Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Yleisen kielitieteen kurssi

Yleisen kielitieteen kurssi (Cours de linguistique générale) on Ferdinand de Saussuren pitämä kielitieteellinen luentosarja ja sen kuulijoiden muistiinpanojen pohjalta toimitettu yleisen kielitieteen klassikoksi muodostunut teos.

17 suhteet: Biologia, Evoluutio, Ferdinand de Saussure, Fonetiikka, Fonologia, Geologia, Historiallis-vertaileva kielitiede, Jacques Derrida, Kansanrunous, Kantakieli, Kielenhuolto, Kielitiede, Kirjain, Metateoria, Romantiikka, Semiotiikka, Symboli.

Biologia

naarasleijona. kasveja tutkii kasvitiede ja kasvipatologia. Kuvassa kasvisolu. Biologia on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Biologia · Katso lisää »

Evoluutio

Evoluutio viittaa sukupolvien myötä tapahtuviin muutoksiin biologisten populaatioiden periytyvissä ominaisuuksissa.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Evoluutio · Katso lisää »

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure Ferdinand-Mongin de Saussure (26. marraskuuta 1857 Geneve, Geneven kantoni, Sveitsi – 22. helmikuuta 1913 Vufflens-le-Château, Vaud, Sveitsi) oli sveitsiläinen indoeurooppalaisten kielten tutkija, jonka esittämät ajatukset vaikuttivat suuresti kielen tieteellisen tutkimuksen painopisteen muuttumisessa rakenteellisen kuvauksen suuntaan.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Ferdinand de Saussure · Katso lisää »

Fonetiikka

Fonetiikka on tieteenala, jossa tutkitaan puhetta: ihmisäänen ja kielen äänteiden – vokaalien ja konsonanttien – syntyä, niiden akustista luonnetta ja kuulosignaalin tulkitsemista.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Fonetiikka · Katso lisää »

Fonologia

Fonologia, eli äänneoppi (kreikan sanoista φωνή /phōnḗ/ 'ääni' ja λόγος /lógos/ 'puhe; järki') on luonnollisen kielen rakennetutkimuksen osa-alue (katso myös kielitiede).

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Fonologia · Katso lisää »

Geologia

Maa Apollo 17:n astronauttien kuvaamana. Geologia (kreikan sanoista γη- (ge-, "maa") ja λογος (logos, "tiede")) on tieteenala, joka tutkii Maata ja sen historiaa, rakennetta, koostumusta sekä sen muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Geologia · Katso lisää »

Historiallis-vertaileva kielitiede

Historiallis-vertaileva kielitiede eli komparatiivinen kielentutkimus on historiallisen kielitieteen alue, joka tutkii kielisukulaisuutta käyttäen hyväksi historiallis-vertailevaa metodia.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Historiallis-vertaileva kielitiede · Katso lisää »

Jacques Derrida

Jacques Derrida (15. heinäkuuta 1930 El Biar, Ranskan Algeria – 8. lokakuuta 2004 Pariisi, Ranska) oli ranskalainen filosofi.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Jacques Derrida · Katso lisää »

Kansanrunous

Kansanrunous käsittää kansan kiteytyneen sanallisen perinteen.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Kansanrunous · Katso lisää »

Kantakieli

Kantakieli on historiallis-vertailevassa kielitieteessä sellainen nykykieliä edeltävä historiallinen kielimuoto, joka on päätelty eli rekonstruoitu historiallis-vertailevan metodin avulla eli tietyn toistensa sukukielinä pidettyjen kielten joukon systemaattisia yhtäläisyyksiä vertailemalla.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Kantakieli · Katso lisää »

Kielenhuolto

Kielenhuolto (aiemmin kielenviljely tai kielenvaalinta) on kielenkäytön tarkoituksellista ohjailua suosituksin.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Kielenhuolto · Katso lisää »

Kielitiede

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Kielitiede · Katso lisää »

Kirjain

Kreikkalaiset, kyrilliset ja latinalaiset kirjaimet Venn-diagrammissa. Kirjain on äänteisiin perustuvassa kirjoitusjärjestelmässä käytettävä merkki, joka edustaa, pyrkii edustamaan tai on joskus edustanut jotain puhutun kielen foneemia.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Kirjain · Katso lisää »

Metateoria

Metateoria on teoria, joka tarkastelee ja määrittelee itseänsä muiden teorioiden suhteessa.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Metateoria · Katso lisää »

Romantiikka

Caspar David Friedrich, ''Vaeltaja sumumeren yllä'', 1818. Romantiikka oli 1700-luvun lopussa Euroopassa alkanut taiteellinen ja älyllinen suuntaus, joka puhkesi kukoistukseen Saksassa 1790-luvulla ensin kirjallisuudessa ja lopulta filosofiassa.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Romantiikka · Katso lisää »

Semiotiikka

Semiotiikka (’merkitsemistaito’) eli merkkioppi on filosofinen suuntaus, joka tutkii merkkien, kuten sanojen, semantiikkaa eli merkkien merkitystä, syntaksia eli yhdistelysääntöjä ja pragmatiikkaa eli tilannekohtaista merkitystä ja käyttöä.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Semiotiikka · Katso lisää »

Symboli

Ahimsa Symboli (tunnuskuva, vertauskuva, merkki, tuntomerkki, tunnusmerkki) on merkki, joka edustaa jotakin asiaa.

Uusi!!: Yleisen kielitieteen kurssi ja Symboli · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Cours de linguistique générale.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »