Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Todennäköisyysjakauma

Indeksi Todennäköisyysjakauma

Todennäköisyysjakauma kuvaa todennäköisyyslaskennassa kuinka yleisiä satunnaismuuttujan eri arvot ovat.

35 suhteet: Arvojoukko, Bernoullin jakauma, Beta-jakauma, Binomijakauma, Cauchy-jakauma, Diskreetti satunnaismuuttuja, Diskreetti tasainen jakauma, Eksponenttijakauma, F-jakauma, Gamma-jakauma, Geometrinen jakauma, Hypergeometrinen jakauma, Χ²-jakauma, Jatkuva satunnaismuuttuja, Kertymäfunktio, Keskeinen raja-arvolause, Kokonaisluku, Maxwellin–Boltzmannin jakauma, Negatiivinen binomijakauma, Normaalijakauma, Numeroituva joukko, Pareto-jakauma, Perusjoukko (todennäköisyys), Pistetodennäköisyysfunktio, Poisson-prosessi, Poissonin jakauma, Riemannin integraali, Satunnaismuuttuja, Studentin t-jakauma, Tasajakauma, Tiheysfunktio, Todennäköisyys, Todennäköisyysfunktio, Todennäköisyysjakauma, Todennäköisyysteoria.

Arvojoukko

Määrittelyjoukosta X kuvataan kaikki sen luvut funktion arvoiksi ''f(x)'' maalijoukkoon Y. Arvojoukko ''f(x)'' voi olla maalijoukon aito osajoukko. Arvojoukko eli kuvajoukko tarkoittaa matematiikassa kaikkien funktion arvojen muodostamaa joukkoa.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Arvojoukko · Katso lisää »

Bernoullin jakauma

Bernoullin jakauma tai Bernoulli-jakauma on dikotomisen kokeen lopputuloksen jakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Bernoullin jakauma · Katso lisää »

Beta-jakauma

Ei kuvausta.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Beta-jakauma · Katso lisää »

Binomijakauma

Binomijakauma on dikotomisen toistokokeen lopputulosten lukumäärän jakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Binomijakauma · Katso lisää »

Cauchy-jakauma

Cauchy-jakauma (Cauchyn jakauma) on Augustin Cauchyn mukaan nimetty jatkuva todennäköisyysjakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Cauchy-jakauma · Katso lisää »

Diskreetti satunnaismuuttuja

Diskreetti satunnaismuuttuja eli diskreetti stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa äärellisen tai numeroituvasti äärettömän määrän arvoja saava satunnaismuuttuja.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Diskreetti satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Diskreetti tasainen jakauma

Diskreetti tasainen jakauma eli symmetrinen jakauma on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä symmetrisen diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Diskreetti tasainen jakauma · Katso lisää »

Eksponenttijakauma

Ei kuvausta.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Eksponenttijakauma · Katso lisää »

F-jakauma

Ei kuvausta.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja F-jakauma · Katso lisää »

Gamma-jakauma

Gamma-jakauman tiheysfunktion kuvaajia eri parametriparein Gamma-jakauman kertymäfunktion kuvaajia eri parametriparein Gamma-jakauma on Poisson-prosessin insidenssien odotusaikojen jakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Gamma-jakauma · Katso lisää »

Geometrinen jakauma

Geometrinen jakauma on dikotomisen toistokokeen ensimmäisen tulosta edeltävien kokeiden lukumäärän jakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Geometrinen jakauma · Katso lisää »

Hypergeometrinen jakauma

Hypergeometrinen jakauma on palauttamattomassa otannassa määrätyn osajoukon esiintymisten jakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Hypergeometrinen jakauma · Katso lisää »

Χ²-jakauma

Ei kuvausta.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Χ²-jakauma · Katso lisää »

Jatkuva satunnaismuuttuja

Jatkuva satunnaismuuttuja eli jatkuva stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa satunnaismuuttuja, jolla on vain ei-negatiivisia arvoja saava tiheysfunktio.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Jatkuva satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Kertymäfunktio

Diagrammissa on jatkuvan satunnaismuuttujan kuvaaja, johon on väritetty näkyviin tapahtuman "todennäköisyysmassat". Väritetyn alueen määrätty integraalit eli kuvaajan pinta-alat ovat suhteessa tapahtuman todennäköisyyteen. Kertymäfunktio eli jakaumafunktio (cdf) on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä reaaliarvoisen satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava funktio.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Kertymäfunktio · Katso lisää »

Keskeinen raja-arvolause

Keskeinen raja-arvolause on toden­näköisyys­laskennan tulos, jonka mukaan keskiarvo riittävän suuresta määrästä toisistaan riippumattomia satunnais­muuttujia, joista kullakin on hyvin määritelty odotusarvo ja varianssi, on tietyin edellytyksin likipitäen normaalisti jakautunut riippumatta kunkin satunnaismuuttujan omasta jakaumasta.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Keskeinen raja-arvolause · Katso lisää »

Kokonaisluku

Kokonaisluvut ovat arkipäiväiset luvut, joilla yleensä ilmoitetaan kohteiden lukumäärää.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Kokonaisluku · Katso lisää »

Maxwellin–Boltzmannin jakauma

Maxwellin–Boltzmannin jakauma (Maxwellin–Boltzmannin statistiikka, MB-statistiikka) on todennäköisyysjakauma, jota käytetään kuvaamaan fysiikan ja kemian tilastollisia ilmiöitä.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Maxwellin–Boltzmannin jakauma · Katso lisää »

Negatiivinen binomijakauma

Negatiivinen binomijakauma on dikotomisen toistokokeen mielivaltaisen monennetta onnistumista edeltävien yritysten jakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Negatiivinen binomijakauma · Katso lisää »

Normaalijakauma

Normaalijakauma (toisilta nimiltään Gaussin jakauma tai Gaussin kellokäyrä) on jatkuva todennäköisyysjakauma.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Normaalijakauma · Katso lisää »

Numeroituva joukko

Matematiikassa termiä numeroituva käytetään kuvaamaan joukon sisältämien alkioiden lukumäärää.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Numeroituva joukko · Katso lisää »

Pareto-jakauma

Pareto-jakauma on todennäköisyysjakauma, joka on nimetty italialaisen yhteiskuntatieteilijä Vilfredo Pareton mukaan.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Pareto-jakauma · Katso lisää »

Perusjoukko (todennäköisyys)

Perusjoukko eli otosavaruus eli näyteavaruus eli tapahtuma-avaruus on todennäköisyyslaskennassa peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön kaikkien erilaisten alkeistapauksien joukkoa.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Perusjoukko (todennäköisyys) · Katso lisää »

Pistetodennäköisyysfunktio

Pistetodennäköisyysfunktio eli pistetodennäköisyys on todennäköisyyslaskennassa diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio, jolla saa nollasta eroavan arvon yksittäiselle perusjoukon \Omega alkeistapaukselle, tapahtumille tai satunnaismuuttujan arvolle.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Pistetodennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Poisson-prosessi

Poisson-prosessi on stokastinen prosessi, joka voidaan tulkita toisistaan riippumattomasti sattuvien tapahtumien laskuriksi jatkuvassa ajassa.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Poisson-prosessi · Katso lisää »

Poissonin jakauma

Poissonin jakauma (tai Poisson-jakauma) on toden­näköisyys­laskennassa ja tilastotieteessä diskreetin satunnais­muuttujan todennäköisyysjakauma, joka ilmaisee todennäköisyydet tapahtumien lukumäärälle kiinteällä aikavälillä, kun tapahtumien todennäköisyys on ajassa vakio ja riippumaton edellisestä tapahtumasta.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Poissonin jakauma · Katso lisää »

Riemannin integraali

Riemannin integraali on sovellettu integraali, joka on mittaintegraaleihin verrattuna helpommin määriteltävissä.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Riemannin integraali · Katso lisää »

Satunnaismuuttuja

Satunnaismuuttuja eli stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennan peruskäsite, joka tarkoittaa satunnaisilmiön määräämää lukua.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Studentin t-jakauma

Studentin t-jakauma on todennäköisyysjakauma, jota hyödynnetään normaalijakautuneiden populaatioiden keskiarvon tarkastelussa kun otoskoko on pieni.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Studentin t-jakauma · Katso lisää »

Tasajakauma

Tasajakauma eli tasainen jakauma on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma, jossa jokainen perusjoukon eli määrittelyjoukon arvo esiintyy yhtä todennäköisesti.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Tasajakauma · Katso lisää »

Tiheysfunktio

Normaalijakauman tiheysfunktion kuvaajaa kutsutaan "kellokäyräksi" tai "Gaussin käyräksi". Kun halutaan laskea todennäköisyys \scriptstyle P(X \le 0,75), integroidaan tiheysfunktio vasemmalta oikealle päin arvoon 0,75 asti. Määrätyn integraalin tulos on sama kuin keltaisella merkitty pinta-ala, joka on suoraan kysytty todennäköyisyyden arvo.Tiheysfunktio on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava todennäköisyysfunktio.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Tiheysfunktio · Katso lisää »

Todennäköisyys

Todennäköisyys on ilmiön tapahtumisen yleisyyden mitta, jonka arvo voidaan ilmaista kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Todennäköisyys · Katso lisää »

Todennäköisyysfunktio

Todennäköisyysfunktio on todennäköisyyslaskennassa yleisnimitys funktiolle, jonka avulla voidaan määrittää satunnaismuuttujalle sen eri arvoille tai arvojoukoille niiden yleisyyttä vastaavat todennäköisyydet.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Todennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Todennäköisyysjakauma

Todennäköisyysjakauma kuvaa todennäköisyyslaskennassa kuinka yleisiä satunnaismuuttujan eri arvot ovat.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Todennäköisyysjakauma · Katso lisää »

Todennäköisyysteoria

Todennäköisyysteoria on matematiikan osa-alue, joka tutkii todennäköisyyksiä hyödyntäen mittateorian käsitteitä.

Uusi!!: Todennäköisyysjakauma ja Todennäköisyysteoria · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Diskreetti todennäköisyysjakauma, Jakauma.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »