Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Yleismaantiede

Yleismaantiede on maantieteen toinen päähaara erotuksena aluemaantieteestä.

20 suhteet: Aluemaantiede, Biologia, Eroosio, Geologia, Historia, Ihminen, Kaupunkimaantiede, Kulttuurimaantiede, Kunta, Luonnonmaantiede, Luonto, Maantiede, Meteorologia, Poliittinen maantiede, Psykologia, Sosiologia, Suunnittelumaantiede, Talousmaantiede, Väestömaantiede, Yhdyskuntasuunnittelu.

Aluemaantiede

Aluemaantiede tutkii maapallon pinnan alueellista erilaistumista ja ottaa maantieteellisiä alueita selvitellessään huomioon sekä luonnonolot että ihmisen toiminnan.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Aluemaantiede · Katso lisää »

Biologia

naarasleijona. kasveja tutkii kasvitiede ja kasvipatologia. Kuvassa kasvisolu. Biologia on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Biologia · Katso lisää »

Eroosio

Eroosion jälkiä maaperässä. Eroosio on kallioperän ja maaperän kulumista veden, tuulen, mekaanisen kulutuksen tai jonkin muun maaperää kuluttavan tekijän tähden.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Eroosio · Katso lisää »

Geologia

Maa Apollo 17:n astronauttien kuvaamana. Geologia (kreikan sanoista γη- (ge-, "maa") ja λογος (logos, "tiede")) on tieteenala, joka tutkii Maata ja sen historiaa, rakennetta, koostumusta sekä sen muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Geologia · Katso lisää »

Historia

Herodotos, jota usein pidetään historian isänä. Historia tarkoittaa paitsi yhteisön menneisyyden vaiheita, myös menneiden tapahtumien kuvausta tai tutkimusta, historiatiedettä ja sen tuloksia.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Historia · Katso lisää »

Ihminen

Ihminen (Homo sapiens) on ainoa nykyisin elossa oleva ihmisten (Homo) sukuun kuuluva nisäkäs.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Ihminen · Katso lisää »

Kaupunkimaantiede

Mars-kenttä Pariisin keskustassa. Ernest Burgessin kehämalli kaupunkien rakenteesta: A Ydinkeskusta ("Loop") B Muutoksen vyöhyke (Zone in Transition) C Työväenluokan asuinalue D Keskiluokan asuinalue E Rikkaiden asuinalue. Kaupunkimaantiede on kulttuuri- ja soveltavan maantieteen osa, joka selvittelee kaupunkien rakennetta, syntyä ja toimintaa.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Kaupunkimaantiede · Katso lisää »

Kulttuurimaantiede

Kulttuurimaantiede (kreik. antropogeografia) on yleismaantieteen osa, joka keskittyy tutkimaan ihmisen toimintaa maapallolla ja etsii yleismaantieteen tapaan kausaliteetteja.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Kulttuurimaantiede · Katso lisää »

Kunta

Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Kunta · Katso lisää »

Luonnonmaantiede

Luonnonmaantiede on maantieteen ja tarkemmin yleismaantieteen osa-alue, joka keskittyy tutkimaan maapallon luontoa ja avaruutta ihmisen toiminnasta riippumattomana kokonaisuutena.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Luonnonmaantiede · Katso lisää »

Luonto

tulivuorenpurkauksesta peräisin olevaa laavaa. Luonnon ajatellaan usein tarkoittavan ympäristöä, jota ihminen ei ole havaittavasti muokannut. Kuva Monument Valleysta Yhdysvalloista. Luonto tarkoittaa yleisimmin maaperää sekä vesi- ja ilmakehää kasveineen ja eläimineen, varsinkin vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen muokkaamana elinympäristönä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Luonto · Katso lisää »

Maantiede

Maantiede (kreik. geografia, ’maan piirtäminen’) on tieteenala, joka tutkii Maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Maantiede · Katso lisää »

Meteorologia

Meteorologia (metéōron, ja, lógos) eli ilmatiede tutkii ilmakehää ja sen käyttäytymistä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Meteorologia · Katso lisää »

Poliittinen maantiede

Poliittinen maantiede muotoiltiin omaksi tieteenalakseen 1900-luvulla.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Poliittinen maantiede · Katso lisää »

Psykologia

Psykologia (vanha nimitys sielutiede) on tieteenala, joka tutkii ihmisen mielen sisäisiä tapahtumia kuten tunteita, muistia, ajattelua ja käyttäytymistä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Psykologia · Katso lisää »

Sosiologia

Sosiologia on yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteena on ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, sosiaalinen toiminta yhteisöissä ja kokonaisten yhteiskuntien rakenteen ja toiminnan tutkimus.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Sosiologia · Katso lisää »

Suunnittelumaantiede

Suunnittelumaantieteellinen tutkimus tuottaa ja järjestää tietoa alueiden ja yhdyskuntien kehityksestä ja suunnittelusta.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Suunnittelumaantiede · Katso lisää »

Talousmaantiede

Ostovoimakorjattu bruttokansantuote asukasta kohti valtioittain vuonna 2014. Talousmaantiede on kulttuurimaantieteen haara, joka tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueelli​sta organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Talousmaantiede · Katso lisää »

Väestömaantiede

Maailman väestötiheys alueittain vuonna 1994. Väestömaantiede on kulttuurimaantieteen haara, joka liittyy läheisesti väestötieteeseen ja yhteiskuntatieteisiin, mutta maantiede tutkii väestöasioita alueellisesti.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Väestömaantiede · Katso lisää »

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelu (myös aluesuunnittelu) tarkoittaa ihmisyhdyskuntien suunnittelua, joka koostuu sekä kaavoituksesta että yhdyskuntateknisestä suunnittelusta.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Yhdyskuntasuunnittelu · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »