Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Tutkimus

Indeksi Tutkimus

Tutkimus tarkoittaa järjestelmällistä, erityisesti tieteellistä, toimintaa jonkin asian selvittämiseksi.

80 suhteet: Akatemia, Analyysi, Biotekniikka, Budjetti, Eksploratiivinen tutkimus, Elektroniikka, Eliö, Eliitti, Empiirinen tutkimus, Esitiede, Etnografia, Fysiikka, Genomi, Goldbachin konjektuuri, Haastattelu, Hyöty, Hypoteesi, Hyvä tieteellinen käytäntö, IMRD-rakenne, Innovaatio, Internet, Intuitio, Julkaisu, Kartoitus, Kenttätutkimus, Koe, Kokemus, Konferenssi, Konservatiivisuus, Konsilienssi, Kriisi, Laadullinen tutkimus, Laboratorio, Laboratoriotutkimus, Luokka, Maailmankatsomus, Maine (yhteiskunta), Markkinatutkimus, Markkinointitutkimus, Matematiikka, Määrällinen tutkimus, Nature, Näennäistiede, Objektiivisuus, Paradigma, Parapsykologia, Proseduuri, Prosessi, Rahasto, Rahoitus, ..., Rajatieto, Säätiö (Suomi), Säieteoria, Science, Simulointi, Sitra (rahasto), Sosiaalinen status, Suuri yhtenäisteoria, Synteesi, Tabu, Tapaustutkimus, Tekes, Tiede, Tiedejulkaisu, Tieteellinen menetelmä, Tieto, Tietokoneohjelma, Todistusaineisto, Toimintatutkimus, Toistettavuus, Tuotekehitys, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Tutkimusongelma, Tutkimusvilppi, Uteliaisuus, Valtio, Vertaisarviointi, Wikipedia, Yhteiskunta, Yritys. Laajenna indeksi (30 lisää) »

Akatemia

Akatemia on korkeasti oppineiden yhteisö, kuvaannollisesti sekä myös kirjaimellisesti, kun puhutaan akateemikkojen ryhmistä.

Uusi!!: Tutkimus ja Akatemia · Katso lisää »

Analyysi

Analyysi tarkoittaa monimutkaisen ongelman pilkkomista pieniin, erillisiin osiin, jotka ratkaisemalla kokonaisongelma toivotaan pystyttävän ratkaisemaan.

Uusi!!: Tutkimus ja Analyysi · Katso lisää »

Biotekniikka

Biotekniikka eli bioteknologia on biologian ja biokemian osa-alue, joka hyödyntää eliöitä, soluja tai niiden osia.

Uusi!!: Tutkimus ja Biotekniikka · Katso lisää »

Budjetti

Budjetti tarkoittaa talousarviota eli tulo- ja menoarviota, erityisesti valtion tai kunnan talousarviota.

Uusi!!: Tutkimus ja Budjetti · Katso lisää »

Eksploratiivinen tutkimus

Eksploratiivinen tutkimus on vähän tunnetulle tutkimusalueelle kohdistuvaa kartoittavaa tutkimusta.

Uusi!!: Tutkimus ja Eksploratiivinen tutkimus · Katso lisää »

Elektroniikka

Elektroniikka on sähkötekniikan osa, joka perustuu elektronien liikkeen ohjaamiseen.

Uusi!!: Tutkimus ja Elektroniikka · Katso lisää »

Eliö

Eliö eli organismi on erotettavissa oleva olio, jossa täyttyvät elämän tunnusmerkit: itsenäisyys, vastaaminen ärsykkeisiin, moduulirakenne, kasvu, mukautuvuus, aineenvaihdunta, ja kyky lisääntyä.

Uusi!!: Tutkimus ja Eliö · Katso lisää »

Eliitti

Eliitti tarkoittaa valiojoukkoa, parhaimmistoa, hienostoa tai ylintä valtaa käyttävää joukkoa.

Uusi!!: Tutkimus ja Eliitti · Katso lisää »

Empiirinen tutkimus

Empiirinen tutkimus eli kokemusperäinen tutkimus perustuu tutkimuskohteen havainnointiin tai mittaamiseen.

Uusi!!: Tutkimus ja Empiirinen tutkimus · Katso lisää »

Esitiede

Esitiede on kehittymässä oleva tutkimusalue, joka ei vielä täytä kaikkia tieteen tunnusmerkkejä.

Uusi!!: Tutkimus ja Esitiede · Katso lisää »

Etnografia

Etnografia (’kansa’, graphein ’kirjoittaa’) on kansan ja sen kulttuurin kuvaus.

Uusi!!: Tutkimus ja Etnografia · Katso lisää »

Fysiikka

Fysiikka (fysis eli luonto) on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva tiede.

Uusi!!: Tutkimus ja Fysiikka · Katso lisää »

Genomi

Perimä eli geeniperimä tai genomi on eliön koko perintöaines, joka on koodattu DNA:han.

Uusi!!: Tutkimus ja Genomi · Katso lisää »

Goldbachin konjektuuri

Goldbachin kirje Eulerille 7.6.1742 Goldbachin konjektuuri on preussilaisen Christian Goldbachin ehdottama otaksuma.

Uusi!!: Tutkimus ja Goldbachin konjektuuri · Katso lisää »

Haastattelu

Urheiluvalmentajaa haastatellaan. Haastattelu on suullinen keskustelu, jossa kartoitetaan ja selvitetään asioita.

Uusi!!: Tutkimus ja Haastattelu · Katso lisää »

Hyöty

Hyöty (engl. Utility) on taloustieteessä onnellisuuden tai tyytyväisyyden mitta, joka saavutetaan kuluttamalla hyödykkeitä tai palveluita.

Uusi!!: Tutkimus ja Hyöty · Katso lisää »

Hypoteesi

Andreas Cellariuksen hypoteesin mukaisesti. Hypoteesi ('olettamus; neuvo; puheenaihe') on ehdotettu selitys ilmiölle.

Uusi!!: Tutkimus ja Hypoteesi · Katso lisää »

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö on tieteen harjoittajien (asiantuntijat ja tutkijat) menettelyohjeisto, jonka tarkoituksena on varmistaa tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys ja tutkimustulosten uskottavuus.

Uusi!!: Tutkimus ja Hyvä tieteellinen käytäntö · Katso lisää »

IMRD-rakenne

IMRD tai IMRAD on tutkimusraportin tai tieteellisen artikkelin yleinen rakennekaava.

Uusi!!: Tutkimus ja IMRD-rakenne · Katso lisää »

Innovaatio

Innovaatio eli uudennos on jokin uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö.

Uusi!!: Tutkimus ja Innovaatio · Katso lisää »

Internet

Internetin käyttäjämäärät suhteessa väestöön (2009). Internetin käyttäjämääriä eri maissa (2007). Internet on maailmanlaajuinen toisiinsa kytkettyjen tietoverkkojen järjestelmä, joka käyttää internet-protokollaa (TCP/IP) yhdistämään yli miljardi eri tietoteknistä laitetta toisiinsa.

Uusi!!: Tutkimus ja Internet · Katso lisää »

Intuitio

Intuitio merkitsee tietämistä tai ymmärtämistä, jossa tieto saavutetaan sen kohteesta suoraan.

Uusi!!: Tutkimus ja Intuitio · Katso lisää »

Julkaisu

Julkaisu on (useina kappaleina) julkaistu kirjallinen tuote, alkujaan joko lehden artikkelissa tai kirjan muodossa niin että artikkeli jää pyvyvästi saataville.

Uusi!!: Tutkimus ja Julkaisu · Katso lisää »

Kartoitus

Olaus Magnuksen vuonna 1539 laatima, Pohjoismaita esittävä Carta Marina. Kartoitus tai kartografia (kreikan sanoista chartis ’kartta’ ja graphein ’kirjoittaa’) tarkoittaa kartan avulla esittämistä, yleisimmin maan pinnan tai sen tietyn osa-alueen kuvaamista kartalle.

Uusi!!: Tutkimus ja Kartoitus · Katso lisää »

Kenttätutkimus

Kenttätutkimus on empiirisen tutkimuksen menetelmä, joka tarkoittaa luonnollisissa olosuhteissa tehtyä havaintoaineiston keräämistä esimerkiksi mittauksin, näytteitä ottamalla, tarkkailulla, tai kun tutkimusten kohteena ovat ihmiset, haastatteluilla, vuorovaikutuksella ja kyselyillä.

Uusi!!: Tutkimus ja Kenttätutkimus · Katso lisää »

Koe

Koe on jonkin ilmiön, ominaisuuden tms.

Uusi!!: Tutkimus ja Koe · Katso lisää »

Kokemus

Kokemus tarkoittaa sellaisia tietoja, kykyjä ja taitoja selviytyä ympäristössä ja tehtävissä, joita ei ole hankittu teoreettisen opiskelun kautta, vaan vuorovaikutuksessa fysikaaliseen todellisuuteen.

Uusi!!: Tutkimus ja Kokemus · Katso lisää »

Konferenssi

Konferenssi on tapahtuma, joka on yleensä järjestetty koulutusta, kollegoiden tapaamista tai valikoidusta liiketoiminta-aiheesta keskustelemista varten.

Uusi!!: Tutkimus ja Konferenssi · Katso lisää »

Konservatiivisuus

Konservatiivisuus tai konservatiivinen voi tarkoittaa seuraavia asioita.

Uusi!!: Tutkimus ja Konservatiivisuus · Katso lisää »

Konsilienssi

Konsilienssi, ykseys, on käsite jolla tarkoitetaan kahdesta eri lähteestä syntyvien tieteellisten tulosten yhdistymistä ja yhteenlankeamista, erillisinä nähtyjen ilmiöiden yhdistämistä laajempien teoriakokonaisuuksien alle jolloin syntyy informaation ykseys.

Uusi!!: Tutkimus ja Konsilienssi · Katso lisää »

Kriisi

Kriisi on ihmisen tai organisaation kohtaama uusi tilanne, jossa aiemmin opitut ongelmanratkaisukeinot eivät välttämättä toimi.

Uusi!!: Tutkimus ja Kriisi · Katso lisää »

Laadullinen tutkimus

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jota käytetään ihmistieteissä määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen lisäksi.

Uusi!!: Tutkimus ja Laadullinen tutkimus · Katso lisää »

Laboratorio

Biokemian laboratorio Kölnin yliopistossa. Laboratorio on kokeellisiin (tieteellisiin, teknisiin sekä taiteellisiin) tutkimuksiin käytetty tila, sellaisia tutkimuksia tekevä laitos tai osasto tai eräiden korkeakoulujen toimintayksikkö.

Uusi!!: Tutkimus ja Laboratorio · Katso lisää »

Laboratoriotutkimus

Laboratoriotutkimus on laboratoriossa tehtävä toimenpide tai sarja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on selvittää näytteessä, eliössä tai laitteessa olevaa ominaisuutta.

Uusi!!: Tutkimus ja Laboratoriotutkimus · Katso lisää »

Luokka

Luokka voi tarkoittaa seuraavia.

Uusi!!: Tutkimus ja Luokka · Katso lisää »

Maailmankatsomus

Maailmankatsomus on määritelty muun muassa arvoja sisältäväksi kokonaiskäsitykseksi maailmasta ja ihmisistä”maailmankatsomus yksilön arvoväritteinen kokonaiskäsitys maailmasta ja ihmisistä; elämänkatsomus, maailmankuva.

Uusi!!: Tutkimus ja Maailmankatsomus · Katso lisää »

Maine (yhteiskunta)

Maine on yleisön yleinen mielipide ihmisestä, yhteisöstä tai yrityksestä.

Uusi!!: Tutkimus ja Maine (yhteiskunta) · Katso lisää »

Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksen avulla hankitaan tietoja markkinatilanteista ja niiden muutoksista.

Uusi!!: Tutkimus ja Markkinatutkimus · Katso lisää »

Markkinointitutkimus

Markkinointitutkimus on toimenpide, jolla systemaattisesti kerätään ja analysoidaan tietoa esimerkiksi markkinoista, markkinoinnista, mainonnasta tai imagosta.

Uusi!!: Tutkimus ja Markkinointitutkimus · Katso lisää »

Matematiikka

Eukleides, yksityiskohta Rafaelin teoksesta ''Ateenan koulu''. Matematiikka on deduktiiviseen päättelyyn perustuva formaali eli käsitteellinen tiede.

Uusi!!: Tutkimus ja Matematiikka · Katso lisää »

Määrällinen tutkimus

Määrällinen tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä.

Uusi!!: Tutkimus ja Määrällinen tutkimus · Katso lisää »

Nature

Nature on brittiläinen aikakauslehti, jonka perusti vuonna 1869 Norman Lockyer.

Uusi!!: Tutkimus ja Nature · Katso lisää »

Näennäistiede

Kieli.

Uusi!!: Tutkimus ja Näennäistiede · Katso lisää »

Objektiivisuus

Objektiivisuus tarkoittaa henkilökohtaisesta näkemyksestä tai asenteesta riippumatonta, puolueetonta, tasapuolista, yleispätevää.

Uusi!!: Tutkimus ja Objektiivisuus · Katso lisää »

Paradigma

Paradigma on jonkun tieteenalan kulloinkin yleisesti hyväksytty oppirakennelma, ajattelutapa, suuntaus.

Uusi!!: Tutkimus ja Paradigma · Katso lisää »

Parapsykologia

Zener-kortteja.Parapsykologia (kr. παρά 'vieressä' + ψυχολογία 'sielutiede') on paranormaalien ilmiöiden tutkimusta.

Uusi!!: Tutkimus ja Parapsykologia · Katso lisää »

Proseduuri

Proseduuri on määritelmä sarjasta toimintoja, tehtäviä tai operaatioita, jotka tulee suorittaa aina samalla tavalla, jotta samoissa olosuhteissa saavutettaisiin aina sama lopputulos (kuten hätätilanteiden selvittämiseksi laadituissa proseduureissa).

Uusi!!: Tutkimus ja Proseduuri · Katso lisää »

Prosessi

Prosessi tarkoittaa yleisesti edistymistä.

Uusi!!: Tutkimus ja Prosessi · Katso lisää »

Rahasto

Rahasto eli epäitsenäinen säätiö on henkilön, yhteisön tai yrityksen perustama pääoma, joka lahjoittaa siihen luovutettuja varallisuutta ja sen tuottoa rahaston perustajan määrittelemään tarkoitukseen.

Uusi!!: Tutkimus ja Rahasto · Katso lisää »

Rahoitus

Rahoitus on varojen hankkimista jonkin hankkeen toteuttamiseksi.

Uusi!!: Tutkimus ja Rahoitus · Katso lisää »

Rajatieto

Rajatieto tarkoittaa mm.

Uusi!!: Tutkimus ja Rajatieto · Katso lisää »

Säätiö (Suomi)

Säätiö on tapa osoittaa pysyvästi varoja tiettyyn tarkoitukseen.

Uusi!!: Tutkimus ja Säätiö (Suomi) · Katso lisää »

Säieteoria

Säieteoria on hiukkasfysiikan malli, jonka mukaan alkeishiukkaset eivät ole pistemäisiä, vaan 1-ulotteisia säikeitä.

Uusi!!: Tutkimus ja Säieteoria · Katso lisää »

Science

Science (suom. tiede) on American Association for the Advancement of Sciencen julkaisema tiedelehti, ja sitä pidetään yhtenä arvostetuimmista akateemisista lehdistä.

Uusi!!: Tutkimus ja Science · Katso lisää »

Simulointi

Ensimmäisen maailmansodan aikainen hevossimulaattori Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä.

Uusi!!: Tutkimus ja Simulointi · Katso lisää »

Sitra (rahasto)

Sitran logo. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (vuoteen 1990 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto) eli Sitra on julkisoikeudellinen eduskunnan valvoma rahasto, joka perustettiin vuonna 1967 Suomen Pankin yhteyteen Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Uusi!!: Tutkimus ja Sitra (rahasto) · Katso lisää »

Sosiaalinen status

Sosiaalinen status on arvostus, kunnioitus tai arvovalta, jonka yksilö saavuttaa asemassaan yhteiskunnassa.

Uusi!!: Tutkimus ja Sosiaalinen status · Katso lisää »

Suuri yhtenäisteoria

Suuri yhtenäisteoria on fysiikassa yksi lukuisista yhtenäiskenttäteorioista, joilla pyritään yhdistämään kolme neljästä perusvuorovaikutuksesta eli heikko vuorovaikutus, vahva vuorovaikutus ja sähkömagnetismi.

Uusi!!: Tutkimus ja Suuri yhtenäisteoria · Katso lisää »

Synteesi

Synteesi (kreikan kielestä syn ’summa’ ja thesis ’asema’) ymmärretään yleensä kahden tai useamman jo olemassa olevan asian yhdistämiseksi, josta muodostuu uusi asia.

Uusi!!: Tutkimus ja Synteesi · Katso lisää »

Tabu

Tabu on jonkin pyhäksi tai vahingolliseksi katsotun tekemistä tai mainitsemista koskeva uskonnollinen tai uskomuksellinen kielto tai sen kohde.

Uusi!!: Tutkimus ja Tabu · Katso lisää »

Tapaustutkimus

Tapaustutkimus eli case-tutkimus on yksi tutkimuksen strategioista kokeellisen tutkimuksen ja survey-tutkimuksen ohella.

Uusi!!: Tutkimus ja Tapaustutkimus · Katso lisää »

Tekes

Tekesin logo (2014–2017). Tekesin päätoimipiste Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevassa Team Finland -talossa. Business Finland (aiemmin Innovaatiorahoituskeskus Tekes) on Suomen valtion virasto, joka aktivoi ja rahoittaa yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä tutkimusyksikköjen tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Uusi!!: Tutkimus ja Tekes · Katso lisää »

Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.

Uusi!!: Tutkimus ja Tiede · Katso lisää »

Tiedejulkaisu

Tiedejulkaisu tarkoittaa säännöllisesti ilmestyvää lehteä, jonka tehtävänä on uusia tutkimustuloksia julkaisemalla edistää tieteellistä tutkimusta.

Uusi!!: Tutkimus ja Tiedejulkaisu · Katso lisää »

Tieteellinen menetelmä

Tieteellinen menetelmä on tieteen tekemisessä käytettävä järjestelmällinen menettelytapa, jonka avulla pyritään luomaan uutta tietoa ja täsmentämään vanhempaa tietoa.

Uusi!!: Tutkimus ja Tieteellinen menetelmä · Katso lisää »

Tieto

Robert Reid, ''Tieto'', 1896. Tieto on filosofian tietoteorian perinteisen määritelmän mukaan hyvin perusteltu tosi uskomus.

Uusi!!: Tutkimus ja Tieto · Katso lisää »

Tietokoneohjelma

Tietokoneohjelma (usein lyhyesti vain ohjelma) on joukko ennalta laadittuja käskyjä, joita seuraten tietokone suorittaa sille valmistellun tehtävän.

Uusi!!: Tutkimus ja Tietokoneohjelma · Katso lisää »

Todistusaineisto

Todistusaineisto on oikeudenkäynneissä se aineisto, johon tuomari saa perustaa ratkaisunsa.

Uusi!!: Tutkimus ja Todistusaineisto · Katso lisää »

Toimintatutkimus

Toimintatutkimus on pääosin laadullisen tutkimuksen suuntaus, jolla pyritään kehittämään kohteena olevaa organisaatiota sen toimintatapoihin vaikuttamisen kautta.

Uusi!!: Tutkimus ja Toimintatutkimus · Katso lisää »

Toistettavuus

Toistettavuus viittaa tutkijan tai itsenäisesti toimivan henkilön kykyyn toistaa kokonainen koe tai tutkimus.

Uusi!!: Tutkimus ja Toistettavuus · Katso lisää »

Tuotekehitys

Tuotekehitys (tuotteen luominen) on toiminta tai prosessi yrityksessä, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuotteisiin.

Uusi!!: Tutkimus ja Tuotekehitys · Katso lisää »

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asiantuntijatoimielin, jonka tehtävänä on edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotustoimintaa Suomessa sekä toimia tutkimusetiikkaa koskevien kysymysten aloitteentekijänä.

Uusi!!: Tutkimus ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta · Katso lisää »

Tutkimusongelma

Tutkimusongelma on tietyssä tutkimuksessa vastattavaksi asetettu ja otettu, tutkimuksen aiheesta jonkin näkökulman kannalta tarkoituksenmukaisesti rajattu käsiteltävä kokonaisuus, josta tuotetaan tietoa.

Uusi!!: Tutkimus ja Tutkimusongelma · Katso lisää »

Tutkimusvilppi

Tutkimusvilppi eli tieteellinen vilppi on epärehellisesti laadittujen tutkimussuunnitelmien, -raporttien ja -tulosten esittämistä tutkimusten rahoittajille, tieteellisille julkaisuille ja muille tutkijoille.

Uusi!!: Tutkimus ja Tutkimusvilppi · Katso lisää »

Uteliaisuus

Uteliaisuus on innostusta saamaan tietoonsa tai kokemaan jotakin uutta.

Uusi!!: Tutkimus ja Uteliaisuus · Katso lisää »

Valtio

Sanalla valtio tarkoitetaan sekä poliittista ja alueellista kokonaisuutta että hallinnollista, oikeudellista ja taloudellista järjestelmää.

Uusi!!: Tutkimus ja Valtio · Katso lisää »

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi eli referee-käytäntö on alun perin tieteellisen julkaisemisen tapa, jossa lehteen tai julkaisuun lähetetyt artikkelit arvioi sekä julkaisusarjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat.

Uusi!!: Tutkimus ja Vertaisarviointi · Katso lisää »

Wikipedia

Wikipedia on Internetissä julkaistava ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja, joka perustuu MediaWiki-tekniikkaan.

Uusi!!: Tutkimus ja Wikipedia · Katso lisää »

Yhteiskunta

Yhteiskunta koostuu ihmisistä ja heidän yhteisöistään, jotka asuvat ja ovat vuorovaikutuksessa tietyllä maantieteellisellä alueella; myös erilaiset instituutiot, poliittiset käytännöt tai valtarakenteet, infrastruktuuri ja kulttuuri ovat osa yhteiskuntaa.

Uusi!!: Tutkimus ja Yhteiskunta · Katso lisää »

Yritys

Stockmannin tavaratalo Tallinnan keskustassa. Yritys tarkoittaa yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen.

Uusi!!: Tutkimus ja Yritys · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Perus- ja soveltava tutkimus, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Tavoitetutkimus, Tutkimuksen menetelmät, Tutkimuksen metodit, Tutkimusmenetelmä, Tutkimusmenetelmät, Tutkimusmetodi, Tutkimusmetodit, Tutkimustyö.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »