Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Politiikka

Indeksi Politiikka

Sana politiikka juontuu antiikin kreikan kielen sanasta politikos, "kansalaisia koskevaa".

49 suhteet: Aate, Anarkia, Anarkismi, Aristokratia, Autoritarismi, Diktatuuri, Distributismi, Eduskunta, Edustuksellinen demokratia, Fasismi, Feodalismi, Hallitus, Hyvinvointivaltio, Islamismi, Kansalaisyhteiskunta, Kansallisliberalismi, Kommunismi, Konservatismi, Kristillisdemokratia, Laki, Liberalismi, Libertarismi, Marxilaisuus, Monarkia, Nationalismi, Oikeusvaltio, Oligarkia, Poliittinen filosofia, Poliittinen keskusta, Politiikan tutkimus, Politiikka (Aristoteles), Puolue, Sisäpolitiikka, Sosiaalidemokratia, Sosiaalipolitiikka, Sosialismi, Suomen koulutuspolitiikka, Suomen poliittinen järjestelmä, Talous, Talouspolitiikka, Taloustiede, Tasavalta, Ulkopolitiikka, Valta, Valtio, Valtiotieteellinen yhdistys, Yhteiskunta, Yhteiskuntatiede, Yksityinen sektori.

Aate

Aate on yksilön todellisuuskäsitystä hallitseva tai yhteisölle ominainen yleisluonteinen käsitys tai pyrkimys, se on välittömistä tarpeista riippumaton, mahdollisesti olemalla niille myös vastakkainen.

Uusi!!: Politiikka ja Aate · Katso lisää »

Anarkia

Anarkia (Sanaa käytetään yleensä kielteisessä merkityksessä viittaamaan mellakoihin, kaaokseen tai sisällissotaan, mutta 1800-luvun puolivälin ranskalaiset anarkistit kuten Pierre-Joseph Proudhon ja Anselme Bellegarrigue käsittivät termin positiivisesti "hallituksettomuutena" sekä lopulta "yhteiskuntajärjestyksen todellisena ilmentymänä".

Uusi!!: Politiikka ja Anarkia · Katso lisää »

Anarkismi

Anarkistimerkki. Punamusta lippu, työväenluokkaisen anarkismin symboli. Egoistisen Anarkismin lippu Anarkismi on taloudellisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista valtahierarkioista vapaata yhteiskuntaa tavoitteleva poliittinen ideologia, joka korostaa yksilönvapautta.

Uusi!!: Politiikka ja Anarkismi · Katso lisää »

Aristokratia

Aristokratia eli ylimysvalta tarkoittaa perinnöllisen aateliston valtaa.

Uusi!!: Politiikka ja Aristokratia · Katso lisää »

Autoritarismi

IDEA Autoritarismi tarkoittaa enemmän tai vähemmän itsevaltaista hallintotapaa erotuksena demokraattisesta hallintomuodosta.

Uusi!!: Politiikka ja Autoritarismi · Katso lisää »

Diktatuuri

Diktatuuri tarkoittaa yhden henkilön tai pienen ryhmän voimakkaaseen valtaan perustuvaa valtiomuotoa.

Uusi!!: Politiikka ja Diktatuuri · Katso lisää »

Distributismi

Distributismi (.

Uusi!!: Politiikka ja Distributismi · Katso lisää »

Eduskunta

Eduskunta (eli valtiopäivät) on Suomen parlamentti eli valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin.

Uusi!!: Politiikka ja Eduskunta · Katso lisää »

Edustuksellinen demokratia

Edustuksellisessa demokratiassa (välillinen demokratia) äänestäjät valitsevat joukostaan edustajia, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä heidän puolestaan.

Uusi!!: Politiikka ja Edustuksellinen demokratia · Katso lisää »

Fasismi

Kahden vahvimman fasistisen valtion johtajat, Italian Benito Mussolini ja natsi-Saksan Adolf Hitler. Fasismi on Italiassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntynyt kansallismielinen totalitaristinen liike.

Uusi!!: Politiikka ja Fasismi · Katso lisää »

Feodalismi

Feodalismi tai feodaalinen järjestelmä on uudella ajalla syntynyt termi, jolla viitataan keskiajalle tyypilliseen sotilaalliseen, hallinnolliseen ja taloudelliseen järjestelmään.

Uusi!!: Politiikka ja Feodalismi · Katso lisää »

Hallitus

Hallitus on organisaation, esimerkiksi yhtiön tai yhdistyksen hallinnosta vastaava toimielin.

Uusi!!: Politiikka ja Hallitus · Katso lisää »

Hyvinvointivaltio

Puuvillatehtaan työläisen koti. Providence, Rhode Island, USA. Valokuva Lewis Hine 1912. Hyvinvointivaltio tai sosiaalivaltio on valtiomuoto, jonka kansalaisilla on korkea elintaso ja hyvin järjestetty sosiaaliturva.

Uusi!!: Politiikka ja Hyvinvointivaltio · Katso lisää »

Islamismi

Islamismi tai poliittinen islam tarkoittaa islamin tulkintoja, jotka painottavat uskonnon poliittis-yhteiskunnallista luonnetta, mitä kautta islam ymmärretään paitsi uskonnoksi myös poliittiseksi ideologiaksi.

Uusi!!: Politiikka ja Islamismi · Katso lisää »

Kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunta tarkoittaa yleisimmän määritelmän mukaan kaikkea vapaaehtoisesti järjestäytynyttä inhimillistä toimintaa ja instituutioita, jotka eivät kuulu julkiseen sektoriin eli lähinnä valtioon ja kuntiin.

Uusi!!: Politiikka ja Kansalaisyhteiskunta · Katso lisää »

Kansallisliberalismi

Kansallisliberalismi on liberalismin muoto, jossa yhdistetään toisiinsa nationalismia ja liberalistista politiikkaa, erityisesti taloudellista liberalismia.

Uusi!!: Politiikka ja Kansallisliberalismi · Katso lisää »

Kommunismi

Kommunismi on sosiaalis-taloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia.

Uusi!!: Politiikka ja Kommunismi · Katso lisää »

Konservatismi

Konservatismi (uuslat. conservatismus, latinan sanasta conservare ’säilyttää’) on poliittinen aatesuuntaus, joka puolustaa perinteitä ja perinteisiä arvoja, vastustaa kumouksellisuutta ja radikalismia ja pyrkii uudistusten maltillisuuteen.

Uusi!!: Politiikka ja Konservatismi · Katso lisää »

Kristillisdemokratia

Kristillisdemokratia on poliittinen ideologia ja liike, jonka aatteet perustuvat sosiaalireformismiin ja kristillisiin arvoihin sekä perinteisiin.

Uusi!!: Politiikka ja Kristillisdemokratia · Katso lisää »

Laki

Auringonjumala Šamaš antaa lain kuningas Hammurabille. Basalttisteela Iranista. Laki on valtion suvereenin viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentin, antama velvoittava säädös.

Uusi!!: Politiikka ja Laki · Katso lisää »

Liberalismi

Liberalismi (’vapaa’) on ideologia tai poliittinen suuntaus, joka pitää keskeisenä arvonaan vapautta jostakin ja vapautta johonkin.

Uusi!!: Politiikka ja Liberalismi · Katso lisää »

Libertarismi

Libertarismi (adj. "libertaari(nen)", kannattaja myös "libertaari" tai "libertaristi") tarkoittaa niitä poliittisen filosofian ja talousfilosofian suuntauksia, jossa vapaus asetetaan ihmisen toiminnan korkeimmaksi tai tärkeäksi päämääräksi.

Uusi!!: Politiikka ja Libertarismi · Katso lisää »

Marxilaisuus

Marxilaisuus eli marxismi on Karl Marxin kirjoituksiin pohjautuva sosialistinen oppijärjestelmä sekä siihen perustuva yhteiskunnallinen aatesuuntaus.

Uusi!!: Politiikka ja Marxilaisuus · Katso lisää »

Monarkia

Monarkia (monarkhía, yksinvaltius, kirj. yksi alku) on valtiomuoto, jossa monarkki on valtionpäämies.

Uusi!!: Politiikka ja Monarkia · Katso lisää »

Nationalismi

Nationalismi eli kansallisuusaate on aate, joka korostaa kansojen ja kansakuntien merkitystä kulttuurissa tai politiikassa.

Uusi!!: Politiikka ja Nationalismi · Katso lisää »

Oikeusvaltio

Vaaka on yleinen oikeudenmukaisuuden symboli Oikeusvaltio on valtiosääntöoikeuden keskeisimpiä lähtökohtia.

Uusi!!: Politiikka ja Oikeusvaltio · Katso lisää »

Oligarkia

Oligarkia eli harvainvalta tarkoittaa hallintoa, jossa kapea eliitti, joita kutsutaan oligarkeiksi, pitää valtaa.

Uusi!!: Politiikka ja Oligarkia · Katso lisää »

Poliittinen filosofia

Poliittinen filosofia tutkii kysymyksiä valtiosta, auktoriteetista, politiikasta, omaisuudesta ja laista sekä lakisäädösten toteutumista valvovasta vallasta: mitä ne ovat, miksi niitä tarvitaan, mikä tekee valtiosta oikeutetun, mitä oikeuksia ja vapauksia sen tulisi valvoa tai taata, mikä muoto sillä tulisi olla ja miksi, mitä velvollisuuksia kansalaisilla on – jos on, sekä milloin on oikein tehdä vallankumous - jos koskaan.

Uusi!!: Politiikka ja Poliittinen filosofia · Katso lisää »

Poliittinen keskusta

Poliittinen keskusta on nimitys oikeisto-vasemmisto-akselilla oikeiston ja vasemmiston välissä oleville poliittisille ryhmille.

Uusi!!: Politiikka ja Poliittinen keskusta · Katso lisää »

Politiikan tutkimus

Politiikan tutkimus eli politologia eli yleinen valtio-oppi on poliittisia ilmiöitä tutkiva tieteenhaara.

Uusi!!: Politiikka ja Politiikan tutkimus · Katso lisää »

Politiikka (Aristoteles)

Politiikka on toinen osa Aristoteleen etiikkaa ja yhteiskuntaa käsittelevistä teoksista, joista ensimmäinen osa on Nikomakhoksen etiikka.

Uusi!!: Politiikka ja Politiikka (Aristoteles) · Katso lisää »

Puolue

Poliittinen puolue eli puolue on järjestö tai järjestökokonaisuus, jonka pääasiallisena toiminta-ajatuksena on yhteiskunnan kehittäminen jäsenten haluamaan suuntaan, joka yleensä on suunnilleen yhteinen ja samansuuntainen.

Uusi!!: Politiikka ja Puolue · Katso lisää »

Sisäpolitiikka

Sisäpolitiikka on valtion omalla alueellaan harjoittamaa politiikkaa.

Uusi!!: Politiikka ja Sisäpolitiikka · Katso lisää »

Sosiaalidemokratia

Sosiaalidemokratia on poliittinen aate, joka kehittyi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vallinneista sosialismin suuntauksista.

Uusi!!: Politiikka ja Sosiaalidemokratia · Katso lisää »

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikka tarkoittaa julkisia toimia, joilla pyritään takaamaan väestölle kohtuullinen elintaso, turvallisuus ja viihtyvyys sekä näihin toimiin kohdistuvaa tutkimusta tieteenalana.

Uusi!!: Politiikka ja Sosiaalipolitiikka · Katso lisää »

Sosialismi

Sosialismi on aatesuunta, joka pyrkii luomaan tuotantovälineiden yhteisomistukseen perustuvan yhteiskuntajärjestyksen tai nimitys sen mukaiselle järjestelmälle.

Uusi!!: Politiikka ja Sosialismi · Katso lisää »

Suomen koulutuspolitiikka

Suomen koulutuspolitiikka tarkoittaa Suomen koulutukseen liittyvää politiikkaa ja yleistä hallinnon suhtautumista koulutukseen.

Uusi!!: Politiikka ja Suomen koulutuspolitiikka · Katso lisää »

Suomen poliittinen järjestelmä

Suomen poliittinen järjestelmä on hallintomuodoltaan parlamentaarinen demokratia.

Uusi!!: Politiikka ja Suomen poliittinen järjestelmä · Katso lisää »

Talous

Ostajia ja myyjiä markkinoilla Guatemalassa. Shibuyan kaupunginosa ja liikekeskus Tokiossa. Talous tarkoittaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja instituutioita, jotka liittyvät hyödykkeiden tuotantoon, jakeluun, vaihtoon tai kulutukseen.

Uusi!!: Politiikka ja Talous · Katso lisää »

Talouspolitiikka

Talouspolitiikka tarkoittaa julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansantalouden tilaan.

Uusi!!: Politiikka ja Talouspolitiikka · Katso lisää »

Taloustiede

Taloustiede on yhteiskuntatiede, joka tutkii lähinnä taloudellisia päätöksiä tekevien toimijoiden kannustimia ja käyttäytymistä, sekä niiden perusoletuksista johdetuilla malleilla ja teorioilla erilaisia taloudellisia ilmiöitä.

Uusi!!: Politiikka ja Taloustiede · Katso lisää »

Tasavalta

Tasavalta on valtiomuoto, jossa ei ole lainkaan päämiestä tai päämies (tavallisesti presidentti) valitaan vaaleilla määräajaksi.

Uusi!!: Politiikka ja Tasavalta · Katso lisää »

Ulkopolitiikka

Ulkopolitiikka on valtion harjoittamaa politiikkaa suhteissaan muihin maihin.

Uusi!!: Politiikka ja Ulkopolitiikka · Katso lisää »

Valta

Valta tarkoittaa yleisesti jonkun tai jonkin oikeutta tai mahdollisuutta hallita jotakuta, määrätä tai päättää jostakin.

Uusi!!: Politiikka ja Valta · Katso lisää »

Valtio

Sanalla valtio tarkoitetaan sekä poliittista ja alueellista kokonaisuutta että hallinnollista, oikeudellista ja taloudellista järjestelmää.

Uusi!!: Politiikka ja Valtio · Katso lisää »

Valtiotieteellinen yhdistys

Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen r.y. on vuonna 1935 perustettu politiikan tutkimuksen kansallinen tiedeseura, jonka tavoitteena on edistää valtiotieteellistä tutkimusta ja valtiotieteellisten kysymysten harrastusta Suomessa sekä osallistua alan kansainväliseen tieteelliseen yhteistoimintaan.

Uusi!!: Politiikka ja Valtiotieteellinen yhdistys · Katso lisää »

Yhteiskunta

Yhteiskunta koostuu ihmisistä ja heidän yhteisöistään, jotka asuvat ja ovat vuorovaikutuksessa tietyllä maantieteellisellä alueella; myös erilaiset instituutiot, poliittiset käytännöt tai valtarakenteet, infrastruktuuri ja kulttuuri ovat osa yhteiskuntaa.

Uusi!!: Politiikka ja Yhteiskunta · Katso lisää »

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteet on yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkivia tieteenaloja yhdistävä nimitys.

Uusi!!: Politiikka ja Yhteiskuntatiede · Katso lisää »

Yksityinen sektori

Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan yksityiseen omistukseen ja yritystoimintaan perustuvaa osaa yhteiskunnasta.

Uusi!!: Politiikka ja Yksityinen sektori · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Poliittinen.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »