Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

XML

Indeksi XML

XML (Extensible Markup Language) on merkintäkielien standardi, joka määrittää tietojen merkintämuodon loogisella rakenteella.

48 suhteet: Ajax (ohjelmointi), Cascading Style Sheets, Darwin Information Typing Architecture, DocBook, Drakon, DTD, Dublin Core, EbXML, Geography Markup Language, HCard, HTML, ISO 20022, ISO 8859-1, Jäsennin, Job Definition Format, Luettelo XML-kielistä, MathML, Merkintäkieli, Merkistö, Nimiavaruus, OpenDocument, Organisaatioiden välinen tiedonsiirto, RDF, Relax NG, SGML, SMIL, SOAP, SQL, Standardi, SVG, Tiedostomuoto, TM-XML, Unicode, URI, WAP, Web Ontology Language, WML, World Wide Web, World Wide Web Consortium, WSDL, XHTML, XLink, XML Schema, XML-tiedonhaku, XPath, XSL-FO, XSLT, XSQL.

Ajax (ohjelmointi)

Ajax (akronyymi sanoista Asynchronous JavaScript And XML) on joukko web-sovelluskehityksen tekniikoita, joiden avulla web-sovelluksista voi tehdä vuorovaikutteisempia.

Uusi!!: XML ja Ajax (ohjelmointi) · Katso lisää »

Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets (lyh. CSS, kirjaimellisesti ”porrastetut tyyliarkit”) on erityisesti verkkosivuille kehitetty tyylisivu.

Uusi!!: XML ja Cascading Style Sheets · Katso lisää »

Darwin Information Typing Architecture

DITA on XML-pohjainen teknisen dokumentaation tuottamiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen tarkoitettu arkkitehtuuri.

Uusi!!: XML ja Darwin Information Typing Architecture · Katso lisää »

DocBook

DocBook on teknisen dokumentaation tekemiseen kehitetty merkintäkieli, jonka nykyinen versio on kehitetty XML:n pohjalta.

Uusi!!: XML ja DocBook · Katso lisää »

Drakon

Drakon oli antiikin kreikkalainen lainsäätäjä.

Uusi!!: XML ja Drakon · Katso lisää »

DTD

DTD on yksi SGML- ja XML- kielten yhteydessä käytetyistä rakennemäärittelytavoista.

Uusi!!: XML ja DTD · Katso lisää »

Dublin Core

Dublin Core (DC) on metatietosanastostandardi informaatioresurssien kuvaamiseen.

Uusi!!: XML ja Dublin Core · Katso lisää »

EbXML

EbXML (lyhenne sanoista Electronic business Extensible Markup Language) on määritysperhe, joka sisältää joukon standardeja ja muita määrityksiä sähköiseen liiketoimintaan.

Uusi!!: XML ja EbXML · Katso lisää »

Geography Markup Language

Geography Markup Language (lyh. GML) on XML-kielioppi paikkatietokohteiden mallintamiseksi ja tiedonsiirtoon tietoverkon yli.

Uusi!!: XML ja Geography Markup Language · Katso lisää »

HCard

hCard (lyhenne sanoille HTML vCard) on mikroformaatti henkilöiden, yritysten, organisaatioiden, ja paikkojen yhteystietojen julkaisemiselle (X)HTML-, Atom, RSS, tai XML-muodossa.

Uusi!!: XML ja HCard · Katso lisää »

HTML

HTML (suomennettuna hypertekstin merkintäkieli) on avoimesti standardoitu merkintäkieli, jolla voidaan kuvata hyperlinkkejä sisältävää tekstiä eli hypertekstiä.

Uusi!!: XML ja HTML · Katso lisää »

ISO 20022

ISO 20022 on ISO-organisaation standardi XML-pohjaiselle sanomavälitysmuodolle.

Uusi!!: XML ja ISO 20022 · Katso lisää »

ISO 8859-1

ISO 8859-1 tai epävirallisesti Latin-1 on tietokoneissa ja tietoliikenteessä käytettävä merkistö, joka on laadittu erityisesti länsieurooppalaisia kieliä silmällä pitäen.

Uusi!!: XML ja ISO 8859-1 · Katso lisää »

Jäsennin

Jäsennin (engl. parser) on tietokoneohjelma, joka jäsentää sille syötteenä annettu merkkijonon tiettyyn muotoon.

Uusi!!: XML ja Jäsennin · Katso lisää »

Job Definition Format

Job Definition Format (JDF) on XML-kieleen pohjautuva, graafisen teollisuuden käyttöön kehitetty elektroninen työmääräinstandardi.

Uusi!!: XML ja Job Definition Format · Katso lisää »

Luettelo XML-kielistä

Tämä on luettelo merkittävistä XML-merkintäkielistä.

Uusi!!: XML ja Luettelo XML-kielistä · Katso lisää »

MathML

MathML eli matemaattinen merkintäkieli (sanoista Mathematical Markup Language) on XML:n sovellus, jolla voidaan esittää matemaattisia symboleja ja kaavoja.

Uusi!!: XML ja MathML · Katso lisää »

Merkintäkieli

Merkintäkieli (kuvauskieli) on formaali kieli, jolla kuvataan tekstin rakennetta tai esitystapaa metainformaatiolla.

Uusi!!: XML ja Merkintäkieli · Katso lisää »

Merkistö

Merkistö tai koodisivu on tietotekniikassa ja tietoliikenteessä sopimus, joka määrittelee, miten bittiyhdistelminä esiintyvät binääriluvut tulee tulkita johonkin kirjoitusjärjestelmään kuuluviksi merkeiksi.

Uusi!!: XML ja Merkistö · Katso lisää »

Nimiavaruus

Nimiavaruus on tietojenkäsittelytieteessä formaalin kielen symboleja yhteen nippuun sitova määre.

Uusi!!: XML ja Nimiavaruus · Katso lisää »

OpenDocument

OpenDocument-tiedostomuoto (Open Document Format for Office Applications) on avoin tiedostomuotostandardi, johon tallennetaan muokattavia toimistoasiakirjoja kuten teksti, taulukkolaskenta, kaavio ja esitysgrafiikka-asiakirjoja.

Uusi!!: XML ja OpenDocument · Katso lisää »

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) on standardoitu tekniikka, jota käytetään organisaatioiden välisten tietojärjestelmien kommunikointiin.

Uusi!!: XML ja Organisaatioiden välinen tiedonsiirto · Katso lisää »

RDF

RDF (Resource Description Framework) on W3C:n standardoima malli tiedon vaihtoon sovellusten välillä erityisesti web-ympäristössä.

Uusi!!: XML ja RDF · Katso lisää »

Relax NG

RELAX NG on OASIS-organisaation kehittämä skeemakieli XML-dokumenttien määrittelyyn.

Uusi!!: XML ja Relax NG · Katso lisää »

SGML

SGML on järjestelmä merkintäkielien määrittelyyn.

Uusi!!: XML ja SGML · Katso lisää »

SMIL

SMIL (lausutaan) (Synchronized Multimedia Integration Language) on multimediaesityksiä varten kehitetty XML pohjainen kuvauskieli.

Uusi!!: XML ja SMIL · Katso lisää »

SOAP

SOAP on sovellusohjelmien välinen viestipohjainen tietoliikenneprotokolla.

Uusi!!: XML ja SOAP · Katso lisää »

SQL

Structured Query Language (SQL) on IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, jolla relaatiotietokantaan voi tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä.

Uusi!!: XML ja SQL · Katso lisää »

Standardi

Standardi (normi) on jonkin organisaation esittämä määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä.

Uusi!!: XML ja Standardi · Katso lisää »

SVG

SVG on kaksiulotteisten vektorikuvien kuvauskieli, joka perustuu World Wide Web Consortiumin kehittämään avoimeen kuvamuotoon.

Uusi!!: XML ja SVG · Katso lisää »

Tiedostomuoto

Tiedostomuoto tai tiedostoformaatti ilmaisee tietokoneiden tallennusmedialle, esimerkiksi kiintolevylle talletetun tiedoston tallennusmuodon eli rakenteen.

Uusi!!: XML ja Tiedostomuoto · Katso lisää »

TM-XML

Trade Mark Extensible Markup Language on avoin XML-standardimuoto, jota käytetään tavaramerkkihallinnossa sekä tavaramerkkejä koskevan tiedon vaihtamisessa teollisoikeuksia käsittelevien virastojen sekä niiden kumppaneiden tai käyttäjien välillä.

Uusi!!: XML ja TM-XML · Katso lisää »

Unicode

Unicode on tietokonejärjestelmiä varten kehitetty merkistöstandardi ja käytännössä sama kuin yleismaailmallisen merkistön (UCS) määrittävä kansainvälinen standardi ISO/IEC 10646.

Uusi!!: XML ja Unicode · Katso lisää »

URI

URI (Uniform Resource Identifier) on merkkijono, jolla kerrotaan tietyn tiedon paikka (URL) tai yksikäsitteinen nimi (URN).

Uusi!!: XML ja URI · Katso lisää »

WAP

WAP on käytöstä poistunut langattomien sovellusten protokolla, jonka avulla matkapuhelimella voidaan näyttää Internet-sivuja.

Uusi!!: XML ja WAP · Katso lisää »

Web Ontology Language

Web Ontology Language (lyhyesti OWL) on W3C:n standardoima tiedon kuvailukielien perhe, joka on suunniteltu käytettäväksi niin, että tietokoneohjelmat voisivat paitsi esittää niin myös tehdä päättelyä ja tulkintoja kuvaillusta tiedosta.

Uusi!!: XML ja Web Ontology Language · Katso lisää »

WML

WML (Wireless Markup Language) on HTML:n ja XML:n kaltainen kieli, jolla luodaan WAP-sivuja.

Uusi!!: XML ja WML · Katso lisää »

World Wide Web

Tämä CERNissä sijaitseva NeXT-työasema oli Tim Berners-Leen käyttämä maailman ensimmäinen web-palvelin. World Wide Web tai WWW on Internet-verkossa toimiva hajautettu hypertekstijärjestelmä.

Uusi!!: XML ja World Wide Web · Katso lisää »

World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium, lyhyesti W3C on kansainvälinen yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymä (konsortio), joka ylläpitää ja kehittää World Wide Webin standardeja tai suosituksia kuten W3C niitä kutsuu.

Uusi!!: XML ja World Wide Web Consortium · Katso lisää »

WSDL

Web Services Description Language (WSDL) on W3C:n määrittämä XML-perustainen kieli, jolla kuvataan tietoverkossa tarjolla oleva web-teknologioihin perustuva palvelu, eli Web Service.

Uusi!!: XML ja WSDL · Katso lisää »

XHTML

XHTML on HTML:stä kehitetty verkkosivujen merkintäkieli, joka täyttää XML:n muotovaatimukset.

Uusi!!: XML ja XHTML · Katso lisää »

XLink

XLink (Extensible Linking Language) on XML-dokumenttien tehokasta ulkoista linkitystä varten tuotettu kieli.

Uusi!!: XML ja XLink · Katso lisää »

XML Schema

XML Schema on W3C:n standardoima teknologia, jolla voidaan kuvata XML-dokumenttien rakenne.

Uusi!!: XML ja XML Schema · Katso lisää »

XML-tiedonhaku

XML-tiedonhaku tarkoittaa tiedonhakua rakenteisista dokumenteista, jotka on kuvattu XML-kielellä.

Uusi!!: XML ja XML-tiedonhaku · Katso lisää »

XPath

pienoiskuva XPath (lyhenne sanoista XML Path Language) on ei-XML-pohjainen kieli XML-dokumenttien osien osoittamiseen ja XML-dokumentin rakenteeseen perustuvan tiedon luontiinhttp://www.w3.org/TR/xpath.

Uusi!!: XML ja XPath · Katso lisää »

XSL-FO

XSL-FO on W3C:n suosituksiin kuuluva XML-pohjainen merkintäkieli, jolla kuvataan XML-dokumentin sivumuotoinen esitystapa yhdessä sisällön kanssa.

Uusi!!: XML ja XSL-FO · Katso lisää »

XSLT

XSLT on XML-pohjainen merkintäkieli XML-tiedostojen muunnoksiin.

Uusi!!: XML ja XSLT · Katso lisää »

XSQL

XSQL (yhdistelmä sanoista eXtensible Markup Language ja Structured Query Language) on XML:n ja SQL:n yhdistelmä, joka tarjoaa kieli- ja tietokantariippumattomia keinoja käsitellä SQL-kyselyitä ja niiden tuloksia.

Uusi!!: XML ja XSQL · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »