Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Tieteilijä

Indeksi Tieteilijä

1900-luvun ehkä kuuluisin tieteentekijä. Tieteilijä eli tutkija eli tieteenharjoittaja tutkii ammatikseen todellisuutta tieteellisen menetelmän avulla.

46 suhteet: Ammatti, Ammattikorkeakoulu, Apulaisprofessori, Apuraha, Arkeologi, Arkeologia, Asiantuntija, Biologi, Biologia, Eläke, Filosofi, Filosofia, Fysiikka, Fyysikko, Geologi, Geologia, Helsingin yliopisto, Hyvä tieteellinen käytäntö, Kemia, Lehtori, Luettelo kemisteistä, Matemaatikko, Matematiikka, Näennäistiede, Oulun yliopisto, Palkka, Professori, Sukututkimus, Tähtitiede, Tähtitieteilijä, Tiede, Tieteellinen menetelmä, Todellisuus, Tohtori, Tutkijakoulutettava, Tutkijatohtori, Tutkimus, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Tutkimusvilppi, Ufologia, Yhteiskuntatiede, Ylempi korkeakoulututkinto, Yliopisto, Yliopisto-opettaja, Yritys, 1900-luku.

Ammatti

Rakennusmies hitsaa Ammatti, elinkeino, jota yksilö harjoittaa päätyönään toimeentuloaan varten.

Uusi!!: Tieteilijä ja Ammatti · Katso lisää »

Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut (lyh. AMK) ovat työelämäsuuntautuneita korkeakouluja.

Uusi!!: Tieteilijä ja Ammattikorkeakoulu · Katso lisää »

Apulaisprofessori

Apulaisprofessori on Suomessa vuonna 1998 lakkautettu yliopiston virka.

Uusi!!: Tieteilijä ja Apulaisprofessori · Katso lisää »

Apuraha

Apuraha on taloudellinen tuki tai palkinto tieteelliselle tutkimukselle tai kulttuuriselle toiminnalle.

Uusi!!: Tieteilijä ja Apuraha · Katso lisää »

Arkeologi

Arkeologi tutkii entisaikojen ihmisiä ja heidän maaperään jättämiään jälkiä.

Uusi!!: Tieteilijä ja Arkeologi · Katso lisää »

Arkeologia

Turussa Aboa Vetus & Ars Nova -museon keskiaikaisen kivitalon kellarissa Turussa. Arkeologia (Arkeologiassa kulttuuri tarkoittaa arkeologisen aineiston tyyppien avulla määriteltävää esihistoriallisen ajan kansaa.Muurimäki, Eero (Halinen et al.) 2007, s. 326. Arkeologi Vere Gordon Childe määritteli arkeologisen kulttuurin tai kulttuuriryhmän monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, jossa esiintyy säännönmukaisesti yhdessä piirteitä kuten saviastioita, työvälineitä, koristeita, hautausriittejä ja talon muotoja. Nämä piirteet esiintyvät yhdessä, koska ne ovat yhden kansan luomuksia ja sen kollektiivisen kokemuksen avulla sopeutuneet ympäristöönsä. Arkeologisessa tutkimuksessa selvitetään myös muinaisten ihmisten elintapoja kuten elannon hankkimista, yhteiskunnallista järjestystä ja uskonnollisia käsityksiä heidän käyttämiensä työkalujen, ruukkujen, aseiden, talojen ja muiden jäännösten pohjalta. Tutkimus pyrkii myös selvittämään kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi siirtyminen maanviljelyyn tai suuren kulttuurin romahdus. Tutkimuksen neljäs päätavoite on menneisyyden aineellisten jäänteiden taltioiminen ja suojeleminen tulevia sukupolvia varten.Fagan 2003, s. 62–66. Arkeologisen tutkimuksen tuloksia sovelletaan opetuksessa, näyttelyissä ja muinaisjäännössuojelussa.

Uusi!!: Tieteilijä ja Arkeologia · Katso lisää »

Asiantuntija

Asiantuntija on henkilö, jolla on kanssaihmisiään selvästi perusteellisemmat ja laajemmat tiedot joltakin alalta.

Uusi!!: Tieteilijä ja Asiantuntija · Katso lisää »

Biologi

Biologi on luonnontieteilijä, jonka työ liittyy biologiaan eli elävään luontoon.

Uusi!!: Tieteilijä ja Biologi · Katso lisää »

Biologia

naarasleijona. kasveja tutkii kasvitiede ja kasvipatologia. Kuvassa kasvisolu. Biologia on elollisen luonnon ilmiöitä ja lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede.

Uusi!!: Tieteilijä ja Biologia · Katso lisää »

Eläke

Eläke on henkilölle tai hänen perheelleen maksettava korvaus työuran jälkeen sekä silloin, kun hän on kykenemätön ansaitsemaan elantoaan vamman tai sairauden vuoksi.

Uusi!!: Tieteilijä ja Eläke · Katso lisää »

Filosofi

Filosofi on filosofian harjoittaja.

Uusi!!: Tieteilijä ja Filosofi · Katso lisää »

Filosofia

Filosofia on noin 600–400 eaa.

Uusi!!: Tieteilijä ja Filosofia · Katso lisää »

Fysiikka

Fysiikka (fysis eli luonto) on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva tiede.

Uusi!!: Tieteilijä ja Fysiikka · Katso lisää »

Fyysikko

Kuuluisia fyysikoita: Michael Faraday, Thomas Henry Huxley, Charles Wheatstone, David Brewster ja John Tyndall. Fyysikko on henkilö, joka tutkii tai opettaa luonnonilmiöiden toimintaa ja rakenteita.

Uusi!!: Tieteilijä ja Fyysikko · Katso lisää »

Geologi

Geologi on tieteilijä, joka tutkii Maata ja sitä muodostavia kiinteitä ja nestemäisiä aineita sekä Maata muokanneita prosesseja ja sen historiaa.

Uusi!!: Tieteilijä ja Geologi · Katso lisää »

Geologia

Maa Apollo 17:n astronauttien kuvaamana. Geologia (kreikan sanoista γη- (ge-, "maa") ja λογος (logos, "tiede")) on tieteenala, joka tutkii Maata ja sen historiaa, rakennetta, koostumusta sekä sen muotoutumiseen vaikuttavia tapahtumia.

Uusi!!: Tieteilijä ja Geologia · Katso lisää »

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto (lyhenne HY) on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu.

Uusi!!: Tieteilijä ja Helsingin yliopisto · Katso lisää »

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvä tieteellinen käytäntö on tieteen harjoittajien (asiantuntijat ja tutkijat) menettelyohjeisto, jonka tarkoituksena on varmistaa tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys ja tutkimustulosten uskottavuus.

Uusi!!: Tieteilijä ja Hyvä tieteellinen käytäntö · Katso lisää »

Kemia

Kemia on aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkiva tiede.

Uusi!!: Tieteilijä ja Kemia · Katso lisää »

Lehtori

Lehtori (lyhenne leht.) on useiden opettajien virkanimike peruskouluissa, lukioissa, ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja joissain yliopistoissa.

Uusi!!: Tieteilijä ja Lehtori · Katso lisää »

Luettelo kemisteistä

Kemisti on kemian tutkija tai tuntija.

Uusi!!: Tieteilijä ja Luettelo kemisteistä · Katso lisää »

Matemaatikko

Matemaatikko Emmy Noether. Matemaatikko on matematiikan tutkija tai asiantuntija.

Uusi!!: Tieteilijä ja Matemaatikko · Katso lisää »

Matematiikka

Eukleides, yksityiskohta Rafaelin teoksesta ''Ateenan koulu''. Matematiikka on deduktiiviseen päättelyyn perustuva formaali eli käsitteellinen tiede.

Uusi!!: Tieteilijä ja Matematiikka · Katso lisää »

Näennäistiede

Kieli.

Uusi!!: Tieteilijä ja Näennäistiede · Katso lisää »

Oulun yliopisto

Teknillisen tiedekunnan sähkötekniikan, tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan osastojen tilat sekä mikroskopian ja nanoteknologian keskus sijaitsevat Tietotalo I:ssa, joka on osa Linnanmaan yliopistorakennusta. Linnanmaan kampusalueen kartta. Oulun yliopiston rakennuksesta näkyy selvästi rakennusvaiheiden eri aikakaudet. humanistinen tiedekunta sijaitsevat yliopistorakennuksen pohjoispäässä. Yliopiston yhteydessä olevista Paavo Havaksen tien opiskelija-asunnoista avautuu näkymä yliopiston yli. Yliopiston ensimmäiset tilat sijaitsivat Oulun keskustassa Rantakadulla. Arkkitehtuurin tiedekunta toimi tiloissa vuoteen 2017 asti. Oulun yliopisto (lyhenne OY) on Oulussa sijaitseva suomalainen yliopisto.

Uusi!!: Tieteilijä ja Oulun yliopisto · Katso lisää »

Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus.

Uusi!!: Tieteilijä ja Palkka · Katso lisää »

Professori

suomen kielen professori. Professori (lyhenne prof.,, sanoista pro ’edessä’ ja fateri ’tunnustaa’) on yliopiston korkein opetus- ja tutkimustehtävä sekä suomalainen arvonimi.

Uusi!!: Tieteilijä ja Professori · Katso lisää »

Sukututkimus

Sukututkimus eli genealogia (johdettu kreikan sanoista genea eli suku ja logos eli oppi) on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia.

Uusi!!: Tieteilijä ja Sukututkimus · Katso lisää »

Tähtitiede

Linnunradan keskus. Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tähtitiede · Katso lisää »

Tähtitieteilijä

Tähtitieteilijä eli astronomi (ja etenkin englanninkielisessä kirjallisuudessa myös astrofyysikko) on yleisnimitys tutkijalle, joka on erikoistunut tutkimaan (Maan ulkopuolista) avaruutta, kuten Aurinkoa, planeettoja, tähtiä, galakseja, tähtienvälistä ainetta tai maailmankaikkeuden rakennetta sekä näihin liittyviä fysikaalisia prosesseja.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tähtitieteilijä · Katso lisää »

Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tiede · Katso lisää »

Tieteellinen menetelmä

Tieteellinen menetelmä on tieteen tekemisessä käytettävä järjestelmällinen menettelytapa, jonka avulla pyritään luomaan uutta tietoa ja täsmentämään vanhempaa tietoa.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tieteellinen menetelmä · Katso lisää »

Todellisuus

Vincent van Gogh, ''Tähtikirkas yö'', 1889. Todellisuus tarkoittaa kaikkea sitä, mikä on olemassa.

Uusi!!: Tieteilijä ja Todellisuus · Katso lisää »

Tohtori

Tohtori ('opettaja') on korkeimman yliopistollisen tutkinnon nimitys.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tohtori · Katso lisää »

Tutkijakoulutettava

Tutkijakoulutettava (myös tohtorikoulutettava) on yliopiston jatkokoulutustehtävä, johon vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tutkijakoulutettava · Katso lisää »

Tutkijatohtori

Tutkijatohtori on eräs yliopistossa tutkimustyötä tekevän henkilön työnimike.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tutkijatohtori · Katso lisää »

Tutkimus

Tutkimus tarkoittaa järjestelmällistä, erityisesti tieteellistä, toimintaa jonkin asian selvittämiseksi.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tutkimus · Katso lisää »

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on asiantuntijatoimielin, jonka tehtävänä on edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotustoimintaa Suomessa sekä toimia tutkimusetiikkaa koskevien kysymysten aloitteentekijänä.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta · Katso lisää »

Tutkimusvilppi

Tutkimusvilppi eli tieteellinen vilppi on epärehellisesti laadittujen tutkimussuunnitelmien, -raporttien ja -tulosten esittämistä tutkimusten rahoittajille, tieteellisille julkaisuille ja muille tutkijoille.

Uusi!!: Tieteilijä ja Tutkimusvilppi · Katso lisää »

Ufologia

Ruotsin ilmavoimien tutkija etsii järvestä aaverakettia vuonna 1946. Ufologia tai ufotutkimus on tutkimusala, joka tutkii havaintoja ja väitteitä tunnistamattomista lentävistä esineistä (Unidentified Flying Object, Ufo) ja niihin liittyvistä ilmiöistä.

Uusi!!: Tieteilijä ja Ufologia · Katso lisää »

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteet on yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkivia tieteenaloja yhdistävä nimitys.

Uusi!!: Tieteilijä ja Yhteiskuntatiede · Katso lisää »

Ylempi korkeakoulututkinto

Ylempi korkeakoulututkinto on yleisnimike, jolla kuvataan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tyypillisintä ylemmän korkeakoulutuksen tasoa.

Uusi!!: Tieteilijä ja Ylempi korkeakoulututkinto · Katso lisää »

Yliopisto

Teknillisen korkeakoulun matematiikan luennolla. Yliopisto on tieteellistä tutkimusta tekevä ja korkeinta tieteellistä opetusta antava laitos.

Uusi!!: Tieteilijä ja Yliopisto · Katso lisää »

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettaja on yliopistojen neliportaiseen tutkijanuramalliin liittyvä tehtävä, jonka vastaa aiemmin käytössä ollutta lehtorin nimikettä (huomaa, että yliopistonlehtorin vaatimukset ovat korkeammat kuin yliopisto-opettajan).

Uusi!!: Tieteilijä ja Yliopisto-opettaja · Katso lisää »

Yritys

Stockmannin tavaratalo Tallinnan keskustassa. Yritys tarkoittaa yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen.

Uusi!!: Tieteilijä ja Yritys · Katso lisää »

1900-luku

1900-luku oli vuosisata, johon kuuluivat vuodet 1900–1999.

Uusi!!: Tieteilijä ja 1900-luku · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Tiedehenkilö, Tieteenharjoittaja, Tieteentekijä.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »