Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Proottinen liuotin

Indeksi Proottinen liuotin

Proottinen liuotin on liuotin, joka pystyy luovuttamaan tai vastaanottamaan protonin ja muodostamaan vety­sidoksia.

27 suhteet: Alifaattinen yhdiste, Alkoholit, Amiinit, Ammoniakki, Aromaattinen hiilivety, Asetoni, Asetonitriili, Dimetyyliformamidi, Dimetyylisulfoksidi, Eetterit, Elektrofiili, Elektronegatiivisuus, Esterit, Hiilivedyt, IUPAC, Karboksyylihapot, Ketonit, Kovalenttinen sidos, Liuotin, Nitrobentseeni, Nitrometaani, Nukleofiili, Permittiivisyys, Poolisuus, Pyridiini, Vesi, Vetysidos.

Alifaattinen yhdiste

Sykliset, ei-aromaattiset yhdisteet, kuten kuvan sykloheksaani, ovat IUPAC:n mukaan alifaattisia. Toisen yleisen määritelmän mukaan sykliset yhdisteet eivät ole alifaattisia. Alifaattinen yhdiste on IUPAC:n määritelmän mukaan orgaaninen yhdiste, joka ei ole aromaattinen eli ei sisällä bentseenirengasta tai muuta vastaavaa rakenneosasta.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Alifaattinen yhdiste · Katso lisää »

Alkoholit

Alkoholit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joissa hydroksyyliryhmä (-OH) on kiinnittynyt tyydyttyneeseen hiiliatomiin.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Alkoholit · Katso lisää »

Amiinit

Primäärinen amiini/ Sekundäärinen amiini/ Tertiäärinen amiini Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, joissa on vetyatomin tai -atomien tilalla orgaaninen ryhmä.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Amiinit · Katso lisää »

Ammoniakki

Jupiterin kaasukehästä 0,026% on ammoniakkia Ammoniakkikaasupullo Ammoniakki on huoneenlämmössä olomuodoltaan pistävänhajuinen, väritön kaasu.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Ammoniakki · Katso lisää »

Aromaattinen hiilivety

Bentseeni Aromaattinen hiilivety, areeni tai aromaatti on aromaattinen yhdiste ja hiilivety, jossa on tasomainen rengasrakenne, jossa π-sidosten elektronit ovat delokalisoituneet koko renkaan ylle.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Aromaattinen hiilivety · Katso lisää »

Asetoni

Asetoni (myös 2-propanoni, dimetyyliketoni, kemiallinen kaava C3H6O) on yksinkertaisin ketoniyhdiste.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Asetoni · Katso lisää »

Asetonitriili

Asetonitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on helposti syttyvää, palavaa huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä, kirkasta nestettä, jolla on eetterin kaltainen haju.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Asetonitriili · Katso lisää »

Dimetyyliformamidi

Dimetyyliformamidi (C3H7NO) on amideihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Dimetyyliformamidi · Katso lisää »

Dimetyylisulfoksidi

Dimetyylisulfoksidi (lyhenne DMSO, molekyylikaava C2H6OS) on orgaaninen rikkiyhdiste, jota käytetään teollisuudessa liuottimena muun muassa maalin ohenteissa ja pakkasnesteissä.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Dimetyylisulfoksidi · Katso lisää »

Eetterit

Eetterin yleinen rakenne. Eetterit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on happisilta eli -O- kahden tyydyttyneen hiilen välissä.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Eetterit · Katso lisää »

Elektrofiili

Elektrofiili on reagenssi, joka reagoi nukleofiilien kanssa vastaanottaen niiltä elektroniparin.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Elektrofiili · Katso lisää »

Elektronegatiivisuus

Elektronegatiivisuus on suhteellinen mitta, joka kuvaa sitä, miten voimakkaasti atomi vetää puoleensa yhteisiä sidoselektroneja molekyylissä.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Elektronegatiivisuus · Katso lisää »

Esterit

Esterin funktionaalinen ryhmä makeiset, jäätelöt, virvoitusjuomat ja leivonnaiset on maustettu keinotekoisesti. Esterit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat muodostuneet epäorgaanisesta tai orgaanisesta haposta, jonka OH-ryhmä (hydroksyyliryhmä) on korvautunut -O-alkyyli(alkoksi)ryhmällä.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Esterit · Katso lisää »

Hiilivedyt

Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Hiilivedyt · Katso lisää »

IUPAC

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, eli kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto) on järjestö, jonka tehtävänä on standardisoida kemian sanastoa ja mittausmenetelmiä.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja IUPAC · Katso lisää »

Karboksyylihapot

Karboksyylihapon rakenne (R voi olla vety tai orgaaninen ryhmä). Karboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä -COOH.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Karboksyylihapot · Katso lisää »

Ketonit

Ketonien funktionaalinen ryhmä Ketonit ovat orgaaninen yhdisteryhmä, jonka funktionaalinen- eli toiminnallinen ryhmä on karbonyyliryhmä C.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Ketonit · Katso lisää »

Kovalenttinen sidos

Kovalenttinen sidos (co.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Kovalenttinen sidos · Katso lisää »

Liuotin

Liuotin on mikä tahansa aine, johon joko kiinteä aine, neste tai kaasu voi liueta.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Liuotin · Katso lisää »

Nitrobentseeni

Nitrobentseeni on orgaaninen yhdiste (aromaattinen yhdiste), joka on huoneenlämmössä (20 °C) palavaa olomuodoltaan vaaleankeltaista nestettä, joilla on karvasmantelia tai kengänkiilloketta muistuttava haju.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Nitrobentseeni · Katso lisää »

Nitrometaani

Nitrometaani (nitrokarboli) on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jonka kemiallinen kaava on CH3NO2, moolimassa 61,04 g/mol, sulamispiste −29 °C, kiehumispiste 101 °C, suhteellinen tiheys 1,14 (vedellä 1), höyrynpaine 20 °C:ssa 3,7 kPa, suhteellinen höyryn tiheys (ilma.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Nitrometaani · Katso lisää »

Nukleofiili

Nukleofiili on ydinhakuinen reagenssi, joka pyrkii muodostamaan kovalenttisen sidoksen elektrofiilin kanssa luovuttamalla tälle elektroniparin.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Nukleofiili · Katso lisää »

Permittiivisyys

Permittiivisyys (tunnus ε) on suure, joka kuvaa, miten väliaine vaikuttaa siihen kohdistuvaan sähkökenttään.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Permittiivisyys · Katso lisää »

Poolisuus

osittaisvarauksen, molemmat vetyatomit positiivisen. Varausjakauman epätasaisuus eli poolisuus tarkoittaa elektronitiheyden jakautumista molekyylissä niin, että siihen syntyy negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet päät.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Poolisuus · Katso lisää »

Pyridiini

Pyridiini (C5H5N) on aromaattinen heterosyklinen amiini, jossa typpi ja viisi hiiliatomia ovat muodostaneet aromaattisen bentseeniä muistuttavan rakenteen.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Pyridiini · Katso lisää »

Vesi

Vesi (H2O, joskus myös divetymonoksidi tai divetyoksidi) on huoneenlämmössä nesteenä esiintyvä vedyn ja hapen muodostama kemiallinen yhdiste.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Vesi · Katso lisää »

Vetysidos

osittaisvaraukset pikkudeltalla. Vetysidos on happi- (O), typpi- (N) tai fluoriatomiin (F) liittyneen vetyatomin (H) ja toisen happi-, typpi- tai fluoriatomin vapaan elektroniparin välinen elektrostaattinen vetovoima.

Uusi!!: Proottinen liuotin ja Vetysidos · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Aproottinen liuotin, Aproottisuus, Polaarinen aproottinen liuotin, Protogeeninen liuotin.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »