Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Kiehumispiste

Indeksi Kiehumispiste

Kiehuvaa vettä. Kiehumispiste on lämpötila, jossa liuoksen höyrynpaine on yhtä suuri kuin nestettä ympäröivän ympäristön paine.

386 suhteet: Adipiinihappo, Adiponitriili, Akryyliamidi, Akryylihappo, Akryylinitriili, Aktinium, Alkaanit, Alkoholit, Allyyli-isotiosyanaatti, Allyylipropyylidisulfidi, Amiinit, Ammoniakki, Ammoniumkloridi, Ammoniumnitraatti, Ammoniumsulfidi, Aniliini, Anisoli, Antipyriini, Asetamidi, Asetofenoni, Asetonitriili, Atropiini, Bentsaldehydi, Bentseenitioli, Bentsheksoli, Bentsidiini, Bentso(a)pyreeni, Bentsoehappo, Bentsofuraani, Bentsonitriili, Bentsyylialkoholi, Bentsyylikloridi, Berylliumfluoridi, Berylliumkloridi, Bifenyyli, Booritribromidi, Bromikloorimetaani, Butaani, Butanaali, Butanoli, Butyyliakrylaatti, Celsiusaste, Cerium, Cesium, Cis-2-buteeni, Cis-trans-isomeria, Curium, Dekaani (hiilivety), Delisle-asteikko, Deoksinivalenoli, ..., Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, Dibromimetaani, Dibutyyliftalaatti, Dietyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti, Dietyyliftalaatti, Difenyyliamiini, Dikloorimetaani, Dimetoaatti, Dimetyyliamiini, Dimetyylidisulfidi, Dimetyylieetteri, Dimetyyliftalaatti, Dimetyylifumaraatti, Dimetyylikarbonaatti, Dimetyylisulfidi, Dimetyylitereftalaatti, Dodekaani, Dodekanoli, Dodekyyliamiini, Dokosaani, Dotriakontaani, Efedriini, Eikosaani, Ekonomaiseri, Elohopea, Enfluraani, Epikloorihydriini, Etaani, Etaanitioli, Eteeni, Etikkahappo, Etikkahappoanhydridi, Etyleeni-imiini, Etyleenisyanohydriini, Etyyli-tert-butyylieetteri, Etyyliasetaatti, Etyyliasetoasetaatti, Etyylibentseeni, Etyylibutyraatti, Etyyliformiaatti, Etyyliheksaldehydi, Etyylikarbamaatti, Etyyliklooriasetaatti, Etyyni, Europium, Fenoli, Fenyyliasetaatti, Fenyylietikkahappo, Fenyylihydratsiini, Ftaalianhydridi, Furaani, Furfuraali, Furfuryylialkoholi, Fysiikan historia, Gadolinium, Gallium, Germanium, Glutaarihappo, Hafnium, Haihtuminen, Höyrynpaine, Höyrystyminen, Heksaani, Heksadekaani, Heksaklooribentseeni, Heksakosaani, Heksanaali, Heksyyliamiini, Heneikosaani, Hentriakontaani, Heptaanihappo, Heptadekaani, Heptakosaani, Heptanaali, Hiilidisulfidi, Hiilimonoksidi, Hiilitetrabromidi, Hiilivedyt, Hopeanitraatti, Hydratsiini, Hydrokinoni, Ionisidos, Isoamyyliasetaatti, Isoamyylinitriitti, Isobutaani, Isobutanoli, Isobutyyliamiini, Isobutyyliasetaatti, Isobutyyrialdehydi, Isomeria, Isopentaani, Isopropyyliasetaatti, Isotooppi, Isovoihappo, Jalokaasut, Kahvinkeitin, Kaliumsyanidi, Kalorikki, Kapronihappo, Kapsantiini, Karbaryyli, Karboksyylihapot, Katekoli, Kavitaatio, Kemian sanasto, Kerahaihdutus, Kidetankoprosessi, Klooribentseeni, Koboltti, Kp, Kryostaatti, Kryseeni, Kumariini, Kuoliaaksi keittäminen, Lantaani, Lämmön mekaaninen ekvivalentti, Lämpömäärä, Levopimaarihappo, Levuliinihappo, Linalyyliasetaatti, Linolihappo, Litiumkarbonaatti, Liuos, Malationi, Maleiinianhydridi, Maleiinihappo, Maloninitriili, Mannitoli, Merkaptoetikkahappo, Metakryylialdehydi, Metoksifluraani, Metyyli-isobutyyliketoni, Metyyli-isosyanaatti, Metyyli-tert-butyylieetteri, Metyyliamiini, Metyyliasetaatti, Metyyliasetoasetaatti, Metyylibromidi, Metyylietyyliketoni, Metyyliformiaatti, Metyylihydratsiini, Metyylijodidi, Metyyliklooriasetaatti, Metyyliklooriformiaatti, Metyylikloridi, Metyylimerkaptaani, Metyylipropyyliketoni, Metyylisalisylaatti, Musta savuttaja, N-amyyliasetaatti, N-butyronitriili, N-butyyliamiini, N-butyyliasetaatti, N-butyylimerkaptaani, N-heksaanitioli, N-heptaanitioli, N-propyyliasetaatti, Naftaleeni, Natrium, Natriumsyanidi, Neopentaani, Neste, Nestehappi, Nitroalkaanit, Nitrobentseeni, Nitrometaani, Nonaani, Nonadekaani, Nonadekaanihappo, Nonakosaani, Oktaani (kemia), Oktadekaani, Oktadekyyliamiini, Oktakosaani, Oktanaali, Oleiinihappo, Olomuoto, Otsoni, Palmitiinihappo, Paraldehydi, Parationi, Pentaani, Pentadekaani, Pentakloorietaani, Pentakloorifenoli, Pentakosaani, Perfluorioktaanihappo, Perkolaattori, Piisidos, Piperatsiini, Piperidiini, Piste, Polttokenno, Ponnekaasu, Prenoli, Propaani, Propionialdehydi, Propionitriili, Propyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti, Propyleenioksidi, Propyyliamiini, Propyyni, Pyrimidiini, Raoultin laki, Réaumur-asteikko, Rømer-asteikko, Resorsinoli, Retkikeitin, Rikkihappo, Risiiniöljy, Rutenium, Sammute, Sebasiinihappo, Sek-amyyliasetaatti, Sek-butyyliasetaatti, Sek-heksyyliasetaatti, Sinkki, Sinkkikloridi, Steariinihappo, Strontium, Strykniini, Styreeni, Styreenioksidi, Sukkinonitriili, Sulamispiste, Suolahappo, Supraneste, Syklodekaani, Sykloeikosaani, Sykloheksanoni, Syklohekseeni, Sykloheksyyliasetaatti, Syklotriakontaani, Tallium, Tarhapapu, Tert-amyylimetyylieetteri, Tert-butanoli, Tert-butyyliasetaatti, Tert-oktyylimerkaptaani, Tetradekaani, Tetradekanoli, Tetraetyylilyijy, Tetrahydrofuraani, Tetrahydrotiofeeni, Tetrakontaani, Tetrakosaani, Tiofeeni, Tislaus, Titaanidioksidi, Titaanitetrakloridi, Trans-2-buteeni, Triakontaani, Tridekaani, Tridekanoli, Trikloorietyleeni, Trikloorifluorimetaani, Trikosaani, Typpidioksidi, Undekaani, Undekanaali, Undekanoli, Uraaniheksafluoridi, Valeraldehydi, Vanilliini, Vety, Vetysidos, Vinyyliasetaatti, Vinyylikloridi, Vismutti, VOC-päästöt, Voihappo, Volframi, Ylikuumeneminen, Ytterbium, Yttriumbariumkuparioksidi, 1,1,1,2-tetrakloorietaani, 1,1,1-trikloorietaani, 1,1,2,2-tetrakloorietaani, 1,1,2-trikloorietaani, 1,1-dikloorietaani, 1,1-dimetyylihydratsiini, 1,2,3-triklooribentseeni, 1,2,3-triklooripropaani, 1,2,4-triklooribentseeni, 1,2-butaanidioli, 1,2-dikloorietaani, 1,3,5-triklooribentseeni, 1,3-butaanidioli, 1,3-propaanidioli, 1,6-heksaanidioli, 1-buteeni, 1-butyyni, 1-dekaanitioli, 1-dodekaanitioli, 1-heksadekaanitioli, 1-hekseeni, 1-metyylinaftaleeni, 1-oktadekanoli, 1-pentaanitioli, 1-pentanoli, 1-penteeni, 1-propaanitioli, 1-propanoli, 1-undekaanitioli, 2,2,4-trimetyylipentaani, 2,2-dimetyylibutaani, 2,3-dimetyylibutaani, 2,4-dikloorifenoli, 2,5-dikloorifenoli, 2,6-ksylidiini, 2-aminoetanoli, 2-butanoli, 2-butoksietyyliasetaatti, 2-etoksietyyliasetaatti, 2-etyyliheksanoli, 2-heksanoli, 2-kloorifenoli, 2-merkaptoetanoli, 2-metoksietyyliasetaatti, 2-metyyli-1-butanoli, 2-metyyli-2-propaanitioli, 2-metyyliheksaani, 2-metyylinaftaleeni, 2-metyylioktaani, 2-metyylipentaani, 2-metyylipropeeni, 2-naftyyliamiini, 2-pentanoli, 2-propanoli, 2-propyleeniglykoli-1-etyylieetteriasetaatti, 3-metyyli-1-butanoli, 3-metyylibentsaldehydi, 3-metyylibutanaali, 3-metyylipentaani, 3-pentanoli, 3-pentanoni. Laajenna indeksi (336 lisää) »

Adipiinihappo

Adipiinihappo on kaksi­emäksinen karboksyylihappo eli dikarboksyylihappo, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, hajutonta, väritöntä, kiteistä jauhetta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Adipiinihappo · Katso lisää »

Adiponitriili

Adiponitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan öljymäistä, hajutonta ja väritöntä nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Adiponitriili · Katso lisää »

Akryyliamidi

Akryyliamidin kemiallinen kaava on C3H5NO ja rakennekaava CH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Akryyliamidi · Katso lisää »

Akryylihappo

Akryylihappo eli propeenihappo (C3H4O2, rakennekaava CH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Akryylihappo · Katso lisää »

Akryylinitriili

Akryylinitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä tai vaaleankeltaista, herkkäliikkeistä, herkästi haihtuvaa nestettä, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Akryylinitriili · Katso lisää »

Aktinium

Aktinium on radioaktiivinen metallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Ac ja järjestysluku on 89.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Aktinium · Katso lisää »

Alkaanit

Metaani on yksinkertaisin alkaani Alkaani on hiilivety, jossa hiiliatomien välillä on vain yksinkertaisia kovalenttisia sidoksia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Alkaanit · Katso lisää »

Alkoholit

Alkoholit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joissa hydroksyyliryhmä (-OH) on kiinnittynyt tyydyttyneeseen hiiliatomiin.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Alkoholit · Katso lisää »

Allyyli-isotiosyanaatti

Allyyli-isotiosyanaatti (AITC) on orgaaninen yhdiste, joka on syttyvää, normaaliolosuhteissa väritöntä tai vaaleankeltaista öljymäistä ja pistävänhajuista nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Allyyli-isotiosyanaatti · Katso lisää »

Allyylipropyylidisulfidi

Allyylipropyylidisulfidi on orgaaninen yhdiste (disulfidi), joka on normaaliolosuhteissa palavaa olomuodoltaan vaaleankeltaista nestettä, jolla on pistävän ärsyttävä sipulin kaltainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Allyylipropyylidisulfidi · Katso lisää »

Amiinit

Primäärinen amiini/ Sekundäärinen amiini/ Tertiäärinen amiini Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, joissa on vetyatomin tai -atomien tilalla orgaaninen ryhmä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Amiinit · Katso lisää »

Ammoniakki

Jupiterin kaasukehästä 0,026% on ammoniakkia Ammoniakkikaasupullo Ammoniakki on huoneenlämmössä olomuodoltaan pistävänhajuinen, väritön kaasu.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ammoniakki · Katso lisää »

Ammoniumkloridi

Ammoniumkloridi eli salmiakki (NH4Cl) on puhtaana valkoinen, vesiliukoinen 28,3 g/100ml H2O (25 °C) ja pistävän makuinen kiteinen suola.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ammoniumkloridi · Katso lisää »

Ammoniumnitraatti

Ammoniumnitraatti on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä, hygroskooppista (ilmasta kosteutta helposti imevää), valkoista kiinteää ainetta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ammoniumnitraatti · Katso lisää »

Ammoniumsulfidi

Ammoniumsulfidi (NH4)2S on keltaoranssia syttyvää nestettä, jolla on voimakas haju (verrattavissa mätään kananmunaan).

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ammoniumsulfidi · Katso lisää »

Aniliini

Aniliini (’sininen’, 'indigo') on yksinkertainen aromaattinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C6H7N ja rakennekaava C6H5NH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Aniliini · Katso lisää »

Anisoli

Anisoli on orgaaninen yhdiste (eetteri), joka on syttyvää, huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä - keltaista nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Anisoli · Katso lisää »

Antipyriini

Antipyriini eli fenatsoni, C11H12N2O, on eräs kuume- ja kipulääkkeenä käytettävä aine, jota käytetään lievittämään kipua esimerkiksi korvatulehduksissa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Antipyriini · Katso lisää »

Asetamidi

Asetamidin kemiallinen kaava on C2H5NO ja rakennekaava CH3CONH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Asetamidi · Katso lisää »

Asetofenoni

Asetofenoni on orgaaninen yhdiste (ketoni), joka on palavaa, alle huoneenlämmössä eli 20 °C alapuolella olomuodoltaan valkoisia kiteitä ja yli 20 °C:n lämpötilassa väritöntä nestettä, jolla on karvasmantelia muistuttava makea tuoksu.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Asetofenoni · Katso lisää »

Asetonitriili

Asetonitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on helposti syttyvää, palavaa huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä, kirkasta nestettä, jolla on eetterin kaltainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Asetonitriili · Katso lisää »

Atropiini

Atropiini eli (±)-hyoskyamiini on useissa koisokasveissa esiintyvä tropaanialkaloidi, jota käytetään lääkeaineena hermokaasu- ja torjunta-ainemyrkytyksissä sekä sydämen harvalyöntisyydessä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Atropiini · Katso lisää »

Bentsaldehydi

Bentsaldehydi on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä - keltaista jähmeää nestettä, jolla on manteliöljyn haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsaldehydi · Katso lisää »

Bentseenitioli

Bentseenitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentseenitioli · Katso lisää »

Bentsheksoli

Bentsheksoli eli triheksifenidyyli on Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä synteettinen, muskariinireseptoria salpaava antikolinergi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsheksoli · Katso lisää »

Bentsidiini

Bentsidiinin kemiallinen kaava on C12H12N2 ja rakennekaava NH2C6H4-C6H4NH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsidiini · Katso lisää »

Bentso(a)pyreeni

Bentso(a)pyreeni eli BaP on orgaaninen yhdiste ja se kuuluu polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentso(a)pyreeni · Katso lisää »

Bentsoehappo

Bentsoehappo (C7H6O2 / C6H5COOH), josta käytetään myös nimityksiä bentseenikarboksyylihappo tai fenyylikarboksyylihappo on yksinkertaisin aromaattinen eli bentseenirenkaan karboksyylihappo, jonka bentseenirenkaaseen on liittynyt yksi COOH-ryhmä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsoehappo · Katso lisää »

Bentsofuraani

Ei kuvausta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsofuraani · Katso lisää »

Bentsonitriili

Bentsonitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsonitriili · Katso lisää »

Bentsyylialkoholi

Bentsyylialkoholi eli fenyylimetanoli on aromaattinen alkoholi, jota käytetään pienissä määrin hajuaineena deodoranteissa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsyylialkoholi · Katso lisää »

Bentsyylikloridi

Bentsyylikloridi on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bentsyylikloridi · Katso lisää »

Berylliumfluoridi

Berylliumfluoridia Berylliumfluoridin (berylliumdifluoridi) kemiallinen kaava on BeF2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Berylliumfluoridi · Katso lisää »

Berylliumkloridi

Berylliumkloridin kemiallinen kaava on BeCl2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Berylliumkloridi · Katso lisää »

Bifenyyli

Bifenyyli on kiinteä aromaattinen yhdiste, jota kutsutaan myös nimillä difenyyli, fenyylibentseeni tai dibentseeni.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bifenyyli · Katso lisää »

Booritribromidi

Booritribromidi (BBr3) on boorin ja bromin yhdiste, josta käytetään myös nimityksiä tribromiboraani, boori(III)bromidi tai booribromidi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Booritribromidi · Katso lisää »

Bromikloorimetaani

Bromikloorimetaani on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä-keltaista nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Bromikloorimetaani · Katso lisää »

Butaani

Butaani eli n-butaani (C4H10) on ilmaa raskaampi kaasu, jonka rakennekaava on (CH3CH2CH2CH3) on väritöntä, tulenarkaa ja helposti nesteytettävää kaasua.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Butaani · Katso lisää »

Butanaali

Butyyrialdehydi on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on voimakkaan pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Butanaali · Katso lisää »

Butanoli

Butanolit ovat yksiarvoisia alkoholeja, joiden hiiliketju on neljän hiiliatomin pituinen.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Butanoli · Katso lisää »

Butyyliakrylaatti

Butyyliakrylaatti on väritön, pistävän hajuinen neste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Butyyliakrylaatti · Katso lisää »

Celsiusaste

Celsiusaste (yksikön tunnus °C, yksikön nimen kirjoitusasu ”celsiusaste”, yleiskielessä ”aste”) on SI-järjestelmän mukainen lämpötilan johdannaisyksikkö.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Celsiusaste · Katso lisää »

Cerium

Cerium on kemiallinen lantanoideihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Ce ja järjestysluku 58 sekä CAS-numero 7440-45-1.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Cerium · Katso lisää »

Cesium

Osittain sulanutta cesiumia lasiampullissa. Pollusiitti on yksi cesiumin tärkeimmistä lähteistä. Cesium, lausutaan, on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cs ja järjestysluku 55.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Cesium · Katso lisää »

Cis-2-buteeni

Cis-2-buteeni on eräs buteenin (C4H8) 6:sta isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Cis-2-buteeni · Katso lisää »

Cis-trans-isomeria

''cis''-2-buteeni ''trans''-2-buteeni Cis-trans-isomeria on geometrisen isomerian ja stereoisomerian muoto, jolla kuvataan atomien tai atomiryhmien suuntautumista molekyylissä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Cis-trans-isomeria · Katso lisää »

Curium

Curium on transuraaneihin ja aktinoideihin kuuluva keinotekoisesti valmistettu alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cm ja järjestysluku 96.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Curium · Katso lisää »

Dekaani (hiilivety)

Dekaani eli n-dekaani (C10H22) on 10-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dekaani (hiilivety) · Katso lisää »

Delisle-asteikko

Delisle-asteikko (yksikön tunnus °De tai °D) on historiallinen lämpötila-asteikko, jonka esitteli ranskalainen, mutta professorina Pietarissa työskennellyt, Joseph-Nicolas Delisle vuonna 1732.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Delisle-asteikko · Katso lisää »

Deoksinivalenoli

Deoksinivalenoli eli vomitoksiini on homemyrkky.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Deoksinivalenoli · Katso lisää »

Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti

Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (C24H38O4), josta käytetään myös nimiä DEHP, dioktyyliftalaatti ja bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, kuuluu ftalaattien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti · Katso lisää »

Dibromimetaani

Dibromimetaani on hiilen ja bromin yhdiste, jota kutsutaan myös nimillä metyleenidibromidi ja metyleenibromidi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dibromimetaani · Katso lisää »

Dibutyyliftalaatti

Dibutyyliftalaatti (C16H22O4), josta käytetään myös nimiä DBP, di-n-butyyliftalaatti ja 1,2-bentseeni-dikarboksyylihappodibutyyliesteri, kuuluu ftalaattien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dibutyyliftalaatti · Katso lisää »

Dietyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti

Dietyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, joka sisältää sekä eetterin että esterin funktionaalisen ryhmän.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dietyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti · Katso lisää »

Dietyyliftalaatti

Dietyyliftalaatti on orgaaninen yhdiste (ftalaatti), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä öljymäistä nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dietyyliftalaatti · Katso lisää »

Difenyyliamiini

Difenyyliamiinin kemiallinen kaava on C12H11N ja rakennekaava C6H5NHC6H5.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Difenyyliamiini · Katso lisää »

Dikloorimetaani

Dikloorimetaani (CH2Cl2) on helposti haihtuva väritön polaarinen orgaaninen kloorattu hiilivety, jota käytetään liuottimena.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dikloorimetaani · Katso lisää »

Dimetoaatti

Dimetoaatti on orgaaninen fosforihapon esteri, jota käytetään hetivaikuttavana tuholaismyrkkynä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetoaatti · Katso lisää »

Dimetyyliamiini

Dimetyyliamiini on orgaaninen yhdiste (sekundäärinen amiini), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä kaasua, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyyliamiini · Katso lisää »

Dimetyylidisulfidi

Dimetyylidisulfidi on orgaaninen yhdiste (disulfidi), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan tunnusomaisen hajun omaavaa nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyylidisulfidi · Katso lisää »

Dimetyylieetteri

Dimetyylieetteri (DME) on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, helposti syttyvä kaasu, jolla on dietyylieetteriä muistuttava makeahko haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyylieetteri · Katso lisää »

Dimetyyliftalaatti

Dimetyyliftalaatti on orgaaninen yhdiste (ftalaatti), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä öljymäistä nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyyliftalaatti · Katso lisää »

Dimetyylifumaraatti

Dimetyylifumaraatti on fumaarihapon metyyliesteri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyylifumaraatti · Katso lisää »

Dimetyylikarbonaatti

Dimetyylikarbonaatti on orgaaninen yhdiste (karbonaatti), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyylikarbonaatti · Katso lisää »

Dimetyylisulfidi

Dimetyylisulfidi on orgaaninen yhdiste (sulfidi), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen epämiellyttävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyylisulfidi · Katso lisää »

Dimetyylitereftalaatti

Dimetyylitereftalaatti (DMT) on tereftaalihapon ja metanolin esteri, jota käytetään polyestereiden valmistuksessa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dimetyylitereftalaatti · Katso lisää »

Dodekaani

Dodekaani eli n-dodekaani (C12H26) on 12-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dodekaani · Katso lisää »

Dodekanoli

Dodekanoli eli 1-dodekanoli eli n-dodekanoli eli dodekyylialkoholi eli 1-hydroksidodekaani eli lauryylialkoholi on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on kaksitoista hiiliatomia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dodekanoli · Katso lisää »

Dodekyyliamiini

Dodekyyliamiini eli n-dodekyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dodekyyliamiini · Katso lisää »

Dokosaani

Dokosaani eli n-dokosaani (C22H46) on 22-hiilinen suoraketjuinen hajuton alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dokosaani · Katso lisää »

Dotriakontaani

Dotriakontaani eli n-dotriakontaani (C32H66) on 32-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Dotriakontaani · Katso lisää »

Efedriini

Efedriini on lääkeaine, jota on käytetty avaamaan hengitysteitä muun muassa astman ja keuhkoputkentulehdusten hoidossa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Efedriini · Katso lisää »

Eikosaani

Eikosaani eli n-eikosaani (C20H42) on 20-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Eikosaani · Katso lisää »

Ekonomaiseri

Ekonomaiseri (eko) on höyrykattilakomponentti, jolla kattilassa höyrystettävää vettä ensin lämmitetään lähemmäksi höyrystymislämpötilaa savukaasuilla.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ekonomaiseri · Katso lisää »

Elohopea

Elohopea on raskas metallinen alkuaine.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Elohopea · Katso lisää »

Enfluraani

Enfluraanin kemiallinen molekyylirakenne. Enfluraani (Efrane) on eräs kaasu, jota on käytetty anestesia-aineena lääketieteellisissä nukutuksissa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Enfluraani · Katso lisää »

Epikloorihydriini

Epikloorihydriini on orgaaninen yhdiste (epoksidi), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä, herkkäliikkeistä ja haihtuvaa nestettä, jolla on kloroformia muistuttava hieman ärsyttävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Epikloorihydriini · Katso lisää »

Etaani

Etaani (C2H6) on alkaaneihin kuuluva palava, helposti syttyvä kaasumainen hiilivety.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etaani · Katso lisää »

Etaanitioli

Etaanitioli on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etaanitioli · Katso lisää »

Eteeni

Eteeni (etyleeni) (C2H4 / CH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Eteeni · Katso lisää »

Etikkahappo

Etikkahappo eli etaanihappo on karboksyylihappo, jossa on yksi karboksyyliryhmä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etikkahappo · Katso lisää »

Etikkahappoanhydridi

Etikkahappoanhydridi on orgaaninen yhdiste (etikkahapon anhydridi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä, herkkäliikkeistä ja pistävänhajuista nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etikkahappoanhydridi · Katso lisää »

Etyleeni-imiini

Etyleeni-imiini on sekundäärinen amiini ja heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C2H5N ja rakennekaava CH2NHCH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyleeni-imiini · Katso lisää »

Etyleenisyanohydriini

Etyleenisyanohydriini on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä - keltaista nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyleenisyanohydriini · Katso lisää »

Etyyli-tert-butyylieetteri

Etyylitertiääributyylieetteri, etyyli-tert-butyylieetteri eli ETBE (C6H14O) on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, helposti syttyvä neste, jonka moolimassa on 102,18 g/mol, sulamispiste −94 °C, kiehumispiste 70–73 °C, tiheys 0,75 g/cm3 (vesi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyyli-tert-butyylieetteri · Katso lisää »

Etyyliasetaatti

Etyyliasetaatin eli etyylietanaatin kemiallinen kaava on C4H8O2 ja rakennekaava CH3COOC2H5.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyyliasetaatti · Katso lisää »

Etyyliasetoasetaatti

Etyyliasetoasetaatin kemiallinen kaava on C6H10O3 ja rakennekaava CH3COCH2COOC2H5.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyyliasetoasetaatti · Katso lisää »

Etyylibentseeni

Etyylibentseeni on orgaaninen yhdiste (aromaattinen hiilivety), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on aromaattinen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyylibentseeni · Katso lisää »

Etyylibutyraatti

Etyylibutyraatti kuuluu butyraattien aineryhmään ja se on huoneenlämmössä olomuodoltaan neste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyylibutyraatti · Katso lisää »

Etyyliformiaatti

Etyyliformiaatti on muurahaishapon etyyliesteri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyyliformiaatti · Katso lisää »

Etyyliheksaldehydi

Etyyliheksaldehydi eli 2-etyyliheksanaali on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyyliheksaldehydi · Katso lisää »

Etyylikarbamaatti

Etyylikarbamaatti C3H7NO2 on karbamiinihapon etyyliesteri ja kuuluu karbamaattien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyylikarbamaatti · Katso lisää »

Etyyliklooriasetaatti

Etyyliklooriasetaatin kemiallinen kaava on C4H7ClO2 ja rakennekaava ClCH2COOC2H5.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyyliklooriasetaatti · Katso lisää »

Etyyni

Etyynin 3D-malli (kalottimalli) Asetyleeni eli etyyni on alkyynien luokkaan kuuluva orgaaninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C2H2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Etyyni · Katso lisää »

Europium

Europiumia Europium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Eu ja järjestysluku 63.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Europium · Katso lisää »

Fenoli

Kolmiulotteinen malli fenolimolekyylistä Fenolit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa yksi tai useampi hydroksyyliryhmä (-OH) on liittyneenä suoraan bentseenirenkaaseen.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Fenoli · Katso lisää »

Fenyyliasetaatti

Fenyyliasetaatin kemiallinen kaava on C8H8O2 ja rakennekaava CH3COOC6H5.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Fenyyliasetaatti · Katso lisää »

Fenyylietikkahappo

Fenyylietikkahappo on orgaaninen yhdiste (aromaattinen yhdiste), joka on normaaliolosuhteissa palavaa olomuodoltaan valkoisia - keltaisia kiteitä tai hiutaleita, joilla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Fenyylietikkahappo · Katso lisää »

Fenyylihydratsiini

Fenyylihydratsiini on väritön tai vaaleankeltainen aromaattinen yhdiste, joka liukenee veteen.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Fenyylihydratsiini · Katso lisää »

Ftaalianhydridi

Ftaalianhydridi on orgaaninen yhdiste (ftaalihapon anhydridi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan valkoista, kiiltävää kiteistä ainetta, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ftaalianhydridi · Katso lisää »

Furaani

Furaani on aromaattinen heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C4H4O.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Furaani · Katso lisää »

Furfuraali

Furfuraali (latinaksi furfur.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Furfuraali · Katso lisää »

Furfuryylialkoholi

Furfuryylialkoholi on orgaaninen yhdiste (alkoholi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan palavaa, väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Furfuryylialkoholi · Katso lisää »

Fysiikan historia

Fysiikan historia ulottuu pitkälle menneisyyteen.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Fysiikan historia · Katso lisää »

Gadolinium

Gadolinium on lantanoideihin kuuluva pehmeä ja hopeanvalkoinen alkuaine, jonka CAS-numero on 7440-54-2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Gadolinium · Katso lisää »

Gallium

Gallium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Ga, järjestysluku 31 ja CAS-numero 7440-55-3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Gallium · Katso lisää »

Germanium

Germaniumia AU113 on germaniumtransistori. Germanium on kemiallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Ge, järjestysluku 32 ja CAS-numero 7440-56-4.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Germanium · Katso lisää »

Glutaarihappo

Glutaarihappo on orgaaninen yhdiste (dikarboksyylihappo), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, värittömiä kiteitä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Glutaarihappo · Katso lisää »

Hafnium

Hafniumia Hafnium on siirtymäalkuaine, jonka lyhenne on Hf, järjestysluku on 72 ja CAS-numero 7440-58-6.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hafnium · Katso lisää »

Haihtuminen

Haihtuminen tarkoittaa nesteen, yleensä veden muuttumista kaasuksi ja siirtymistä ympäröivään tilaan.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Haihtuminen · Katso lisää »

Höyrynpaine

Höyrynpaine ilmaisee, kuinka herkästi neste haihtuu/höyrystyy pinnalta ympäristöön.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Höyrynpaine · Katso lisää »

Höyrystyminen

Olomuodot ja niiden väliset muutokset Fysikaalisena ilmiönä höyrystyminen on sitä, kun systeemiin tuodaan tarpeeksi energiaa, jotta olomuodon muutos saadaan tapahtumaan.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Höyrystyminen · Katso lisää »

Heksaani

Helposti syttyvä Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Heksaani eli n-heksaani (C6H14) on 6-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heksaani · Katso lisää »

Heksadekaani

Heksadekaani eli n-heksadekaani eli setaani (C16H34) on 16-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heksadekaani · Katso lisää »

Heksaklooribentseeni

Heksaklooribentseeni eli HCB on orgaaninen yhdiste (POP-yhdiste), joka muodostuu hiilestä ja kloorista.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heksaklooribentseeni · Katso lisää »

Heksakosaani

Heksakosaani eli n-heksakosaani (C26H54) on 26-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heksakosaani · Katso lisää »

Heksanaali

Heksanaali eli n-heksanaali on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on voimakas haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heksanaali · Katso lisää »

Heksyyliamiini

Heksyyliamiini eli n-heksyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heksyyliamiini · Katso lisää »

Heneikosaani

Heneikosaani eli n-heneikosaani (C21H44) on 21-hiilinen suoraketjuinen hajuton alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heneikosaani · Katso lisää »

Hentriakontaani

Hentriakontaani eli n-hentriakontaani (C31H64) on 31-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hentriakontaani · Katso lisää »

Heptaanihappo

Heptaanihappo on orgaaninen yhdiste (tyydyttynyt rasvahappo).

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heptaanihappo · Katso lisää »

Heptadekaani

Heptadekaani eli n-heptadekaani (C17H36) on 17-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heptadekaani · Katso lisää »

Heptakosaani

Heptakosaani eli n-heptakosaani (C27H56) on 27-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heptakosaani · Katso lisää »

Heptanaali

Heptanaali eli n-heptanaali on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on epämiellyttävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Heptanaali · Katso lisää »

Hiilidisulfidi

Hiilidisulfidin kemiallinen kaava on CS2 ja rakennekaava S.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hiilidisulfidi · Katso lisää »

Hiilimonoksidi

Tyypillinen häkävaroitin Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hiilimonoksidi · Katso lisää »

Hiilitetrabromidi

Hiilitetrabromidin on hiilen ja bromin yhdiste, jota kutsutaan myös nimellä tetrabromimetaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hiilitetrabromidi · Katso lisää »

Hiilivedyt

Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hiilivedyt · Katso lisää »

Hopeanitraatti

right right Hopeanitraatti (AgNO3) on kemiallinen yhdiste, joka koostuu Ag+- ja nitraatti-ionista (NO3-). Se on hajutonta, väritöntä, läpinäkyvää tai valkoista kiteistä ainetta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hopeanitraatti · Katso lisää »

Hydratsiini

Hydratsiini (diamidi, diamiini tai typpihydridi (vedetön)) on muun muassa rakettimoottorien polttoaineena käytetty neste, jonka kemiallinen kaava on N2H4 ja rakennekaava H2N-NH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hydratsiini · Katso lisää »

Hydrokinoni

Hydrokinoni on orgaaninen yhdiste (fenyylialkoholi, dioli) muodostuen bentseenirenkaasta ja siihen liittyneestä kahdesta para-asemassa olevasta alkoholiryhmästä (OH).

Uusi!!: Kiehumispiste ja Hydrokinoni · Katso lisää »

Ionisidos

Ionisidos on vahvan sähköisen vetovoiman ilmentymä, jota esiintyy negatiivisten ja positiivisten ionien välillä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ionisidos · Katso lisää »

Isoamyyliasetaatti

Isoamyyliasetaatin kemiallinen kaava on C7H14O2 ja rakennekaava CH3COO(CH2)2CH(CH3)2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isoamyyliasetaatti · Katso lisää »

Isoamyylinitriitti

Isoamyylinitriitti (C5H11NO2) kuuluu nitriittien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isoamyylinitriitti · Katso lisää »

Isobutaani

Isobutaani eli 2-metyylipropaani (C4H10), jonka rakennekaava on (CH3)2CHCH3 on normaaliolosuhteissa väritön ja tulenarka kaasu.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isobutaani · Katso lisää »

Isobutanoli

Isobutanoli kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isobutanoli · Katso lisää »

Isobutyyliamiini

Isobutyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan amiiniksi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isobutyyliamiini · Katso lisää »

Isobutyyliasetaatti

Isobutyyliasetaatin kemiallinen kaava on C6H12O2 ja rakennekaava CH3COOCH2CH(CH3)2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isobutyyliasetaatti · Katso lisää »

Isobutyyrialdehydi

Isobutyyrialdehydi on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isobutyyrialdehydi · Katso lisää »

Isomeria

Isomeria jaetaan rakenne- ja stereoisomeriaan.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isomeria · Katso lisää »

Isopentaani

Isopentaani eli 2-metyylibutaani on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isopentaani · Katso lisää »

Isopropyyliasetaatti

Isopropyyliasetaatin kemiallinen kaava on C5H10O2 ja rakennekaava CH3COOCH(CH3)2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isopropyyliasetaatti · Katso lisää »

Isotooppi

Luonnossa esiintyy vetyatomin kolmea eri isotooppia: '''protium''': 1 protoni, 0 neutronia '''deuterium''': 1 protoni, 1 neutroni '''tritium''': 1 protoni, 2 neutronia Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isotooppi · Katso lisää »

Isovoihappo

Isovoihappo on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Isovoihappo · Katso lisää »

Jalokaasut

Geisslerin putkessa oranssia valoa. Jalokaasut ovat alkuaineita, joilla on uloimmalla elektronikuorellaan täysi oktetti pois lukien helium, jonka ainoalle elektronikuorelle sopii vain kaksi elektronia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Jalokaasut · Katso lisää »

Kahvinkeitin

Nykyaikainen kahvinkeitin. Kahvinkeitin on sähkölaite, jolla valmistetaan kahvia uuttamalla eli johtamalla kuuma vesi jauhettujen kahvinpapujen läpi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kahvinkeitin · Katso lisää »

Kaliumsyanidi

Kaliumsyanidi syankalium (KCN), syaanivetyhapon (HCN) kaliumsuola, on voimakas myrkky.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kaliumsyanidi · Katso lisää »

Kalorikki

Kalorikki (joskus kalorium) on oletettu aine, jollaisena lämpöä pidettiin yleisesti 1800-luvun puoliväliin saakka.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kalorikki · Katso lisää »

Kapronihappo

Kapronihappo on orgaaninen yhdiste (tyydyttynyt rasvahappo), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan öljymäistä, väritöntä, eltaantuneen hajuista nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kapronihappo · Katso lisää »

Kapsantiini

Kapsantiini on karotenoideihin kuuluva kiteinen punainen rasvaliukoinen elintarvikeväri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kapsantiini · Katso lisää »

Karbaryyli

Karbaryyli on karbamaatteihin kuuluva yhdiste, jota käytetään hyönteistorjunta-aineena.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Karbaryyli · Katso lisää »

Karboksyylihapot

Karboksyylihapon rakenne (R voi olla vety tai orgaaninen ryhmä). Karboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä -COOH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Karboksyylihapot · Katso lisää »

Katekoli

Katekoli on orgaaninen yhdiste (fenyylialkoholi, dioli) muodostuen bentseenirenkaasta ja siihen liittyneestä kahdesta hydroksyyliryhmästä (OH).

Uusi!!: Kiehumispiste ja Katekoli · Katso lisää »

Kavitaatio

Kavitaatiosimulointia vedessä. Kavitaatioeroosion aiheuttamaa reikiintymistä Francis-turbiinin siivissä. Kavitaatio on ilmiö, jossa neste, yleensä vesi, alkaa kiehua paineen laskun johdosta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kavitaatio · Katso lisää »

Kemian sanasto

Tämä sivu on kemian sanasto, jossa esitellään kemian perustermejä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kemian sanasto · Katso lisää »

Kerahaihdutus

Veden kerahaihdutus tolueenissa. Tolueeni on violettia, vesi sinistä. Punaisella katkoviivalla on merkitty höyryn virtausreitti. Kerahaihdutus eli atseotrooppinen haihdutus (engl. azeotropic evaporation) on kemian erotusmenetelmä, jolla voidaan erottaa haihtuva epäpuhtaus liuottimen avulla.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kerahaihdutus · Katso lisää »

Kidetankoprosessi

Kidetankoprosessi (tunnetaan myös nimillä jodidiprosessi ja van Arkelin–de Boerin prosessi) on Anton Eduard van Arkelin ja Jan Hendrik de Boerin vuonna 1925 kehittämä, ensimmäinen teollisesti mahdollinen ja taloudellinen tapa valmistaa pieniä määriä erittäin puhdasta titaania ja zirkoniumia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kidetankoprosessi · Katso lisää »

Klooribentseeni

Klooribentseeni on orgaaninen yhdiste (aromaattinen yhdiste), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan syttyvää, väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on mantelia muistuttava haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Klooribentseeni · Katso lisää »

Koboltti

Koboltti on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Co, järjestysluku 27 ja CAS-numero 7440-48-4.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Koboltti · Katso lisää »

Kp

Kp tarkoittaa seuraavia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kp · Katso lisää »

Kryostaatti

Kryostaatti on laite jolla haluttua laitetta tai materiaalia jäähdytetään ja pidetään kryogeenisessä lämpötilassa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kryostaatti · Katso lisää »

Kryseeni

Kryseeni kuuluu polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin ja se koostuu neljästä bentseenirenkaasta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kryseeni · Katso lisää »

Kumariini

Kumariini on heterosyklinen yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kumariini · Katso lisää »

Kuoliaaksi keittäminen

Kuoliaaksi keittäminen on eräs teloitusmenetelmä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Kuoliaaksi keittäminen · Katso lisää »

Lantaani

Lantaani on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on La ja järjestysluku 57.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Lantaani · Katso lisää »

Lämmön mekaaninen ekvivalentti

Lämmön mekaaninen ekvivalentti eli lämmön mekaaninen saman­arvoisuus on lähinnä tieteen­historiallinen käsite, jolla tarkoitetaan sitä vakinaista määrää mekaanista energiaa tai fysiikkaa, joka vastaa tietyn suuruista lämpömäärää.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Lämmön mekaaninen ekvivalentti · Katso lisää »

Lämpömäärä

Lämpömäärä on fysikaalinen suure, joka ilmoittaa jossakin prosessissa kehittyvän tai kappaleesta toiseen siirtyvän lämpöenergian määrän.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Lämpömäärä · Katso lisää »

Levopimaarihappo

Levopimaarihappo on rakenteeltaan trisyklinen diterpenoidi, jota esiintyy esimerkiksi pihkassa ja mäntyöljyssä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Levopimaarihappo · Katso lisää »

Levuliinihappo

Levuliinihappo on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä valkoista kiinteää ainetta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Levuliinihappo · Katso lisää »

Linalyyliasetaatti

Ei kuvausta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Linalyyliasetaatti · Katso lisää »

Linolihappo

Linolihappo (LA, 18:2(n-6), C18H32O2) on omega-6-rasvahappo ja ihmiselle välttämätön monityydyttymätön rasvahappo.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Linolihappo · Katso lisää »

Litiumkarbonaatti

Litiumkarbonaatti (dilitiumkarbonaatti) Li2CO3 on akuissa käytettävän litiumin raaka-aine, litiumin hiilihapposuola.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Litiumkarbonaatti · Katso lisää »

Liuos

Suolaa ja vettä sekoittamalla saadaan aikaan liuos suolahapoksi Liuos on seos jossa kaksi tai useampia aineita on sekoittunut toisiinsa muodostaen yhtenäisen faasin.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Liuos · Katso lisää »

Malationi

Malationi on organofosfaatti, jota käytetään ulkoloisien, kuten täiden ja syyhypunkkien torjuntaan sekä tuholaismyrkkynä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Malationi · Katso lisää »

Maleiinianhydridi

Maleiinianhydridi on orgaaninen yhdiste (maleiinihapon anhydridi), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteitä, värittömiä tai valkoisia kiteitä, joilla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Maleiinianhydridi · Katso lisää »

Maleiinihappo

Maleiinihappo on orgaaninen yhdiste (dikarboksyylihappo), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, valkoisia kiteitä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Maleiinihappo · Katso lisää »

Maloninitriili

Maloninitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä kiteistä ainetta tai valkoista jauhetta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Maloninitriili · Katso lisää »

Mannitoli

Mannitoli (C6H8(OH)6, HOCH2(CHOH)4CH2OH) on sokerialkoholi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Mannitoli · Katso lisää »

Merkaptoetikkahappo

Merkaptoetikkahappo on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan viskoosinen, väritön neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Merkaptoetikkahappo · Katso lisää »

Metakryylialdehydi

Metakryylialdehydi on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metakryylialdehydi · Katso lisää »

Metoksifluraani

Metoksifluraanin kemiallinen molekyylirakenne. Metoksifluraani, Penthrane (2,2-dikloori-1,1-difluori-1-metoksietaani) on eräs lääketieteellisissä nukutuksissa käytetty kaasu, anestesia-aine.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metoksifluraani · Katso lisää »

Metyyli-isobutyyliketoni

Metyyli-isobutyyliketoni on orgaaninen yhdiste (ketoni), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyli-isobutyyliketoni · Katso lisää »

Metyyli-isosyanaatti

Metyyli-isosyanaatti on orgaaninen yhdiste, jonka molekyylikaava on C2H3NO, ja rakennekaava H3C-N.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyli-isosyanaatti · Katso lisää »

Metyyli-tert-butyylieetteri

Metyylitertiääributyylieetteri, metyyli-tert-butyylieetteri eli MTBE (C5H12O) on metanolin ja 2-metyyli-2-propanolin eetteri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyli-tert-butyylieetteri · Katso lisää »

Metyyliamiini

Metyyliamiini on primäärinen amiini, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön kaasu ja sillä on tunnusomainen, kalaa muistuttava haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyliamiini · Katso lisää »

Metyyliasetaatti

Metyyliasetaatin kemiallinen kaava on C3H6O2 ja rakennekaava CH3COOCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyliasetaatti · Katso lisää »

Metyyliasetoasetaatti

Metyyliasetoasetaatin kemiallinen kaava on C5H8O3 ja rakennekaava CH3OOCCH2COCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyliasetoasetaatti · Katso lisää »

Metyylibromidi

Metyylibromidi on orgaaninen yhdiste (orgaaninen halogeeni), joka on normaaliolosuhteissa (0 °C) olomuodoltaan väritön ja hajuton neste mutta huoneenlämmössä (20 °C) kaasu.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylibromidi · Katso lisää »

Metyylietyyliketoni

Metyylietyyliketoni on orgaaninen yhdiste (ketoni), joka on helposti syttyvää, huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on asetonia muistuttava haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylietyyliketoni · Katso lisää »

Metyyliformiaatti

Metyyliformiaatti on orgaaninen yhdiste (formiaatti), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan erittäin herkästi syttyvää väritöntä nestettä, joilla on lievästi makea haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyliformiaatti · Katso lisää »

Metyylihydratsiini

Metyylihydratsiini on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä hygroskooppista (kosteutta itseensä sitovaa) nestettä, jolla on ammoniakkia muistuttava haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylihydratsiini · Katso lisää »

Metyylijodidi

Metyylijodidin kemiallinen kaava on CH3I.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylijodidi · Katso lisää »

Metyyliklooriasetaatti

Metyyliklooriasetaatin kemiallinen kaava on C3H5ClO2 ja rakennekaava ClCH2COOCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyliklooriasetaatti · Katso lisää »

Metyyliklooriformiaatti

Metyyliklooriformiaatti on orgaaninen yhdiste (formiaatti), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan helposti syttyvää väritöntä nestettä, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyyliklooriformiaatti · Katso lisää »

Metyylikloridi

Metyylikloridi on orgaaninen yhdiste (orgaaninen halogeeni), joka on normaaliolosuhteissa (0 °C) olomuodoltaan väritön kaasu.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylikloridi · Katso lisää »

Metyylimerkaptaani

Metyylimerkaptaani on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä kaasua, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylimerkaptaani · Katso lisää »

Metyylipropyyliketoni

Metyylipropyyliketoni on orgaaninen yhdiste (ketoni) ja se on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylipropyyliketoni · Katso lisää »

Metyylisalisylaatti

Metyylisalisylaatti on väritön tai kelta-punainen öljymäinen neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Metyylisalisylaatti · Katso lisää »

Musta savuttaja

Atlantin valtameressä. Mustat savuttajat ovat valtamerten pohjissa esiintyviä kuumia lähteitä, jotka syntyvät, kun maankuoresta pulppuava ylikuumennut vesi läpäisee merenpohjan.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Musta savuttaja · Katso lisää »

N-amyyliasetaatti

N-amyyliasetaatin kemiallinen kaava on C7H14O2 ja rakennekaava CH3COO(CH2)4CH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-amyyliasetaatti · Katso lisää »

N-butyronitriili

n-butyronitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-butyronitriili · Katso lisää »

N-butyyliamiini

N-butyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-butyyliamiini · Katso lisää »

N-butyyliasetaatti

N-butyyliasetaatin kemiallinen kaava on C6H12O2 ja rakennekaava CH3COO(CH2)3CH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-butyyliasetaatti · Katso lisää »

N-butyylimerkaptaani

n-butyylimerkaptaani on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön - keltainen neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-butyylimerkaptaani · Katso lisää »

N-heksaanitioli

Heksaanitiolin pallotikkumalli n-heksaanitioli on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-heksaanitioli · Katso lisää »

N-heptaanitioli

n-heptaanitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä, syttyvää nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-heptaanitioli · Katso lisää »

N-propyyliasetaatti

n-propyyliasetaatin kemiallinen kaava on C5H10O2 ja rakennekaava CH3COOCH2CH2CH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja N-propyyliasetaatti · Katso lisää »

Naftaleeni

Naftaleeni, myös naftaliini, (C10H8) on aromaattinen hiilivety, jonka rakenteessa on kaksi bentseenirengasta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Naftaleeni · Katso lisää »

Natrium

Natrium on pehmeä, kevyt ja reaktiivinen alkalimetalli.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Natrium · Katso lisää »

Natriumsyanidi

Natriumsyanidi (NaCN) on myrkyllinen aine, joka on sinihapon suola.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Natriumsyanidi · Katso lisää »

Neopentaani

Neopentaani eli 2,2-dimetyylipropaani on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön kaasu tai erittäin haihtuva neste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Neopentaani · Katso lisää »

Neste

Aineen olomuodot Neste on yksi aineen olomuodoista.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Neste · Katso lisää »

Nestehappi

Nestehappi (lyhenteet LOx ja LOX) on muun muassa avaruustekniikassa ja kaasuteollisuudessa käytetty hapetin.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nestehappi · Katso lisää »

Nitroalkaanit

Ylhäältä alas primääristen, sekundääristen ja tertiääristen nitroalkaanien yleiset rakenteet Nitroalkaanit ovat alifaattisia orgaanisia yhdisteitä, joissa hiilivetyketjun yksi tai useampi vetyatomi on korvautunut nitroryhmällä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nitroalkaanit · Katso lisää »

Nitrobentseeni

Nitrobentseeni on orgaaninen yhdiste (aromaattinen yhdiste), joka on huoneenlämmössä (20 °C) palavaa olomuodoltaan vaaleankeltaista nestettä, joilla on karvasmantelia tai kengänkiilloketta muistuttava haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nitrobentseeni · Katso lisää »

Nitrometaani

Nitrometaani (nitrokarboli) on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jonka kemiallinen kaava on CH3NO2, moolimassa 61,04 g/mol, sulamispiste −29 °C, kiehumispiste 101 °C, suhteellinen tiheys 1,14 (vedellä 1), höyrynpaine 20 °C:ssa 3,7 kPa, suhteellinen höyryn tiheys (ilma.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nitrometaani · Katso lisää »

Nonaani

Nonaani eli n-nonaani (C9H20) on 9-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nonaani · Katso lisää »

Nonadekaani

Nonadekaani eli n-nonadekaani (C19H40) on 19-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nonadekaani · Katso lisää »

Nonadekaanihappo

Nonadekaanihappo eli nonadekyylihappo on orgaaninen yhdiste (tyydyttynyt rasvahappo), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan kiinteää.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nonadekaanihappo · Katso lisää »

Nonakosaani

Nonakosaani eli n-nonakosaani (C29H60) on 29-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Nonakosaani · Katso lisää »

Oktaani (kemia)

Varoitusmerkki Varoitusmerkki Varoitusmerkki Oktaani eli n-oktaani (C8H18) on 8-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Oktaani (kemia) · Katso lisää »

Oktadekaani

Oktadekaani eli n-oktadekaani (C18H38) on 18-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Oktadekaani · Katso lisää »

Oktadekyyliamiini

Oktadekyyliamiini eli n-oktadekyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Oktadekyyliamiini · Katso lisää »

Oktakosaani

Oktakosaani eli n-oktakosaani (C28H58) on 28-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Oktakosaani · Katso lisää »

Oktanaali

Oktanaali eli n-oktanaali eli kapryylialdehydi on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä ja se tuoksuu voimakkaan hedelmäiseltä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Oktanaali · Katso lisää »

Oleiinihappo

Oleiinihappo (latinan sanasta oleum, öljy) (C18:1) on kertatyydyttymätön rasvahappo, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Oleiinihappo · Katso lisää »

Olomuoto

Olomuoto on aineen tila, joka määrittää sen fysikaalista käyttäytymistä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Olomuoto · Katso lisää »

Otsoni

Otsonimolekyylin (O3) muodostaa kolme happiatomia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Otsoni · Katso lisää »

Palmitiinihappo

Palmitiinihappo on orgaaninen yhdiste (tyydyttynyt rasvahappo), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan kiinteää, värittömiä tai valkoisia kiteitä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Palmitiinihappo · Katso lisää »

Paraldehydi

Paraldehydi on orgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Paraldehydi · Katso lisää »

Parationi

Parationi eli etyyliparationi eli dietyyli-p-nitrofenyylitiofosfaatti on kasvinviljelyssä käytetty hyönteismyrkky eli insektisidi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Parationi · Katso lisää »

Pentaani

Pentaani eli n-pentaani (C5H12) on suoraketjuinen alkaani sekä normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Pentaani · Katso lisää »

Pentadekaani

Pentadekaani eli n-pentadekaani (C15H32) on 15-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Pentadekaani · Katso lisää »

Pentakloorietaani

Pentakloorietaani (C2HCl5), josta käytetään myös nimiä etaanipentakloridi ja pentaliini, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan väritön neste, jolla tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Pentakloorietaani · Katso lisää »

Pentakloorifenoli

Pentakloorifenoli on organoklooriyhdiste, jota on aikaisemmin käytetty torjunta-aineena ja desinfiointiaineena.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Pentakloorifenoli · Katso lisää »

Pentakosaani

Pentakosaani eli n-pentakosaani (C25H52) on 25-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Pentakosaani · Katso lisää »

Perfluorioktaanihappo

Perfluorioktaanihappo eli PFOA on keinotekoinen happo, jota käytetään muun muassa Teflonin aineosana.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Perfluorioktaanihappo · Katso lisää »

Perkolaattori

Perkolaattorin toimintaperiaate. Ylhäällä on reijitetty levy joka levittää veden valumaan tasaisemmin suuremmalle alalle, tummanruskea on jauhettua kahvia joka on metallisessa suodattimessa, alimpana on vaaleanruskea valmista kahvia/vettä ja alimpana punainen on lämmönlähde. Perkolaattori eli pulputuspannu on kahvinkeitin, jossa kahvin valmistustapa on periaatteeltaan sama kuin mokkapannussa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Perkolaattori · Katso lisää »

Piisidos

Kaksi p-orbitaalia yhdistyvät ja muodostavat π-sidoksen Piisidos (π-sidos) on toinen kovalenttisessa kaksois- ja kolmoissidoksessa esiintyvistä sidoksista.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Piisidos · Katso lisää »

Piperatsiini

Piperatsiini (vedetön) on sekundäärinen amiini ja heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C4H10N2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Piperatsiini · Katso lisää »

Piperidiini

Piperidiini on sekundäärinen amiini ja heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C5H11N ja rakennekaava CH2(CH2)4NH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Piperidiini · Katso lisää »

Piste

Piste tarkoittaa seuraavia asioita.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Piste · Katso lisää »

Polttokenno

'''Polttokennon yleisperiaate:''' - Polttoaine hapettuu anodilla, eli luovuttaa elektronin. - Positiivinen ioni kulkeutuu elektrolyytin läpi katodille tai negatiivinen ioni anodille. - Elektronit kulkeutuvat ulkoista piiriä pitkin katodille (sähkövirta). - Hapetin pelkistyy katodilla, eli saa elektronin. NASAn valmistama metanolilla toimiva polttokenno Polttokennot ovat sähkökemiallisia laitteita, joihin syötetään reaktioaineita laitteen ulkopuolelta ja näin voidaan tuottaa sähköä pitkäaikaisesti.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Polttokenno · Katso lisää »

Ponnekaasu

Ponnekaasu on aerosolipulloissa käytettävä kaasu, jonka avulla sisältö saadaan ulos pullosta aerosolina tai kaasuna.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ponnekaasu · Katso lisää »

Prenoli

Prenoli on syttyvää, normaaliolosuhteissa väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Prenoli · Katso lisää »

Propaani

Propaani eli n-propaani (C3H8), jonka rakennekaava on CH3CH2CH3, on normaaliolosuhteissa väritön, hajuton ja tulenarka kaasu.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Propaani · Katso lisää »

Propionialdehydi

Propionialdehydi on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Propionialdehydi · Katso lisää »

Propionitriili

Propionitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Propionitriili · Katso lisää »

Propyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti

Propyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatin kemiallinen kaava on C6H12O3 ja rakennekaava CH3CH(OCOCH3)CH2OCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Propyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti · Katso lisää »

Propyleenioksidi

Propyleenioksidi kuuluu epoksidien eli oksiraanien aineryhmään ja on heterosyklinen yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Propyleenioksidi · Katso lisää »

Propyyliamiini

Propyyliamiini on orgaaninen yhdiste, joka luokitellaan primääriseksi amiiniksi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Propyyliamiini · Katso lisää »

Propyyni

Propyynin 3D-rakenne (kalottimalli) Propyyni kuuluu alkyyneihin, jolloin tunnusomainen piirre on yksi kolmoissidos hiiliatomien välillä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Propyyni · Katso lisää »

Pyrimidiini

Pyrimidiini on tyypillisimmillään DNA:ssa ja RNA:ssa esiintyvä typpipitoinen rengasmainen emäs.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Pyrimidiini · Katso lisää »

Raoultin laki

Raoultin laki on François-Marie Raoultin esittämä fysikaalinen malli, joka väittää, että ideaaliliuoksessa kunkin aineen osapaine on suoraan verrannollinen sen mooliosuuteen seoksesta ja sen höyrynpaineeseen puhtaana.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Raoultin laki · Katso lisää »

Réaumur-asteikko

Vanha lämpömittari apteekissa ''Zum Weißen Storch'' Wienissä 1. kaupunginosassa Réaumur-asteikko (yksikön tunnus °Ré, °Re tai °R) on ranskalaisen René de Réaumur vuonna 1730 esittelemä lämpötila-asteikko.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Réaumur-asteikko · Katso lisää »

Rømer-asteikko

Rømer-asteikko (yksikön tunnus °Rø) on tanskalaisen tähtitieteilijän Ole Rømerin vuonna 1701 esittelemä lämpötila-asteikko.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Rømer-asteikko · Katso lisää »

Resorsinoli

Resorsinoli on orgaaninen yhdiste (fenyylialkoholi, dioli) muodostuen bentseenirenkaasta ja siihen liittyneestä kahdesta alkoholiryhmästä (OH).

Uusi!!: Kiehumispiste ja Resorsinoli · Katso lisää »

Retkikeitin

Pieni kompakti kaasukeitin Keitin, jossa on erillinen jalka ja tuulisuoja Kaasupoltin vie yleensä vähän tilaa ja on trangiaa keveämpi. Paineistettua bensiiniä polttava retkikuntakeitin. Retkikeitin on retkellä mukana kuljetettava laite, jolla ruokaa voi valmistaa tai lämmittää.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Retkikeitin · Katso lisää »

Rikkihappo

96-prosenttista rikkihappoa Rikkihappo (H2SO4, vihtrilliöljy) on vahva, veteen täysin liukeneva epäorgaaninen happo.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Rikkihappo · Katso lisää »

Risiiniöljy

Risiinin siemeniä. Risiiniöljy on kasviöljy, jota saadaan puristamalla risiinikasvin papumaisista siemenistä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Risiiniöljy · Katso lisää »

Rutenium

Rutenium (joskus myös ruteeni) on harvinainen siirtymämetalleihin kuuluva alkuaine.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Rutenium · Katso lisää »

Sammute

Sammute on aine, jolla palo yritetään sammuttaa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sammute · Katso lisää »

Sebasiinihappo

Sebasiinihappo on kaksi­emäksinen karboksyylihappo eli dikarboksyylihappo, joka on palavaa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sebasiinihappo · Katso lisää »

Sek-amyyliasetaatti

Sek-amyyliasetaatin kemiallinen kaava on C7H14O2 ja rakennekaava CH3COOCH(CH3)C3H7.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sek-amyyliasetaatti · Katso lisää »

Sek-butyyliasetaatti

sek-butyyliasetaatin kemiallinen kaava on C6H12O2 ja rakennekaava CH3COOCH(CH3)CH2CH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sek-butyyliasetaatti · Katso lisää »

Sek-heksyyliasetaatti

sek-heksyyliasetaatin kemiallinen kaava on C8H16O2 ja rakennekaava CH3COOCH(CH3)CH2CH(CH3)2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sek-heksyyliasetaatti · Katso lisää »

Sinkki

Sinkki on metalli ja alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Zn ja CAS-numero 7440-66-6.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sinkki · Katso lisää »

Sinkkikloridi

Vedetöntä, itse valmistettua sinkkikloridia Sinkkikloridi (ZnCl2) on väritön tai valkoinen, hyvin vahvasti hygroskooppinen suola.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sinkkikloridi · Katso lisää »

Steariinihappo

Steariinihappo on orgaaninen yhdiste (tyydyttynyt rasvahappo), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan kiinteää, valkoisia kiteitä tai jauhetta, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Steariinihappo · Katso lisää »

Strontium

Strontium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Sr ja järjestysluku 38.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Strontium · Katso lisää »

Strykniini

Strykniini (C21H22N2O2) on Etu- ja Taka-Intiassa kasvavan strykniinipuun (Strychnos nux-vomica) siemenistä saatu kuolettavan myrkyllinen alkaloidi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Strykniini · Katso lisää »

Styreeni

Styreeni (kemiallinen kaava C8H8 ja rakennekaava C6H5CH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Styreeni · Katso lisää »

Styreenioksidi

Styreenioksidi kuuluu epoksidien eli oksiraanien aineryhmään ja on heterosyklinen yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Styreenioksidi · Katso lisää »

Sukkinonitriili

Sukkinonitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä vahamaista kiteistä ainetta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sukkinonitriili · Katso lisää »

Sulamispiste

Sulamispiste (lyhenne sp.) on jokaiselle aineelle ominainen lämpötila, jossa kyseinen aine muuttuu kiinteästä olomuodosta nestemäiseen olomuotoon.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sulamispiste · Katso lisää »

Suolahappo

Suolahappo (vetykloridihappo, kloorivetyhappo) on vahva happo, joka on vetykloridin (HCl) vesiliuos.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Suolahappo · Katso lisää »

Supraneste

Supraneste karkaa astian reunojen yli nuolien osoittamalla tavalla. Huomaa myös astian uloimmaisilla reunoilla oleva supraneste Supraneste on nimitys nestemäiselle aineelle, jossa ei havaita viskositeettia lainkaan hyvin alhaisissa lämpötiloissa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Supraneste · Katso lisää »

Syklodekaani

Syklodekaanin rakenne Syklodekaani on rengasrakenteinen hiilivety, jossa hiilet ovat kytkeytyneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Syklodekaani · Katso lisää »

Sykloeikosaani

Sykloeikosaani on rengasrakenteinen hiilivety, jossa hiilet ovat kytkeytyneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sykloeikosaani · Katso lisää »

Sykloheksanoni

Sykloheksanoni kuuluu ketonien aineryhmään ja on homosyklinen yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sykloheksanoni · Katso lisää »

Syklohekseeni

Syklohekseeni on orgaaninen yhdiste (sykloalkeeni), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön helposti syttyvä neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Syklohekseeni · Katso lisää »

Sykloheksyyliasetaatti

Sykloheksyyliasetaatti, jonka kemiallinen kaava on C8H14O2 ja rakennekaava CH3COOC6H11, on etikkahapon ja sykloheksanolin esteri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Sykloheksyyliasetaatti · Katso lisää »

Syklotriakontaani

Syklotriakontaani on rengasrakenteinen hiilivety, jossa hiilet ovat kytkeytyneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Syklotriakontaani · Katso lisää »

Tallium

Talliumia koeputkessa Tallium on jaksollisen järjestelmän 13.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tallium · Katso lisää »

Tarhapapu

Tarhapapu (Phaseolus vulgaris) on hernekasvien (Fabaceae) heimoon kuuluva yksivuotinen kasvi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tarhapapu · Katso lisää »

Tert-amyylimetyylieetteri

Tertiääriamyylimetyylieetteri, tert-amyylimetyylieetteri eli TAME (C6H14O) on rakenteeltaan eetteri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tert-amyylimetyylieetteri · Katso lisää »

Tert-butanoli

Tert-butanoli (2-metyyli-2-propanoli tai tertiaaributanoli) kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tert-butanoli · Katso lisää »

Tert-butyyliasetaatti

tert-butyyliasetaatin kemiallinen kaava on C6H12O2 ja rakennekaava (CH3)3COOCCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tert-butyyliasetaatti · Katso lisää »

Tert-oktyylimerkaptaani

tert-oktyylimerkaptaani on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tert-oktyylimerkaptaani · Katso lisää »

Tetradekaani

Tetradekaani eli n-tetradekaani (C14H30) on 14-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tetradekaani · Katso lisää »

Tetradekanoli

Tetradekanoli eli 1-tetradekanoli eli n-tetradekanoli eli tetradekyylialkoholi eli myristyylialkoholi on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on neljätoista hiiliatomia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tetradekanoli · Katso lisää »

Tetraetyylilyijy

Tetraetyylilyijy (lyijytetraetyyli Pb(C2H5)4) on orgaaninen lyijy-yhdiste, joka nimensä mukaisesti on rakenteeltaan Et4Pb, missä Et on etyyli CH3CH2- ja Pb lyijy. Tetraetyylilyijy on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, viskoottinen neste. Tetraetyylilyijy ei normaalipaineessa kiehu vaan hajoaa alle 200 °C:ssa, joten sen tislaamiseen on käytetty vesihöyrytislausta. Sen leimahduspiste on −93 °C ja itsesyttymislämpötila yli 110 °C. Tetraetyylillyijy imeytyy nopeasti verenkiertoon iholta, keuhkoista ja ruoansulatuselimistöstä. Tetraetyylilyijy ylittää veri-aivoesteen ja kertyy limbiseen etuaivopiiriin, etuaivolohkoon ja hippokampukseen. Akuutteja vaikutuksia altistumisesta suurelle pitoisuudelle ovat sekavuus, painajaiset, ärsyyntyneisyys ja hallusinaatiot. Kroonisia vaikutuksia ovat huonot pisteet neurokäyttäytymisen testeissä, jotka mittaavat ketteryyttä, toiminnanohjausta ja verbaalista muistia. Tetraetyylilyijyn käyttö bensiinissä on saattanut aiheuttaa lyijylle altistumisen kautta väkivaltaisen rikollisuuden aallon sekä teiniraskauksien allon Yhdysvalloissa. Väkivaltainen rikollisuus ja teiniraskaudet alkoivat vähentymään kun tetraetyylilyijyn sallitun pitoisuuden rajaa bensiinissä kiristettiin. Käyrissä nähdään 22 vuoden viive ja rikollisuus on vähentynyt ympäri maailmaa samalla tavalla. Lyijy laskee älykkyysosamäärää 6,9 pisteellä 30 μg/dL veren pitoisuudella, ja suurin osa siitä, 3,9 pisteen lasku, aiheutuu alle 10 μg/dL veren pitoisuudella. Vuonna 1996 Herbert Needleman julkaisi tutkimuksen, jossa todettiin lyijyn heikentävän sille altistuneen ihmisen kykyä hillitä impulsseja, ja lyijyn olevan yhteydessä antisosiaaliseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen sekä rikollisuuteen. Vuonna 2000 Rick Nevin julkaisi tutkimuksen, jossa todettiin lyijyn alentavan älykkyyosamäärää ja vaikuttavan väkivaltaiseen rikollisuuteen ja avioliiton ulkopuolisiin raskauksiin. Jo vuonna 1969 tiedettiin että tetraetyylilyijy heikentää auton katalysaattorin toimintaa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tetraetyylilyijy · Katso lisää »

Tetrahydrofuraani

Tetrahydrofuraani (THF) on inertti nestemäinen orgaaninen yhdiste ja rakenteeltaan se on syklinen eetteri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tetrahydrofuraani · Katso lisää »

Tetrahydrotiofeeni

Tetrahydrotiofeeni on heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C4H8S.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tetrahydrotiofeeni · Katso lisää »

Tetrakontaani

Tetrakontaani eli n-tetrakontaani (C40H82) on 40-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tetrakontaani · Katso lisää »

Tetrakosaani

Tetrakosaani eli n-tetrakosaani (C24H50) on 24-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tetrakosaani · Katso lisää »

Tiofeeni

Tiofeeni on aromaattinen heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C4H4S.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tiofeeni · Katso lisää »

Tislaus

right Tislaus on toisiinsa liuenneiden aineiden erottamiseksi käytetty menetelmä, joka perustuu seoksessa olevien aineiden eri haihtuvuuksiin.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tislaus · Katso lisää »

Titaanidioksidi

Porin titaanidioksiditehtaalla Suomessa sitä kerätään kuvan tapaisiin kasoihin tehtaan pihalle. Kasoja yritetään maisemoida jäteveden ylijäämälietteellä. Titaanidioksidi eli titaanivalkoinen (titaani(IV)oksidi, TiO2) on ominaisuuksiltaan hyvin kestävä ja monipuolinen yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Titaanidioksidi · Katso lisää »

Titaanitetrakloridi

Titaanitetrakloridi TiCl4 on titaanin ja kloorin yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Titaanitetrakloridi · Katso lisää »

Trans-2-buteeni

Trans-2-buteeni on eräs buteenin (C4H8) 6:sta isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Trans-2-buteeni · Katso lisää »

Triakontaani

Triakontaani eli n-triakontaani (C30H62) on 30-hiilinen suoraketjuinen alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Triakontaani · Katso lisää »

Tridekaani

Tridekaani eli n-tridekaani (C13H28) on 13-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tridekaani · Katso lisää »

Tridekanoli

Tridekanoli eli 1-tridekanoli eli n-tridekanoli eli n-tridekyylialkoholi eli n-tridekaani-1-oli on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on kolmetoista hiiliatomia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Tridekanoli · Katso lisää »

Trikloorietyleeni

Trikloorietyleeni (trikloroetyleeni, trileeni) C2HCl3 on kirkas, helposti haihtuva neste, jonka rakennekaava on ClCH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Trikloorietyleeni · Katso lisää »

Trikloorifluorimetaani

Trikloorifluorimetaani on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan hyvin haihtuva neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Trikloorifluorimetaani · Katso lisää »

Trikosaani

Trikosaani eli n-trikosaani (C23H48) on 23-hiilinen suoraketjuinen hajuton alkaani, jossa kaikki hiilet ovat sitoutuneet toisiinsa yksinkertaisella sidoksella.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Trikosaani · Katso lisää »

Typpidioksidi

Typpidioksidi on eräs typen ja hapen yhdiste, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan ruskeaa tai keltaista nestettä ja kiehumispisteensä 21,2 °C yläpuolisissa lämpötiloissa punertavaa - ruskeaa kaasua, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Typpidioksidi · Katso lisää »

Undekaani

Undekaani eli n-undekaani (C11H24) on 11-hiilinen suoraketjuinen alkaani.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Undekaani · Katso lisää »

Undekanaali

Undekanaali eli n-undekanaali on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä ja hajutonta nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Undekanaali · Katso lisää »

Undekanoli

Undekanoli eli 1-undekanoli eli n-undekanoli eli undekyylialkoholi on primäärinen suoraketjuinen alkoholi, jossa on yksitoista hiiliatomia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Undekanoli · Katso lisää »

Uraaniheksafluoridi

Uraaniheksafluoridi (UF6) on uraaniyhdiste, joksi uraani muutetaan, kun sitä halutaan rikastaa halkeamiskelpoisen uraani-235:n (U-235) suhteen.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Uraaniheksafluoridi · Katso lisää »

Valeraldehydi

Valeraldehydi on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on voimakkaan pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Valeraldehydi · Katso lisää »

Vanilliini

Vanilliini on herkästi palava orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan valkokeltaista kiteistä jauhetta, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Vanilliini · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Vety · Katso lisää »

Vetysidos

osittaisvaraukset pikkudeltalla. Vetysidos on happi- (O), typpi- (N) tai fluoriatomiin (F) liittyneen vetyatomin (H) ja toisen happi-, typpi- tai fluoriatomin vapaan elektroniparin välinen elektrostaattinen vetovoima.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Vetysidos · Katso lisää »

Vinyyliasetaatti

Vinyyliasetaatin (monomeeri) kemiallinen kaava on C4H6O2 ja rakennekaava CH3COOCH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Vinyyliasetaatti · Katso lisää »

Vinyylikloridi

Vinyylikloridin (käytetään myös nimiä kloorieteeni, kloorietyleeni sekä lyhenteitä VC ja VCM) molekyylikaava on C2H3Cl ja rakennekaava CH2.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Vinyylikloridi · Katso lisää »

Vismutti

Vismutti on metallinen alkuaine, jonka järjestysluku on 83, CAS-numero 7440-69-9 ja kemiallinen merkki Bi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Vismutti · Katso lisää »

VOC-päästöt

VOC tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja VOC-päästöt · Katso lisää »

Voihappo

Voihappo eli butaanihappo (C3H7COOH) kuuluu tyydyttyneisiin rasvahappoihin.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Voihappo · Katso lisää »

Volframi

Volframi on hopeanvalkea metallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on W ja CAS-numero 7440-33-7.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Volframi · Katso lisää »

Ylikuumeneminen

Ylikuumeneminen on fysiikan ilmiö, jossa neste keitetään kiehumispistettä korkeammaksi ilman, että se kiehuu.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ylikuumeneminen · Katso lisää »

Ytterbium

Ytterbiumia Ytterbium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Yb.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Ytterbium · Katso lisää »

Yttriumbariumkuparioksidi

YBCO eli yttriumbariumkuparioksidi on kiteinen kemiallinen yhdiste, jonka kaava on YBa2Cu3O7.

Uusi!!: Kiehumispiste ja Yttriumbariumkuparioksidi · Katso lisää »

1,1,1,2-tetrakloorietaani

1,1,1,2-tetrakloorietaani (C2H2Cl4), on orgaaninen yhdiste, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan keltainen – punainen neste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,1,1,2-tetrakloorietaani · Katso lisää »

1,1,1-trikloorietaani

1,1,1-trikloorietaani (C2H3Cl3), josta käytetään myös nimiä metyylikloroformi, metyylitriklorometaani ja alfa-trikloorietaani on orgaaninen liuotin, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan väritön neste, jonka tunnusomainen haju muistuttaa kloroformia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,1,1-trikloorietaani · Katso lisää »

1,1,2,2-tetrakloorietaani

1,1,2,2-tetrakloorietaani (C2H2Cl4), josta käytetään myös nimiä asetyleenitetrakloridi, sym-tetrakloorietaani ja 1,1-dikloori-2-2,dikloorietaani on orgaaninen liuotin, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,1,2,2-tetrakloorietaani · Katso lisää »

1,1,2-trikloorietaani

1,1,2-trikloorietaani (C2H3Cl3), josta käytetään myös nimiä vinyylitrikloridi ja beta-trikloorietaani on orgaaninen liuotin, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,1,2-trikloorietaani · Katso lisää »

1,1-dikloorietaani

1,1-dikloorietaani (C2H4Cl2), josta käytetään myös nimiä etylideenikloridi, etylideenidikloridi ja metyylidikloorimetaani, on orgaaninen liuotin, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan väritön neste, jonka tunnusomainen haju muistuttaa kloroformia.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,1-dikloorietaani · Katso lisää »

1,1-dimetyylihydratsiini

1,1-dimetyylihydratsiini eli epäsymmetrinen dimetyylihydtratsiini (tunnetaan ainakin avaruustekniikassa lyhenteellään UDMH) on raketin nestemäinen hypergolinen polttoaine, joka otettiin käyttöön 1950-luvulla.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,1-dimetyylihydratsiini · Katso lisää »

1,2,3-triklooribentseeni

1,2,3-triklooribentseeni on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteää, valkoisia kiteitä, joilla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,2,3-triklooribentseeni · Katso lisää »

1,2,3-triklooripropaani

1,2,3-triklooripropaani on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, joilla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,2,3-triklooripropaani · Katso lisää »

1,2,4-triklooribentseeni

1,2,4-triklooribentseeni on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa 0 °C olomuodoltaan kiinteää, valkoisia kiteitä ja huoneenlämmössä 20 °C väritöntä nestettä, joilla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,2,4-triklooribentseeni · Katso lisää »

1,2-butaanidioli

1,2-butaanidioli on dialkoholeihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,2-butaanidioli · Katso lisää »

1,2-dikloorietaani

1,2-dikloorietaani, josta käytetään myös nimiä etyleenidikloridi, 1,2-etyleenidikloridi, dikloorietaani (C2H4Cl2) on orgaaninen liuotin, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan väritön, jähmeä neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,2-dikloorietaani · Katso lisää »

1,3,5-triklooribentseeni

1,3,5-triklooribentseeni on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa 0 °C olomuodoltaan kiinteää, valkoisia tai keltaisia kiteitä tai jauhetta, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,3,5-triklooribentseeni · Katso lisää »

1,3-butaanidioli

1,3-butaanidioli on orgaaninen yhdiste (alkoholi, dioli), jonka runko muodostuu butaanista, johon on liittyneenä hiiliin numero 1 ja 3 alkoholiryhmä (OH).

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,3-butaanidioli · Katso lisää »

1,3-propaanidioli

1,3-propaanidioli on kahdenarvoinen alkoholi eli dioli, koska se sisältää kaksi hydroksyyliryhmää (-OH).

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,3-propaanidioli · Katso lisää »

1,6-heksaanidioli

1,6-heksaanidioli on orgaaninen yhdiste (alkoholi, dioli), joka muodostuu heksaanista, jonka molempiin päihin on liittynyt alkoholiryhmä (OH).

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1,6-heksaanidioli · Katso lisää »

1-buteeni

1-buteeni eli n-buteeni on eräs buteenin (C4H8) 6:sta isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-buteeni · Katso lisää »

1-butyyni

1-butyyni on butyynin isomeeri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-butyyni · Katso lisää »

1-dekaanitioli

1-dekaanitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-dekaanitioli · Katso lisää »

1-dodekaanitioli

1-dodekaanitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä - vaaleankeltaista nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-dodekaanitioli · Katso lisää »

1-heksadekaanitioli

1-heksadekaanitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-heksadekaanitioli · Katso lisää »

1-hekseeni

1-hekseeni on eräs hekseenin (C6H12) isomeereistä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-hekseeni · Katso lisää »

1-metyylinaftaleeni

1-metyylinaftaleeni (C11H10) on polysyklinen aromaattinen hiilivety eli ns.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-metyylinaftaleeni · Katso lisää »

1-oktadekanoli

1-oktadekanoli on väritöntä-valkoista, hieman vahamaisia hiutaleita muistuttava suoraketjuinen primäärinen alkoholi.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-oktadekanoli · Katso lisää »

1-pentaanitioli

1-pentaanitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-pentaanitioli · Katso lisää »

1-pentanoli

1-pentanolin kemiallinen kaava on C5H12O ja rakennekaava CH3(CH2)3CH2OH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-pentanoli · Katso lisää »

1-penteeni

1-penteeni eli n-penteeni (C5H10) on 5-hiilinen suoraketjuinen alkeeni, jossa on yksi kaksoissidos.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-penteeni · Katso lisää »

1-propaanitioli

1-propaanitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on helposti syttyvää, huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-propaanitioli · Katso lisää »

1-propanoli

1-propanoli eli n-propanoli kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-propanoli · Katso lisää »

1-undekaanitioli

1-undekaanitioli on palava orgaaninen yhdiste (tioli), joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 1-undekaanitioli · Katso lisää »

2,2,4-trimetyylipentaani

2,2,4-trimetyylipentaani eli iso-oktaani on eräs oktaanin (C8H18) 18:sta isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2,2,4-trimetyylipentaani · Katso lisää »

2,2-dimetyylibutaani

Helposti syttyvä Haitallinen Ympäristölle vaarallinen 2,2-dimetyylibutaani eli neoheksaani on eräs heksaanin (C6H14) viidestä isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2,2-dimetyylibutaani · Katso lisää »

2,3-dimetyylibutaani

2,3-dimetyylibutaani on eräs heksaanin (C6H14) viidestä isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2,3-dimetyylibutaani · Katso lisää »

2,4-dikloorifenoli

2,4-dikloorifenoli on palava orgaaninen yhdiste, joka normaaliolosuhteissa esiintyy olomuodoltaan värittöminä kiteinä, joilla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2,4-dikloorifenoli · Katso lisää »

2,5-dikloorifenoli

2,5-dikloorifenoli on palava orgaaninen yhdiste, joka normaaliolosuhteissa esiintyy olomuodoltaan värittöminä kiteinä, joilla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2,5-dikloorifenoli · Katso lisää »

2,6-ksylidiini

2,6-ksylidiini on palavaa, huoneenlämmössä olomuodoltaan keltaista nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2,6-ksylidiini · Katso lisää »

2-aminoetanoli

2-aminoetanoli on orgaaninen yhdiste (aminoalkoholi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan palavaa, väritöntä, ammoniakinhajuista, jähmeää, hygroskooppista nestettä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-aminoetanoli · Katso lisää »

2-butanoli

2-butanoli eli sekundaaributanoli C4H9OH kuuluu sekundaaristen alkoholien aineryhmään ja on syttyvää, normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-butanoli · Katso lisää »

2-butoksietyyliasetaatti

2-butoksietyyliasetaatin kemiallinen kaava on C8H16O3 ja rakennekaava C4H9OCH2CH2OOCCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-butoksietyyliasetaatti · Katso lisää »

2-etoksietyyliasetaatti

2-etoksietyyliasetaatin kemiallinen kaava on C6H12O3 ja rakennekaava CH3COOCH2CH2OCH2CH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-etoksietyyliasetaatti · Katso lisää »

2-etyyliheksanoli

2-etyyliheksanoli on rasvaliukoinen orgaaninen yhdiste (alkoholi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen makeahko, imelä haju, mikäli yhdisteen hajukynnys ylittyy.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-etyyliheksanoli · Katso lisää »

2-heksanoli

2-heksanoli on orgaaninen yhdiste (alkoholi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-heksanoli · Katso lisää »

2-kloorifenoli

2-kloorifenoli on palava orgaaninen yhdiste, joka huoneenlämmössä esiintyy olomuodoltaan värittömänä nesteenä, joilla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-kloorifenoli · Katso lisää »

2-merkaptoetanoli

Ei kuvausta.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-merkaptoetanoli · Katso lisää »

2-metoksietyyliasetaatti

2-metoksietyyliasetaatin kemiallinen kaava on C5H10O3 ja rakennekaava CH3COOCH2CH2OCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metoksietyyliasetaatti · Katso lisää »

2-metyyli-1-butanoli

2-metyyli-1-butanoli voidaan esittää rakennekaavan muodossa CH3CH2CH(CH3)CH2OH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metyyli-1-butanoli · Katso lisää »

2-metyyli-2-propaanitioli

2-metyyli-2-propaanitioli on orgaaninen yhdiste (tioli), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metyyli-2-propaanitioli · Katso lisää »

2-metyyliheksaani

right right right 2-metyyliheksaani eli isoheptaani on eräs heptaanin (C7H16) yhdeksästä isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metyyliheksaani · Katso lisää »

2-metyylinaftaleeni

2-metyylinaftaleeni (C11H10) on polysyklinen aromaattinen hiilivety eli ns.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metyylinaftaleeni · Katso lisää »

2-metyylioktaani

2-metyylioktaani on orgaaninen yhdiste (alkaani), joka on nonaanin (C9H20) isomeeri.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metyylioktaani · Katso lisää »

2-metyylipentaani

2-metyylipentaani eli isoheksaani on eräs heksaanin (C6H14) viidestä isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metyylipentaani · Katso lisää »

2-metyylipropeeni

2-metyylipropeeni, isobuteeni, isobutyleeni on eräs buteenin (C4H8) kuudesta isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-metyylipropeeni · Katso lisää »

2-naftyyliamiini

2-naftyyliamiini on aromaattinen amiini, joka on huoneenlämpötilassa väritöntä ja kiteistä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-naftyyliamiini · Katso lisää »

2-pentanoli

2-pentanolin kemiallinen kaava on C5H12O ja rakennekaava CH3(CH2)2CHOHCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-pentanoli · Katso lisää »

2-propanoli

2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi (IPA) (myös propan-2-oli) kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-propanoli · Katso lisää »

2-propyleeniglykoli-1-etyylieetteriasetaatti

2-propyleeniglykoli-1-etyylieetteriasetaatin kemiallinen kaava on C7H14O3 ja rakennekaava C2H5OCH2CH(CH3)OCOCH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 2-propyleeniglykoli-1-etyylieetteriasetaatti · Katso lisää »

3-metyyli-1-butanoli

3-metyyli-1-butanoli eli isoamyylialkoholi, isopentyylialkoholi, isobutyylikarbinoli voidaan esittää rakennekaavan muodossa (CH3)2CHCH2CH2OH.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 3-metyyli-1-butanoli · Katso lisää »

3-metyylibentsaldehydi

3-metyylibentsaldehydi eli m-tolualdehydi on orgaaninen yhdiste ja bentsaldehydin johdos, jota käytetään esimerkiksi meklotsiini-nimisen pahoinvointilääkkeen valmistuksessa.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 3-metyylibentsaldehydi · Katso lisää »

3-metyylibutanaali

3-metyylibutanaali on orgaaninen yhdiste (aldehydi), joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä helposti syttyvää nestettä, jolla on pistävä haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 3-metyylibutanaali · Katso lisää »

3-metyylipentaani

3-metyylipentaani on eräs heksaanin (C6H14) viidestä isomeeristä.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 3-metyylipentaani · Katso lisää »

3-pentanoli

3-pentanoli eli dietyylikarbinoli tai sek-n-amyylialkoholi voidaan esittää rakennekaavan muodossa CH3CH2CHOHCH2CH3.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 3-pentanoli · Katso lisää »

3-pentanoni

3-pentanoni on orgaaninen yhdiste (ketoni) ja se on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Kiehumispiste ja 3-pentanoni · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Kiehumapiste, Kiehuminen.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »