Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Kofaktori

Indeksi Kofaktori

NAD-kofaktori on keltainen. NAD lisäksi reaktiota avustavat aktiiviset aminohappotähteet ovat punaisella. Kofaktori on orgaaninen molekyyli tai ioni, joka entsyymin täytyy sitoa itseensä suorittaakseen itselleen ominaisia katalyyttisiä kemiallisia reaktioita.

62 suhteet: Aldehydit, Alkoholidehydrogenaasi, Alkyyli, Amiinit, Aminohapot, Apoentsyymi, Arginaasi, B12-vitamiini, Biotiini, Elektroni, Entsyymi, FAD, Foolihappo, Glukoosi, Glukoosi-6-fosfataasi, Glutationiperoksidaasi, Heksokinaasi, Hiilidioksidi, Hiilihappoanhydraasi, Hydridi, Ioni, IUPAC, Kalium, Karboksipeptidaasi, Katalaasi, Katalyytti, Kemiallinen sidos, Kivennäisaine, Koentsyymi A, Kongressin kirjaston kontrollinumero, Kovalenttinen sidos, Kupari, Lipoiinihappo, Magnesium, Maltoosi, Mangaani, Metyyli, Molybdeeni, Niasiini, Nikkeli, Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, OCLC, Orgaaninen yhdiste, Organometalliyhdisteet, Pantoteenihappo, Peptidi, Prosteettinen ryhmä, Proteiini, Protein Data Bank, Pyridoksaalifosfaatti, ..., Pyruvaattidehydrogenaasikompleksi, Pyruvaattikinaasi, Rauta, Riboflaviini, Ribonukleotidireduktaasi, Seleeni, Sinkki, Tetrahydrofoolihappo, Tiamiini, Ureaasi, Vety, Vitamiini. Laajenna indeksi (12 lisää) »

Aldehydit

Aldehydi. Aldehydit muodostavat orgaanisen yhdisteryhmän, jonka funktionaalinen ryhmä eli toiminnallinen ryhmä on terminaalinen karbonyyliryhmä -CHO, jota voidaan kutsua myös aldehydiryhmäksi.

Uusi!!: Kofaktori ja Aldehydit · Katso lisää »

Alkoholidehydrogenaasi

Alkoholidehydrogenaasi Alkoholidehydrogenaasi on entsyymi, joka katalysoi reaktiota, jossa alkoholi hapettuu vastaavaksi aldehydiksi.

Uusi!!: Kofaktori ja Alkoholidehydrogenaasi · Katso lisää »

Alkyyli

Metyyli Alkyyli on radikaali hiilivety, joka muodostuu ainoastaan hiili- ja vetyatomeista.

Uusi!!: Kofaktori ja Alkyyli · Katso lisää »

Amiinit

Primäärinen amiini/ Sekundäärinen amiini/ Tertiäärinen amiini Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, joissa on vetyatomin tai -atomien tilalla orgaaninen ryhmä.

Uusi!!: Kofaktori ja Amiinit · Katso lisää »

Aminohapot

Alfa-aminohapon yleinen rakenne. Hiileen on kiinnittynyt karboksyyliryhmä (COOH), aminoryhmä (NH2), vety (H) ja jokin kolmas ryhmä (R). Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on sekä amino- (-NH2) että karboksyyliryhmä (-COOH) liittyneenä samaan molekyyliin.

Uusi!!: Kofaktori ja Aminohapot · Katso lisää »

Apoentsyymi

Apoentsyymi on entsyymin osa.

Uusi!!: Kofaktori ja Apoentsyymi · Katso lisää »

Arginaasi

Malli ihmisen arginaasientsyymin rakenteesta Arginaasi on entsyymi, joka katalysoi ureakierron viimeistä vaihetta, jossa arginiini hydrolysoidaan ornitiiniksi ja ureaksi.

Uusi!!: Kofaktori ja Arginaasi · Katso lisää »

B12-vitamiini

B12-vitamiinit ovat vitamiineja ja ryhmä substituoidun korriinirenkaan ja 5,6-dimetyylibentsimidatsolin ribonukleotidin muodostamia aineita, joissa renkaan keskelle on kuudesta kohtaa oktaedrisesti sitoutunut koboltti-ioni.

Uusi!!: Kofaktori ja B12-vitamiini · Katso lisää »

Biotiini

Biotiini eli B7-vitamiini on ureido- ja tetrahydrotiofeenirenkaat sekä valeriaanahappohännän sisältävä orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Kofaktori ja Biotiini · Katso lisää »

Elektroni

Elektroni on alkeishiukkanen, jolla on yhden alkeisvarauksen eli 1,602176634 · 10−19 coulombin suuruinen negatiivinen sähkövaraus.

Uusi!!: Kofaktori ja Elektroni · Katso lisää »

Entsyymi

Puriininukleosidifosforylaasin malli Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä, eli ne nopeuttavat kemiallisia reaktioita.

Uusi!!: Kofaktori ja Entsyymi · Katso lisää »

FAD

FAD eli flaviiniadeniinidinukleotidi (C27H33N9O15P2) on koentsyymi, jolla on tärkeä tehtävä aineenvaihdunnan hapetus-pelkistysreaktioissa.

Uusi!!: Kofaktori ja FAD · Katso lisää »

Foolihappo

Tetrahydrofolaatti on luonnossa esiintyvien folaattien sekä myös synteettisesti valmistetun foolihapon biologisesti aktiivinen muoto. B9-vitamiinit ovat eliöissä luontaisesti esiintyviä biologisesti aktiivisen tetrahydrofolaatin esiasteita, joita kutsutaan folaateiksi. Ihmisen synteettisesti valmistamaa B9-vitamiinia kutsutaan foolihapoksi. Kaikki B9-vitamiinit ovat vesiliukoisia orgaanisia yhdisteitä. Monista kasveista, eläimistä, sienistä, bakteereista ja arkeista on löydetty yhteensä 100 erilaista folaattiaCombs, s. 57–59. Ihmisen tuottamaa synteettistä foolihappoa ei esiinny luonnossa ainakaan merkittävissä määrin. Foolihappo kostuu 6-metyylipteridiinistä, 4-aminobentsoehaposta ja L-glutamiinihaposta. Monet kasvit, sienet, bakteerit ja arkit pystyvät tuottamaan itse folaatteja, jolloin ne eivät tarvitse niitä ravinnostaan. Folaatit tai foolihappo ovat kuitenkin välttämättömiä ravintoaineita ihmisille ja muille sellaisille eläimille, joiden suolistomikrobit eivät pysty huolehtimaan elimistön folaatintarpeesta. Märehtijöiden suolimikrobit tuottavat usein runsaasti folaattia, mutta folaattilisät saattavat silti parantaa esimerkiksi lehmien terveyttä ja lisätä maidontuottoa. Ihmisissä ja monissa muissa eliöissä folaatit sitovat "välikäsinä" yhden hiiliatomin sisältävän atomiryhmän joltain molekyyliltä ja siirtävät sen toiselle. Metylaatio on esimerkki tällaisesta reaktiosta. Reaktiot tapahtuvat tietyillä entsyymeillä, joiden koentsyymeitä folaatit ovat. Eliöissä folaatti-koentsyymeitä vaaditaan epäsuorasti DNA-korjaukseen ja -synteesiin, ja siten myös solujakautumiseen. Folaatit ovat suoraan pakollinen osa DNA:ssa ja RNA:ssa käytettyjen puriinien ja tymidiinin tuottoa. Niitä tarvitaan myös histidiinin hajotukseen. Metioniinisyntaasi vaatii folaatteja – täten ne ovat osa S-adenosyylimetioniinin (SAM) tuottoa, joka on osa yli 100:n eri entsyymin suorittamissa metylaatioissa. Folaatit eivät tosin ole pakollisia SAM:n tuotossa, sillä syntaasin tuottamaa metioniinia saadaan ravintoproteiineistakin.

Uusi!!: Kofaktori ja Foolihappo · Katso lisää »

Glukoosi

Glukoosi eli rypäle- tai panimosokeri (C6H12O6), on yksi yleisimmistä sokereista.

Uusi!!: Kofaktori ja Glukoosi · Katso lisää »

Glukoosi-6-fosfataasi

Glukoosi-6-fosfataasi on entsyymi, joka katalysoi glukoneogeneesin ja glykogenolyysin eli glykogeenin hajotuksen viimeistä vaihetta.

Uusi!!: Kofaktori ja Glukoosi-6-fosfataasi · Katso lisää »

Glutationiperoksidaasi

Malli ihnmisen glutationiperoksidaasin rakenteesta Glutationiperoksidaasi on entsyymi, joka pelkistää vetyperoksidin ja aineenvaihdunnassa steroideista ja lipideistä muodostuvat orgaaniset peroksidit eliöille vaarattomaan muotoon.

Uusi!!: Kofaktori ja Glutationiperoksidaasi · Katso lisää »

Heksokinaasi

Heksokinaasi on entsyymi, joka katalysoi heksoosisokereiden fosforylaatiota.

Uusi!!: Kofaktori ja Heksokinaasi · Katso lisää »

Hiilidioksidi

272x272px Hiilidioksidi, molekyylikaavaltaan CO2, on hiilestä ja hapesta koostuva kemiallinen yhdiste.

Uusi!!: Kofaktori ja Hiilidioksidi · Katso lisää »

Hiilihappoanhydraasi

Malli ihmisen hiilihappoanhydraasi II:n rakenteesta. Kofaktorina toimiva sinkki-ioni näkyy kuvassa keskellä Hiilihappoanhydraasi on entsyymi, joka tyypillisesti nopeuttaa kemiallista reaktiota, jossa hiilidioksidista ja vedestä tuotetaan hiilihapon kautta vety- ja bikarbonaatti-ioneja.

Uusi!!: Kofaktori ja Hiilihappoanhydraasi · Katso lisää »

Hydridi

Hydridi tarkoittaa useimmiten kemiallista yhdistettä, jossa on vety anionina H−.

Uusi!!: Kofaktori ja Hydridi · Katso lisää »

Ioni

Ioni on sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli.

Uusi!!: Kofaktori ja Ioni · Katso lisää »

IUPAC

Esimerkki IUPAC-nimeämiskäytännöstä. IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, eli kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto) on järjestö, jonka tehtävänä on standardisoida kemian sanastoa ja mittausmenetelmiä.

Uusi!!: Kofaktori ja IUPAC · Katso lisää »

Kalium

Kalium on alkuaine sekä ihmiselle välttämätön kivennäisaine, jonka kemiallinen merkki on K, järjestysluku 19 ja CAS-numero 7440-09-7.

Uusi!!: Kofaktori ja Kalium · Katso lisää »

Karboksipeptidaasi

Malli nautaeläinten karboksipeptidaasi A:sta Karboksipeptidaasi on entsyymi, joka käsittelee polypeptideita pilkkomalla aminohappoja irti peptidiketjun vapaan karboksyylihapon puoleisesta päästä (vrt. aminopeptidaasi, joka pilkkoo aminopäästä R-NH2).

Uusi!!: Kofaktori ja Karboksipeptidaasi · Katso lisää »

Katalaasi

Malli ihmisen katalaasin rakenteesta Katalaasi on oksidoreduktaaseihin kuuluva entsyymi, joka katalysoi vetyperoksidin hajottamista hapeksi ja vedeksi.

Uusi!!: Kofaktori ja Katalaasi · Katso lisää »

Katalyytti

Katalyytti on aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota tietyssä lämpötilassa, kuitenkaan itse kulumatta reaktiossa.

Uusi!!: Kofaktori ja Katalyytti · Katso lisää »

Kemiallinen sidos

Kemiallinen sidos on elektronien muodostama, kemiallista yhdistettä koossa pitävä voima.

Uusi!!: Kofaktori ja Kemiallinen sidos · Katso lisää »

Kivennäisaine

Kivennäisaineet ovat ravinnon mukana saatavia alkuaineita.

Uusi!!: Kofaktori ja Kivennäisaine · Katso lisää »

Koentsyymi A

Koentsyymi A:n rakenne Koentsyymi A (KoA) on koentsyymi, jolla on tärkeitä tehtäviä metaboliassa.

Uusi!!: Kofaktori ja Koentsyymi A · Katso lisää »

Kongressin kirjaston kontrollinumero

Kongressin kirjaston kontrollinumero, joka lyhennetään LCCN (alkujaan Library of Congress Catalog Card Number) on Yhdysvaltain kansalliskirjastona toimivan Kongressin kirjaston (LOC) aineistonsa luokittelussa käyttämä merkkijono.

Uusi!!: Kofaktori ja Kongressin kirjaston kontrollinumero · Katso lisää »

Kovalenttinen sidos

Kovalenttinen sidos (co- ’yhteinen’, valenssi) on kemiallinen sidos, jossa atomit jakavat elektroneja keskenään tasaisesti.

Uusi!!: Kofaktori ja Kovalenttinen sidos · Katso lisää »

Kupari

Kupari, vanhalta suomalaiselta nimeltään vaski, on metallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cu ja CAS-numero 7440-50-8.

Uusi!!: Kofaktori ja Kupari · Katso lisää »

Lipoiinihappo

Lipoiinihappo eli tioktiinihappo (C8H14S2O2) on rengasrakenteisen disulfidirakenteen sisältävä karboksyylihappoihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Kofaktori ja Lipoiinihappo · Katso lisää »

Magnesium

Magnesium on alkuaine, jonka järjestysluku on 12, kemiallinen merkki Mg ja CAS-numero 7439-95-4.

Uusi!!: Kofaktori ja Magnesium · Katso lisää »

Maltoosi

Maltoosi eli mallassokeri on disakkaridi, joka muodostuu kahdesta glukoosimolekyylistä.

Uusi!!: Kofaktori ja Maltoosi · Katso lisää »

Mangaani

Mangaani on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Mn, järjestysluku 25 ja CAS-numero 7439-96-5.

Uusi!!: Kofaktori ja Mangaani · Katso lisää »

Metyyli

Metyyliryhmä Metyyliryhmä (R-CH3) on yksinkertaisin orgaanisten yhdisteiden sivuketjuista.

Uusi!!: Kofaktori ja Metyyli · Katso lisää »

Molybdeeni

Molybdeeni on alkuaine, jonka järjestysluku on 42, CAS-numero 7439-98-7 ja kemiallinen merkki Mo.

Uusi!!: Kofaktori ja Molybdeeni · Katso lisää »

Niasiini

Niasiinilla eli B3-vitamiinilla tarkoitetaan sekä nikotiiniamidia että nikotiinihappoa.

Uusi!!: Kofaktori ja Niasiini · Katso lisää »

Nikkeli

Nikkeli on rautaryhmään kuuluva ferromagneettinen metallinen alkuaine.

Uusi!!: Kofaktori ja Nikkeli · Katso lisää »

Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi

NAD+ eli nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi (C21H27N7O14P2) on kaikissa elävissä soluissa esiintyvä tärkeä koentsyymi.

Uusi!!: Kofaktori ja Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi · Katso lisää »

OCLC

OCLC (täsmällisemmin Online Computer Library Center Inc.) on vuonna 1967 perustettu yhdysvaltalainen, maailmanlaajuisesti toimiva, voittoa tavoittelematon kirjastoalan palveluyhtiö.

Uusi!!: Kofaktori ja OCLC · Katso lisää »

Orgaaninen yhdiste

Orgaaninen yhdiste on kemiallinen yhdiste, jossa on hiili- ja vetyatomien välisiä tai useampien hiiliatomien välisiä kovalenttisia sidoksia.

Uusi!!: Kofaktori ja Orgaaninen yhdiste · Katso lisää »

Organometalliyhdisteet

Organometalliyhdisteet ovat metalliatomin sisältäviä orgaanisia yhdisteitä, joissa metalli on sitoutunut hiileen.

Uusi!!: Kofaktori ja Organometalliyhdisteet · Katso lisää »

Pantoteenihappo

Pantoteenihappo eli B5-vitamiini on pantoiinihappo, johon on liittynyt β-alaniini amidisidoksella.

Uusi!!: Kofaktori ja Pantoteenihappo · Katso lisää »

Peptidi

Peptidit ovat polyamideja, jotka koostuvat kahdesta tai enintään noin 50:stä kovalenttisesti toisiinsa peptidi- tai isopeptidisidoksin yhtyneestä aminohaposta.

Uusi!!: Kofaktori ja Peptidi · Katso lisää »

Prosteettinen ryhmä

Prosteettinen ryhmä on aminohapoista koostumaton proteiinin osa eli ei-proteiiniosa.

Uusi!!: Kofaktori ja Prosteettinen ryhmä · Katso lisää »

Proteiini

α-heliksit. Tämän proteiinin rakenne saatiin selville röntgenkristallografian avulla. Proteiini eli valkuaisaine on aminohappoketjusta koostuva orgaaninen yhdiste tai usein monen toisiinsa liittyneen aminohappoketjun muodostama kompleksi.

Uusi!!: Kofaktori ja Proteiini · Katso lisää »

Protein Data Bank

pienoiskuva Protein Data Bank eli PDB on ilmainen internet-tietokanta, johon on kerätty makromolekyylien kolmiulotteisia rakenteita.

Uusi!!: Kofaktori ja Protein Data Bank · Katso lisää »

Pyridoksaalifosfaatti

Pyridoksaalifosfaatti eli pyridoksaali-5'-fosfaatti (C8H10NO6P) on pyridoksaalin (C8H9NO3) fosfaattijohdannainen.

Uusi!!: Kofaktori ja Pyridoksaalifosfaatti · Katso lisää »

Pyruvaattidehydrogenaasikompleksi

Malli pyruvaattidehydrogenaasikompleksin rakenteesta Pyruvaattidehydrogenaasikompleksi on entsyymisarja, joka katalysoi pyruvaatin hapettumista asetyylikoentsyymi-A:ksi (pyruvaatin dekarboksylaatio/oksidatiivinen dekarboksylaatio).

Uusi!!: Kofaktori ja Pyruvaattidehydrogenaasikompleksi · Katso lisää »

Pyruvaattikinaasi

Pyruvaatikinaasin rakenne Pyruvaattikinaasi on entsyymi, joka katalysoi glykolyysin viimeistä vaihetta.

Uusi!!: Kofaktori ja Pyruvaattikinaasi · Katso lisää »

Rauta

Rauta on siirtymämetallien ryhmään kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Fe.

Uusi!!: Kofaktori ja Rauta · Katso lisää »

Riboflaviini

Riboflaviini eli B2-vitamiini on D-riboosin sitoutunut flaviini.

Uusi!!: Kofaktori ja Riboflaviini · Katso lisää »

Ribonukleotidireduktaasi

Malli ''Salmonella typhimurium'' -bakteerin ribonukleotidireduktaasin R1 alayksiköstä Ribonukleotidireduktaasi eli ribonukleosididifosfaattireduktaasi on entsyymi, joka katalysoi tiettyjen deoksiribonukleotidien muodostumista ribonukleotideista.

Uusi!!: Kofaktori ja Ribonukleotidireduktaasi · Katso lisää »

Seleeni

Mustaa ja punaista seleeniä. Seleeni on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Se, järjestysluku 34 ja CAS-numero 7782-49-2.

Uusi!!: Kofaktori ja Seleeni · Katso lisää »

Sinkki

Sinkki on metalli ja alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Zn ja CAS-numero 7440-66-6.

Uusi!!: Kofaktori ja Sinkki · Katso lisää »

Tetrahydrofoolihappo

Tetrahydrofoolihappo (C19H23N7O6) on foolihapon johdannaisiin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Kofaktori ja Tetrahydrofoolihappo · Katso lisää »

Tiamiini

Tiamiini eli B1-vitamiini on yksi ihmisen tarvitsemista vitamiineista.

Uusi!!: Kofaktori ja Tiamiini · Katso lisää »

Ureaasi

Röntgenkristallografiakuva Helicobacter pylorin ureaasientsyymistä Ureaasi on entsyymi, joka katalysoi urean hajoamista hiilidioksidiksi (CO2) ja ammoniakiksi (NH3).

Uusi!!: Kofaktori ja Ureaasi · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Kofaktori ja Vety · Katso lisää »

Vitamiini

Vitamiinit ovat eliön pienessä määrin tarvitsemia ravinteita, joita eliö ei itse pysty tuottamaan lainkaan tai riittävästi.

Uusi!!: Kofaktori ja Vitamiini · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Koentsyymi.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »