Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Ilmastonmuutos

Indeksi Ilmastonmuutos

Vostokin jäässä viimeisen 400 000 vuoden aikana. Nykyinen tilanne oikealla. Ilmastonmuutos on merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ilmastossa.

45 suhteet: Alaska, Asteroidi, Auringon aktiivisuus, Aurinko, Fossiilinen polttoaine, Hiili, Hystereesi, Ihminen, Ilmakehä, Ilmasto, Ilmastomalli, Ilmaston lämpeneminen, Ilmaston lämpenemisen vaikutukset, Ilmaston viileneminen, Ilmastonmuutoksen historialliset vaikutukset, Ilmastopolitiikka, Jääkairausnäyte, Jäätikkö, Järvi, Kasvihuoneilmiö, Kasvihuonekaasu, Kasvit, Kivihiili, Kovakuoriaiset, Lappi, Lämpötila, Lumipallomaa, Maaöljy, Maakaasu, Mannerlaatta, Merenpinnan nousu, Meri, Milankovićin jaksot, Paleoklimatologia, Plioseeni, Ppm, Sadanta, Sedimentti, Siitepöly, Siperia, Suo, Termohaliinikierto, Tulivuori, Tuuli, Vuosirengasajoitus.

Alaska

Alaska on Yhdysvaltain pohjoisin ja pinta-alaltaan suurin osavaltio.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Alaska · Katso lisää »

Asteroidi

kuu Dactyl Asteroidin 2004 FH maapallon ohilento. Kuvassa vilahtaa myös satelliitti Asteroidi (muinaiskreikan sanoista aster ’tähti’ ja -eides ’muotoinen’) on varsinaista planeettaa pienempi ja meteoroidia suurempi kivinen kappale, joka kiertää Aurinkoa.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Asteroidi · Katso lisää »

Auringon aktiivisuus

Auringon aktiivisuus viimeisen 30 vuoden ajalta. Auringon aktiivisuus on auringon magneettisten ilmiöiden runsautta.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Auringon aktiivisuus · Katso lisää »

Aurinko

Aurinko (symboli: ☉) on tähti, jota Maa kiertää.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Aurinko · Katso lisää »

Fossiilinen polttoaine

energiataloudessa. Fossiiliset polttoaineet ovat polttoaineita, jotka ovat syntyneet muinaisten eliöiden fossiloituessa.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Fossiilinen polttoaine · Katso lisää »

Hiili

Hiili on yleinen epämetallinen alkuaine, jolla on myös useita allotrooppisia muotoja.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Hiili · Katso lisää »

Hystereesi

Hystereesi on jonkin järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen tilaansa.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Hystereesi · Katso lisää »

Ihminen

Ihminen (Homo sapiens) on ainoa nykyisin elossa oleva ihmisten (Homo) sukuun kuuluva nisäkäs.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ihminen · Katso lisää »

Ilmakehä

Ilmakehän kerrokset (ei mittakaavassa). Ilmakehä on Maata ympäröivä, yhden määritelmän mukaan sadan kilometrin paksuinen kaasukehä, joka koostuu ilmasta.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmakehä · Katso lisää »

Ilmasto

Ilmasto on jonkin alueen sää ja sen muutokset pitkän ajan kuluessa.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmasto · Katso lisää »

Ilmastomalli

Maapallon keskilämpötila havaintojen ja kahden sitä laskennallisesti ennustavan tietokonemallin mukaan. Tarkkaa ilmastoa ennustavaa tietokonemallia on vaikea laatia ilmastotiedon riittämättömyyden ja suurtenkin koneiden rajallisen laskentakyvyn takia. Vihreä, havaittu lämpötilan muutos. Eri malleilla laskettuja erilaisia ennusteita maapallon tulevalle lämpenemiselle eli maapallon keskilämpötilan kasvulle kasvihuoneilmiön vaikuttaessa. On huomattava, että pienikin keskilämpötilan kasvu lisää enemmän lämpötilaa napojen lähellä kuin päiväntasaajalla. Ilmastomalli on tavallisimmin tietokoneeseen ohjelmoitu fysiikan lakeihin pohjautuva matemaattinen järjestelmä, jolla jäljitellään eli simuloidaan ilmastoa eli pitkän aikavälin lämpötilaa, sademäärää, tuulia ja muita ilmastollisia asioita.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmastomalli · Katso lisää »

Ilmaston lämpeneminen

Maapallon keskimääräisen pintalämpötilan muutos aikavälillä 1880–2015. Vuosien 1951–1980 keskiarvo on kuvaajan arvossa nolla. Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan viime vuosikymmeninä tapahtunutta maapallon alailmakehän ja merien keskilämpötilan nousua ja nousun arvioitua jatkumista.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmaston lämpeneminen · Katso lisää »

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset

Viiden asteen lämpenemisellä on todennäköisesti laajamittaisia vaikutuksia, IPCC arvioi kolmannessa arviointiraportissaan. Neljännessä arviointiraportissaan IPCC arvioi lämpötilan nousevan 1,8–4,5 °C vuoteen 2100 mennessä. Ilmaston lämpenemisellä on monenlaisia ympäristöön ja ihmiselämään kohdistuvia vaikutuksia.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmaston lämpenemisen vaikutukset · Katso lisää »

Ilmaston viileneminen

Ilmasto viileni aikavälillä 1965–1975 keskimäärin 0,11 °C suhteessa vuosien 1937–1946 keskiarvoon. Maailman pintalämpötilojen muutos aikavälillä 1850–2006 suhteessa vuosien 1961–1990 keskiarvoon. Ilmaston viileneminen on ilmaston lämpenemiselle vastakkainen ilmastonmuutos, jossa ilmasto ja meret viilenevät ja jäätiköt kasvavat.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmaston viileneminen · Katso lisää »

Ilmastonmuutoksen historialliset vaikutukset

Ilmasto ja siinä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet ihmisen ja sivilisaatioiden historiaan aina varhaisimpien homininien ilmaantumisesta nykyaikaan.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmastonmuutoksen historialliset vaikutukset · Katso lisää »

Ilmastopolitiikka

Ilmastopolitiikka on ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvää politiikkaa.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ilmastopolitiikka · Katso lisää »

Jääkairausnäyte

Jääkairausnäytettä otetaan porasta. Etelämantereella porattua jäätä. GISP2-jääkairausnäytteessä näkyy laserilla valaistaessa vaaleita kesäkerroksia ja tummia talvikerroksia. Jääkairausnäyte on tutkimusta varten jäätiköstä porattu näyte.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Jääkairausnäyte · Katso lisää »

Jäätikkö

Jäätikkö on maan päällä oleva lumesta tai muusta kiinteässä muodossa tulleesta sateesta syntynyt pitkään säilyvä jään kattama laaja alue, joka liikkuu hitaasti virtaamalla.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Jäätikkö · Katso lisää »

Järvi

Järvi. Järvi on merestä erillään oleva maaston muotojen rajaama yhtenäinen vesialue.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Järvi · Katso lisää »

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneilmiö perustuu kasvihuonekaasujen lämpöä vangitsevaan vaikutukseen. Kasvihuoneilmiö on luonnollinen fysikaalis-kemiallinen ilmiö, jossa hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen vaikutuksesta ilmakehän alimmat osat lämpenevät.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Kasvihuoneilmiö · Katso lisää »

Kasvihuonekaasu

halogeeneja. O2) pitoisuuksissa. Kuukausittaiset hiilidioksidin pitoisuusmittaukset näyttävät pientä vuodenaikojen mukaan tapahtuvaa oskillaatiota eli heilahdusvaihtelua, jonka huippukohta on pohjoisen pallonpuoliskon myöhäiskevään aikaan. CO2-pitoisuudet laskevat kasvukauden aikana, kun kasvillisuus sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Kasvihuonekaasu on kaasu, joka ilmakehässä ollessaan päästää lähes kaiken auringonsäteilyn lävitseen, mutta absorboi suuren osan Maan pinnalta lähtevästä lämpösäteilystä aiheuttaen kasvihuoneilmiön.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Kasvihuonekaasu · Katso lisää »

Kasvit

Kasvit ovat monisoluisia, pääasiassa yhteyttämällä ravintonsa saavia eliöitä.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Kasvit · Katso lisää »

Kivihiili

Kivihiiltä aromaattisia renkaita. Mitä enemmän kivihiilessä on tällaisia renkaita, sitä enemmän se muistuttaa grafiittia. Kivihiili on eloperäinen, kiteytymätön, pääasiassa hiiltä, happea ja vetyä sisältävä kivilaji.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Kivihiili · Katso lisää »

Kovakuoriaiset

Kovakuoriaiset (Coleoptera) kuuluvat hyönteisten luokkaan.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Kovakuoriaiset · Katso lisää »

Lappi

Lappi Euroopan kartalla. Rajojen määrittely vaihtelee lähteestä toiseen. Kiirunan kunnassa. Taustalla näkyy Lapporten-vuoristolaakso. Pohjanmaa) osista. Västerbottenin lääni ennen Haminan rauhaa. Vaaleankeltaisella näkyy nykyisin Suomen ja Ruotsin kesken jaettu Lapin historiallinen maakunta. Lappi (ja) on Fennoskandian pohjoisin osa, joka kuuluu nykyään Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Venäjään.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Lappi · Katso lisää »

Lämpötila

Lämpötila (tunnus T, t) on fysiikassa ja kemiassa käytettävä perussuure, joka ilmaisee kohteen termodynaamisen lämpötilan eli absoluuttisen lämpötilan.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Lämpötila · Katso lisää »

Lumipallomaa

Jos sekä meret että maa-alueet olisivat jäässä, voisi lähes koko maapallo olla jään tai lumen peitossa. Lumipallomaan pinta voisi näyttää samalta kuin Antarktiksen pinta. Lumipallomaa tai "valkoinen Maa" (engl. White Earth) on teoria, jonka mukaan Maan pinta jäätyy kokonaan, jos Maan pinta kylmenee tarpeeksi ja jäätiköt etenevät noin 30° leveysasteelle, jonka jälkeen jäätikön kasvu alkaa kiihdyttää itseään ja Maa peittyy kokonaan kilometrien paksuiseen jäävaippaan.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Lumipallomaa · Katso lisää »

Maaöljy

Öljypumppu. Maaöljy eli vuoriöljy tai raakaöljy, joskus myös yksinkertaisesti öljy, on maaperässä muinaisista eliöistä muodostunut hiilivetyjen seos.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Maaöljy · Katso lisää »

Maakaasu

Maakaasusäiliö Maakaasu eli harvemmin luonnonkaasu on tavallisesti lähes kokonaan metaanista (CH4) koostuva kaasu, joka on merkittävä fossiilinen polttoaine asuntojen lämmityksessä ja sähköntuotannossa.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Maakaasu · Katso lisää »

Mannerlaatta

Kartta mannerlaatoista, kartassa ei ole kaikkia pienimpiä mannerlaattoja. Mannerlaatta on kappale Maan litosfääriä.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Mannerlaatta · Katso lisää »

Merenpinnan nousu

Merenpinnan nousu 1900-luvulla. Merenpinnan nousu on merenpinnan tasossa tapahtuvaa kasvua.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Merenpinnan nousu · Katso lisää »

Meri

Karibianmerta Jamaikan lähellä. Atlantin valtameri Portugalin rannikolta nähtynä. Meri on mantereiden ympärillä oleva laaja ja yhtenäinen suolavesikerros, joka peittää noin 381 miljoonaa neliökilometriä eli 70,8 prosenttia maapallon pinta-alasta.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Meri · Katso lisää »

Milankovićin jaksot

Maan akselikallistuman vaihtelu. Kun kallistuma on pieni, paistaa Aurinko navalla matalalta, jolloin ekstinktion vaikutuksesta keskilämpötilat jäävät alhaisiksi. Milankovićin jaksot tai Milankovićin syklit ovat Maapallon kiertoradassa, akselikallistumassa sekä akselin suunnassa tapahtuvia jaksollisia muutoksia, jotka vaikuttavat planeetan ilmastoon.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Milankovićin jaksot · Katso lisää »

Paleoklimatologia

Lämpötilan vaihtelu maapallon historian eri vaiheissa Paleoklimatologia on tiede, joka tutkii ilmaston yleistä luonnetta maapallolla ja sen eri alueilla ajalta ennen nykyisenlaisia meteorologisia mittaushavaintoja.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Paleoklimatologia · Katso lisää »

Plioseeni

Myöhäisplioseenin Australian pussileijona ''Thylacoleo'', joka eli vielä 10 000 vuotta sitten. Plioseeni oli geologinen aikakausi noin 5,3–2,6 miljoonaa vuotta sitten.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Plioseeni · Katso lisää »

Ppm

Parts per million, lyhenne ppm, on prosentin ja promillen kaltainen suhteellinen suhdeyksikkö, joka ilmaisee, kuinka monta miljoonasosaa jokin on jostakin.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Ppm · Katso lisää »

Sadanta

Sadanta eli sademäärä mittaa alueelle tietyssä ajassa sateena pudonnutta vettä eri olomuodoissa.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Sadanta · Katso lisää »

Sedimentti

Sedimentti tarkoittaa kerrostuvaa maa-ainesta, joka on siirtynyt paikalle veden, tuulen tai jäätikön vaikutuksesta.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Sedimentti · Katso lisää »

Siitepöly

Siitepölyä mikroskooppikuvassa Siitepöly on siemenkasvien heteiden ponsissa syntyvää jauhetta, jonka yksittäiset hiukkaset sisältävät kasvin koiraspuolisen gametofyytin.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Siitepöly · Katso lisää »

Siperia

       Siperian liittovaltiopiiri        Maantieteellinen Siperia        Historiallinen Siperia (Siperia laajassa mielessä) Siperia on pääosin Venäjällä sijaitseva suuri maantieteellinen alue, joka käsittää lähes koko Aasian pohjoisosan.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Siperia · Katso lisää »

Suo

Näkymä suolta. Suo on kasviyhdyskunta, jonka kasvien jäännöksistä muodostuu suoturvetta.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Suo · Katso lisää »

Termohaliinikierto

Termohaliinikierto valtamerissä. Meren pintaa myöten kiertävä lämmin vesi on kuvattu punaisella ja syvemmällä kiertävä kylmä, suolainen vesi sinisellä. Termohaliinikierto (termohaliinivirtaus, valtamerien lämpösuolavesikierto) on meriveden tiheyseroista johtuva veden kierto merissä syvävesien ja pintavesien välillä.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Termohaliinikierto · Katso lisää »

Tulivuori

Sivusto.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Tulivuori · Katso lisää »

Tuuli

Tuulessa taipuvia puita Tuuli on ilmakehässä liikkuva maanpinnan suuntainen ilmavirtaus.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Tuuli · Katso lisää »

Vuosirengasajoitus

Puun vuosirenkaita. Vuosirengasajoituksessa eli dendrokronologiassa porataan ontolla puuporalla näyte puusta tai puunesineestä tutkittavaksi. Kaksi puusta otettua vuosirengasnäytettä Eri puista otetuista näytteistä voidaan rakentaa yhden puun ikää pidempi vuosirengassarja. Näytteistä A ja B löytyy sama kuvio, näytteen A alusta ja näytteen B lopusta. Puu A oli nuori silloin, kun puu B oli vanha. Niinpä aika kulkee kuvassa oikealta vasemmalle. Vuosirengasajoitus eli dendrokronologia on puuesineiden iänmääritysmenetelmä, joka perustuu esineessä näkyvien puun vuosirenkaiden muodostamaan kuvioon.

Uusi!!: Ilmastonmuutos ja Vuosirengasajoitus · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Ilmastomuutos, Ilmastonmuutokset.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »