Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

XML

XML (Extensible Markup Language) on tietynlaisten merkintäkielien yläkäsite tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan.

45 suhteet: Ajax (ohjelmointi), Cascading Style Sheets, Darwin Information Typing Architecture, DocBook, Drakon, DTD, Dublin Core, EbXML, HTML, ISO 8859-1, Jäsennin, Job Definition Format, MathML, Merkintäkieli, Metakieli, Nimiavaruus, OpenDocument, Organisaatioiden välinen tiedonsiirto, OWL, RDF, Relax NG, SGML, SMIL, SOAP, SQL, SVG, TM-XML, Unicode, URI, VCard, WAP, WML, World Wide Web, World Wide Web Consortium, WSDL, XHTML, XLink, XML-skeema, XML-tiedonhaku, XMLmosaic, XPath, XSL-FO, XSLT, XSQL, Yhtenäinen euromaksualue.

Ajax (ohjelmointi)

Ajax (akronyymi sanoista Asynchronous JavaScript And XML) on joukko web-sovelluskehityksen tekniikoita, joiden avulla web-sovelluksista voi tehdä vuorovaikutteisempia.

Uusi!!: XML ja Ajax (ohjelmointi) · Katso lisää »

Cascading Style Sheets

Cascading Style Sheets (lyh. CSS, kirjaimellisesti ”porrastetut tyyliarkit”) on erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji.

Uusi!!: XML ja Cascading Style Sheets · Katso lisää »

Darwin Information Typing Architecture

DITA on XML-pohjainen teknisen dokumentaation tuottamiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen tarkoitettu arkkitehtuuri.

Uusi!!: XML ja Darwin Information Typing Architecture · Katso lisää »

DocBook

DocBook on teknisen dokumentaation tekemiseen kehitetty merkintäkieli, jonka nykyinen versio on kehitetty XML:n pohjalta.

Uusi!!: XML ja DocBook · Katso lisää »

Drakon

Drakon oli antiikin kreikkalainen lainsäätäjä.

Uusi!!: XML ja Drakon · Katso lisää »

DTD

DTD on yksi SGML- ja XML- kielten yhteydessä käytetyistä rakennemäärittelytavoista.

Uusi!!: XML ja DTD · Katso lisää »

Dublin Core

Dublin Core (DC) on metatietosanastostandardi informaatioresurssien kuvaamiseen.

Uusi!!: XML ja Dublin Core · Katso lisää »

EbXML

EbXML (lyhenne sanoista Electronic business Extensible Markup Language) on määritysperhe, joka sisältää joukon standardeja ja muita määrityksiä sähköiseen liiketoimintaan.

Uusi!!: XML ja EbXML · Katso lisää »

HTML

Esimerkki HTML-koodista HTML (suomennettuna hypertekstin merkintäkieli) on avoimesti standardoitu kuvauskieli, jolla voidaan kuvata hyperlinkkejä sisältävää tekstiä eli hypertekstiä.

Uusi!!: XML ja HTML · Katso lisää »

ISO 8859-1

ISO 8859-1 tai epävirallisesti Latin 1 on tietokoneissa ja tietoliikenteessä käytettävä merkistö, joka on laadittu erityisesti länsieurooppalaisia kieliä silmällä pitäen.

Uusi!!: XML ja ISO 8859-1 · Katso lisää »

Jäsennin

Jäsennin (engl. parser) on tietokoneohjelma, jolla tarkastetaan onko jokin sille syötteenä annettu merkkijono rakenteeltaan tietyn ohjelmointikielen kelvollinen ilmaisu ja luo ilmaisusta sitä vastaavan tietorakenteen.

Uusi!!: XML ja Jäsennin · Katso lisää »

Job Definition Format

Job Definition Format (JDF) on XML kieleen pohjautuva, graafisen teollisuuden käyttöön kehitetty elektroninen työmääräinstandardi.

Uusi!!: XML ja Job Definition Format · Katso lisää »

MathML

MathML eli matemaattinen kuvauskieli (sanoista Mathematical Markup Language) on XML:n sovellus, jolla voidaan esittää matemaattisia symboleja ja kaavoja.

Uusi!!: XML ja MathML · Katso lisää »

Merkintäkieli

Merkintäkieli (kuvauskieli) on formaali kieli, jolla kuvataan tekstin rakennetta tai esitystapaa metainformaatiolla.

Uusi!!: XML ja Merkintäkieli · Katso lisää »

Metakieli

Metakieli on logiikassa ja kielitieteessä kieli, jota käytetään silloin, kun kieli itsessään on tutkimuskohteena.

Uusi!!: XML ja Metakieli · Katso lisää »

Nimiavaruus

Nimiavaruus on formaalin kielen symboleja yhteen nippuun sitova määre, joka on käytössä tietojenkäsittelyssä.

Uusi!!: XML ja Nimiavaruus · Katso lisää »

OpenDocument

OpenDocument-tiedostomuoto (ODF, lyhennetty nimestä OASIS Open Document Format for Office Applications) on avoin tiedostomuotostandardi, johon tallennetaan muokattavia toimistoasiakirjoja kuten teksti-, taulukkolaskenta-, kaavio- ja esitysgrafiikka-asiakirjoja.

Uusi!!: XML ja OpenDocument · Katso lisää »

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto (OVT) on standardoitu tekniikka, jota käytetään organisaatioiden välisten tietojärjestelmien kommunikointiin.

Uusi!!: XML ja Organisaatioiden välinen tiedonsiirto · Katso lisää »

OWL

OWL (Web Ontology Language) on W3C:n standardoima tiedon kuvailukielien perhe, joka on suunniteltu käytettäväksi niin, että tietokoneohjelmat voisivat paitsi esittää niin myös tehdä päättelyä ja tulkintoja kuvaillusta tiedosta.

Uusi!!: XML ja OWL · Katso lisää »

RDF

RDF (Resource Description Framework) on W3C:n standardoima malli tiedon vaihtoon sovellusten välillä erityisesti web-ympäristössä.

Uusi!!: XML ja RDF · Katso lisää »

Relax NG

RELAX NG (REgular LAnguage for XML Next Generation) on OASIS-organisaation kehittämä skeemakieli XML-dokumenttien määrittelyyn.

Uusi!!: XML ja Relax NG · Katso lisää »

SGML

SGML on metakieli, jonka avulla voidaan määritellä dokumenttien merkintäkieliä.

Uusi!!: XML ja SGML · Katso lisää »

SMIL

SMIL (lausutaan) (Synchronized Multimedia Integration Language) on multimediaesityksiä varten kehitetty XML pohjainen kuvauskieli.

Uusi!!: XML ja SMIL · Katso lisää »

SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) on tietoliikenneprotokolla jonka pääasiallisena tehtävänä on mahdollistaa proseduurien etäkutsu (RPC).

Uusi!!: XML ja SOAP · Katso lisää »

SQL

Structured Query Language (SQL) on IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, jolla relaatiotietokantaan voi tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä.

Uusi!!: XML ja SQL · Katso lisää »

SVG

SVG on kaksiulotteisten vektorikuvien kuvauskieli, joka perustuu World Wide Web Consortiumin kehittämään avoimeen kuvatiedostostandardiin.

Uusi!!: XML ja SVG · Katso lisää »

TM-XML

Trade Mark Extensible Markup Language on avoin XML-standardimuoto, jota käytetään tavaramerkkihallinnossa sekä tavaramerkkejä koskevan tiedon vaihtamisessa teollisoikeuksia käsittelevien virastojen sekä niiden kumppaneiden tai käyttäjien välillä.

Uusi!!: XML ja TM-XML · Katso lisää »

Unicode

Unicode on tietokonejärjestelmiä varten kehitetty merkistöstandardi ja käytännössä sama kuin yleismaailmallisen merkistön (UCS) määrittävä kansainvälinen standardi ISO/IEC 10646.

Uusi!!: XML ja Unicode · Katso lisää »

URI

URI (Uniform Resource Identifier) on merkkijono, jolla kerrotaan tietyn tiedon paikka (URL) tai yksikäsitteinen nimi (URN).

Uusi!!: XML ja URI · Katso lisää »

VCard

vCard on tiedostomuoto elektronisille käyntikorteille.

Uusi!!: XML ja VCard · Katso lisää »

WAP

WAP on käytöstä poistunut langattomien sovellusten protokolla, jonka avulla matkapuhelimella voidaan näyttää Internet-sivuja.

Uusi!!: XML ja WAP · Katso lisää »

WML

WML (Wireless Markup Language) on HTML:n ja XML:n kaltainen kieli, jolla luodaan WAP-sivuja.

Uusi!!: XML ja WML · Katso lisää »

World Wide Web

Tämä CERNissä sijaitseva NeXT-työasema oli Tim Berners-Leen käyttämä maailman ensimmäinen web-palvelin. World Wide Web tai WWW on Internet-verkossa toimiva hajautettu hypertekstijärjestelmä.

Uusi!!: XML ja World Wide Web · Katso lisää »

World Wide Web Consortium

W3C eli World Wide Web Consortium on kansainvälinen yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymä, joka ylläpitää ja kehittää WWW:n standardeja tai suosituksia kuten W3C niitä kutsuu.

Uusi!!: XML ja World Wide Web Consortium · Katso lisää »

WSDL

Web Service Description Language (WSDL) on W3C:n määrittämä XML-perustainen kieli, jolla kuvataan tietoverkossa tarjolla oleva web-teknologioihin perustuva palvelu, eli Web Service.

Uusi!!: XML ja WSDL · Katso lisää »

XHTML

XHTML on HTML:stä kehitetty www-sivujen merkintäkieli, joka täyttää XML:n muotovaatimukset.

Uusi!!: XML ja XHTML · Katso lisää »

XLink

XLink (Extensible Linking Language) on XML-dokumenttien tehokasta ulkoista linkitystä varten tuotettu kieli.

Uusi!!: XML ja XLink · Katso lisää »

XML-skeema

XML-skeema on W3C:n standardoima teknologia, jolla voidaan kuvata XML-dokumenttien rakenne.

Uusi!!: XML ja XML-skeema · Katso lisää »

XML-tiedonhaku

XML-tiedonhaku tarkoittaa tiedonhakua rakenteisista dokumenteista, jotka on kuvattu XML-kielellä.

Uusi!!: XML ja XML-tiedonhaku · Katso lisää »

XMLmosaic

XMLmosaic on XML-pohjainen C#-tyylinen ohjelmointikieli, jota voi käyttää millä tahansa NET 3.5 SP1:n omaavalla tietokoneella.

Uusi!!: XML ja XMLmosaic · Katso lisää »

XPath

XPath (lyhenne sanoista XML Path Language) on ei-XML-pohjainen kieli XML-dokumenttien osien osoittamiseen ja XML-dokumentin rakenteeseen perustuvan tiedon luontiinhttp://www.w3.org/TR/xpath.

Uusi!!: XML ja XPath · Katso lisää »

XSL-FO

XSL-FO on W3C:n suosituksiin kuuluva XML-pohjainen merkintäkieli, jolla kuvataan XML-dokumentin sivumuotoinen esitystapa yhdessä sisällön kanssa.

Uusi!!: XML ja XSL-FO · Katso lisää »

XSLT

XSLT on XML-pohjainen merkintäkieli XML-tiedostojen muunnoksiin.

Uusi!!: XML ja XSLT · Katso lisää »

XSQL

XSQL (yhdistelmä sanoista eXtensible Markup Language ja Structured Query Language) on XML:n ja SQL:n yhdistelmä, joka tarjoaa kieli- ja tietokantariippumattomia keinoja käsitellä SQL-kyselyitä ja niiden tuloksia.

Uusi!!: XML ja XSQL · Katso lisää »

Yhtenäinen euromaksualue

The Single Euro Payments Arean 32 jäsenvaltiota Yhtenäinen euromaksualue (eli SEPA) on maksuliikenteen sisämarkkina-alue.

Uusi!!: XML ja Yhtenäinen euromaksualue · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »