Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Suojaryhmä

Indeksi Suojaryhmä

asetaalina litiumalumiinihydridi pelkistää myös sen alkoholiksi Suojaryhmä on orgaanisissa synteesissä käytetty ryhmä, joka estää jonkin funktionaalisen ryhmän epätoivotun reaktiivisuuden.

42 suhteet: Aldehydit, Alkoholit, Alkyylihalidit, Amidi, Amiinit, Asetaalit, Bentsyylibromidi, Bentsyyliklooriformiaatti, Booritribromidi, Di-tert-butyylidikarbonaatti, Dihydropyraani, Diolit, Eetterit, Elektrofiili, Elohopea(II)kloridi, Esterit, Fluorenyylimetyloksikarbonyylikloridi, Funktionaalinen ryhmä, Hapetus-pelkistysreaktio, Happo, Hydraus, Hydroksyyli, Isobutanoliamiini, Karbamaatit, Karboksyylihapot, Katalyytti, Ketonit, Litiumalumiinihydridi, Metyylijodidi, Nukleofiili, Oksatsoliini, Orgaaninen kemia, Ortoesterit, Peptidi, Protoni, Raney-nikkeli, Reagenssi, Saanto (kemia), Tioasetaalit, Trifenyylimetyylikloridi, Trimetyylisilyylijodidi, Vahva emäs.

Aldehydit

Aldehydi. Aldehydit muodostavat orgaanisen yhdisteryhmän, jonka funktionaalinen ryhmä eli toiminnallinen ryhmä on terminaalinen karbonyyliryhmä -CHO, jota voidaan kutsua myös aldehydiryhmäksi.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Aldehydit · Katso lisää »

Alkoholit

Alkoholit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joissa hydroksyyliryhmä (-OH) on kiinnittynyt tyydyttyneeseen hiiliatomiin.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Alkoholit · Katso lisää »

Alkyylihalidit

Nestemäistä tetrafluoroetaania Alkyylihalidit ovat yhdisteitä, joissa orgaanisen yhdisteen yksi tai useampi vetyatomi on korvattu halogeenilla.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Alkyylihalidit · Katso lisää »

Amidi

Amidien funktionaalisen ryhmän rakennekaava Kemiassa amidi tarkoittaa epäorgaanista anionia tai orgaanisessa kemiassa funktionaalista ryhmää.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Amidi · Katso lisää »

Amiinit

Primäärinen amiini/ Sekundäärinen amiini/ Tertiäärinen amiini Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, joissa on vetyatomin tai -atomien tilalla orgaaninen ryhmä.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Amiinit · Katso lisää »

Asetaalit

Asetaalien yleinen rakenne Ketaalien yleinen rakenne Asetaalit ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden yleinen rakenne on R2C(OR'), missä R merkitsee orgaanista ryhmää.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Asetaalit · Katso lisää »

Bentsyylibromidi

Bentsyylibromidi eli α-bromitolueeni (C7H7Br) on tolueenin bromattuihin johdannaisiin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Bentsyylibromidi · Katso lisää »

Bentsyyliklooriformiaatti

Bentsyyliklooriformiaatti (C8H7ClO2) on klooriformiaattiestereihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Bentsyyliklooriformiaatti · Katso lisää »

Booritribromidi

Booritribromidi (BBr3) on boorin ja bromin yhdiste, josta käytetään myös nimityksiä tribromiboraani, boori(III)bromidi tai booribromidi.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Booritribromidi · Katso lisää »

Di-tert-butyylidikarbonaatti

Di-tert-butyylidikarbonaatti (C10H18O5) on t-butanolin karbonaattiesteri.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Di-tert-butyylidikarbonaatti · Katso lisää »

Dihydropyraani

Dihydropyraani (C5H8O) on tyydyttymätön heterosyklinen eetteri.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Dihydropyraani · Katso lisää »

Diolit

Dioleja Dioli eli dialkoholi on alkoholi, jossa on kaksi hydroksyyliryhmää (-OH).

Uusi!!: Suojaryhmä ja Diolit · Katso lisää »

Eetterit

Eetterin yleinen rakenne. Eetterit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on happisilta eli -O- kahden tyydyttyneen hiilen välissä.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Eetterit · Katso lisää »

Elektrofiili

Elektrofiili on reagenssi, joka reagoi nukleofiilien kanssa vastaanottaen niiltä elektroniparin.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Elektrofiili · Katso lisää »

Elohopea(II)kloridi

Elohopea(II)kloridi eli elohopeadikloridi tai sublimaatti on elohopean ja kloorin muodostama epäorgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Elohopea(II)kloridi · Katso lisää »

Esterit

Esterin funktionaalinen ryhmä makeiset, jäätelöt, virvoitusjuomat ja leivonnaiset on maustettu keinotekoisesti. Esterit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat muodostuneet epäorgaanisesta tai orgaanisesta haposta, jonka OH-ryhmä (hydroksyyliryhmä) on korvautunut -O-alkyyli(alkoksi)ryhmällä.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Esterit · Katso lisää »

Fluorenyylimetyloksikarbonyylikloridi

Fluorenyylimetyloksikarbonyylikloridi eli 9-fluorenyylimetyyliklooriformiaatti tai FMOC-Cl (C15H11ClO2) on klooriformiaattiestereihin kuuluva aromaattinen orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Fluorenyylimetyloksikarbonyylikloridi · Katso lisää »

Funktionaalinen ryhmä

Funktionaalinen ryhmä eli toiminnallinen ryhmä on molekyylin sisältämä atomi, atomiryhmä tai sidos, joka antaa sille tyypilliset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet riippumatta molekyylin muusta rakenteesta.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Funktionaalinen ryhmä · Katso lisää »

Hapetus-pelkistysreaktio

Hapetus-pelkistysreaktio (redox-reaktio) on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Hapetus-pelkistysreaktio · Katso lisää »

Happo

Rikkihappo on yksi tunnetuimmista hapoista. Kemiassa happo on aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Happo · Katso lisää »

Hydraus

Maleiinihapon hydraus Hydraus (vedytys) on kemiallinen reaktio, jossa molekyylin tyydyttymättömiin kaksois- tai kolmoissidoksiin liittyy vetyä (H2).

Uusi!!: Suojaryhmä ja Hydraus · Katso lisää »

Hydroksyyli

Hydroksyyliryhmä Hydroksyyli (-OH) on funktionaalinen ryhmä, joka koostuu yksinkertaisella kovalenttisella sidoksella sitoutuneesta vedystä ja hapesta.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Hydroksyyli · Katso lisää »

Isobutanoliamiini

Isobutanoliamiini eli 2-amino-2-metyylipropanoli (C4H11NO) on aminoalkoholeihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Isobutanoliamiini · Katso lisää »

Karbamaatit

Karbamaattien yhteinen rakenne. Karbamaatit ovat karbamiinihaposta (NH2COOH) johdettuja orgaanisia yhdisteitä.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Karbamaatit · Katso lisää »

Karboksyylihapot

Karboksyylihapon rakenne (R voi olla vety tai orgaaninen ryhmä). Karboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä -COOH.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Karboksyylihapot · Katso lisää »

Katalyytti

Katalyytti on aine, joka nopeuttaa kemiallista reaktiota tietyssä lämpötilassa, kuitenkaan itse kulumatta reaktiossa.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Katalyytti · Katso lisää »

Ketonit

Ketonien funktionaalinen ryhmä Ketonit ovat orgaaninen yhdisteryhmä, jonka funktionaalinen- eli toiminnallinen ryhmä on karbonyyliryhmä C.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Ketonit · Katso lisää »

Litiumalumiinihydridi

Litiumalumiinihydridi (LiAlH4) on litiumin, alumiinin ja vedyn muodostama ioniyhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Litiumalumiinihydridi · Katso lisää »

Metyylijodidi

Metyylijodidin kemiallinen kaava on CH3I.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Metyylijodidi · Katso lisää »

Nukleofiili

Nukleofiili on ydinhakuinen reagenssi, joka pyrkii muodostamaan kovalenttisen sidoksen elektrofiilin kanssa luovuttamalla tälle elektroniparin.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Nukleofiili · Katso lisää »

Oksatsoliini

Oksatsoliini (C3H5NO) on heterosyklinen orgaaninen yhdiste ja oksatsolin osittain tyydyttynyt yhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Oksatsoliini · Katso lisää »

Orgaaninen kemia

Käsitekartta orgaanisesta kemiasta Orgaaninen kemia on hiiliyhdisteiden kemiaa.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Orgaaninen kemia · Katso lisää »

Ortoesterit

Ortoestereiden yleinen rakenne Ortoesterit ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden rakenteessa hiiliatomiin on sitoutunut 3 alkoksiryhmää.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Ortoesterit · Katso lisää »

Peptidi

Peptidit ovat proteiineja pienempiä aminohappoketjuja, jotka koostuvat tavallisesti alle viidestäkymmenestä aminohaposta.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Peptidi · Katso lisää »

Protoni

Protoni (tunnus p tai p+) on subatominen hiukkanen, jonka sähkövaraus on +1 ''e'' eli positiivinen alkeisvaraus ja massa noin yhden atomimassayksikön verran.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Protoni · Katso lisää »

Raney-nikkeli

Raney-nikkeliä Raney-nikkeli eli raneynikkeli on nikkeliä ja alumiinia sisältävä metalliseos, jota käytetään yleisesti katalyyttinä kemianteollisuudessa.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Raney-nikkeli · Katso lisää »

Reagenssi

Rikki on yleinen reagenssi. Reagenssi on aine, joka kuluu kemiallisessa reaktiossa muodostaen osan lopputuotteista tai koko lopputuotteen.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Reagenssi · Katso lisää »

Saanto (kemia)

Saanto tarkoittaa kemiassa kemiallisessa reaktiossa muodostuvan tuotteen ainemäärän suhdetta teoreettiseen saantoon eli tyypillisesti reaktion rajoittavan lähtöaineen ainemäärään tai tasapainoreaktioissa tasapainokertoimista laskettuun teoreettiseen saantoon.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Saanto (kemia) · Katso lisää »

Tioasetaalit

Monotioasetaalien yleinen rakenne Ditioasetaalien yleinen rakenne Tioasetaalit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat asetaalien rikkianalogeja.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Tioasetaalit · Katso lisää »

Trifenyylimetyylikloridi

Trifenyylimetyylikloridi eli trityylikloridi eli trifenyylikloorimetaani (C19H15Cl) on aromaattinen organohalogeeniyhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Trifenyylimetyylikloridi · Katso lisää »

Trimetyylisilyylijodidi

Trimetyylisilyylijodidi eli joditrimetyylisilaani tai trimetyylijodisilaani (C3H9SiI) on silaaneihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Trimetyylisilyylijodidi · Katso lisää »

Vahva emäs

Vahva emäs on aine, jonka voi tasapainotilassa olettaa neutraloivan hapon täysin.

Uusi!!: Suojaryhmä ja Vahva emäs · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »