Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Valtiosopimus

Indeksi Valtiosopimus

Valtiosopimus on kansainvälisen oikeuden alaan luokiteltava sopimus, jonka osapuolina on kaksi tai useampia valtioita tai kansainvälistä järjestöä.

16 suhteet: Asetus, Blankettilaki, Eduskunta, Kansainvälinen järjestö, Kansainvälinen oikeus, Laki, Oikeuslähde, Ratifiointi, Sopimus, Suomen säädöskokoelma, Suomen tasavallan presidentti, Suomen valtioneuvosto, Tapaoikeus, Tuomioistuin, Valtio, Viranomainen.

Asetus

Asetus on Suomen lakia täsmentävä tai täydentävä säädös, joka annetaan lain antaman asetuksenantovaltuutuksen nojalla.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Asetus · Katso lisää »

Blankettilaki

Blankettilaki (ranskan sanasta blanc ’valkoinen’) on laki, jossa ei ole varsinaisia oikeussäännöksiä, vaan ainoastaan valtion hallintoelimille annettu valtuutus oikeussäännösten antamiseen säädetyssä järjestyksessä.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Blankettilaki · Katso lisää »

Eduskunta

Eduskunta (eli valtiopäivät) on Suomen parlamentti eli valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Eduskunta · Katso lisää »

Kansainvälinen järjestö

Kansainvälinen järjestö tarkoittaa järjestöä, joka muodostuu monista erimaalaisista jäsenistä.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Kansainvälinen järjestö · Katso lisää »

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus on oikeudenala, joka koskee kansainvälisen oikeuden subjektien toimintaa ja suhteita kansainvälisellä tasolla.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Kansainvälinen oikeus · Katso lisää »

Laki

Auringonjumala Šamaš antaa lain kuningas Hammurabille. Basalttisteela Iranista. Laki on valtion suvereenin viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentin, antama velvoittava säädös.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Laki · Katso lisää »

Oikeuslähde

Oikeuslähteellä tarkoitetaan lähdettä, josta ilmenevän oikeusohjeen lainsoveltaja on oikeutettu tai velvollinen ottamaan huomioon ratkaisutoiminnassaan.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Oikeuslähde · Katso lisää »

Ratifiointi

Esimerkiksi kartalle sinisellä merkitty Yhdysvallat on kuuluisasti allekirjoittanut kasvihuonekaasupäästöjä koskevan Kioton pöytäkirjan, muttei ratifioinut sitä. Näin ollen se on jättäytynyt sopimuksen ulkopuolelle. Kartalle vihreällä merkityt maat ovat sekä allekirjoittaneet, että ratifioineet sopimuksen. Ratifiointi tarkoittaa sopimuksen lopullista hyväksymistä, vahvistamista ja saattamista voimaan.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Ratifiointi · Katso lisää »

Sopimus

Sopimus eli välipuhe on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla luodaan tai muutetaan velvoitteita.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Sopimus · Katso lisää »

Suomen säädöskokoelma

Suomen säädöskokoelman kansi vuodelta 2011. Suomen säädöskokoelma on virallinen, nykyisin sähköisesti internetissä ilmestyvä julkaisusarja, jossa julkaistaan tärkeimmät säädökset.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Suomen säädöskokoelma · Katso lisää »

Suomen tasavallan presidentti

Suomen tasavallan presidentti on Suomen kansan valitsema valtionpäämies.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Suomen tasavallan presidentti · Katso lisää »

Suomen valtioneuvosto

Helsingissä Senaatintorin laidalla Valtioneuvosto (kansanomaisesti hallitus) on Suomen ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Suomen valtioneuvosto · Katso lisää »

Tapaoikeus

Tapaoikeus eli tavanomainen oikeus on kirjoitettujen säädösten rinnalla oleva oikeuslähde, joka on syntynyt vallitsevan oikeuskäytännön vakiinnuttua aikojen kuluessa velvoittavaksi säännökseksi.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Tapaoikeus · Katso lisää »

Tuomioistuin

Tuomioistuin on oikeuslaitokseen kuuluva organisaatio, joka ratkaisee eri toimijoiden välisiä erimielisyyksiä lainsäädäntöön nojautuen oikeudenkäynnissä tai muulla menettelyllä siten, että ratkaisu on osapuolia oikeudellisesti sitova.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Tuomioistuin · Katso lisää »

Valtio

Sanalla valtio tarkoitetaan sekä poliittista ja alueellista kokonaisuutta että hallinnollista, oikeudellista ja taloudellista järjestelmää.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Valtio · Katso lisää »

Viranomainen

Viranomainen on julkisyhteisön, kuten kunnan, kirkon tai valtion, pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä annettu toimivalta ja velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan.

Uusi!!: Valtiosopimus ja Viranomainen · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Adheesiosopimus.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »