa, jolle voidaan määrittää todennäköisyys.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Tapahtuma (todennäköisyys) · Katso lisää »

Tasajakauma

Tasajakauma eli tasainen jakauma on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma, jossa jokainen perusjoukon eli määrittelyjoukon arvo esiintyy yhtä todennäköisesti.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Tasajakauma · Katso lisää »

Tilastollinen todennäköisyystulkinta

Tilastollinen todennäköisyystulkinta eli todennäköisyyden frekvenssitulkinta eli empiirinen todennäköisyystulkinta on eräs laajalti ja yleisesti hyväksytty tulkinta todennäköisyyden luonteesta.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Tilastollinen todennäköisyystulkinta · Katso lisää »

Tilastollinen tunnusluku

Tilastollinen tunnusluku on otoksen muunnos reaaliluvuksi tai reaalilukujen muodostamaksi vektoriksi.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Tilastollinen tunnusluku · Katso lisää »

Tilastotiede

Normaalijakauma on tilastotieteessa usein käytetty työkalu. Tilastotiede on todennäköisyyslaskentaan perustuva tieteenala, joka tutkii tilastollisten aineistojen keräämistä, käsittelyä ja tältä pohjalta tehtävää päättelyä.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Tilastotiede · Katso lisää »

Todennäköisyys

Todennäköisyys on ilmiön tapahtumisen yleisyyden mitta, jonka arvo voidaan ilmaista kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Todennäköisyys · Katso lisää »

Todennäköisyysfunktio

Todennäköisyysfunktio on todennäköisyyslaskennassa yleisnimitys funktiolle, jonka avulla voidaan määrittää satunnaismuuttujalle sen eri arvoille tai arvojoukoille niiden yleisyyttä vastaavat todennäköisyydet.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Todennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Varianssi

Varianssi on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan hajonnan mitta.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Varianssi · Katso lisää »

Väli

Matematiikassa väli on (osittain tai täysin) järjestetyn joukon osajoukko, jonka alkiot sijaitsevat jonkin kahden kiinteän rajan välillä.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Väli · Katso lisää »

Ylinumeroituva joukko

Ylinumeroituva joukko on matematiikassa joukko-opin termi ja se tarkoittaa joukkoa, joka ei ole numeroituva.

Uusi!!: Tiheysfunktio ja Ylinumeroituva joukko · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »