Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Willard Van Orman Quine

Indeksi Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine Willard Van Orman Quine (25. kesäkuuta 1908 Akron, Ohio, Yhdysvallat – 25. joulukuuta 2000 Boston, Massachusetts, Yhdysvallat) oli yhdysvaltalainen filosofi.

38 suhteet: Akron, Alfred Tarski, Analyyttinen ja synteettinen, Arkikielen filosofia, Boston, Empirismi, Falsifiointi, Filosofi, Instrumentalismi, Intuitio, Kontingenssi, Logiikka, Looginen empirismi, Ludwig Wittgenstein, Luonnontieteellinen menetelmä, Massachusetts, Naturalismi, Nelson Goodman, Ohio, Olympolaiset jumalat, On What There Is, Ontologia, Pierre Duhem, Rudolf Carnap, Synonymia, Tieteenfilosofia, Tietoteoria, Verifikationistinen merkitysteoria, Wienin piiri, Yhdysvallat, 1900-luku, 1908, 1930-luku, 1940-luku, 1951, 2000, 25. joulukuuta, 25. kesäkuuta.

Akron

Akron on kaupunki Ohiossa, Yhdysvalloissa.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Akron · Katso lisää »

Alfred Tarski

Alfred Tarski Banachin–Tarskin paradoksi: pallo voidaan hajottaa ja järjestää siten, että syntyy kaksi palloa, joista molemmat ovat yhtä suuria kuin alkuperäinen pallo. Alfred Tarski (14. tammikuuta 1901, Varsova, Puola – 26. lokakuuta 1983, Berkeley, Yhdysvallat) oli puolalainen loogikko ja matemaatikko, jolla on ollut myös suuri filosofinen merkitys.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Alfred Tarski · Katso lisää »

Analyyttinen ja synteettinen

Analyyttinen ja synteettinen ovat filosofisia käsitteitä, jotka viittaavat lauseen totuuden perustaan.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Analyyttinen ja synteettinen · Katso lisää »

Arkikielen filosofia

Arkikielen filosofia (joskus tavallisen kielen filosofia, luonnollisen kielen filosofia tai lingvistinen filosofia) lähestyy perinteisiä filosofisia ongelmia väärinkäsityksinä, jotka johtuvat kielen sanojen todellisen merkityksen unohtamisesta.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Arkikielen filosofia · Katso lisää »

Boston

Boston on Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion pääkaupunki.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Boston · Katso lisää »

Empirismi

Empirismi eli kokemusajattelu on tietoteoreettinen käsitys, jonka mukaan tieto perustuu kokemukseen. Empirismin mukaan tieto perustuu aistihavaintoihin ja empiiriseen eli kokemusperäiseen tutkimukseen.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Empirismi · Katso lisää »

Falsifiointi

Falsifiointi eli falsifioiminen (Fallibilismi merkitsee Charles S. Peircen alullepanemaa tieteenfilosofista oppia, jonka mukaan kaikkia väitteitä on pidettävä periaatteessa kumoutuvina. Falsifikationismi (negativismi, kontrapositivismi tai popperilainen tieteenfilosofia) puolestaan on tieteenfilosofian paradigma, jonka tavoitteena on erottaa tiede epätieteestä ja muusta ei-tieteestä. Sen mukaan tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla. Toisinaan näitä termejä myös käytetään synonyymeina, mutta Peircen ja Popperin näkemysten välillä on sisällöllisiä eroja.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Falsifiointi · Katso lisää »

Filosofi

Filosofi on filosofian harjoittaja.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Filosofi · Katso lisää »

Instrumentalismi

(Metodologinen) instrumentalismi on tieteenfilosofinen näkemys, jonka mukaan käsitteet ja teoriat ovat hyödyllisiä instrumentteja ja niiden arvoa ihmisille ei mitata sillä, ovatko ne tosia vai epätosia (tai kuvastavatko ne totuutta), vaan sillä kuinka tehokkaasti ne selittävät ja ennustavat ilmiöitä.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Instrumentalismi · Katso lisää »

Intuitio

Intuitio merkitsee tietämistä tai ymmärtämistä, jossa tieto saavutetaan sen kohteesta suoraan.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Intuitio · Katso lisää »

Kontingenssi

Kontingenssi (lat. contingentia 'mahdollisuus, sattuma') tarkoittaa filosofiassa ja logiikassa välttämättömyydestä eroavaa satunnaisuutta; tapahtumaa, joka ei ole väistämätön.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Kontingenssi · Katso lisää »

Logiikka

Logiikka (kreikan sanasta λογική, johdettu sanasta λόγος, ”sana”, ”järjestys”, ”järki”) on tieteenala, joka tutkii päättelyn ja ajattelun muotoja, erityisesti deduktiivista päättelyä.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Logiikka · Katso lisää »

Looginen empirismi

Looginen empirismi on filosofian suuntaus, jonka mukaan todellisuutta koskevan tiedon tulee perustua kokemukseen ja havaintoihin.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Looginen empirismi · Katso lisää »

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (26. huhtikuuta 1889 Wien, Itävalta – 29. huhtikuuta 1951 Cambridge, Englanti) oli itävaltalais-englantilainen filosofi, joka vaikutti 1900-luvun alkupuolella loogiseen empirismiin ja analyyttisen filosofian syntyyn.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Ludwig Wittgenstein · Katso lisää »

Luonnontieteellinen menetelmä

Luonnontieteellinen menetelmä on tieteellinen menetelmä, joka on luonnontutkimuksessa hyväksytty raakatiedon keräämisen, selitysjärjestelmien koettelemisen ja luotettavan tiedon pohja.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Luonnontieteellinen menetelmä · Katso lisää »

Massachusetts

Massachusetts on Yhdysvaltain osavaltio, joka sijaitsee koillisrannikolla, Uudeksi-Englanniksi kutsutulla kuuden osavaltion kattavalla alueella.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Massachusetts · Katso lisää »

Naturalismi

Naturalismi voi tarkoittaa seuraavia asioita.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Naturalismi · Katso lisää »

Nelson Goodman

Henry Nelson Goodman (7. elokuuta 1906 Somerville, Massachusetts – 25. marraskuuta 1998 Needham, Massachusetts) oli yhdysvaltalainen filosofi.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Nelson Goodman · Katso lisää »

Ohio

Ohio on Yhdysvaltain osavaltio.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Ohio · Katso lisää »

Olympolaiset jumalat

Monsiaun teos ''Olympolaiset jumalat''. Olympolaiset jumalat ("Kaksitoista jumalaa") olivat kreikkalaisen mytologian pääjumaluudet.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Olympolaiset jumalat · Katso lisää »

On What There Is

”On What There Is” on W. V. O. Quinen tunnettu ontologiaa käsittelevä artikkeli, joka julkaistiin alun perin julkaisussa Review of Metaphysics syyskuussa 1948.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja On What There Is · Katso lisää »

Ontologia

Ontologia (kreikan sanoista ὄν, ὄντος ’oleminen’ ja -λογία ’oppi’) on olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Ontologia · Katso lisää »

Pierre Duhem

Pierre Duhem Pierre Maurice Marie Duhem (10. kesäkuuta 1861 – 14. syyskuuta 1916) oli ranskalainen fyysikko, tieteenfilosofi ja tieteen historioitsija, joka tunnetaan parhaiten kirjoituksista, jotka koskivat kokeellisen tieteen luonnetta ja tieteellistä kehitystä keskiajalla.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Pierre Duhem · Katso lisää »

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap (18. toukokuuta 1891 – 14. syyskuuta 1970) oli saksalainen filosofi, joka oli Wienin piirin tunnetuimpia jäseniä.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Rudolf Carnap · Katso lisää »

Synonymia

Synonymia (kreikan sananmukaisesti 'yhteisnimisyys') tarkoittaa sanojen samamerkityksisyyttä.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Synonymia · Katso lisää »

Tieteenfilosofia

Tieteenfilosofia (myös: tieteenteoria) on filosofian osa-alue, joka tutkii tieteellisen tiedon luonnetta, yleisiä perusteita ja tieteellistä toimintaa.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Tieteenfilosofia · Katso lisää »

Tietoteoria

Tietoteoria (myös tieto-oppi, epistemologia, gnoseologia) on filosofian osa, jossa tutkitaan käsitteellisin, filosofisin menetelmin tietoa, tiedon mahdollisuutta, luonnetta, alkuperää ja rajoja sekä käsitysten tai teorioiden oikeutusta yleensä.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Tietoteoria · Katso lisää »

Verifikationistinen merkitysteoria

Verifikationistinen merkitysteoria (merkityksen verifiointikriteeri) on Wienin piirin loogisten empiristien kehittämä filosofinen teoria lauseiden merkityksestä.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Verifikationistinen merkitysteoria · Katso lisää »

Wienin piiri

Wienin piiri oli 1920–1940-luvulla kokoontunut joukko filosofeja ja tieteentekijöitä, jotka edustivat loogista empirismiä ja muodostivat erään ajan merkittävimmistä filosofisista suuntauksista ja koulukunnista.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Wienin piiri · Katso lisää »

Yhdysvallat

Amerikan yhdysvallat (lyh. USA) eli Yhdysvallat on pääosin Pohjois-Amerikan keskiosassa sijaitseva perustuslaillinen liittovaltio, joka koostuu 50 osavaltiosta ja yhdestä liittovaltion hallinnollisesta piirikunnasta sekä useista erillisalueista.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja Yhdysvallat · Katso lisää »

1900-luku

1900-luku oli vuosisata, johon kuuluivat vuodet 1900–1999.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 1900-luku · Katso lisää »

1908

Ei kuvausta.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 1908 · Katso lisää »

1930-luku

1930-luku oli vuosikymmen, joka alkoi 1.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 1930-luku · Katso lisää »

1940-luku

1940-luku oli vuosikymmen, joka alkoi 1.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 1940-luku · Katso lisää »

1951

Ei kuvausta.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 1951 · Katso lisää »

2000

2000 (MM) oli karkausvuosi, joka alkoi lauantaista.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 2000 · Katso lisää »

25. joulukuuta

25.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 25. joulukuuta · Katso lisää »

25. kesäkuuta

25.

Uusi!!: Willard Van Orman Quine ja 25. kesäkuuta · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

W. V. O. Quine, W. V. Quine, W.V. Quine, W.V.O. Quine, Willard Van Quine.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »