Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Tert-butyylikloridi

Indeksi Tert-butyylikloridi

tert-Butyylikloridi (C4H9Cl) on kloorattu tyydyttymätön hiilivety.

23 suhteet: Alkylointi, Alumiinioksidi, Asetoni, Atseotrooppinen seos, Bentseeni, Etanoli, Friedel–Crafts-alkylointi, Hiili, Hiilivedyt, Hydroksidi, Hydrolyysi, Karbokationi, Kloori, Metanoli, Nukleofiilinen substituutio, Steerinen este, Suolahappo, Tert-butanoli, Tert-butyylibentseeni, Tert-butyylitolueeni, Tolueeni, Vety, 2-metyylipropeeni.

Alkylointi

Alkylointi tai alkylaatio on kemiallinen reaktio, jossa molekyyliin liitetään alkyyli- eli hiilivetyryhmä, joka voi olla esimerkiksi metyyli- tai etyyliryhmä.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Alkylointi · Katso lisää »

Alumiinioksidi

Alumiinioksidi eli alumina (Al2O3) on alumiinin oksidi.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Alumiinioksidi · Katso lisää »

Asetoni

Asetoni (myös 2-propanoni, dimetyyliketoni, kemiallinen kaava C3H6O) on yksinkertaisin ketoniyhdiste.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Asetoni · Katso lisää »

Atseotrooppinen seos

Atseotrooppinen seos on nesteseos, josta keitettäessä syntyvän höyryn koostumus on sama kuin nesteseoksen itsensä, toisin sanoen se tislautuu muuttumattomana.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Atseotrooppinen seos · Katso lisää »

Bentseeni

Bentseeni (C6H6, bentsoli, sykloheksatrieeni) on kirkas ja helposti syttyvä neste, joka liukenee veteen (1,8 g/l 25 °C) ja sillä on miellyttävä ja makeahko tuoksu.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Bentseeni · Katso lisää »

Etanoli

Kieli.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Etanoli · Katso lisää »

Friedel–Crafts-alkylointi

Bentseenin Friedel–Crafts-alkylointi Friedel–Crafts-alkylointi on aromaattisen yhdisteen alkylointireaktio.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Friedel–Crafts-alkylointi · Katso lisää »

Hiili

Hiili on yleinen epämetallinen alkuaine, jolla on myös useita allotrooppisia muotoja.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Hiili · Katso lisää »

Hiilivedyt

Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Hiilivedyt · Katso lisää »

Hydroksidi

Hydroksidi Hydroksidi-ioni on vedyn ja hapen muodostama anioni, OH-, jonka varaus on -1.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Hydroksidi · Katso lisää »

Hydrolyysi

metanoliksi. Hydrolyysi on kemiallinen reaktio, jossa yhdiste hajoaa vettä lisättäessä takaisin lähtöaineikseen.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Hydrolyysi · Katso lisää »

Karbokationi

Hiiliatomin substituutio vaikuttaa karbokationin stabiilisuuteen. Tertiäärinen karbokationi on stabiilein, primääriset ja metyylikationi ovat pysymättömimpiä Karbokationi on orgaaninen kationi, jossa on positiivisesti varautunut eli elektronivajaa hiiliatomi.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Karbokationi · Katso lisää »

Kloori

Kloori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cl, järjestysluku 17 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Kloori · Katso lisää »

Metanoli

388x388px Metanolisoitua denaturoitua spriitä. Metanoli eli metyylialkoholi on myrkyllinen alkoholi.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Metanoli · Katso lisää »

Nukleofiilinen substituutio

Nukleofiilinen substituutio on substituutioreaktiotyyppi, jossa nukleofiili korvaa orgaanisen yhdisteen rakenteessa lähtevän ryhmän.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Nukleofiilinen substituutio · Katso lisää »

Steerinen este

Tri(tert-butyyli)amiini on esimerkki steerisesti estyneestä molekyylistä Steerinen este eli steerinen vaikutus on atomien ja atomiryhmien koosta aiheutuva kemiallisen reaktion nopeutta alentava tekijä.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Steerinen este · Katso lisää »

Suolahappo

Suolahappo (vetykloridihappo, kloorivetyhappo) on vahva happo, joka on vetykloridin (HCl) vesiliuos.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Suolahappo · Katso lisää »

Tert-butanoli

Tert-butanoli (2-metyyli-2-propanoli tai tertiaaributanoli) kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Tert-butanoli · Katso lisää »

Tert-butyylibentseeni

tert-Butyylibentseeni eli t-butyylibentseeni (C10H14) on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Tert-butyylibentseeni · Katso lisää »

Tert-butyylitolueeni

tert-Butyylitolueeni eli t-butyylitolueeni (C10H14) on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Tert-butyylitolueeni · Katso lisää »

Tolueeni

3D-malli tolueenimolekyylistä Tolueeni, (C6H5CH3 / C7H8), toluoli, metyylibentseeni tai fenyylimetaani, on aromaattinen hiilivety, joka on muuten samanlainen kuin bentseeni, paitsi että renkaaseen on liittynyt yksi metyyliryhmä.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Tolueeni · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja Vety · Katso lisää »

2-metyylipropeeni

2-metyylipropeeni, isobuteeni, isobutyleeni on eräs buteenin (C4H8) kuudesta isomeeristä.

Uusi!!: Tert-butyylikloridi ja 2-metyylipropeeni · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

2-kloori-2-metyylipropaani.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »