Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Valmiuslaki

Indeksi Valmiuslaki

Valmiuslaki on Suomen lainsäädäntöön kuuluva laki, joka on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä.

43 suhteet: Apteekki, Arvopaperi, Asetus, Eduskunta, Eläke, Energia, Ensiapu, Euroopan neuvosto, Ihmisoikeudet, Jalometalli, Kansainvälinen kauppa, Kansliapäällikkö, Korko, Kunnanhallitus Suomessa, Kunnanjohtaja Suomessa, Kunnanvaltuusto, Lääke, Liikekannallepano, Liiketoiminta, Onnettomuus, Palkka, Pankki, Puolustustilalaki, Rikos, Sotatila, Suomen liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen perustuslaki, Suomen puolustusministeriö, Suomen sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen tasavallan presidentti, Suomen valtioneuvosto, Talletussuoja, Tartuntatauti, Tilisiirto, Työ- ja elinkeinotoimisto, Työaika, Työsuojelu, Työvelvollisuus, Vakuutus, Valuutta, Väestönsuojelu, Vekseli, Yhdistyneet kansakunnat.

Apteekki

Norjalainen apteekki Apteekin myyntitilat noin vuodelta 1900 Apteekki on lääkkeiden valmistus- ja myyntiliike.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Apteekki · Katso lisää »

Arvopaperi

Paperinen osakekirja vuodelta 1988. Arvopaperi on esimerkiksi omistusosuuden (esim. osakeyhtiön osake) tai määritellyn oikeuden (esim. asunto-osakeyhtiön osake) todisteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osakekirja tai joukkovelkakirja.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Arvopaperi · Katso lisää »

Asetus

Asetus on Suomen lakia täsmentävä tai täydentävä säädös, joka annetaan lain antaman asetuksenantovaltuutuksen nojalla.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Asetus · Katso lisää »

Eduskunta

Eduskunta (eli valtiopäivät) on Suomen parlamentti eli valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Eduskunta · Katso lisää »

Eläke

Eläke on henkilölle tai hänen perheelleen maksettava korvaus työuran jälkeen sekä silloin, kun hän on kykenemätön ansaitsemaan elantoaan vamman tai sairauden vuoksi.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Eläke · Katso lisää »

Energia

Pomppivalla pallolla energia muuttuu vuoroin potentiaali- vuoroin liike-energiaksi. Mekaaninen energia, eli potentiaali- ja liike-energian summa, pienenee kitkan ja äänen tuottamisen vuoksi. Lopulta liike lakkaa. Energia (Otavan iso Fokus, 2. osa (Em-Io), art. Energia), Otava 1973, ISBN 951-1-00272-4 Työ taas voi esimerkiksi kiihdyttää jotakin kappaletta.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Energia · Katso lisää »

Ensiapu

Yleinen ensiapumerkki, valkoinen risti vihreällä pohjalla Ensiapu tarkoittaa toimenpiteitä toisen ihmisen tai itsensä auttamiseksi onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa, ja sitä voi antaa ilman erityistä ammattitaitoa tai välineitä.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Ensiapu · Katso lisää »

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto (lyhenne EN) on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Euroopan neuvosto · Katso lisää »

Ihmisoikeudet

Ranskan Ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1789. Ihmisoikeudet ovat jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvua oikeuksia.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Ihmisoikeudet · Katso lisää »

Jalometalli

Jalometalleja Metallit jaetaan jaloihin ja epäjaloihin metalleihin normaalipotentiaalin mukaan.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Jalometalli · Katso lisää »

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälinen kauppa on tavaroiden ja palveluiden vaihtoa kansainvälisten rajojen yli.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Kansainvälinen kauppa · Katso lisää »

Kansliapäällikkö

Edesmennyt ulkoministeriön kansliapäällikkö valtiosihteeri Antti Satuli. Kansliapäällikkö on Suomen valtionhallinnossa ministeriön korkein virkamies, eräiden tuomioistuinten kanslian (esittelijöiden ja avustavan henkilökunnan) päällikkö tai kunnallishallinnossa kaupungin tietynlaisen hallintoyksikön päällikkö.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Kansliapäällikkö · Katso lisää »

Korko

Korko on rahan hinta eli rahalainan antajalle maksettava korvaus ajalta, jolloin lainattu raha ei ole lainan antajan käytössä.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Korko · Katso lisää »

Kunnanhallitus Suomessa

Kunnanhallitus (itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa myös kaupunginhallitus, lyhenne KH tai kh) on kunnanvaltuuston itselleen (ja näin kunnallekin) valitsema hallitus.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Kunnanhallitus Suomessa · Katso lisää »

Kunnanjohtaja Suomessa

Kunnanjohtaja (itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa kaupunginjohtaja) on virkamies, joka johtaa kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Kunnanjohtaja Suomessa · Katso lisää »

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustot (kaupungeissa voidaan käyttää nimitystä kaupunginvaltuusto) ovat kuntien ja kaupunkien ylintä päätösvaltaa käyttäviä elimiä, joiden jäsenet valitaan yleensä vaaleilla.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Kunnanvaltuusto · Katso lisää »

Lääke

Oraalisesti nautittavia lääkkeitä Erilaisia injektoitaviksi tarkoitettuja lääkeliuoksia ampulleissa. Inhaloitavaa astmalääkettä Psyykenlääkkeitä Lääke on yhtä tai useampaa lääkeainetta sisältävä valmiste.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Lääke · Katso lisää »

Liikekannallepano

Pakko-otettuja hevosia koottuina sotaan lähtöä varten Liikekannallepano eli mobilisaatio tarkoittaa valtion asevoimien (useimmiten erityisesti sen reservin) ja muun yhteiskunnan määräämistä taisteluvalmiuteen.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Liikekannallepano · Katso lisää »

Liiketoiminta

Liiketoiminta on ansiotarkoituksessa tehtyä taloudellista toimintaa, varsinkin kauppa ja teollisuus.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Liiketoiminta · Katso lisää »

Onnettomuus

Autokolari. Onnettomuus on ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma, joka voi aiheuttaa muun muassa omaisuusvahinkoja, tuhoa, kuolemantapauksia tai loukkaantumisia taikka muutoin haittaa tai vahinkoa esimerkiksi ihmisille, luonnolle tai infrastruktuurille.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Onnettomuus · Katso lisää »

Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Palkka · Katso lisää »

Pankki

Pankki on instituutio, joka tarjoaa finanssipalveluita, erityisesti maksuliikenteen hoitoa ja luotonantoa.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Pankki · Katso lisää »

Puolustustilalaki

Puolustustilalaki on Suomen lainsäädännössä kriisiajan poikkeuslaki, joka säätelee viranomaisten valtuuksien käyttöä "Suomeen kohdistuvan sodan aikana sekä siihen rinnastettavissa vakavasti yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä, väkivaltaisissa levottomuuksissa, joilla pyritään kumoamaan tai muuttamaan perustuslain mukainen valtiojärjestys." Puolustustilalaki toteuttaa Suomen perustuslaissa annetun mahdollisuuden säätää perusoikeuksista poikkeuksia lailla sodan ja kapinan aikana.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Puolustustilalaki · Katso lisää »

Rikos

Rikos on oikeustieteellisten määritelmien mukaan teko tai laiminlyönti, josta on laissa säädetty rangaistus.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Rikos · Katso lisää »

Sotatila

Yhdysvaltojen presidentti Franklin D. Roosevelt allekirjoittaa sodanjulistuksen natsi-Saksaa vastaan 11. joulukuuta 1941. Sotatila on sodan osapuolten keskinäinen suhde.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Sotatila · Katso lisää »

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö (lyhenne LVM), kuten muutkin ministeriöt, on osa Suomen valtioneuvostoa.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Suomen liikenne- ja viestintäministeriö · Katso lisää »

Suomen perustuslaki

Suomen perustuslaki on yhtenäinen, 1. maaliskuuta 2000 lähtien Suomessa voimassa ollut perustuslaki, joka korvasi aikaisemmin voimassa olleet neljä erillistä perustuslain tasoista lakia.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Suomen perustuslaki · Katso lisää »

Suomen puolustusministeriö

Puolustusministeriö (PLM) on ministeriö Suomen valtionhallinnossa.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Suomen puolustusministeriö · Katso lisää »

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö (ruots. Social- och hälsovårdsministeriet) (STM) on sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta vastaava ministeriö.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Suomen sosiaali- ja terveysministeriö · Katso lisää »

Suomen tasavallan presidentti

Suomen tasavallan presidentti on Suomen kansan valitsema valtionpäämies.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Suomen tasavallan presidentti · Katso lisää »

Suomen valtioneuvosto

Helsingissä Senaatintorin laidalla Valtioneuvosto (kansanomaisesti hallitus) on Suomen ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Suomen valtioneuvosto · Katso lisää »

Talletussuoja

Talletussuojaksi kutsutaan järjestelyjä, joilla pankin tallettajien saamiset turvataan tapauksessa, jossa pankki on maksukyvytön.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Talletussuoja · Katso lisää »

Tartuntatauti

Tartuntatauti eli infektiotauti (morbus contagiosus) on infektiosairaus, joka voi tarttua aiheuttajamikrobin siirtyessä eliöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Tartuntatauti · Katso lisää »

Tilisiirto

Tilisiirto (myös pankkisiirto) on pankkialan terminologian mukaan tapahtuma, jossa laitos siirtää maksajan toimeksiannosta rahaa saajan pankkitilille.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Tilisiirto · Katso lisää »

Työ- ja elinkeinotoimisto

TE-toimisto Seinäjoella. Työ- ja elinkeinotoimisto (lyh. TE-toimisto; aikaisemmin Työvoimatoimisto, ja vielä aikaisemmin Työnvälitystoimisto) auttaa työpaikan saamisessa, järjestää neuvontaa koulutuksesta ja hoitaa työttömien työnhakijoiden sosiaalisia etuja.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Työ- ja elinkeinotoimisto · Katso lisää »

Työaika

Työaika on työ- tai virkasuhteessa olevalla henkilöllä se päivittäinen tai viikoittainen aika, jolloin hän tekee työtehtäviensä mukaista työtä (tehokas työaika) tai jolloin ainakin hänen on sopimuksen tai virkasäännön mukaan oltava työpaikalla työnantajan käytettävissä (nimellinen työaika)Otavan iso tietosanakirja, 9.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Työaika · Katso lisää »

Työsuojelu

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapaaehtoisesti ja myös lain velvoittamana pyritään ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan työssä ja työoloista aiheutuvia vaaroja ja vaurioita.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Työsuojelu · Katso lisää »

Työvelvollisuus

Työvelvollisuus on Suomen laissa tunnettu poikkeusolojen aikainen velvollisuus, joka koskee kaikkia Suomessa asuvia 17–64-vuotiaita henkilöitä.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Työvelvollisuus · Katso lisää »

Vakuutus

Vakuutus on menettely, jolla tietyn riskin alaiset henkilöt tai yritykset sopivat vahinkojen tasaamiseen erikoistuneen laitoksen kanssa siitä, että laitos riskin toteutuessa korvaa aiheutuneen vahingon.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Vakuutus · Katso lisää »

Valuutta

Valuutalla tarkoitetaan valtion tai alueen rahaa ja rahayksikköä, jolla voidaan käydä vaihtokauppaa palveluista tai tuotteista.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Valuutta · Katso lisää »

Väestönsuojelu

Geneven sopimuksissa. Väestönsuojelulla (lyh. VSS tai vss) tarkoitetaan ihmisten ja omaisuuden suojaamista ja pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Väestönsuojelu · Katso lisää »

Vekseli

Vekseli on määrämuotoon laadittu maksusitoumus, jolla vekselin asettaja joko kehottaa toista henkilöä maksamaan erääntymispäivänä tietyn rahasumman tai velvoittautuu itse tekemään sen.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Vekseli · Katso lisää »

Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneet kansakunnat (lyhenne YK) on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin 24.

Uusi!!: Valmiuslaki ja Yhdistyneet kansakunnat · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Valmiustilalaki.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »