Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Työntekijöiden sitouttaminen

Indeksi Työntekijöiden sitouttaminen

Työntekijöiden sitouttaminen on talouselämässä kutsuttu henkilöstöjohtamisen menettelytapa, jolla yritys pyrkii asettamaan yrityksen työntekijöille muita arvoja kuin mitä työsopimuksessa on välittömästi sovittu.

33 suhteet: Anthony Giddens, Arvo, Autoetu, Imago, Irtisanominen, ISBN, Joustavuus, Jukka Relander, Kehityskeskustelu, Kiire, Koulutus, Lounasseteli, Luottamusmies, Optio, Palkka, Paskaduuni, Pikkujoulu, Sähköposti, Suhteellinen etu, Toimihenkilö, Tulospalkkaus, Tuotannontekijä, Työ, Työaika, Työmarkkina-asema, Työmarkkinat, Työnjako, Työnjohto-oikeus, Työsopimus, Työsuojeluvaltuutettu, Vapaa-aika, Velvollisuusetiikka, Yhteistoimintamenettely.

Anthony Giddens

Anthony Giddens (s. 18. tammikuuta 1938, Lontoo, Britannia) on brittiläinen sosiologi.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Anthony Giddens · Katso lisää »

Arvo

Arvoilla tarkoitetaan jotain toivottua asiaa, suotavaa käyttäytymistä tai päämäärää.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Arvo · Katso lisää »

Autoetu

Autoetu on palkansaajan ja työnantajan välinen sopimus työnantajan omistaman tai hallinnoiman auton käytöstä.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Autoetu · Katso lisää »

Imago

Imago (kuva) on henkilön tai yrityksen itsestään antama kuva tai vaikutelma.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Imago · Katso lisää »

Irtisanominen

Irtisanominen on toimenpide, jolla jompikumpi sopimusosapuoli lakkauttaa sopimuksen voimassaolon.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Irtisanominen · Katso lisää »

ISBN

ISBN on kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja ISBN · Katso lisää »

Joustavuus

Joustavuus on yrityksen ominaisuus, joka kertoo siitä, miten yritys pystyy sopeutumaan kysynnässä tapahtuviin määrällisiin ja laadullisiin muutoksiin siten, että yritys ei muutosten myötä joutuisi kilpailijoitaan epäedullisempaan asemaan.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Joustavuus · Katso lisää »

Jukka Relander

Jukka Tapio Relander (s. 14. helmikuuta 1967 Helsinki) on suomalainen tutkija, kolumnisti ja esseisti.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Jukka Relander · Katso lisää »

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Kehityskeskustelu · Katso lisää »

Kiire

Kiire on jännitteinen tila, jolla on suhde aikaan.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Kiire · Katso lisää »

Koulutus

Koulutus viittaa siihen kasvatuksen alueeseen, joka on organisoitua ja institutionalisoitua.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Koulutus · Katso lisää »

Lounasseteli

Lounasseteli on maksuseteli, jolla voi maksaa aterian ravintolassa tai ruokakaupassa.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Lounasseteli · Katso lisää »

Luottamusmies

Luottamusmies on ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Luottamusmies · Katso lisää »

Optio

Optio arvopaperina on johdannaissopimus, jossa option myyjä eli asettaja antaa sitovan lupauksen kaupan tekemisestä jollakin kohde-etuudella sovittuna hetkenä tai ajanjaksona tulevaisuudessa tiettyyn hintaan.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Optio · Katso lisää »

Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Palkka · Katso lisää »

Paskaduuni

Paskaduuni eli paskatyö on arkikielessä käytetty halventava ilmaus työstä, joka on epäitsenäistä ja epämielekästä ja jossa on huonot työehdot ja huono palkka.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Paskaduuni · Katso lisää »

Pikkujoulu

Pikkujoulu, josta käytetään yleensä monikollista muotoa pikkujoulut, on ennen varsinaisia joulunpyhiä järjestettävä vapaamuotoinen, usein jouluteemainen juhla, joita järjestävät tyypillisesti erilaiset yhteisöt, yritykset, yhdistykset ja organisaatiot.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Pikkujoulu · Katso lisää »

Sähköposti

@-merkki. Sähköposti tarkoittaa digitaalisten, yleensä kirjallisessa muodossa olevien viestien välittämistä tietokoneilla tietyillä protokollilla.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Sähköposti · Katso lisää »

Suhteellinen etu

Esimerkissä on kaksi taloudellista toimijaa, A ja B, jotka tuottavat joko 1:tä tai 2:ta. Toimijoiden erikoistuttua voidaan tuottaa enemmän kuin, jos tuotettaisiin vain jompaakumpaa tuotetta. Suhteellinen etu on taloustieteessä käytetty käsite, joka osoittaa, että kahden kansantalouden kannattaa käydä kauppaa siitä huolimatta, että toinen näistä talouksista pystyy tuottamaan kaikkia mahdollisia hyödykkeitä halvemmalla kuin toinen.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Suhteellinen etu · Katso lisää »

Toimihenkilö

Toimihenkilö on yleisnimitys yksityisessä liikkeessä tai yrityksen palveluksessa olevasta työntekijästä.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Toimihenkilö · Katso lisää »

Tulospalkkaus

Tulospalkkaus on palkkaustapa, jossa henkilön saama palkka määräytyy henkilön, ryhmän tai koko organisaation aikaansaaman työtuloksen perusteella.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Tulospalkkaus · Katso lisää »

Tuotannontekijä

Tuotannontekijät ovat taloustieteessä hyödykkeiden eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa käytettävät resurssit.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Tuotannontekijä · Katso lisää »

Työ

Nainen korjaamassa riisinversoja Kambodžassa. Posliiniverstaan koristelija työssään Kiinassa. Työllä tarkoitetaan jonkin tehtävän suorittamiseen tähtäävää pitkäjännitteistä, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka liittyy tyypillisesti toimeentulon hankkimiseen (ansiotyö) tai yksilön omien taikka hänen lähipiirinsä aineellisten tarpeiden tyydyttämiseen (kotityö).

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työ · Katso lisää »

Työaika

Työaika on työ- tai virkasuhteessa olevalla henkilöllä se päivittäinen tai viikoittainen aika, jolloin hän tekee työtehtäviensä mukaista työtä (tehokas työaika) tai jolloin ainakin hänen on sopimuksen tai virkasäännön mukaan oltava työpaikalla työnantajan käytettävissä (nimellinen työaika)Otavan iso tietosanakirja, 9.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työaika · Katso lisää »

Työmarkkina-asema

Työmarkkina-asema on työmarkkina-, sosiaalipoliittinen ja sosiologinen käsite, joka kuvaa työntekijän haluttavuutta ja vahvuutta työmarkkinoilla suhteessa toisiin työntekijöihin.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työmarkkina-asema · Katso lisää »

Työmarkkinat

Työmarkkinat ovat työnantajien ja työntekijöiden väliset markkinat, joilla työnantajat etsivät työntekijöitä ja työvoimaan kuuluvat henkilöt etsivät työtä; kun tarjonta kohtaa kysynnän, työnhakija ja työnantaja solmivat työsuhteen.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työmarkkinat · Katso lisää »

Työnjako

Työnjako on yhteiskunnan organisoitumisen ulottuvuus, jossa eri ihmiset tekevät keskenään erilaisia töitä.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työnjako · Katso lisää »

Työnjohto-oikeus

Työnjohto-oikeus eli direktio-oikeus on työnantajalle työlain takaama oikeus johtaa työtä ja antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä työntekijöille: työnantaja päättää mitä, miten, missä, mihin aikaan ja ketkä työtä tekevät.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työnjohto-oikeus · Katso lisää »

Työsopimus

Työsopimus on kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti tehty tahdonilmaisu (kaksipuolinen oikeustoimi), jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle tämän määrittelemään tehtävää, työtä, sovitulla tai määritellyllä (työ)paikalla tai -alueella, sovittuna (työ)aikana, työnantajan työnjohdon ja valvonnan alaisena, sovittua korvausta (palkka) vastaan.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työsopimus · Katso lisää »

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä työntekijöiden edustaja.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Työsuojeluvaltuutettu · Katso lisää »

Vapaa-aika

Ihmisiä viettämässä vapaa-aikaa New Yorkissa sijaitsevassa puistossa. Vapaa-aika tarkoittaa ansiotyön, opiskelun tai muun toimen ulkopuolista, etenkin rentoutumiseen ja virkistäytymiseen käytettävissä olevaa aikaa.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Vapaa-aika · Katso lisää »

Velvollisuusetiikka

Velvollisuusetiikka eli deontologinen etiikka (Olson, Robert G.: Deontological Ethics. Teoksessa Velvollisuusetiikassa ajatellaan, että toimittaessa oikean velvollisuuden, oikeuden tai muun periaatteen vaikuttamina, toimitaan oikein. Toivotut seuraukset eivät tee hyväksi tekoa tai käytäntöä, jota ei ole tehty velvollisuudesta. Velvollisuusetiikan alalajeja ovat kantilainen velvollisuusetiikka, intuitionistiset etiikat, oikeusetiikat ja libertaristinen etiikka.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Velvollisuusetiikka · Katso lisää »

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely määritellään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007), jossa säädetään pakollisesta yhteistoimintamenettelystä, mutta yhteistoimintaa, työnantajan ja työntekijöiden välistä vapaamuotoista neuvottelua voidaan toteuttaa koska tahansa.

Uusi!!: Työntekijöiden sitouttaminen ja Yhteistoimintamenettely · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Sitouttaminen.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »