Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Poissonin jakauma

Indeksi Poissonin jakauma

Poissonin jakauma (tai Poisson-jakauma) on toden­näköisyys­laskennassa ja tilastotieteessä diskreetin satunnais­muuttujan todennäköisyysjakauma, joka ilmaisee todennäköisyydet tapahtumien lukumäärälle kiinteällä aikavälillä, kun tapahtumien todennäköisyys on ajassa vakio ja riippumaton edellisestä tapahtumasta.

19 suhteet: Binomijakauma, Diskreetti satunnaismuuttuja, Gammafunktio, Kertoma, Kertymäfunktio, Lattia- ja kattofunktio, Luonnollinen luku, Negatiivinen binomijakauma, Odotusarvo, Pistetodennäköisyysfunktio, Poisson-prosessi, Reaaliluku, Siméon Denis Poisson, Stokastinen prosessi, Tapahtuma (todennäköisyys), Tilastotiede, Todennäköisyys, Todennäköisyysjakauma, Varianssi.

Binomijakauma

Binomijakauma on dikotomisen toistokokeen lopputulosten lukumäärän jakauma.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Binomijakauma · Katso lisää »

Diskreetti satunnaismuuttuja

Diskreetti satunnaismuuttuja eli diskreetti stokastinen muuttuja on todennäköisyyslaskennassa äärellisen tai numeroituvasti äärettömän määrän arvoja saava satunnaismuuttuja.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Diskreetti satunnaismuuttuja · Katso lisää »

Gammafunktio

Gammafunktion kuvaaja pienillä positiivisilla arvoilla Gammafunktio on funktio, jolle käytetään symbolia \Gamma (iso gamma), ja joka voidaan tulkita kertoman yleistyksenä reaali- ja kompleksiluvuille.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Gammafunktio · Katso lisää »

Kertoma

Positiivisen kokonaisluvun n kertoma on luvun n ja kaikkien sitä pienempien positiivisten kokonaislukujen tulo, ja se merkitään n!.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Kertoma · Katso lisää »

Kertymäfunktio

Diagrammissa on jatkuvan satunnaismuuttujan kuvaaja, johon on väritetty näkyviin tapahtuman "todennäköisyysmassat". Väritetyn alueen määrätty integraalit eli kuvaajan pinta-alat ovat suhteessa tapahtuman todennäköisyyteen. Kertymäfunktio eli jakaumafunktio (cdf) on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä reaaliarvoisen satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaava funktio.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Kertymäfunktio · Katso lisää »

Lattia- ja kattofunktio

Lattiafunktio Kattofunktio Lattia- ja kattofunktio ovat kaksi matematiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä käytettävää funktiota, jotka muuntavat mielivaltaisen reaaliluvun kokonaisluvuksi.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Lattia- ja kattofunktio · Katso lisää »

Luonnollinen luku

Luonnollisia lukuja voidaan käyttää asioiden lukumäärän ilmoittamiseen (yksi omena, kaksi omenaa, kolme omenaa,...) Luonnolliset luvut muodostavat lukujoukon \scriptstyle \mathbb.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Luonnollinen luku · Katso lisää »

Negatiivinen binomijakauma

Negatiivinen binomijakauma on dikotomisen toistokokeen mielivaltaisen monennetta onnistumista edeltävien yritysten jakauma.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Negatiivinen binomijakauma · Katso lisää »

Odotusarvo

Odotusarvo on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaisilmiön tuottamien lukujen odotettavissa oleva arvo.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Odotusarvo · Katso lisää »

Pistetodennäköisyysfunktio

Pistetodennäköisyysfunktio eli pistetodennäköisyys on todennäköisyyslaskennassa diskreetin satunnaismuuttujan todennäköisyysfunktio, jolla saa nollasta eroavan arvon yksittäiselle perusjoukon \Omega alkeistapaukselle, tapahtumille tai satunnaismuuttujan arvolle.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Pistetodennäköisyysfunktio · Katso lisää »

Poisson-prosessi

Poisson-prosessi on stokastinen prosessi, joka voidaan tulkita toisistaan riippumattomasti sattuvien tapahtumien laskuriksi jatkuvassa ajassa.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Poisson-prosessi · Katso lisää »

Reaaliluku

Lukusuora, johon on merkitty joitakin erityisiä reaalilukuja Reaaliluvut voidaan kuvailla havainnollisesti eri tavoin: yksi tapa on sanoa, että niihin luetaan sekä rationaaliluvut (kuten 2 tai 2/3) että irrationaaliluvut (kuten \pi tai neliöjuuri 2).

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Reaaliluku · Katso lisää »

Siméon Denis Poisson

Siméon Denis Poisson Siméon Denis Poisson (21. kesäkuuta 1781 – 25. huhtikuuta 1840) oli ranskalainen tiedemies, matemaatikko ja fyysikko, joka keksi Poissonin-jakauman ja P-ja S-aaltojen olemassaolon vuonna 1829.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Siméon Denis Poisson · Katso lisää »

Stokastinen prosessi

Stokastisilla prosesseilla tarkoitetaan ajassa sattumanvaraisesti eteneviä todellisuuden prosesseja kuvaavia matemaattisia prosesseja.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Stokastinen prosessi · Katso lisää »

Tapahtuma (todennäköisyys)

Tapahtuma eli joskus vain tapaus on todennäköisyyslaskennassa peruskäsite, joka tarkoittaa sellaista satunnaisilmiön alkeistapauksien joukkoa, jolle voidaan määrittää todennäköisyys.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Tapahtuma (todennäköisyys) · Katso lisää »

Tilastotiede

Normaalijakauma on tilastotieteessa usein käytetty työkalu. Tilastotiede on todennäköisyyslaskentaan perustuva tieteenala, joka tutkii tilastollisten aineistojen keräämistä, käsittelyä ja tältä pohjalta tehtävää päättelyä.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Tilastotiede · Katso lisää »

Todennäköisyys

Todennäköisyys on ilmiön tapahtumisen yleisyyden mitta, jonka arvo voidaan ilmaista kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Todennäköisyys · Katso lisää »

Todennäköisyysjakauma

Todennäköisyysjakauma kuvaa todennäköisyyslaskennassa kuinka yleisiä satunnaismuuttujan eri arvot ovat.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Todennäköisyysjakauma · Katso lisää »

Varianssi

Varianssi on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaismuuttujan hajonnan mitta.

Uusi!!: Poissonin jakauma ja Varianssi · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Painotettu Poisson-jakauma, Painotettu Poissonin jakauma, Poisson-jakauma.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »