Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
Ja ilman mainoksia!

Ydinjätehuolto

Ydinjätehuollolla tarkoitetaan ydinteknisesti syntyneestä radioaktiivisesta jätteestä eli ydinjätteestä huolehtimista.

20 suhteet: Amerikium, Cesium-137, Euroopan yhteisö, Fennovoima, Geologinen loppusijoitus, Greenpeace, Kansainvälinen atomienergiajärjestö, MOX-polttoaine, NEA, Nevada, OECD, Plutonium, Pohjavesi, Säteilyturvakeskus, Strontium-90, Suomen luonnonsuojeluliitto, Uraanikaivos, Ydinpolttoainekierto, Ydinvoima, Yhdistyneet kansakunnat.

Amerikium

Amerikium on ydinreaktiolla keinotekoisesti valmistettu alkuaine.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Amerikium · Katso lisää »

Cesium-137

Cesium-137 (137Cs) on cesiumin radioaktiivinen isotooppi, joka muodostuu yleisimmin ytimen halkeamis- eli fissioreaktiossa.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Cesium-137 · Katso lisää »

Euroopan yhteisö

Euroopan yhteisö eli EY (lyhenne EC) oli eurooppalainen valtioyhteisö.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Euroopan yhteisö · Katso lisää »

Fennovoima

Fennovoima Oy on vuonna 2007 perustettu energiayhtiö, joka aikoo rakentaa Suomeen uuden ydinvoimalan.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Fennovoima · Katso lisää »

Geologinen loppusijoitus

jälleenkäsitellä, vaan tarkoitus on loppusijoittaa se Suomen kallioperään kuvan esittämiä suuria loppusijoituskapseleita (punaiset lieriöt) käyttäen. OL3:n jätteiden varastointiin tarvitaan noin 44 säilötä vuodessa. Geologinen loppusijoitus on tärkein ydinjätehuollon ratkaisuista, jonka tarkoituksena on eristää ydinjätteet ympäristöstä syvälle maanpinnan alle siten, että niiden vaikutukset ympäristöön ovat yhtäläiset tai vähäisemmät kuin luonnossa esiintyvän radioaktiivisuuden.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Geologinen loppusijoitus · Katso lisää »

Greenpeace

Greenpeace on kansainvälinen riippumaton ympäristöjärjestö.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Greenpeace · Katso lisää »

Kansainvälinen atomienergiajärjestö

IAEA:n edustajiston kokous Wienissä.Asetarkastaja Irakissa 2002. IAEA:n työ aseistariisunnan puolesta ansaitsi järjestölle Nobel-palkinnon. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) on Yhdistyneiden kansakuntien alainen järjestö, joka pyrkii edistämään rauhanomaista ydinenergian käyttöä.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö · Katso lisää »

MOX-polttoaine

MOX-polttoaine eli Mixed oxide fuel on ydinpolttoaine, jossa on sekoitettuna uraania ja plutoniumia.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja MOX-polttoaine · Katso lisää »

NEA

NEA:n tunnus NEA on OECD:n ydinenergiajärjestö.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja NEA · Katso lisää »

Nevada

Nevada on Yhdysvaltain osavaltio Kalifornian itäpuolella.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Nevada · Katso lisää »

OECD

OECD eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, perustettiin vuonna 1961 harmonisoimaan ja kehittämään jäsenmaidensa talouskasvua ja vapaakauppaa sekä lisäämään yhteiskunnallista hyvinvointia.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja OECD · Katso lisää »

Plutonium

Plutonium on raskas, aktinoideihin kuuluva radioaktiivinen ja metallinen alkuaine.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Plutonium · Katso lisää »

Pohjavesi

Pohjavesialueesta kertova merkki Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistossa Kontinkankaalla Oulussa Pohjavesi on maanpinnan alapuolisista vesistä maaveden alapuolella sijaitsevaa vettä.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Pohjavesi · Katso lisää »

Säteilyturvakeskus

right Säteilyturvakeskus (lyhenne STUK, ruots. Strålsäkerhetscentralen, engl. Radiation and Nuclear Safety Authority) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva Suomen säteilyvalvonnasta ja ydinturvallisuusvalvonnasta vastaava viranomainen.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Säteilyturvakeskus · Katso lisää »

Strontium-90

Strontium-90 (90Sr) on strontiumin radio­aktiivinen isotooppi, jonka atomin ytimessä on 38 protonia ja 52 neutronia.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Strontium-90 · Katso lisää »

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto eli SLL on luonnon monimuotoisuutta, kestävää elämäntapaa, ympäristönsuojelua ja kulttuuriperinnön vaalimista edistävä valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Suomen luonnonsuojeluliitto · Katso lisää »

Uraanikaivos

Rangerin uraanikaivos Australiassa. Uraanikaivos on alue, jossa kallioperästä louhitaan uraanipitoisia mineraaleja niiden hyödyntämistä varten, pääasiassa ydinpolttoaineen ja viime kädessä ydinenergian tuotannossa.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Uraanikaivos · Katso lisää »

Ydinpolttoainekierto

Ydinpolttoainekierto tarkoittaa ydinpolttoaineen raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen, kuljetusten, käytön, kierrätyksen ja jätehuollon muodostamaa kokonaisuutta, joka on tarpeen ydinreaktoreiden käyttämiseksi ja ydinenergian tuottamiseksi.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Ydinpolttoainekierto · Katso lisää »

Ydinvoima

Neljän ydinvoimalaitoksen ryhmä Cattenomissa Ranskassa. Taustalla näkyvät jäähdytystornit, joista kohoaa vesihöyryä. Etualan rakennukset ovat varsinaisia voimalaitoksia, joiden yhteenlaskettu sähköteho 5200 MW vastaa noin puolta Suomen sähkön kulutuksesta. Ydinvoima eli ydinenergia (vanhahtavasti atomivoima eli atomienergia) on energiantuotantoa, joka perustuu atomiytimien sidosenergian vapautumiseen fissio- tai fuusioreaktiossa tai muissa ydinreaktioissa, kuten radioaktiivisessa hajoamisessa.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Ydinvoima · Katso lisää »

Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneet kansakunnat (lyhenne YK) on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin 24.

Uusi!!: Ydinjätehuolto ja Yhdistyneet kansakunnat · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Korkea-aktiivinen, Korkea-aktiivinen jäte, Radioaktiivinen jäte, Ydinjäte.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »