Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Paalin kieli

Indeksi Paalin kieli

Paali on indoeurooppalaisen kielikunnan indoarjalaiseen kieliryhmään kuuluva kieli, jota käytetään buddhalaisuuden koulukunnan theravadalaisuuden liturgisena kielenä ja prakrit-kielien kirjallisena muotona.

57 suhteet: Ablatiivi, Affiksi, Agglutinatiivinen kieli, Akkusatiivi, Allofoni, Alveolaari, Aoristi, Approksimantti, Äidinkieli, Brahmi-kirjoitus, Buddhalaisuus, Burmalainen kirjaimisto, Datiivi, Devanagari, Foneemi, Frikatiivi, Futuuri, Genetiivi, Imperfekti, Indoarjalaiset kielet, Indoeurooppalaiset kielet, Indoiranilaiset kielet, Instrumentaali, Intia, Kaanon, Kakuminaali, Keinotekoinen kieli, Khmeriläinen kirjaimisto, Kieliopillinen luku, Klusiili, Konditionaali, Labiaali, Latinalaiset aakkoset, Liturginen kieli, Lokatiivi, Magadha, Morfologia, Morfologinen typologia, Murre, Myanmar, Nominatiivi, Nomini, Palataali, Perfekti, Preesens, Sanskrit, Siddhartha Gautama, Sija, Sinhalilainen kirjaimisto, Sri Lanka, ..., Suku (kielioppi), Täydennysjakauma, Thailainen kirjaimisto, Theravada, Tripitaka, Velaari, Vokatiivi. Laajenna indeksi (7 lisää) »

Ablatiivi

Ablatiivi eli ulkoeronto eli ulkoinen erosija on sijamuoto, joka perusmerkityksessään ilmaisee liikettä pois joltain pinnalta tai jonkin luota: tuolilta, seinältä, talolta.

Uusi!!: Paalin kieli ja Ablatiivi · Katso lisää »

Affiksi

Affiksi on sanan runkoon liitettävä osa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Affiksi · Katso lisää »

Agglutinatiivinen kieli

Agglutinatiiviset eli agglutinoivat kielet ovat kielitieteessä sellaisten kielien luokka, joissa sanan vartaloon liittyy (useita) päätteitä ja muita affikseja.

Uusi!!: Paalin kieli ja Agglutinatiivinen kieli · Katso lisää »

Akkusatiivi

Akkusatiivi eli kohdanto on nominatiivi-akkusatiivikielissä transitiiviverbien tekemisen kohteen eli suoran objektin sija.

Uusi!!: Paalin kieli ja Akkusatiivi · Katso lisää »

Allofoni

Allofoni on kielitieteellinen termi, jolla tarkoitetaan tiettyä foneemia edustavan äännejoukon jäsentä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Allofoni · Katso lisää »

Alveolaari

Ei kuvausta.

Uusi!!: Paalin kieli ja Alveolaari · Katso lisää »

Aoristi

Aoristi on joidenkin indoeurooppalaisten kielten aikamuoto tai aspekti, joka yleensä ilmaisee tapahtumaa menneisyydessä mutta ei samoin kuin perfekti tai imperfekti.

Uusi!!: Paalin kieli ja Aoristi · Katso lisää »

Approksimantti

Approksimantti on konsonanttinen äänne, jota muodostettaessa ilmavirta pääsee kulkemaan vokaalien tapaan vapaasti suuväylässä ilman hankaushälyn muodostumista, toisin kuin muissa konsonanteissa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Approksimantti · Katso lisää »

Äidinkieli

Äidinkieli on kieli, jonka ihminen oppii ensimmäisenä kielenään vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Äidinkieli · Katso lisää »

Brahmi-kirjoitus

Brahmi on muinainen intialainen aakkoskirjoitusjärjestelmä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Brahmi-kirjoitus · Katso lisää »

Buddhalaisuus

Buddhalaisuus on Magadhassa (nyk. osa Intiaa) n. 500-luvulla eaa. syntynyt filosofia tai uskonto.

Uusi!!: Paalin kieli ja Buddhalaisuus · Katso lisää »

Burmalainen kirjaimisto

Burmalainen kirjaimisto on burman kielen kirjoitusjärjestelmä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Burmalainen kirjaimisto · Katso lisää »

Datiivi

Datiivi on sijamuoto, joka viittaa mille tai kenelle jokin kuuluu tai tehdään jotakin.

Uusi!!: Paalin kieli ja Datiivi · Katso lisää »

Devanagari

Bhagavata-purana'', hindiä) 1800-luvulta. Devanagarin merkistö yhtenä taulukkona. Devanāgarī ('jumalten kaupunki') on Intiassa ja muualla Aasiassa tavattava kirjoitusjärjestelmä, joka on tyypiltään abugida.

Uusi!!: Paalin kieli ja Devanagari · Katso lisää »

Foneemi

Foneemi on puhutun kielen pienin distinktiivinen eli merkityksiä erottava yksikkö.

Uusi!!: Paalin kieli ja Foneemi · Katso lisää »

Frikatiivi

Frikatiivi eli hankausäänne on obstruenttinen konsonantti, joka syntyy, kun ääntöväylä puristetaan niin kapeaksi, että sen läpi kulkeva ilmavirta aiheuttaa hankaushälyä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Frikatiivi · Katso lisää »

Futuuri

Futuuri on verbin aikamuoto, jolla ilmaistaan tulevaa aikaa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Futuuri · Katso lisää »

Genetiivi

Genetiivi eli omanto on sijamuoto, joka ilmaisee omistajaa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Genetiivi · Katso lisää »

Imperfekti

Imperfekti eli kertoma on verbien mennyt aikamuoto, jolla viitataan lähimenneisyyteen tai menneeseen, mutta yhä keskeneräiseen toimintaan.

Uusi!!: Paalin kieli ja Imperfekti · Katso lisää »

Indoarjalaiset kielet

Indoarjalaisten kielten levinneisyys eteläisessä Aasiassa. Indoarjalaisten kielten puhuma-alue eteläisessä Aasiassa suhteessa muihin eteläisen Aasian kieliryhmiin. Tärkeimpien nykyaikaisten indoarjalaisten kielten puhuma-alueet. Indoarjalaiset kielet ovat indoeurooppalaisten kielten indoiranilaiseen haaraan kuuluva kieliryhmä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Indoarjalaiset kielet · Katso lisää »

Indoeurooppalaiset kielet

Indoeurooppalaisten kielten nykyinen levinneisyys. Tummanvihreällä merkityissä maissa indoeurooppalaiset kielet ovat enemmistön kielinä. Vaaleanvihreällä merkityissä maissa ne ovat virallisina vähemmistökielinä. kielikuntien joukossa. Ei-indoeurooppalaisia kieliä Raidoitetuilla alueilla monikielisyys on yleistä. hollanti Indoeurooppalaiset kielet muodostavat maailman levinneimmän kielikunnan.

Uusi!!: Paalin kieli ja Indoeurooppalaiset kielet · Katso lisää »

Indoiranilaiset kielet

Indo-Iranilaiset kielet Indoiranilaiset kielet ovat indoeurooppalaisten kielten itäinen kieliryhmä, joka jakautuu kahteen suureen alaryhmään, iranilaiseen ja indoarjalaiseen.

Uusi!!: Paalin kieli ja Indoiranilaiset kielet · Katso lisää »

Instrumentaali

Instrumentaali on sijamuoto, joka ilmaisee, että substantiivi on väline, jolla subjekti suorittaa tekemisen.

Uusi!!: Paalin kieli ja Instrumentaali · Katso lisää »

Intia

Intian tasavalta eli Intia, viralliselta nimeltään Bharat, Republic of India on liittovaltio Etelä-Aasiassa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Intia · Katso lisää »

Kaanon

Kaanon voi tarkoittaa seuraavia.

Uusi!!: Paalin kieli ja Kaanon · Katso lisää »

Kakuminaali

Kakuminaali (käytetään myös nimitystä serebraali tai retrofleksi) on konsonantti, jota äännettäessä kielen kärki koskettaa kovaa kitalakea (latinaksi palatum).

Uusi!!: Paalin kieli ja Kakuminaali · Katso lisää »

Keinotekoinen kieli

Keinotekoinen kieli eli tekokieli on kieli, joka ei ole kehittynyt luonnollisesti osana kulttuuria, vaan jonka fonologia, kielioppi ja sanasto on luotu tietoisesti.

Uusi!!: Paalin kieli ja Keinotekoinen kieli · Katso lisää »

Khmeriläinen kirjaimisto

Khmer-aakkoset (អក្ខរក្រមខេមរភាសា; âkkhârâkrâm khémârâ phéasa, puhekielisesti aksar Khmer; អក្សរខ្មែរ) on khmerin kielessä käytettävä kirjoitusjärjestelmä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Khmeriläinen kirjaimisto · Katso lisää »

Kieliopillinen luku

Kieliopillinen luku (tai lyhyesti luku; latinaksi numerus) on kieliopillinen kategoria, joka ilmaisee asioiden määrää.

Uusi!!: Paalin kieli ja Kieliopillinen luku · Katso lisää »

Klusiili

Klusiili on äänne, joka syntyy, kun ilmavirta ensin pysäytetään ääntöväylässä ja sitten annetaan sen purkautua äkillisesti.

Uusi!!: Paalin kieli ja Klusiili · Katso lisää »

Konditionaali

Konditionaali eli ehtotapa on tapaluokka.

Uusi!!: Paalin kieli ja Konditionaali · Katso lisää »

Labiaali

Labiaalisiksi kutsutaan äänteitä, joita äännettäessä huulet sulkeutuvat (klusiilit) tai niillä syntyy hälyä (nasaalit ja spirantit).

Uusi!!: Paalin kieli ja Labiaali · Katso lisää »

Latinalaiset aakkoset

Latinalaiset aakkoset ovat laajimmin käytetty aakkospohjainen kirjoitusjärjestelmä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Latinalaiset aakkoset · Katso lisää »

Liturginen kieli

Liturginen kieli on kirkollisten toimitusten kieli.

Uusi!!: Paalin kieli ja Liturginen kieli · Katso lisää »

Lokatiivi

Lokatiivi on yleismerkityksinen olosija eli paikallissijoihin kuuluva sijaintia ilmoittava sijamuoto.

Uusi!!: Paalin kieli ja Lokatiivi · Katso lisää »

Magadha

Magadhavaltio ennen laajenemistaan noin 600 eaa. Magadhavaltion arvioitu laajuus 400-luvulla eaa. Magadha (मगध) oli yksi kuudestatoista niin sanotusta Mahajanapadasta tai muinais-Intian alueesta.

Uusi!!: Paalin kieli ja Magadha · Katso lisää »

Morfologia

Morfologia eli muoto-oppi tutkii sanojen muodostusta kielen pienimmistä merkitysyksiköistä, joita kutsutaan morfeemeiksi.

Uusi!!: Paalin kieli ja Morfologia · Katso lisää »

Morfologinen typologia

Morfologinen typologia on lingvistisen typologian suuntaus, joka luokittelee kielet sen mukaan, miten sanoja taivutetaan.

Uusi!!: Paalin kieli ja Morfologinen typologia · Katso lisää »

Murre

Kielitieteessä murre on jonkin ryhmän tai yksilön puhuma kielen muoto.

Uusi!!: Paalin kieli ja Murre · Katso lisää »

Myanmar

Myanmar (burmaksi) eli Myanmarin liiton tasavalta (aiemmin Burma) on valtio Kaakkois-Aasiassa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Myanmar · Katso lisää »

Nominatiivi

Nominatiivi eli nimentö on nominatiivi-akkusatiivi-kielten nominien eli substantiivien, adjektiivien, pronominien ja numeraalien sijamuoto.

Uusi!!: Paalin kieli ja Nominatiivi · Katso lisää »

Nomini

Nomini on suomen kieliopissa sana, joka taipuu sijamuodoissa ja luvussa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Nomini · Katso lisää »

Palataali

Palataaleiksi eli lakiäänteiksi kutsutaan äänteitä, joissa kielen selkä kohoaa kovaa kitalakea (palatum) kohti.

Uusi!!: Paalin kieli ja Palataali · Katso lisää »

Perfekti

Perfekti eli päättymä on aikamuoto, joka ilmaisee tapahtumaa, jonka seuraamukset edelleen näkyvät.

Uusi!!: Paalin kieli ja Perfekti · Katso lisää »

Preesens

Preesens eli kestämä (läsnäoleva) on verbin aikamuoto, joka ilmaisee, että jotakin tapahtuu nyt taikka yleisesti, aina.

Uusi!!: Paalin kieli ja Preesens · Katso lisää »

Sanskrit

Sanskrit (saṃskṛta ’kokoonpantu; huoliteltu’) on indoeurooppalaisten kielten indoiranilaiseen ryhmään kuuluva kieli, joka muotoutui lopullisesti 300-luvulla eaa. Sanskrit on Intian klassinen sivistyskieli, jonka asema vastaa suunnilleen latinan ja kreikan asemaa Euroopassa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Sanskrit · Katso lisää »

Siddhartha Gautama

Siddhartha Gautama (sanskritia; devanagari: सिद्धार्थ गौतम; pāliksi Siddhattha Gotama) on buddhalaisuuden perustaja eli Gautama Buddha.

Uusi!!: Paalin kieli ja Siddhartha Gautama · Katso lisää »

Sija

Morfologinen sija eli sijamuoto (kaasus) on nominin taivutusmuoto.

Uusi!!: Paalin kieli ja Sija · Katso lisää »

Sinhalilainen kirjaimisto

Sinhalilainen kirjaimisto (sinhaliksi සිංහල අකුරු siṁhala akuru) on Sri Lankassa puhutun sinhalin kielen kirjoitusjärjestelmä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Sinhalilainen kirjaimisto · Katso lisää »

Sri Lanka

Sri Lankan demokraattinen sosialistinen tasavalta eli Sri Lanka (”ylevä maa”) on saarivaltio Intian valtameressä Intian eteläpuolella.

Uusi!!: Paalin kieli ja Sri Lanka · Katso lisää »

Suku (kielioppi)

Suku eli genus (lat.) on nominien kieliopillinen kategoria, jonka mukaisesti substantiivit jakautuvat eri ryhmiin.

Uusi!!: Paalin kieli ja Suku (kielioppi) · Katso lisää »

Täydennysjakauma

Täydennysjakaumalla eli komplementaarisella distribuutiolla tarkoitetaan kielitieteessä sitä, että morfeemin muunnelmat eli allomorfit ovat ainoat mahdolliset kyseisessä tilanteessa.

Uusi!!: Paalin kieli ja Täydennysjakauma · Katso lisää »

Thailainen kirjaimisto

Thai-aakkostoa (ตัวอักษรไทย) käytetään thain kielen (ภาษาไทย) ja Thaimaan vähemmistökielten kirjoittamiseen.

Uusi!!: Paalin kieli ja Thailainen kirjaimisto · Katso lisää »

Theravada

Theravada-buddhalaisuus (pālia; devanagari: थेरवाद, theravāda) on vanhin olemassa olevista buddhalaisista koulukunnista, joka on levinnyt Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan.

Uusi!!: Paalin kieli ja Theravada · Katso lisää »

Tripitaka

Tripitaka Tripiṭaka (त्रिपिटक 'kolme koria' sanskriittia; paaliksi: Tipiṭaka; hanzi: 三藏, Sānzàng (pinyin); japaniksi: Sanzo; khmeriksi: ត្រៃបិតក Traipětâk; koreaksi: 삼장 Samjang; thaiksi: ไตรปิฎก Traipidok; vietnamiksi: Tam tạng) on buddhalaisuuden kirjallinen kaanon.

Uusi!!: Paalin kieli ja Tripitaka · Katso lisää »

Velaari

Velaariäänteistä puhutaan kielitieteessä, kun pyritään kuvailemaan äänteen artikulaatiopaikkaa ääntöelimissä.

Uusi!!: Paalin kieli ja Velaari · Katso lisää »

Vokatiivi

Vokatiivi (puhuttelusija) on sijamuoto, joka ilmaisee substantiivin olevan se, jolle puhe kohdistetaan.

Uusi!!: Paalin kieli ja Vokatiivi · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Palin kieli, Pāli.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »