Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Oikeustiede

Indeksi Oikeustiede

Oikeustiede (juridiikka) on tiede, jonka tehtävänä on oikeusjärjestyksen sisällön tutkiminen ja sen systematisointi eli oikeudellisen informaation jäsentäminen hallittavaan muotoon.

24 suhteet: Etiikka, Filosofia, Finanssioikeus, Hallinto-oikeus, Jäämistöoikeus, Julkisoikeus, Kansainvälinen yksityisoikeus, Kauppaoikeus, Kriminologia, Oikeuden ja sukupuolen tutkimus, Oikeusfilosofia, Oikeushistoria, Oikeusjärjestys, Oikeuslähde, Oikeussosiologia, Oikeustaloustiede, Perheoikeus, Prosessioikeus, Rikosoikeus, Työoikeus, Valtiosääntöoikeus, Varallisuusoikeus, Yhteiskuntatiede, Yksityisoikeus.

Etiikka

Etiikka (sanasta, ēthos, vakiintuneet tavat) on tutkimusala, joka tutkii moraalia ja siihen liittyviä kysymyksiä kuten eettisen toiminnan periaatteita, oikeaa ja väärää, hyvää elämää, sekä arvojen ja eettisten väittämien luonnetta.

Uusi!!: Oikeustiede ja Etiikka · Katso lisää »

Filosofia

Filosofia on noin 600–400 eaa.

Uusi!!: Oikeustiede ja Filosofia · Katso lisää »

Finanssioikeus

Finanssioikeus on oikeudenala, joka käsittelee julkista taloutta.

Uusi!!: Oikeustiede ja Finanssioikeus · Katso lisää »

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus tarkoittaa sekä oikeudenalaa että oikeustieteen tutkimusaluetta.

Uusi!!: Oikeustiede ja Hallinto-oikeus · Katso lisää »

Jäämistöoikeus

Jäämistöoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala, jonka tehtävänä on kehittää ja systematisoida perintöön ja testamenttiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Uusi!!: Oikeustiede ja Jäämistöoikeus · Katso lisää »

Julkisoikeus

Julkisoikeus on oikeusjärjestyksen osa-alue, jonka tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä ja erityisesti julkisen vallan ja yksityisen välistä suhdetta.

Uusi!!: Oikeustiede ja Julkisoikeus · Katso lisää »

Kansainvälinen yksityisoikeus

Kansainvälisen yksityisoikeuden keskeisiä kysymyksiä on selvittää minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan kansainvälisiin oikeussuhteisiin.

Uusi!!: Oikeustiede ja Kansainvälinen yksityisoikeus · Katso lisää »

Kauppaoikeus

Kauppaoikeus on siviilioikeuden ala, jonka keskeisimpiä alueita ovat yhteisöoikeus, kuluttajaoikeus, kansainvälistä kaupankäyntiä koskevat säännöt (UNIDROIT, CISG) sekä markkinaoikeus.

Uusi!!: Oikeustiede ja Kauppaoikeus · Katso lisää »

Kriminologia

Kriminologia tutkii rikollisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä pääasiassa empiirisin menetelmin.

Uusi!!: Oikeustiede ja Kriminologia · Katso lisää »

Oikeuden ja sukupuolen tutkimus

Oikeuden ja sukupuolen tutkimushttp://www.helsinki.fi/oikeustiede/oppiaineet/naisoikeus/index.htm (myös naisoikeus) on oikeustieteellisen tutkimuksen ala, joka tarkastelee oikeutta sukupuolentutkimuksen näkökulmasta.

Uusi!!: Oikeustiede ja Oikeuden ja sukupuolen tutkimus · Katso lisää »

Oikeusfilosofia

Oikeusfilosofia on filosofian ja oikeustieteen osa-alue, joka tutkii oikeuteen liittyviä peruskysymyksiä sekä oikeustieteeseen liittyviä tieteenfilosofisia kysymyksiä.

Uusi!!: Oikeustiede ja Oikeusfilosofia · Katso lisää »

Oikeushistoria

Oikeushistoria tutkii menneiden aikojen oikeusjärjestystä ja oikeuskäytäntöjä eri maissa, pyrkien jäsentämään ja analysoimaan oikeuden kehittymistä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Uusi!!: Oikeustiede ja Oikeushistoria · Katso lisää »

Oikeusjärjestys

Oikeusjärjestys on yhteiskunnan kaikkien oikeuslähteiden (oikeusnormien) muodostama kokonaisuus, jota tutkii ja systematisoi oikeustiede.

Uusi!!: Oikeustiede ja Oikeusjärjestys · Katso lisää »

Oikeuslähde

Oikeuslähteellä tarkoitetaan lähdettä, josta ilmenevän oikeusohjeen lainsoveltaja on oikeutettu tai velvollinen ottamaan huomioon ratkaisutoiminnassaan.

Uusi!!: Oikeustiede ja Oikeuslähde · Katso lisää »

Oikeussosiologia

Oikeussosiologia on yksi sosiologian erityisalue.

Uusi!!: Oikeustiede ja Oikeussosiologia · Katso lisää »

Oikeustaloustiede

Oikeustaloustiede ("Law and economics") on tutkimushaara, joka soveltaa taloustieteellisiä menetelmiä oikeustieteen tutkimuskohteisiin kuten juridisiin instituutioihin.

Uusi!!: Oikeustiede ja Oikeustaloustiede · Katso lisää »

Perheoikeus

Perheoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala, jonka tehtävänä on systematisoida avioliiton solmimiseen, lapsen sukunimen valitsemiseen sekä avioliiton päättymiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Uusi!!: Oikeustiede ja Perheoikeus · Katso lisää »

Prosessioikeus

Prosessioikeus on oikeudenala, joka sääntelee oikeudenkäyntimenettelyä tuomioistuimissa ja niitä muita keinoja, joilla kansalaiset voivat oikeusvaltiossa saada oikeussuojaa.

Uusi!!: Oikeustiede ja Prosessioikeus · Katso lisää »

Rikosoikeus

Rikosoikeus on toisaalta rikoksen ja rangaistuksen olemusta tutkiva ja esittävä oikeustieteen haara, toisaalta oikeusjärjestyksen osa, joka käsittää rikoslakiin ja muihin säädöksiin sisältyvät oikeussäännökset, joilla määritellään rangaistavat teot ja niiden seuraukset.

Uusi!!: Oikeustiede ja Rikosoikeus · Katso lisää »

Työoikeus

Työoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala, jonka tehtävänä on määrittää ja täsmentää työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Uusi!!: Oikeustiede ja Työoikeus · Katso lisää »

Valtiosääntöoikeus

Valtiosääntöoikeus on oikeudenala, joka tutkii valtiosääntöä eli niiden keskeisten oikeussääntöjen kokonaisuutta, jotka sääntelevät perusoikeuksia, ylimpien valtioelinten toimintaa ja niiden valitsemista sekä valtion aluetta ja kansalaisuutta.

Uusi!!: Oikeustiede ja Valtiosääntöoikeus · Katso lisää »

Varallisuusoikeus

Varallisuusoikeus on siviili- eli yksityisoikeuteen kuuluva oikeustieteen ala.

Uusi!!: Oikeustiede ja Varallisuusoikeus · Katso lisää »

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteet on yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkivia tieteenaloja yhdistävä nimitys.

Uusi!!: Oikeustiede ja Yhteiskuntatiede · Katso lisää »

Yksityisoikeus

Yksityisoikeus, ”siviilioikeus” on oikeustieteen tutkima oikeudenala, jonka mielenkiinnon kohteena ovat yksityishenkilöiden väliset oikeussuhteet.

Uusi!!: Oikeustiede ja Yksityisoikeus · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Juridiikka, Juridinen, Lakioppi, Lakitiede, Lakitieteellinen, Oikeustieteellinen, Oikeustutkimus.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »