Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Yhtälö

Indeksi Yhtälö

Yhtälö on kahden lausekkeen merkitty yhtäsuuruus.

26 suhteet: Alfanumeerinen yhtälö, Algebra, Algebran peruslause, Differentiaali- ja integraalilaskenta, Differentiaaliyhtälö, Diofantoksen yhtälö, Epäyhtälö, Etumerkki (matematiikka), Funktio, Fysiikka, Identtinen yhtälö, Jakolasku, Juuri (laskutoimitus), Kolmannen asteen yhtälön ratkaisukaava, Kompleksiluku, Lauseke, Lineaarinen yhtälö, Muuttuja, Neljännen asteen yhtälön ratkaisukaava, Nollakohta, Polynomi, Rekursio, Toisen asteen yhtälö, Vastaluku, Yhtälöryhmä, 0 (luku).

Alfanumeerinen yhtälö

Alfanumeerinen yhtälö on yhtälö, jossa kunkin tuntemattoman muuttujan paikalle pyritään asettamaan numero siten, että yhtälö on voimassa.

Uusi!!: Yhtälö ja Alfanumeerinen yhtälö · Katso lisää »

Algebra

Teknillisessä korkeakoulussa. Algebra on geometrian ja analyysin ohella yksi matematiikan päähaaroista.

Uusi!!: Yhtälö ja Algebra · Katso lisää »

Algebran peruslause

Matematiikassa algebran peruslause sanoo, että jokaisella yhden muuttujan polynomilla p(z), jonka aste n ≥ 1 ja jonka kertoimet ovat reaali- tai kompleksilukuja, on ainakin yksi nollakohta kompleksilukujen joukossa.

Uusi!!: Yhtälö ja Algebran peruslause · Katso lisää »

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta on derivaatan ja integraalin käsitteeseen perustuva matematiikan haara, joka kehittyi algebrasta ja geometriasta.

Uusi!!: Yhtälö ja Differentiaali- ja integraalilaskenta · Katso lisää »

Differentiaaliyhtälö

Differentiaaliyhtälöllä tarkoitetaan matematiikassa yhtälöä, jossa esiintyy tuntematon yhden tai useamman muuttujan funktio sekä sen derivaattoja.

Uusi!!: Yhtälö ja Differentiaaliyhtälö · Katso lisää »

Diofantoksen yhtälö

Diofantoksen yhtälö on kokonaislukukertoiminen vähintään kahden muuttujan polynomiyhtälö, jolle etsitään kokonaislukuratkaisuja.

Uusi!!: Yhtälö ja Diofantoksen yhtälö · Katso lisää »

Epäyhtälö

Epäyhtälöllä tarkoitetaan kahden lausekkeen suuruusjärjestyksen vertailua.

Uusi!!: Yhtälö ja Epäyhtälö · Katso lisää »

Etumerkki (matematiikka)

Etumerkki on matematiikassa reaaliluvun positiivisuuden ja negatiivisuuden osoittava merkki.

Uusi!!: Yhtälö ja Etumerkki (matematiikka) · Katso lisää »

Funktio

Funktio f: X \rightarrow Y liittää jokaiseen joukon ''X'' alkioon täsmälleen yhden maalijoukon ''Y'' alkion. Funktio eli kuvaus kertoo olioiden välisistä riippuvuussuhteista.

Uusi!!: Yhtälö ja Funktio · Katso lisää »

Fysiikka

Fysiikka (fysis eli luonto) on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva tiede.

Uusi!!: Yhtälö ja Fysiikka · Katso lisää »

Identtinen yhtälö

Matematiikassa identtinen yhtälö tarkoittaa yhtälöä, joka on kaikista parametrin arvoistaan riippumatta tosi.

Uusi!!: Yhtälö ja Identtinen yhtälö · Katso lisää »

Jakolasku

Jakolasku on yksi aritmeettisista laskutoimituksista.

Uusi!!: Yhtälö ja Jakolasku · Katso lisää »

Juuri (laskutoimitus)

Matematiikassa n. juuri luvusta x tarkoittaa lukua, jonka n. potenssi on x. Luvun x n. juuri merkitään muodossa \sqrt, missä n on luonnollinen luku.

Uusi!!: Yhtälö ja Juuri (laskutoimitus) · Katso lisää »

Kolmannen asteen yhtälön ratkaisukaava

Kolmannen asteen polynomiyhtälössä ''y''.

Uusi!!: Yhtälö ja Kolmannen asteen yhtälön ratkaisukaava · Katso lisää »

Kompleksiluku

Kompleksilukua voidaan havainnollistaa kompleksitasolla, jonka vaaka-akseli kuvaa reaaliosan ja pystyakseli imaginaariosan suuruutta. Kompleksilukujen joukko ℂ on reaalilukujen luonnollinen laajennus.

Uusi!!: Yhtälö ja Kompleksiluku · Katso lisää »

Lauseke

Lauseke voi tarkoittaa ainakin seuraavia asioita.

Uusi!!: Yhtälö ja Lauseke · Katso lisää »

Lineaarinen yhtälö

Lineaarinen yhtälö eli ensimmäisen asteen yhtälö on polynomiyhtälö, jonka jokainen termi on joko vakio tai jokin muuttuja kerrottuna vakiolla.

Uusi!!: Yhtälö ja Lineaarinen yhtälö · Katso lisää »

Muuttuja

Muuttuja voi tarkoittaa ainakin seuraavia asioita.

Uusi!!: Yhtälö ja Muuttuja · Katso lisää »

Neljännen asteen yhtälön ratkaisukaava

Neljännen asteen polynomiyhtälön kuvaaja. Neljäs aste on korkein polynominen aste, jossa on löydettävissä yhtälölle yleinen ratkaisukaava. Neljännen asteen yhtälön ratkaisukaava on kaava, jolla voidaan ratkaista polynomiyhtälöt, jotka ovat muotoa ax^4+bx^3+cx^2+ex+f.

Uusi!!: Yhtälö ja Neljännen asteen yhtälön ratkaisukaava · Katso lisää »

Nollakohta

Funktion nollakohta eli juuri on funktion f(x) sellainen x:n arvo, jolla funktio saa arvon nolla eli Sen mukaan kuuluuko nollakohta (juuri) rationaali-, reaali- tai kompleksilukuihin, nollakohtaa voidaan nimittää rationaaliseksi, reaaliseksi tai kompleksiseksi nollakohdaksi (juureksi).

Uusi!!: Yhtälö ja Nollakohta · Katso lisää »

Polynomi

Kolmannen asteen polynomin f(x).

Uusi!!: Yhtälö ja Polynomi · Katso lisää »

Rekursio

Rekursio on matemaattinen keino määritellä funktioita niin, että funktion arvo tietyssä pisteessä riippuu funktion arvosta edellisessä pisteessä.

Uusi!!: Yhtälö ja Rekursio · Katso lisää »

Toisen asteen yhtälö

Toisen asteen käyriä diskriminantin arvoilla >0,.

Uusi!!: Yhtälö ja Toisen asteen yhtälö · Katso lisää »

Vastaluku

Vastaluku liittyy käsitteenä matematiikassa kahden luvun yhteenlaskuun, jonka tulokseksi saadaan nolla Tällöin sanotaan, että molemmat luvut a ja b ovat toistensa vastalukuja ja ne sijaitsevat lukusuoralla yhtä kaukana nollapisteestä.

Uusi!!: Yhtälö ja Vastaluku · Katso lisää »

Yhtälöryhmä

Yhtälöryhmä on joukko yhtälöitä, joilla on yhteiset muuttujat ja jotka ovat kaikki voimassa samaan aikaan.

Uusi!!: Yhtälö ja Yhtälöryhmä · Katso lisää »

0 (luku)

Nolla ilmaisee lukumäärää ”ei yhtään”.

Uusi!!: Yhtälö ja 0 (luku) · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Yhtälön ratkaisu.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »