Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Valituslupa

Indeksi Valituslupa

Valituslupa on oikeusastejärjestyksessä ylemmän oikeuden myöntämä lupa valittaa alemman oikeuden tekemästä ratkaisusta.

26 suhteet: Artikla, Eduskunta, Ennakkopäätös, Euroopan ihmisoikeussopimus, Hallinto-oikeus, Hallintolainkäyttö, Hovioikeus, Korkein hallinto-oikeus, Korkein oikeus (Suomi), Lainvoima, Laki, Markkinaoikeus, Määräaika, Muutoksenhakulupa, Oikeudenmukaisuus, Oikeusaste, Oikeusjuttu, Oikeuskäytäntö, Perustuslakivaliokunta, Pykälä, Suomen perustuslaki, Toimeentulotuki, Tuomio, Tuomioistuin, Vakuutusoikeus, Vero.

Artikla

Artikla (pikku jäsen, nivel) on joidenkin valtioiden lain, kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan unionin säädöksen osa, jonka avulla kirjoituksen sisältö jakaantuu jäsennystä selventäviin alaosastoihin.

Uusi!!: Valituslupa ja Artikla · Katso lisää »

Eduskunta

Eduskunta (eli valtiopäivät) on Suomen parlamentti eli valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin.

Uusi!!: Valituslupa ja Eduskunta · Katso lisää »

Ennakkopäätös

Ennakkopäätös tai ennakkoratkaisu eli prejudikaatti on ylimmän oikeusasteen antama tuomio tai päätös, joka antaa ohjeen siitä, miten tietty lainsoveltamiskysymys olisi vastaisuudessa ratkaistava.

Uusi!!: Valituslupa ja Ennakkopäätös · Katso lisää »

Euroopan ihmisoikeussopimus

Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) on kansainvälinen ihmisoikeussopimus, johon ovat liittyneet useimmat Euroopan maat.

Uusi!!: Valituslupa ja Euroopan ihmisoikeussopimus · Katso lisää »

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus tarkoittaa sekä oikeudenalaa että oikeustieteen tutkimusaluetta.

Uusi!!: Valituslupa ja Hallinto-oikeus · Katso lisää »

Hallintolainkäyttö

Hallintolainkäyttö tarkoittaa hallintoasioista tehtyjen valitusten oikeuskäsittelyä.

Uusi!!: Valituslupa ja Hallintolainkäyttö · Katso lisää »

Hovioikeus

Hovioikeus (lyhenne HO) on Suomen ja Ruotsin yleisten tuomioistuinten hierarkiassa toinen oikeusaste, johon asianosainen voi valittaa käräjäoikeuden ratkaisuista.

Uusi!!: Valituslupa ja Hovioikeus · Katso lisää »

Korkein hallinto-oikeus

Waldemar Aspelinin suunnittelema Korkeimman hallinto-oikeuden talo Fabianinkadulla Helsingissä valmistui 1901. Suomen korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää Suomessa ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa ja toimii alempien viranomaisten lainkäytön oikeellisuuden valvojana.

Uusi!!: Valituslupa ja Korkein hallinto-oikeus · Katso lisää »

Korkein oikeus (Suomi)

right Korkein oikeus (lyhenne KKO;, HD) on toinen Suomen korkeimman oikeusasteen tuomioistuimista, jonka tärkein tehtävä on ennakkoratkaisujen antaminen.

Uusi!!: Valituslupa ja Korkein oikeus (Suomi) · Katso lisää »

Lainvoima

Lainvoima on oikeustieteen termi, jolla ilmaistaan, että jokin ratkaisu, useimmiten tuomioistuimen tuomio, mutta usein myös muu viranomaisen ratkaisu, tulee lopulliseksi, sellaiseksi, että siihen ei saa enää hakea muutosta (eli siitä ei saa valittaa tai siihen ei saa vaatia oikaisua) ns.

Uusi!!: Valituslupa ja Lainvoima · Katso lisää »

Laki

Auringonjumala Šamaš antaa lain kuningas Hammurabille. Basalttisteela Iranista. Laki on valtion suvereenin viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentin, antama velvoittava säädös.

Uusi!!: Valituslupa ja Laki · Katso lisää »

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus (lyhenne MAO, MaO tai MO) on markkinaoikeudellisiin asioihin keskittynyt erityistuomioistuin Suomessa.

Uusi!!: Valituslupa ja Markkinaoikeus · Katso lisää »

Määräaika

Määräaika on oikeudellisissa yhteyksissä tietty ajanjakso oikeustoimen suorittamiseksi tai aikajakso, johon liittyy oikeusseuraamuksia.

Uusi!!: Valituslupa ja Määräaika · Katso lisää »

Muutoksenhakulupa

Muutoksenhakulupa oli Suomessa vuoden 1979 loppuun saakka käytössä ollut osa muutoksenhakumenettelyä hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen.

Uusi!!: Valituslupa ja Muutoksenhakulupa · Katso lisää »

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa oikeamielisyyttä, sitä mikä vastaa yleistä oikeuskäsitystä.

Uusi!!: Valituslupa ja Oikeudenmukaisuus · Katso lisää »

Oikeusaste

Oikeusaste eli instanssi tarkoittaa jonkin tuomioistuimen asemaa verrattuna sen alapuolella tai yläpuolella oleviin tuomioistuimiin, jotka käsittelevät samaa oikeusriitaa.

Uusi!!: Valituslupa ja Oikeusaste · Katso lisää »

Oikeusjuttu

Oikeusjuttu eli juttu on tuomioistuimen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi viety asia.

Uusi!!: Valituslupa ja Oikeusjuttu · Katso lisää »

Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntö eli oikeuspraksis on tuomioistuinten, erityisesti ylimpien tuomioistuinten, ja niihin rinnastettavien muiden lakeja soveltavien toimielinten ratkaisuista muodostuva lakien soveltamistapa.

Uusi!!: Valituslupa ja Oikeuskäytäntö · Katso lisää »

Perustuslakivaliokunta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kokous Säätytalossa vuonna 1918. Pöydän päässä selin puheenjohtaja K. J. Ståhlberg, hänestä vasemmalla (myötäpäivään) R. A. Wrede, Ernst Estlander, G. G. Rosenqvist, A. O. Wuorimaa, Santeri Alkio, Antti Juutilainen, J. P. Kokko, Eero Erkko, Tekla Hultin (ei näy), Pekka Pennanen, Elias Tukia, Wilhelmi Malmivaara, F. W. Bergroth, Onni Rantasalo, J. E. Antila ja Lauri Ingman. Taustalla toisessa pöydässä valiokunnan sihteeri Hjalmar Kahelin. Perustuslakivaliokunta (PeV) on yksi eduskunnan valiokunnista.

Uusi!!: Valituslupa ja Perustuslakivaliokunta · Katso lisää »

Pykälä

Pykälä, vanhentunut nimi paragrafi, on jonkin kirjoituksen osa, jonka avulla kirjoituksen sisältö jakaantuu jäsennystä selventäviin alaosastoihin.

Uusi!!: Valituslupa ja Pykälä · Katso lisää »

Suomen perustuslaki

Suomen perustuslaki on yhtenäinen, 1. maaliskuuta 2000 lähtien Suomessa voimassa ollut perustuslaki, joka korvasi aikaisemmin voimassa olleet neljä erillistä perustuslain tasoista lakia.

Uusi!!: Valituslupa ja Suomen perustuslaki · Katso lisää »

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalietuuksiin lukeutuva yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo.

Uusi!!: Valituslupa ja Toimeentulotuki · Katso lisää »

Tuomio

Tuomio on yleisen tuomioistuimen riita- tai rikosasian oikeudenkäynnin pääasiassa antama ratkaisu.

Uusi!!: Valituslupa ja Tuomio · Katso lisää »

Tuomioistuin

Tuomioistuin on oikeuslaitokseen kuuluva organisaatio, joka ratkaisee eri toimijoiden välisiä erimielisyyksiä lainsäädäntöön nojautuen oikeudenkäynnissä tai muulla menettelyllä siten, että ratkaisu on osapuolia oikeudellisesti sitova.

Uusi!!: Valituslupa ja Tuomioistuin · Katso lisää »

Vakuutusoikeus

Vakuutusoikeus (VakO) on Suomessa toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin.

Uusi!!: Valituslupa ja Vakuutusoikeus · Katso lisää »

Vero

Verotus on yhteisnimitys kaikille niille toimille, joita verojen määräämisessä, maksuunpanossa, kantamisessa, oikaisemisessa, perinnässä ja verovalvonnassa tarvitaan.

Uusi!!: Valituslupa ja Vero · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »