Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
Ja ilman mainoksia!

Yleismaantiede

Yleismaantiede on maantieteen toinen päähaara erotuksena aluemaantieteestä.

20 suhteet: Aluemaantiede, Biologia, Eroosio, Geologia, Historia, Ihminen, Kaupunkimaantiede, Kulttuurimaantiede, Kunta, Luonnonmaantiede, Luonto, Maantiede, Meteorologia, Poliittinen maantiede, Psykologia, Sosiologia, Suunnittelumaantiede, Talousmaantiede, Väestömaantiede, Yhdyskuntasuunnittelu.

Aluemaantiede

Aluemaantiede tutkii maapallon pinnan alueellista erilaistumista ja ottaa maantieteellisiä alueita selvitellessään huomioon sekä luonnonolot että ihmisen toiminnan.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Aluemaantiede · Katso lisää »

Biologia

naarasleijona. kasveja tutkii kasvitiede ja kasvipatologia. Kuvassa kasvisolu. Biologia on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Biologia · Katso lisää »

Eroosio

Eroosio on kallioperän ja maaperän kulumista veden, tuulen, mekaanisen kulutuksen tai jonkin muun maaperää kuluttavan tekijän tähden.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Eroosio · Katso lisää »

Geologia

Maa Apollo 17:n astronauttien kuvaamana. Geologia (kreikan sanoista γη- (ge-, "maa") ja λογος (logos, "tiede")) on tieteenala, joka tutkii Maata ja sen historiaa, rakennetta, koostumusta sekä sen muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Geologia · Katso lisää »

Historia

Herodotos, jota usein pidetään historian isänä. Historia tarkoittaa paitsi yhteisön menneisyyden vaiheita, myös menneiden tapahtumien kuvausta tai tutkimusta, historiatiedettä ja sen tuloksia.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Historia · Katso lisää »

Ihminen

Ihminen (Homo sapiens) on ainoa nykyisin elossa oleva ihmisten (Homo) sukuun kuuluva eläinlaji.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Ihminen · Katso lisää »

Kaupunkimaantiede

Ernest Burgessin kehämalli kaupunkien rakenteesta: A Ydinkeskusta ("Loop") B Muutoksen vyöhyke (Zone in Transition) C Työväenluokan asuinalue D Keskiluokan asuinalue E Rikkaiden asuinalue. Kaupunkimaantiede on kulttuuri- ja soveltavan maantieteen osa, joka selvittelee kaupunkien rakennetta, syntyä ja toimintaa.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Kaupunkimaantiede · Katso lisää »

Kulttuurimaantiede

Kulttuurimaantiede (kreik.antropogeografia) on yleismaantieteen osa, joka keskittyy tutkimaan ihmisen toimintaa maapallolla ja etsii yleismaantieteen tapaan kausaliteetteja.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Kulttuurimaantiede · Katso lisää »

Kunta

Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Kunta · Katso lisää »

Luonnonmaantiede

Luonnonmaantiede on maantieteen ja tarkemmin yleismaantieteen osa-alue, joka keskittyy tutkimaan maapallon luontoa ja avaruutta ihmisen toiminnasta riippumattomana kokonaisuutena.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Luonnonmaantiede · Katso lisää »

Luonto

tulivuorenpurkauksesta peräisin olevaa laavaa. Luonnon ajatellaan usein tarkoittavan ympäristöä, jota ihminen ei ole havaittavasti muokannut. Kuva Monument Valleysta Yhdysvalloista. Luonto tarkoittaa yleisimmin maaperää sekä vesi- ja ilmakehää kasveineen ja eläimineen, varsinkin vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen muokkaamana elinympäristönä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Luonto · Katso lisää »

Maantiede

Maailmankartta vuodelta 2004, jossa on merkittyinä pinnanmuodot sekä valtioiden rajat ja pääkaupungit. Maantiede (kreik. geografia, ’maan piirtäminen’) on tieteenala, joka tutkii Maan pintaa ja maan pinnalla esiintyviä sekä ihmisen että luonnon aikaansaamia ilmiöitä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Maantiede · Katso lisää »

Meteorologia

Meteorologia (metéōron, ja, lógos) eli ilmatiede tutkii ilmakehää ja sen käyttäytymistä.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Meteorologia · Katso lisää »

Poliittinen maantiede

Poliittinen maantiede muotoiltiin omaksi tieteenalakseen 1900-luvulla.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Poliittinen maantiede · Katso lisää »

Psykologia

Psykologia (vanha nimitys sielutiede) on tieteenala, joka tutkii ihmisen toimintaa.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Psykologia · Katso lisää »

Sosiologia

Sosiologia on yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteena on ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, sosiaalinen toiminta yhteisöissä ja kokonaisten yhteiskuntien rakenteen ja toiminnan tutkimus.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Sosiologia · Katso lisää »

Suunnittelumaantiede

Suunnittelumaantieteellinen tutkimus tuottaa ja järjestää tietoa alueiden ja yhdyskuntien kehityksestä ja suunnittelusta.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Suunnittelumaantiede · Katso lisää »

Talousmaantiede

Ostovoimakorjattu bruttokansantuote asukasta kohti valtioittain vuonna 2014. Talousmaantiede on kulttuurimaantieteen haara, joka tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueelli​sta organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Talousmaantiede · Katso lisää »

Väestömaantiede

Maailman väentiheys alueittain vuonna 1994. Väestömaantiede on kulttuurimaantieteen haara, joka liittyy läheisesti väestötieteeseen ja yhteiskuntatieteisiin, mutta maantiede tutkii väestöasioita alueellisesti.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Väestömaantiede · Katso lisää »

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelu (myös aluesuunnittelu) tarkoittaa ihmisyhdyskuntien suunnittelua, joka koostuu sekä kaavoituksesta että yhdyskuntateknisestä suunnittelusta.

Uusi!!: Yleismaantiede ja Yhdyskuntasuunnittelu · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »