Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Vammaisuus

Indeksi Vammaisuus

Vammaisuus kuvaa fyysisen tai psyykkisen terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty toimimaan täysipainoisesti fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössä.

68 suhteet: Abortti, Agesilaos, Aistivamma, Antiikin Kreikka, Aristoteles, Armo, Aspergerin oireyhtymä, Autismi, Autismi- ja Aspergerliitto, Autistien oikeuksien liike, Avioliittolaki, Claudius, CP-vamma, Demoni, Dysfasia, Dysmelia, Epämuodostuma, Eugeniikka, Henkilö, Henkiparannus, ICF-luokitus, Invalidiliitto, Jeesus, Julius Caesar, Kaupunkivaltio, Kehitysvamma, Kehitysvammaliitto, Keskiaika, Kummajainen, Kuulovamma, Kuurojen Liitto, Kynnys (järjestö), Lapsensurma, Lihastaudit, Lyhytkasvuisuus, Meningomyeloseele, Mielenterveys, Näkövamma, Näkövammaisten liitto, Pakkosterilisointi, Platon, Raamattu, Rappeutuminen, Rooman valtakunta, Seneca nuorempi, Sota, Sotainvalidi, Sotainvalidien Veljesliitto, Sotaveteraani, Sparta, ..., Stoalaisuus, Synti, Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö, Toinen maailmansota, Touretten oireyhtymä, Uusi testamentti, Valistus, Vammaispolitiikka, Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, Vammaisten syrjintä, Vammaisuuden sosiaalinen malli, Vanha testamentti, Vanhasen I hallitus, Yhdistyneet kansakunnat, Yhteiskuntafilosofia, 1981, 1983, 1992. Laajenna indeksi (18 lisää) »

Abortti

Abortti eli raskaudenkeskeytys (indusoitu abortti, abortus arte provocatus eli aap) tarkoittaa raskauden keinotekoista päättämistä poistamalla alkio tai sikiö kohdusta silloin, kun abortoitavan ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeytystä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Abortti · Katso lisää »

Agesilaos

Agesilaos oli Spartan kuningas noin vuosina 400–360 eaa.

Uusi!!: Vammaisuus ja Agesilaos · Katso lisää »

Aistivamma

Aistivamma on aistin toimintaa heikentävä tai sen estävä vamma.

Uusi!!: Vammaisuus ja Aistivamma · Katso lisää »

Antiikin Kreikka

Antiikin Kreikka on termi, jolla kuvataan antiikin kulttuurin muinaiskreikkaa puhuneita alueita.

Uusi!!: Vammaisuus ja Antiikin Kreikka · Katso lisää »

Aristoteles

Aristoteles (384–322 eaa.) oli antiikin kreikkalainen filosofi ja tiedemies.

Uusi!!: Vammaisuus ja Aristoteles · Katso lisää »

Armo

Armo on laaja käsite joka viittaa esimerkiksi anteeksiantoon ja hyväntahtoisuuteen monissa eettisissä, laillisissa, uskonnollisissa ja sosiaalisissa asiayhteyksissä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Armo · Katso lisää »

Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä (myös Aspergerin syndrooma tai AS) tarkoittaa jo sairausluokituksesta poistumassa olevaa lapsuudesta alkaen ilmenevää, yleensä läpi koko eliniän esiintyvää ihmisyksilön käyttäytymispiirteistöä, jolle ovat ominaisia tavallisesta poikkeava sosiaalisen vuorovaikutuksen tyyli sekä epätavallisen voimakkaat rajoittuneet mielenkiinnon kohteet.

Uusi!!: Vammaisuus ja Aspergerin oireyhtymä · Katso lisää »

Autismi

Autismi tarkoittaa suomalaisessa lääketieteellisessä diagnostiikassa lapsuusiän autismia, jonka diagnoosinumero on F84.0 vielä toistaiseksi käytössä olevassa Kansainvälisessä tautiluokituksessa ICD-10.

Uusi!!: Vammaisuus ja Autismi · Katso lisää »

Autismi- ja Aspergerliitto

Autismi- ja Aspergerliitto ry (vuoteen 2003 asti Autismiliitto) on vuonna 1997 perustettu autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä etujärjestö, joka on myös autismin kirjon yhdistysten kattojärjestö.

Uusi!!: Vammaisuus ja Autismi- ja Aspergerliitto · Katso lisää »

Autistien oikeuksien liike

Autistien oikeuksien liike yhtyy tutkija Simon Baron-Cohenin ajatukseen siitä, että Aspergerin syndrooma ja lievä autismi eivät ole kehityshäiriöitä, vaan kyse on puhtaasti neurobiologisesta erilaisuudesta.

Uusi!!: Vammaisuus ja Autistien oikeuksien liike · Katso lisää »

Avioliittolaki

Avioliittolaki Suomessa on perhelainsäädännön perussäädöksiin kuuluva säädös, johon on sisällytetty tärkeimmät avioliittoa koskevat säännökset.

Uusi!!: Vammaisuus ja Avioliittolaki · Katso lisää »

Claudius

Claudius, koko nimeltään Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (synt. Tiberius Claudius Drusus, myöh. Tiberius Claudius Nero Germanicus) (1. elokuuta 10 eaa. – 13. lokakuuta 54) oli Rooman keisari, joka hallitsi vuosina 41–54.

Uusi!!: Vammaisuus ja Claudius · Katso lisää »

CP-vamma

CP-vamma, ICD-tautiluokituksessa CP-oireyhtymä on syntymässä tai varhaislapsuudessa saatu pysyvä aivovaurio, joka vaikeuttaa vartalon liikkeiden hallintaa ja lihaskoordinaatiota.

Uusi!!: Vammaisuus ja CP-vamma · Katso lisää »

Demoni

Baphomet Demoni eli daimoni oli antiikin kreikkalaisilla muun muassa Homeroksen mukaan jumaluusolento, joka oli ihmisen kaksoisolento tai suojelushenki.

Uusi!!: Vammaisuus ja Demoni · Katso lisää »

Dysfasia

Dysfasia eli kielellinen erityisvaikeus tarkoittaa kielen kehityksen häiriötä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Dysfasia · Katso lisää »

Dysmelia

Dysmelia (kreikk. dys.

Uusi!!: Vammaisuus ja Dysmelia · Katso lisää »

Epämuodostuma

Epämuodostuma tarkoittaa elimeen kohdistuvaa rakenteellista epänormaaliutta, joka kyetään havaitsemaan heti syntymän jälkeen.

Uusi!!: Vammaisuus ja Epämuodostuma · Katso lisää »

Eugeniikka

"Eugeniikka on itseohjattua ihmisen evoluutiota. Kuten puu, eugeniikkakin saa materiaalinsa monesta lähteestä ja järjestää ne harmoniseksi kokonaisuudeksi." Puun juurissa on sanoja kuten genetiikka, biologia, psykologia, tilastotiede, historia, antropologia, sosiologia, uskonto, lääketiede, laki ja politiikka. Toisen kansainvälisen eugeniikkakongressin logo vuodelta 1921. Eugeniikka (eli rodunjalostusoppi) on ihmisten jalostamista väestön parantamiseksi sukupolvien myötä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Eugeniikka · Katso lisää »

Henkilö

Henkilö on yksityinen ihminen ja persoona.

Uusi!!: Vammaisuus ja Henkilö · Katso lisää »

Henkiparannus

Henkiparannus tai uskollaparannus on parannusmenetelmä, jossa tukeudutaan rituaaleihin tai yliluonnollisiin voimiin.

Uusi!!: Vammaisuus ja Henkiparannus · Katso lisää »

ICF-luokitus

ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

Uusi!!: Vammaisuus ja ICF-luokitus · Katso lisää »

Invalidiliitto

Invalidiliitto ry on Suomessa toimiva valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö, joka edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Uusi!!: Vammaisuus ja Invalidiliitto · Katso lisää »

Jeesus

Jeesus Kristus (Matt. 12:8,40; 16:27; 7:9... Jumalan Poika ja Jeesus Nasaretilainen (n. 6/4/3 eaa. – 30/33 jaa.) oli Uuden testamentin mukaan juutalainen hengellinen opettaja, profetoitu Messias, parantaja ja ihmeiden tekijä. Apostoli Matteuksen mukaan Jeesus oli usein mainittuna juutalaisten kuningas ja Israelille Jumalan lupaama Messias. Apostoli Markuksen mukaan Jeesus oli kärsivä palvelija. Apostoli Luukaksen mukaan Jeesus oli Ihmisen Poika, joka tuli pelastaakseen kaikkia, myös köyhiä ja heikkoja. Apostoli Johanneksen mukaan Jeesus oli luomisessa ollut Sana, joka oli tullut lihaksi. Johannes viittaa usein Jeesukseen Jumalan Poikana, joka on maailman valkeus ja ainoa tie Jumalan luo. Kertomuksia Jeesuksen elämästä koottiin yhteen ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla. Pääasiallisia lähteitä Jeesuksen elämästä ovat Uuden testamentin evankeliumit. Jeesus puhui evankeliumeissa galileanarameaa. Varhaisimpia tekstejä Jeesuksesta lienee olleen Kahdentoista apostolin opetus ja Markuksen evankeliumi. Jeesuksen syntymä on 500-luvulla alkaneen kristillisen ajanlaskun lähtökohta. Kristinuskon mukaan Jeesus on maailman vapahtaja, Vanhan testamentin ennustuksien Messias ja Jumalan ainoa Poika, joka sovitti ihmiskunnan synnit antamalla henkensä ristillä ja voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Muslimit pitävät Jeesusta profeettana. Koraanissa torjutaan kolminaisuus sekä ajatus, että Jeesus olisi Jumalan Poika. Koraani kutsuu Jeesusta kuitenkin Messiaaksi sekä Marian pojaksi, jonka päälle tuli Henki. Bahai-uskossa Jeesus on tärkeä henkilö, yksi Jumalan sanansaattajista, mutta ei Jumalan Poika. Juutalaisuudessa Jeesusta pidetään vääränä profeettana, joka yritti pelastaa juutalaiset Rooman vallasta, mutta epäonnistui. Monet taiteilijat ovat käyttäneet Jeesusta ja hänen elämäänsä teostensa aiheina.

Uusi!!: Vammaisuus ja Jeesus · Katso lisää »

Julius Caesar

Julius Caesar (12. tai 13. heinäkuuta 100 eaa. tai 102 eaa.Theodor Mommsenin mukaan Caesar syntyi vuonna 102 eaa. sen perusteella minkä ikäinen Caesar tullessaan valituksi eri virkoihin. Suetinius, Plutarkhos ja Appianos kertovat kuitenkin että Caesar oli 56-vuotias kuollessaan, minkä mukaan hän oli syntynyt vuonna 100 eaa. – 15. maaliskuuta 44 eaa.) oli roomalainen valtiomies, sotilas ja kirjailija.

Uusi!!: Vammaisuus ja Julius Caesar · Katso lisää »

Kaupunkivaltio

Kaupunkivaltio on kaupungin ja sen lähialueen käsittävä pieni valtio.

Uusi!!: Vammaisuus ja Kaupunkivaltio · Katso lisää »

Kehitysvamma

Kuvan pojalla on Downin oireyhtymä, joka on yleinen kehitysvammaisuuden aiheuttaja. Kehitysvamma merkitsee yksilönkehityksellisiä eli lapsuudesta asti ilmeneviä vaikeuksia käsityskyvyssä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Kehitysvamma · Katso lisää »

Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto on suomalainen järjestö, jonka toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskunnassa.

Uusi!!: Vammaisuus ja Kehitysvammaliitto · Katso lisää »

Keskiaika

''Manessen käsikirjoitus (Codex Manesse)'', saksalainen minnelauluja sisältävä käsikirjoitus 1300-luvulta. Keskiaika on Euroopan historian ajanjakso niin sanottujen ”vanhan ajan” ja ”uuden ajan” välissä, karkeasti 500-luvun alusta 1400-luvulle.

Uusi!!: Vammaisuus ja Keskiaika · Katso lisää »

Kummajainen

Eräs yleinen "kummajainen" tai "luonnonoikku" on kaksipäisenä syntynyt vasikka. Kummajainen on nimitys, jota käytetään jostain ulkomuodoltaan tai -näöltään selvästi totutusta ja tavanomaisesta poikkeavasta.

Uusi!!: Vammaisuus ja Kummajainen · Katso lisää »

Kuulovamma

Kuulovamma tarkoittaa kuuloa heikentävää vammaa.

Uusi!!: Vammaisuus ja Kuulovamma · Katso lisää »

Kuurojen Liitto

Kuurojen Liitto on viittomakielisten etujärjestö.

Uusi!!: Vammaisuus ja Kuurojen Liitto · Katso lisää »

Kynnys (järjestö)

Kynnys ry:n logo. Kynnys ry on suomalainen vammaisten kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1973.

Uusi!!: Vammaisuus ja Kynnys (järjestö) · Katso lisää »

Lapsensurma

Lapsensurma on Suomen laissa henkirikos, jossa nainen synnytyksestä johtuvassa uupumuksessa tai ahdistuksessa surmaa lapsensa.

Uusi!!: Vammaisuus ja Lapsensurma · Katso lisää »

Lihastaudit

Lihastautien yleisimpiä oireita ovat lihassurkastumat ja lihasheikkous.

Uusi!!: Vammaisuus ja Lihastaudit · Katso lisää »

Lyhytkasvuisuus

Lyhytkasvuinen ihminen. Lyhytkasvuisuus tarkoittaa ihmisen pituuskasvun vajavuutta.

Uusi!!: Vammaisuus ja Lyhytkasvuisuus · Katso lisää »

Meningomyeloseele

Meningomyeloseele (lyh. MMC) kuuluu ihmisen yleisimpiin vakaviin synnynnäisiin epämuodostumiin.

Uusi!!: Vammaisuus ja Meningomyeloseele · Katso lisää »

Mielenterveys

Mielenterveys on käsite, jota on pyritty määrittelemään useilla eri tavoilla.

Uusi!!: Vammaisuus ja Mielenterveys · Katso lisää »

Näkövamma

Sokea mies. Näkövamma on silmän näkökykyä heikentävä vamma.

Uusi!!: Vammaisuus ja Näkövamma · Katso lisää »

Näkövammaisten liitto

Iiris Näkövammaisten liitto ry on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää ja valvoo sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Uusi!!: Vammaisuus ja Näkövammaisten liitto · Katso lisää »

Pakkosterilisointi

Pakkosterilisointi eli pakkosterilointi tai pakkosterilisaatio tarkoittaa ilman kohteena olevan henkilön lupaa tehtävää leikkausta, jonka tarkoitus on aiheuttaa steriiliys eli lisääntymiskyvyttömyys.

Uusi!!: Vammaisuus ja Pakkosterilisointi · Katso lisää »

Platon

Platon (427–347 eaa.) oli antiikin kreikkalainen filosofi ja Akatemian perustaja, jota pidetään yhtenä antiikin ja koko historian vaikutusvaltaisimmista filosofeista.

Uusi!!: Vammaisuus ja Platon · Katso lisää »

Raamattu

Raamattu, aiemmin Pyhä Raamattu ja Biblia, on kristinuskon ja juutalaisuuden (Vanha Testamentti) pyhä kirja, kaanon eli ohjeellinen tekstikokoelma.

Uusi!!: Vammaisuus ja Raamattu · Katso lisää »

Rappeutuminen

Rappeutuminen, degeneroituminen tai degeneraatio tarkoittaa evoluutiossa tapahtuvaa kehitystä, jossa lajin, rodun tai suvun perintötekijät muovautuvat yhä yksinkertaisempaan suuntaan monien sukupolvien ajan.

Uusi!!: Vammaisuus ja Rappeutuminen · Katso lisää »

Rooman valtakunta

Rooman valtakunta (usein myös antiikin Rooma) oli antiikin aikaisen Rooman kaupunkivaltion pohjalta kasvanut laaja imperiumi, joka käsitti koko Välimeren alueen.

Uusi!!: Vammaisuus ja Rooman valtakunta · Katso lisää »

Seneca nuorempi

Lucius Annaeus Seneca (yleensä tunnettu lyhyesti nimellä Seneca tai Seneca nuorempi, n. 4 eaa. – 65 jaa.) oli roomalainen valtiomies, konsuli, kirjailija ja stoalainen filosofi.

Uusi!!: Vammaisuus ja Seneca nuorempi · Katso lisää »

Sota

Nagasakin pommitusta seurannut sienipilvi. Sota on järjestäytyneiden yhteisöjen välinen aseellinen konflikti.

Uusi!!: Vammaisuus ja Sota · Katso lisää »

Sotainvalidi

Sotainvalideja saksalaisessa julisteessa vuodelta 1917. Sotainvalidi (myös sotavammainen) on sodassa pysyvästi vammautunut henkilö.

Uusi!!: Vammaisuus ja Sotainvalidi · Katso lisää »

Sotainvalidien Veljesliitto

Kampissa. Sotainvalidien Veljesliitto on 18.

Uusi!!: Vammaisuus ja Sotainvalidien Veljesliitto · Katso lisää »

Sotaveteraani

Sotaveteraani tai rintamaveteraani (usein myös lyhyemmin veteraani) on sotatoimiin osaa ottanut henkilö, joka on jäänyt henkiin.

Uusi!!: Vammaisuus ja Sotaveteraani · Katso lisää »

Sparta

Sparta (door.) eli Lakedaimon oli antiikin kreikkalainen kaupunki ja kaupunkivaltio.

Uusi!!: Vammaisuus ja Sparta · Katso lisää »

Stoalaisuus

stoa'') Ateenassa. Stoalaisuus oli hellenistisen filosofian koulukunta, joka vaikutti useiden vuosisatojen ajan antiikin Kreikan ja Rooman yläluokan moraaliseen ajatteluun.

Uusi!!: Vammaisuus ja Stoalaisuus · Katso lisää »

Synti

Eevan syntiinlankeemus Rembrandtin etsauksessa. Synti (”harhaanosuminen”) viittaa abrahamilaisissa uskonnoissa Jumalan tahtoa vastaan rikkomiseen.

Uusi!!: Vammaisuus ja Synti · Katso lisää »

Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö

ADHD-aivojen aktiivisuustaso on usein normaalia matalampi.Maarit Virta, Anita Salakari: ADHD-aikuisen selviytymisopas. Tammi 2012. Oikealla ADHD:tä sairastavan aivot PET-kuvassa. Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöllä (ICD-10 F90, entinen MBD eli lievä aivotoiminnan häiriö) viitataan toimintakykyä alentavaan tarkkaavaisuus- eli keskittymishäiriö sekä hyperaktiivisuuden häiriö ADHD:hen (attention deficit and hyperactivity disorder).

Uusi!!: Vammaisuus ja Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö · Katso lisää »

Toinen maailmansota

Toinen maailmansota oli vuosina 1939–1945 käyty maailmanlaajuinen konflikti, jonka pääasialliset osapuolet olivat Saksan, Italian ja Japanin johtamat akselivallat sekä Britannian, Kiinan tasavallan, Neuvostoliiton, Ranskan ja Yhdysvaltain johtamat liittoutuneet.

Uusi!!: Vammaisuus ja Toinen maailmansota · Katso lisää »

Touretten oireyhtymä

Touretten oireyhtymä (usein Touretten syndrooma, TS) eli yhtäaikainen äänellinen ja motorinen monimuotoinen nykimishäiriö on neurologinen tai neurokemiallinen oireyhtymä, jonka keskeisinä oireina ovat tic-liikkeet eli äkilliset ja nopeat nykäykset ja liikkeet sekä äänet, jotka toistuvat samalla tavalla lyhyiden jaksojen ajan.

Uusi!!: Vammaisuus ja Touretten oireyhtymä · Katso lisää »

Uusi testamentti

Uusi testamentti on kristinuskon ohjeellinen tekstikokoelma eli kaanon.

Uusi!!: Vammaisuus ja Uusi testamentti · Katso lisää »

Valistus

Valistus oli eurooppalainen aatevirtaus, joka korosti muun muassa järjen ja tiedon merkitystä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Valistus · Katso lisää »

Vammaispolitiikka

Lähivuosien suomalainen vammaispolitiikka kiteytyy kahteen asiakirjaan, joista toinen on jo olemassa oleva ja toinen vasta tekeillä: Valtioneuvoston vammaispoliittinen selonteko annettiin eduskunnalle toukokuussa 2006 ja Vammaispoliittinen ohjelma, joka sisältyy Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan, valmistuu vuosien 2007–2011 hallituskauden aikana.

Uusi!!: Vammaisuus ja Vammaispolitiikka · Katso lisää »

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

ottaneet käyttöön sopimuksen, ja vaalenvihreällä maat, jotka ovat allekirjoittaneet, mutteivät vielä ottaneet käyttöön. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien laatima kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on antaa vammaisille samat yhteiskunnalliset oikeudet kuin muillekin ihmisille.

Uusi!!: Vammaisuus ja Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus · Katso lisää »

Vammaisten syrjintä

Vammaisten syrjintä ilmenee vammaisiin kohdistuvana alentuvana tai vihamielisenä suhtautumisena, väkivaltana tai esteettömyyden puutteina toimintaympäristössä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Vammaisten syrjintä · Katso lisää »

Vammaisuuden sosiaalinen malli

Vammaisuuden sosiaalinen malli on Michael Oliverin (1996), Greenwichin yliopiston vammaisuustutkimuksen professorin, nimiin kirjattu ihmisoikeus- ja hyvinvointipoliittinen näkemys vammaisuudesta.

Uusi!!: Vammaisuus ja Vammaisuuden sosiaalinen malli · Katso lisää »

Vanha testamentti

Osa hepreankielistä Pentateukkia eli Tooraa (2. Moos 20:1-5) Vanha testamentti (VT) on ensimmäinen kristinuskon pyhän kirjan Raamatun kahdesta testamentista.

Uusi!!: Vammaisuus ja Vanha testamentti · Katso lisää »

Vanhasen I hallitus

Vanhasen I hallitus oli Suomen tasavallan 69.

Uusi!!: Vammaisuus ja Vanhasen I hallitus · Katso lisää »

Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneet kansakunnat (lyhenne YK) on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin 24.

Uusi!!: Vammaisuus ja Yhdistyneet kansakunnat · Katso lisää »

Yhteiskuntafilosofia

Yhteiskuntafilosofia on filosofian osa-alue, jossa pohditaan yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Uusi!!: Vammaisuus ja Yhteiskuntafilosofia · Katso lisää »

1981

Vuosi 1981 oli normaalivuosi, joka alkoi torstaista.

Uusi!!: Vammaisuus ja 1981 · Katso lisää »

1983

Vuosi 1983 oli normaalivuosi, joka alkoi lauantaista.

Uusi!!: Vammaisuus ja 1983 · Katso lisää »

1992

Vuosi 1992 oli karkausvuosi, joka alkoi keskiviikosta.

Uusi!!: Vammaisuus ja 1992 · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Erityisryhmät, Invalidi, Invaliditeetti, Liikuntavamma, Liikuntavammainen, Liikuntavammaisuus, Rampa, Rampuus, Vammainen, Vammaiset.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »