Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Tarkekirjoitus

Indeksi Tarkekirjoitus

Tarkekirjoitus eli foneettinen kirjoitus eli foneettinen transkriptio on kirjoitusjärjestelmä, jonka avulla puhetta voidaan esittää tieteellisen tarkasti ääntämyksenmukaisena tekstinä.

29 suhteet: Aakkoslaji, Artikulaatio, Foneemi, Fonetiikka, Kansainvälinen foneettinen aakkosto, Kapiteeli (kirjasintyyppi), Kieli, Kielihistoria, Kielitiede, Kirjaimisto, Kirjain, Kirjoitus, Kreikkalainen kirjaimisto, Kursiivi, Latinalaiset aakkoset, Murre, Oikeinkirjoitus, Paino (kielitiede), Prosodia, Puhe, Sanakirja, Siirtokirjoitus, Tarke, Tooni, Typografia, Uralilainen foneettinen aakkosto, Uralilaiset kielet, Välimerkki, Vinoviiva.

Aakkoslaji

Suuraakkonen ''A'' ja pienaakkonen ''a'' ovat saman kirjaimen ilmentymiä eri aakkoslajeissa. Aakkoslaji on yläkäsite, joka kuvaa eräiden äännekirjoitusjärjestelmien tapaa jakaa kirjaimet suuraakkosiin (versaalit eli majuskelit, arkikielessä usein isot kirjaimet) ja pienaakkosiin (gemenat eli minuskelit, arkikielessä usein pienet kirjaimet).

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Aakkoslaji · Katso lisää »

Artikulaatio

Artikulaatio on ihmisen tapa ääntää sanoja.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Artikulaatio · Katso lisää »

Foneemi

Foneemi on puhutun kielen pienin distinktiivinen eli merkityksiä erottava yksikkö.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Foneemi · Katso lisää »

Fonetiikka

Fonetiikka on tieteenala, jossa tutkitaan puhetta: ihmisäänen ja kielen äänteiden – vokaalien ja konsonanttien – syntyä, niiden akustista luonnetta ja kuulosignaalin tulkitsemista.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Fonetiikka · Katso lisää »

Kansainvälinen foneettinen aakkosto

Kansainvälinen foneettinen aakkosto (suomennettu kaavio) Kansainvälinen foneettinen aakkosto (myös kansainvälinen foneettinen kirjaimisto;, IPA) on foneettiseen merkitsemiseen tarkoitettu kirjaimisto.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kansainvälinen foneettinen aakkosto · Katso lisää »

Kapiteeli (kirjasintyyppi)

Esimerkkitekstissä vasemmalla aitoa kapiteelia, oikealla valekapiteelia. Kapiteeli ('pylväänpää') on typografian termi, ja se tarkoittaa suuraakkosten eli versaaliaakkosten näköisiä kirjaimia, jotka ovat pienaakkosten eli gemenakirjainten korkuisia.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kapiteeli (kirjasintyyppi) · Katso lisää »

Kieli

raamatusta vuodelta 1407. Kieli on järjestelmä, jossa ihminen ilmaisee ajatuksensa kielellisillä merkeillä, abstraktioilla.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kieli · Katso lisää »

Kielihistoria

Kielihistoria on kielitieteen osa-alue, joka tutkii muun muassa sanaston, sanojen etymologian ja sananmuodostuksen kautta miten kielet muuttuvat ajan myötä.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kielihistoria · Katso lisää »

Kielitiede

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kielitiede · Katso lisää »

Kirjaimisto

Ei-aakkosellinen kirjoitusjärjestelmä Kirjaimisto on kokoelma kirjaimia, joista on valittu aakkoskirjoitusta käyttävien eri kielten aakkoset.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kirjaimisto · Katso lisää »

Kirjain

Kreikkalaiset, kyrilliset ja latinalaiset kirjaimet Venn-diagrammissa. Kirjain on äänteisiin perustuvassa kirjoitusjärjestelmässä käytettävä merkki, joka edustaa, pyrkii edustamaan tai on joskus edustanut jotain puhutun kielen foneemia.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kirjain · Katso lisää »

Kirjoitus

Thomas Eakins, ''The Writing Master'', 1882. Kirjoitus tarkoittaa asian merkityksen ilmaisemista piirretyillä tai muuten tuotetuilla symboleilla.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kirjoitus · Katso lisää »

Kreikkalainen kirjaimisto

Kreikkalainen kirjaimisto (kreikkalainen aakkosto) on aakkosto, jota on käytetty kreikan kielen kirjoittamiseen 700-luvulta eaa.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kreikkalainen kirjaimisto · Katso lisää »

Kursiivi

Kursiivi on vino, kaunokirjoitusta mukaileva kirjasinlaji.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Kursiivi · Katso lisää »

Latinalaiset aakkoset

Latinalaiset aakkoset ovat laajimmin käytetty aakkospohjainen kirjoitusjärjestelmä.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Latinalaiset aakkoset · Katso lisää »

Murre

Kielitieteessä murre on jonkin ryhmän tai yksilön puhuma kielen muoto.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Murre · Katso lisää »

Oikeinkirjoitus

Oikeinkirjoitus eli ortografia on kielen kirjoitussäännöstö.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Oikeinkirjoitus · Katso lisää »

Paino (kielitiede)

Paino eli prominenssi tarkoittaa kielitieteessä sitä, että jokin puheen osa tuodaan prosodisesti esiin.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Paino (kielitiede) · Katso lisää »

Prosodia

Prosodia on puhutussa kielessä prosodisten ominaisuuksiensa summa eli sanojen painon ja ajoituksen, sanan osien pituuden, äänen sävyn, äänen korkeuden, sävelkulun ja intonaation avulla tapahtuvaa kommunikoinnin tehostamista tai merkityksen täydentämistä.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Prosodia · Katso lisää »

Puhe

Puhe on ainoastaan ihmiselle ominainen keino tuottaa ja ilmaista kielellisiä viestejä käyttäen hyväksi ihmisäänen tuottamisen mahdollistavia anatomisia rakenteita.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Puhe · Katso lisää »

Sanakirja

sanakirja Sanakirja on hakuteos, jossa on esitetty jonkin kielen tai kielimuodon määrätavoin valittujen, tavallisesti aakkosjärjestyksessä esitettyjen sanojen merkitykset, vieraskieliset vastineet tms.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Sanakirja · Katso lisää »

Siirtokirjoitus

Siirtokirjoitus (toisinaan siirtokirjainnus, siirrekirjoitus tai siirrekirjainnus) on kirjoituksen muuntamista kirjoitusjärjestelmästä toiseen.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Siirtokirjoitus · Katso lisää »

Tarke

Tarke asemoituu usein kanta­merkin ylä­puolelle. Tarke eli diakriittinen merkki (’erottava’) on kirjaimen lisuke, joka tavallisimmin esiintyy kirjaimen ylä- tai alapuolella joko hieman siitä erillään tai sitä osittain koskettaen.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Tarke · Katso lisää »

Tooni

Tooni on sanan tai tavun sävelkorko, joka olennaisesti vaikuttaa ilmaisun merkitykseen.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Tooni · Katso lisää »

Typografia

Typografia (kreik. τύπος ’muoto’ + γραφή ’kirjoitus’) on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Typografia · Katso lisää »

Uralilainen foneettinen aakkosto

Uralilainen foneettinen aakkosto eli suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus (SUT) tai suomalais-ugrilainen transkriptio on foneettinen aakkosto, jolla voidaan täsmällisesti esittää kielen äänteitä.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Uralilainen foneettinen aakkosto · Katso lisää »

Uralilaiset kielet

Uralilaiset kielet muodostavat kielikunnan, johon kuuluvia kieliä nykyään puhutaan laajalla alueella kahden puolen Ural-vuoristoa ja Euroopassa.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Uralilaiset kielet · Katso lisää »

Välimerkki

Välimerkkejä käytetään kirjoitetussa kielessä varsinaisten kirjoitusmerkkien – kuten kirjainten – lisäksi erottamaan ja yhdistämään merkkejä tai ilmauksia.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Välimerkki · Katso lisää »

Vinoviiva

Vinoviivaa (myös kauttaviiva) käytetään typografisena välimerkkinä useissa kirjoitetuissa kielissä.

Uusi!!: Tarkekirjoitus ja Vinoviiva · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Foneettinen kirjoitus, Foneettinen transkriptio.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »