Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Binomijakauma

Indeksi Binomijakauma

Binomijakauma on dikotomisen toistokokeen lopputulosten lukumäärän jakauma.

19 suhteet: Aaltofunktio, Abraham de Moivre, Bernoullin jakauma, Beta-jakauma, Binomi, Binomitodennäköisyys, Diskreetti satunnaismuuttuja, EM-algoritmi, Keno, Kertymäfunktio, Keskeinen raja-arvolause, Matematiikan historia, Merkkitesti, Negatiivinen binomijakauma, Newtonin–Pepysin ongelma, Poissonin jakauma, Syyttäjän virhepäätelmä, Todennäköisyysjakauma, Yleistetty lineaarinen malli.

Aaltofunktio

Aaltofunktio \psi(x,y,z,t) on kvanttimekaniikan tapa kuvata hiukkasta.

Uusi!!: Binomijakauma ja Aaltofunktio · Katso lisää »

Abraham de Moivre

Abraham de Moivre (26. toukokuuta 1667 – 27. marraskuuta 1754) oli ranskalainen matemaatikko, joka tunnetaan erityisesti kehittämästään de Moivren kaavasta, joka yhdistää kompleksiluvut ja trigonometrian.

Uusi!!: Binomijakauma ja Abraham de Moivre · Katso lisää »

Bernoullin jakauma

Bernoullin jakauma tai Bernoulli-jakauma on dikotomisen kokeen lopputuloksen jakauma.

Uusi!!: Binomijakauma ja Bernoullin jakauma · Katso lisää »

Beta-jakauma

Ei kuvausta.

Uusi!!: Binomijakauma ja Beta-jakauma · Katso lisää »

Binomi

Lukujen neliöiden erotuksen arvon riippuvuus summan ja erotuksen tulosta.Binomin neliön arvon riippuvuus termiensä arvoista.Binomi on algebrassa polynomi, joka koostuu kahdesta termistä.

Uusi!!: Binomijakauma ja Binomi · Katso lisää »

Binomitodennäköisyys

Binomitodennäköisyys eli toistokoe on menetelmä, jota käytetään tilanteissa, jossa jokin koe toistetaan n kertaa toisistaan riippumattomasti, ja halutaan tietää, että mikä on todennäköisyys, että koe onnistuu täsmälleen k kertaa.

Uusi!!: Binomijakauma ja Binomitodennäköisyys · Katso lisää »

Diskreetti satunnaismuuttuja

Diskreetti satunnaismuuttuja eli diskreetti stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa äärellisen tai numeroituvasti äärettömän määrän arvoja saava satunnaismuuttuja.

Uusi!!: Binomijakauma ja Diskreetti satunnaismuuttuja · Katso lisää »

EM-algoritmi

EM-algoritmi (EM on eli odotusarvon maksimointi) on tilastotieteessä käytetty iteratiivinen menetelmä suurimman uskottavuuden estimaattien löytämiseksi tilastollisten mallien parametreille tilanteessa, jossa osa tiedosta puuttuu.

Uusi!!: Binomijakauma ja EM-algoritmi · Katso lisää »

Keno

Veikkauksen Kenon pelikuponkeja. Keno on rahapeli, jossa pelaaja yrittää arvata koneen arpomat numerot.

Uusi!!: Binomijakauma ja Keno · Katso lisää »

Kertymäfunktio

Diagrammissa on jatkuvan satunnaismuuttujan kuvaaja, johon on väritetty näkyviin tapahtuman "todennäköisyysmassat". Väritetyn alueen määrätty integraalit eli kuvaajan pinta-alat ovat suhteessa tapahtuman todennäköisyyteen. Kertymäfunktio eli jakaumafunktio (cdf) on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä reaaliarvoisen satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava funktio.

Uusi!!: Binomijakauma ja Kertymäfunktio · Katso lisää »

Keskeinen raja-arvolause

Keskeinen raja-arvolause on toden­näköisyys­laskennan tulos, jonka mukaan keskiarvo riittävän suuresta määrästä toisistaan riippumattomia satunnais­muuttujia, joista kullakin on hyvin määritelty odotusarvo ja varianssi, on tietyin edellytyksin likipitäen normaalisti jakautunut riippumatta kunkin satunnaismuuttujan omasta jakaumasta.

Uusi!!: Binomijakauma ja Keskeinen raja-arvolause · Katso lisää »

Matematiikan historia

Matematiikan historia on hyvin pitkä.

Uusi!!: Binomijakauma ja Matematiikan historia · Katso lisää »

Merkkitesti

Merkkitesti on tilastollinen testi, jolla testataan kahden jatkuvan jakauman eroavaisuutta.

Uusi!!: Binomijakauma ja Merkkitesti · Katso lisää »

Negatiivinen binomijakauma

Negatiivinen binomijakauma on dikotomisen toistokokeen mielivaltaisen monennetta onnistumista edeltävien yritysten jakauma.

Uusi!!: Binomijakauma ja Negatiivinen binomijakauma · Katso lisää »

Newtonin–Pepysin ongelma

Newtonin–Pepysin ongelma on todennäköisyysongelma, joka käsittelee todennäköisyyttä heittää kuutoset vaihtelevalla määrällä noppia.

Uusi!!: Binomijakauma ja Newtonin–Pepysin ongelma · Katso lisää »

Poissonin jakauma

Poissonin jakauma (tai Poisson-jakauma) on toden­näköisyys­laskennassa ja tilastotieteessä diskreetin satunnais­muuttujan todennäköisyysjakauma, joka ilmaisee todennäköisyydet tapahtumien lukumäärälle kiinteällä aikavälillä, kun tapahtumien todennäköisyys on ajassa vakio ja riippumaton edellisestä tapahtumasta.

Uusi!!: Binomijakauma ja Poissonin jakauma · Katso lisää »

Syyttäjän virhepäätelmä

Syyttäjän virhepäätelmä on tilasto- ja argumentointivirhe, joka syntyy, kun sekoitetaan keskenään todennäköisyydet sille, että henkilö A on syytön, vaikka todiste X puoltaa syyllisyyttä ja todennäköisyys sille, että todiste X puoltaa syyllisyyttä, vaikka henkilö A on syytön.

Uusi!!: Binomijakauma ja Syyttäjän virhepäätelmä · Katso lisää »

Todennäköisyysjakauma

Todennäköisyysjakauma kuvaa todennäköisyyslaskennassa kuinka yleisiä satunnaismuuttujan eri arvot ovat.

Uusi!!: Binomijakauma ja Todennäköisyysjakauma · Katso lisää »

Yleistetty lineaarinen malli

Yleistetyt lineaariset mallit on laaja tilastotieteen malliluokka, jonka avulla voidaan mallintaa erityyppisiä ja eri jakaumia noudattavia vastemuuttujia.

Uusi!!: Binomijakauma ja Yleistetty lineaarinen malli · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »