Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Tuotekehitys

Indeksi Tuotekehitys

Tuotekehitys (tuotteen luominen) on toiminta tai prosessi yrityksessä, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuotteisiin.

51 suhteet: Aivoriihi, Asiakas, Brändi, CMMI, Hinta, Ideasta tuotteeksi, Iterointi, Kierrätys, Kilpailu, Kokoonpanopiirustus, Konedirektiivi, Konetekniikka, Kulttuuri, Laatu, Lainsäädäntö, Liikevaihto, Luovuustekniikka, Mallintaminen, Markkinointi, Metsäteollisuus, Morfologia, Muotoilu, Ohjelmisto, Organisaatio, Palvelu, Patentti, PLM, Projekti, Projektinhallinta, Prosessi, Prototyyppi, QFD, Simulointi, Standardi, Strategia, Suunniteltu vanheneminen, Tavaramerkki, Teknisen piirustuksen välineet, Teollinen muotoilija, Teollisuus, Tietokoneavusteinen suunnittelu, Tuote, Tuotedifferointi, Tuotetiedon hallinta, Tuottavuus, Tuotteen elinkaaren hallinta, UML-mallinnus, Verkosto, Vero, Viestintä, ..., Yliopisto. Laajenna indeksi (1 lisää) »

Aivoriihi

Aivoriihi on ryhmätyömenetelmä, jossa pyritään tuottamaan lyhyessä ajassa mahdollisimman paljon tietoa ja ideoita.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Aivoriihi · Katso lisää »

Asiakas

Asiakas on henkilö, joka ostaa tuotteen tai palvelun sekä suorittaa sopimuksen mukaisen maksun.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Asiakas · Katso lisää »

Brändi

Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Brändi · Katso lisää »

CMMI

Capability Maturity Model Integration (CMMI) on tuotekehityksen kypsyysmalli, joka sisältää 22 (25) avainprosessialuetta, joiden pitäisi sisältyä yrityksen tuotekehitysprosesseihin ja käytäntöihin.

Uusi!!: Tuotekehitys ja CMMI · Katso lisää »

Hinta

Kysynnän ja tarjonnan tasapainotilanne rakenteellisesti rikkinäisillä markkinoilla. Hinta tarkoittaa hyödykkeelle asetettua rahallista arvoa.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Hinta · Katso lisää »

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi: Miten insinöörit keksivät suunnitelmallisesti on Henry Petrovskin kirjoittama ja Kimmo Pietiläisen suomentama Terra Cognitan julkaisema insinöörin työtä kuvaava kirja.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Ideasta tuotteeksi · Katso lisää »

Iterointi

Iterointi on yleinen nimitys menetelmille, joissa samoja työvaiheita toistetaan niin kauan, kunnes toistot halutaan lopettaa.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Iterointi · Katso lisää »

Kierrätys

Kansainvälinen kierrätyssymboli Kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Kierrätys · Katso lisää »

Kilpailu

Kilpailu on kahden tai useamman osapuolen välistä toimintaa, jossa kukin osapuoli tavoittelee tiettyä päämäärä, joka ei ole osapuolten kesken jaettavissa.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Kilpailu · Katso lisää »

Kokoonpanopiirustus

Kokoonpanopiirustus kuuluu koneenpiirustuksiin.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Kokoonpanopiirustus · Katso lisää »

Konedirektiivi

Konedirektiivi on Euroopan unionin koneturvallisuuden säännösten yhtenäistämiseksi ja kaupan esteiden poistamiseksi laadittu direktiivi.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Konedirektiivi · Katso lisää »

Konetekniikka

Konetekniikka on laaja tekniikan ala, johon kuuluvat kaikki mekaaniseen työhön tarkoitetut koneet ja laitteet.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Konetekniikka · Katso lisää »

Kulttuuri

Tanssikulttuuria vanhassa postikortissa. Kulttuurilla on monia toisiinsa liittyviä merkityksiä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Kulttuuri · Katso lisää »

Laatu

Laatu tarkoittaa kaikkia niitä hyödykkeen (tuotteen tai palvelun) ominaisuuksia, joilla on merkitystä asiakkaan tarpeen tyydyttämisessä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Laatu · Katso lisää »

Lainsäädäntö

Lainsäädäntö tarkoittaa valtiossa voimassa olevia oikeussäännöksiä ja niiden antamiseen liittyviä valtioelinten toimia eli lainsäädäntää.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Lainsäädäntö · Katso lisää »

Liikevaihto

Liikevaihto tarkoittaa kirjanpidossa myyntituottojen summaa, josta on vähennetty arvonlisävero.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Liikevaihto · Katso lisää »

Luovuustekniikka

Luovuustekniikat ovat ideoinnin ja ongelmanratkaisun, esimerkiksi tuotekehitystoiminnan tueksi kehitettyjä työmenetelmiä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Luovuustekniikka · Katso lisää »

Mallintaminen

Esimerkki tieteellisestä mallintamisesta Mallintaminen tarkoittaa todellisuuden osan, esimerkiksi tietyn ilmiön tai systeemin esittämistä muulla tavalla kuin sillä itsellään.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Mallintaminen · Katso lisää »

Markkinointi

Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Markkinointi · Katso lisää »

Metsäteollisuus

Paperitehdas Mondi SCP Ružomberokissa Slovakiassa. Metsäteollisuus on puuta raaka-aineena käyttävää teollisuutta.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Metsäteollisuus · Katso lisää »

Morfologia

Morfologia eli muoto-oppi tutkii sanojen muodostusta kielen pienimmistä merkitysyksiköistä, joita kutsutaan morfeemeiksi.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Morfologia · Katso lisää »

Muotoilu

Poul Henningsenin suunnittelema lamppu ja Ralph Lysellin puhelin. Muotoilu eli design (’piirustus, suunnitelma, malli’) tarkoittaa esineen tai muun kohteen käytettävyyden ja muodon suunnittelua tai sen valmistusta.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Muotoilu · Katso lisää »

Ohjelmisto

Kaavio ohjelmiston ja laitteiston sijoittumisesta. Käyttäjä käyttää sovellusohjelmaa, joka toimii käyttöjärjestelmän kanssa, joka ohjaa tietokonelaitteistoa. Sekä sovellusohjelma että käyttöjärjestelmä ovat ohjelmistoja, jotka voivat koostua useista ohjelmakomponenteista. Ohjelmisto tai tietokoneohjelmisto on joukko käskyjä tietokoneen ja siihen liittyvän laitteiston eli tietokonejärjestelmän käyttämiseen: ohjelmisto on vastakohta laitteistolle.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Ohjelmisto · Katso lisää »

Organisaatio

Organisaatio on laajasti määriteltynä mikä tahansa ihmisten yhteenliittymä jonkin toiminnan järjestämiseksi.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Organisaatio · Katso lisää »

Palvelu

Palvelu tarkoittaa taloustieteessä aineettoman hyödykkeen tuotantoa asiakkaalle.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Palvelu · Katso lisää »

Patentti

Saksalainen patentti vuodelta 1931. Patenttistrategiassa on vähän vaihtoehtoja. Patentti on viranomaisen immateriaalioikeuteen kuuluvalla patenttioikeudella antama määräaikainen yksinoikeus jostakin keksinnöstä hyötymiseen.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Patentti · Katso lisää »

PLM

PLM tarkoittaa seuraavia asioita.

Uusi!!: Tuotekehitys ja PLM · Katso lisää »

Projekti

Projekti eli hanke on tarkkaan suunniteltu työ tietyn päämäärän saavuttamiseksi.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Projekti · Katso lisää »

Projektinhallinta

Projektinhallinta eli hankehallinta tarkoittaa resurssien (kuten työvoiman) organisointia ja hallintaa sellaisella tavalla, että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Projektinhallinta · Katso lisää »

Prosessi

Prosessi tarkoittaa yleisesti kehityskulkua.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Prosessi · Katso lisää »

Prototyyppi

Prototyyppi eli koekappale tarkoittaa alkuperäistä, ensimmäistä versiota.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Prototyyppi · Katso lisää »

QFD

QFD eli Quality function deployment on menetelmä, joka soveltuu ryhmän päätöksenteon tueksi.

Uusi!!: Tuotekehitys ja QFD · Katso lisää »

Simulointi

Ensimmäisen maailmansodan aikainen hevossimulaattori. Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Simulointi · Katso lisää »

Standardi

Standardi (normi) on jonkin organisaation esittämä määritelmä siitä, miten jokin asia tulisi tehdä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Standardi · Katso lisää »

Strategia

Strategia (’sotaväki’) tarkoittaa suunnitelmaa, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Strategia · Katso lisää »

Suunniteltu vanheneminen

Suunniteltu vanheneminen on kulutustuotteiden teolliseen suunnitteluun tai muotoiluun liittyvä ilmiö, jossa tuotteen valmistaja suunnittelee tuotteen siten, että tuote menettää käyttökelpoisuutensa ennen kuin kuluttaja on käyttänyt tuotteen loppuun.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Suunniteltu vanheneminen · Katso lisää »

Tavaramerkki

Rekisteröidyn tavaramerkin tunnus. Tavaramerkki, ® on merkki (esimerkiksi sana, kuvio, iskulause tai niiden yhdistelmä), jonka avulla tavarat tai palvelut voidaan yhdistää niiden liikkeellelaskijaan.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Tavaramerkki · Katso lisää »

Teknisen piirustuksen välineet

Laivan höyrykoneiden asennuspiirustus vuodelta 1865. Käsin piirretty julkisivupiirustus vuodelta 1969. Teknisen piirustuksen välineet ovat teknisessä piirustuksessa käytettäviä työvälineitä: kyniä, viivoittimia, harppeja ja muita apuvälineitä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Teknisen piirustuksen välineet · Katso lisää »

Teollinen muotoilija

Teollinen muotoilija on suunnittelija, joka suunnittelee tai muotoilee teollisesti valmistettavia tuotteita ja niihin liittyviä palveluita.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Teollinen muotoilija · Katso lisää »

Teollisuus

Koskenkorvalla Teollisuus (lyhenne teoll.) on tuotantotoiminnan laji, joka jalostaa luonnonvaroja tuotteiksi eli raaka-aineita ihmiselle aineellista hyötyä tuottavaan muotoon.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Teollisuus · Katso lisää »

Tietokoneavusteinen suunnittelu

Tietokoneavusteinen suunnittelu eli CAD on tietokoneen käyttöä apuvälineenä etenkin insinöörien ja arkkitehtien harjoittamassa suunnittelutyössä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Tietokoneavusteinen suunnittelu · Katso lisää »

Tuote

Tuote voi olla mikä tahansa, joka on tarjottavissa markkinoille ja tyydyttää kysynnän tai tarpeen.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Tuote · Katso lisää »

Tuotedifferointi

Tuotedifferoinnilla tarkoitetaan oman tuotteen erilaistamista niin, että se poikkeaa muista markkinoilla olevista samaa kohderyhmää tavoittelevista tuotteista.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Tuotedifferointi · Katso lisää »

Tuotetiedon hallinta

Tuotetiedon hallinta (PDM) tarkoittaa ohjelmistoympäristöä, joilla hallitaan keskitetysti yrityksen tuotteisiin liittyvää tietoa ja tiedostoja.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Tuotetiedon hallinta · Katso lisää »

Tuottavuus

Tuottavuus on taloustieteessä tuotannon tehokkuuden tärkeä mitta.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Tuottavuus · Katso lisää »

Tuotteen elinkaaren hallinta

Tuotteen elinkaaren hallinta, PLM, pyrkii ohjelmistokokonaisuuksien avulla hallitsemaan kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot ja suunnitteluprosessit.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Tuotteen elinkaaren hallinta · Katso lisää »

UML-mallinnus

UML-mallinnus on Object Management Groupin (OMG) vuonna 1997 standardoima graafinen mallinnuskieli, joka sisältää 13 erilaista kaaviota.

Uusi!!: Tuotekehitys ja UML-mallinnus · Katso lisää »

Verkosto

Verkosto on käsite, jota käytetään sekä verkkoa muistuttavista muodostumista ja rakenteista että kuvaannollisesti järjestelmistä.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Verkosto · Katso lisää »

Vero

Verotus on yhteisnimitys kaikille niille toimille, joita verojen määräämisessä, maksuunpanossa, kantamisessa, oikaisemisessa, perinnässä ja verovalvonnassa tarvitaan.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Vero · Katso lisää »

Viestintä

Ilja Repin, ''Zaporogit kirjoittavat pilkkakirjettä Turkin sulttaanille'', 1878–1891. Viestintä eli vuorovaikutus voidaan ymmärtää sekä sanomien vaihdannaksi että merkitysten tuottamiseksi.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Viestintä · Katso lisää »

Yliopisto

Teknillisen korkeakoulun matematiikan luennolla. Yliopisto on tieteellistä tutkimusta tekevä ja korkeinta tieteellistä opetusta antava laitos.

Uusi!!: Tuotekehitys ja Yliopisto · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Tuotekehittely.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »