Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Yleinen kymmenluokittelu

Kirjastoluokituksista yleinen kymmenluokitus eli UDK on Suomessa käytössä monissa tieteellisissä erikoiskirjastoissa, korkeakoulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kirjastoissa.

28 suhteet: Deweyn kymmenluokitusjärjestelmä, Diderot'n ja d'Alembertin puu, Encyclopédie, Filosofia, Historia, Informaatiotutkimus, Kansatiede, Kaunokirjallisuus, Kielitiede, Kirjallisuustiede, Kirjastotieteellis-bibliografinen luokittelu, Lääketiede, Liiketaloustiede, Liikunta, Luonnontiede, Maantiede, Matematiikka, Media & viestintä, Metsäalan kymmenluokittelu, Psykologia, Rajatieto, Taide, Tekniikka, Tietotekniikka, Uskonto, Uskontotiede, Yhteiskuntatiede, Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä.

Deweyn kymmenluokitusjärjestelmä

Deweyn luokittelu on maailman käytetyin aineiston luokittelujärjestelmä.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Deweyn kymmenluokitusjärjestelmä · Katso lisää »

Diderot'n ja d'Alembertin puu

Alkuperäinen puu, ''Systême figuré des connoissances humaines'' Toinen näkemys puusta Diderotin ja d'Alembertin puu oli Encyclopédie-nimisessä valistusajan tietosanakirjassa esiintynyt inhimillisen tiedon luokittelujärjestelmä.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Diderot'n ja d'Alembertin puu · Katso lisää »

Encyclopédie

''Encyclopédien'' kansi. Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers oli varhainen Ranskassa vuodesta 1751 alkaen julkaistu tietosanakirja.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Encyclopédie · Katso lisää »

Filosofia

Filosofia on noin 600-400 eaa. välisenä aikana antiikin Kreikassa syntynyt ajatteluperinne ja oppiala, joka pyrkii tutkimaan muun muassa todellisuuden luonnetta, tiedon yleisiä ehtoja, kauneuden ja arvojen olemassaoloa, hyvän yhteiskunnan ehtoja, ihmisenä olemisen luonnetta sekä näihin kytkeytyviä yleisiä aiheita.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Filosofia · Katso lisää »

Historia

Herodotos, jota usein pidetään historian isänä. Historia tarkoittaa paitsi yhteisön menneisyyden vaiheita, myös menneiden tapahtumien kuvausta tai tutkimusta, historiatiedettä ja sen tuloksia.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Historia · Katso lisää »

Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus on monitieteinen ala, joka tarkastelee ihmisen tapaa tuottaa, organisoida ja käyttää tietoa.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Informaatiotutkimus · Katso lisää »

Kansatiede

Kansatiede eli etnologia on ihmisyhteisön henkisen ja aineellisen kulttuurin tutkimusta.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Kansatiede · Katso lisää »

Kaunokirjallisuus

Kaunokirjallisuus on yleisnimitys kaikelle taiteeksi tai viihteeksi luokiteltavalle kirjallisuudelle (vastakohtana tietokirjallisuudelle).

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Kaunokirjallisuus · Katso lisää »

Kielitiede

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Kielitiede · Katso lisää »

Kirjallisuustiede

Kirjallisuustiede on humanistinen tiede, joka tutkii kirjallisuutta, sen tutkimusta ja kritiikkiä käyttäen hyväksi teoreettista ja historiallista tietoa.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Kirjallisuustiede · Katso lisää »

Kirjastotieteellis-bibliografinen luokittelu

Kirjastotieteellis-bibliografinen luokittelu on venäläinen kirjastoaineiston luokittelujärjestelmä.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Kirjastotieteellis-bibliografinen luokittelu · Katso lisää »

Lääketiede

Lääketiede tarkoittaa suppeassa merkityksessä terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon kohdistuvaa tiedettä.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Lääketiede · Katso lisää »

Liiketaloustiede

Liiketaloustiede tarkastelee yritysten ja organisaatioiden päätöksentekoon sekä toiminnan ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Liiketaloustiede · Katso lisää »

Liikunta

Lapsia pelaamassa jalkapalloa. Liikunta on tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kunnon kohottaminen, terveyden parantaminen tai pelkästään liikunnan tuottama ilo ja nautinto.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Liikunta · Katso lisää »

Luonnontiede

Kuun kääntöpuoli Apollo 11:sta nähtynä. Luonnontiede eli luonnontieteet on luontoa tutkivien tieteiden yhteisnimitys.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Luonnontiede · Katso lisää »

Maantiede

Maailmankartta vuodelta 2004, jossa on merkittyinä pinnanmuodot sekä valtioiden rajat ja pääkaupungit. Maantiede (kreik. geografia, ’maan piirtäminen’) on tieteenala, joka tutkii Maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Maantiede · Katso lisää »

Matematiikka

Eukleides, yksityiskohta Rafaelin teoksesta ''Ateenan koulu''. Matematiikka on deduktiiviseen päättelyyn perustuva formaali eli käsitteellinen tiede.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Matematiikka · Katso lisää »

Media & viestintä

Media & viestintä, vuoteen 2009 asti Tiedotustutkimus, on tieteellinen julkaisu, joka sisältää artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Media & viestintä · Katso lisää »

Metsäalan kymmenluokittelu

Metsäalan kymmenluokittelu (FDC) on Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälinen liiton (IUFRO) ylläpitämä kirjastoluokittelu.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Metsäalan kymmenluokittelu · Katso lisää »

Psykologia

Psykologia (vanha nimitys sielutiede) on tieteenala, joka tutkii ihmisen toimintaa.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Psykologia · Katso lisää »

Rajatieto

Rajatieto tarkoittaa mm.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Rajatieto · Katso lisää »

Taide

Daavid'', 1501–04. Taide tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Taide · Katso lisää »

Tekniikka

keskiajalla esimerkiksi kirkkojen rakentamisessa. Se toimii siten, että ihminen kävelee oravanpyörän sisällä, jolloin vinssin avulla kuorma nousee Tekniikka tarkoittaa menetelmiä, joilla ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja käyttää sitä hyväkseen.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Tekniikka · Katso lisää »

Tietotekniikka

Tietotekniikka, informaatioteknologia (vanh. automaattinen tietojenkäsittely tai ATK) tarkoittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävää tietojen muokkaamista, siirtoa, tallennusta ja hakua.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Tietotekniikka · Katso lisää »

Uskonto

Uskontojen tunnuksia.Ylhäältä alas, vasemmalta oikealle: Rivi 1. kristinusko, juutalaisuus, hindulaisuus.Rivi 2. islam, buddhalaisuus, šintolaisuus Rivi 3. sikhiläisyys, Bahá'í, jainalaisuus. Uskonto tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan mukaan uskoa jumalan tai muun yli-inhimillisen mahdin olemassaoloon ja siihen liittyvää pyhyyden kokemusta.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Uskonto · Katso lisää »

Uskontotiede

Uskontotiede on humanistis-yhteiskuntatieteellistä uskontojen tutkimusta.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Uskontotiede · Katso lisää »

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteet on yhdistävä nimitys yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkiville tieteenaloille.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Yhteiskuntatiede · Katso lisää »

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) on Helsingin kaupunginkirjastoa lukuun ottamatta kaikkien Suomen kunnan- ja kaupunginkirjastojen käyttämä aineiston luokittelujärjestelmä.

Uusi!!: Yleinen kymmenluokittelu ja Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

HKLJ, UDK, Universal Decimal Classification, Yleinen kymmenluokitus.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »