Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Lujuusoppi

Indeksi Lujuusoppi

Lujuusoppi ja lujuuslaskenta on jatkuvan aineen mekaniikkaan kuuluva fysiikan ala, jossa tutkitaan kiinteiden kappaleiden käyttäytymistä ulkoisten ja sisäisten kuormien vaikuttaessa niihin.

27 suhteet: Derivaatta, Elastisuus, Hooken laki, Integraali, Jatkuvan aineen mekaniikka, Jännitys, Jännitys-venymäkäyrä, Jäyhyysmomentti, Jäykkä kappale, Kääntyvä matriisi, Kestomuovi, Kimmomatriisi, Kimmomoduuli, Komposiitti, Leikkausvoima, Lineaarikuvaus, Lommahdus, Murtumismekaniikka, Myötöraja, Normaalivoima, Nurjahdus, Painopiste, Skalaari, Taivutusmomentti, Taivutusvastus, Väsyminen (materiaalin), Venymä.

Derivaatta

Derivaatta tarkoittaa matematiikassa reaaliarvoja saavan funktion herkkyyttä muutokselle yhden sen riippumattoman muuttujan suhteen.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Derivaatta · Katso lisää »

Elastisuus

Elastisella materiaalilla tarkoitetaan ainetta, jonka venymät (muodonmuutos) ovat yksikäsitteisesti riippuvia vallitsevasta jännitystilasta eli kappale palaa alkuperäiseen muotoonsa kun jännitykset poistetaan.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Elastisuus · Katso lisää »

Hooken laki

Hooken laki on englantilaisen fyysikon Robert Hooken (1635–1703) vuonna 1676 esittämä laki.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Hooken laki · Katso lisää »

Integraali

Käyrän y.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Integraali · Katso lisää »

Jatkuvan aineen mekaniikka

Jatkuvan aineen mekaniikka eli kontinuumimekaniikka on mekaniikan haara, joka tutkii jatkuvan aineen teoriaa.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Jatkuvan aineen mekaniikka · Katso lisää »

Jännitys

Jännitys (tunnus s tai σ) ilmaisee pinta-alayksikköön kohdistuvaa voimaa.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Jännitys · Katso lisää »

Jännitys-venymäkäyrä

Tyypillinen venyvän materiaalin jännitys-venymäkäyrä. Yield strength.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Jännitys-venymäkäyrä · Katso lisää »

Jäyhyysmomentti

Jäyhyysmomentti (jäyhyys, neliömomentti, tasapinnan hitausmomentti, tunnus I) on lujuusopin suure, jonka SI-järjestelmän mukainen yksikkö on m4.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Jäyhyysmomentti · Katso lisää »

Jäykkä kappale

Jäykällä kappaleella tarkoitetaan fysiikassa kappaletta, jonka eri osien väliset etäisyydet eivät muutu siihen kohdistuvien voimien vaikutuksesta, toisin sanoen se säilyttää muotonsa.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Jäykkä kappale · Katso lisää »

Kääntyvä matriisi

Lineaarialgebrassa n×n-matriisia (eli neliömatriisia) A sanotaan kääntyväksi, säännölliseksi tai epäsingulaariseksi jos on olemassa sellainen n×n-matriisi B, että missä In on n×n yksikkömatriisi ja kertolaskuna on matriisien tavallinen kertolasku.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Kääntyvä matriisi · Katso lisää »

Kestomuovi

Kestomuovi eli termoplastinen polymeeri on lämmittämällä uudelleen muovattava polymeeri.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Kestomuovi · Katso lisää »

Kimmomatriisi

Kimmomatriisilla käsitetään lineaarista jännitysten suhdetta venymiin moniulotteisissa tapauksissa (ks. lujuusoppi, Hooken laki).

Uusi!!: Lujuusoppi ja Kimmomatriisi · Katso lisää »

Kimmomoduuli

Jännitys, olipa se venyttävä tai puristava, aiheuttaa vähemmän jäykässä (kuvassa punainen) kappaleessa suuremman muodonmuutoksen kuin jäykässä (kuvassa sininen). Kimmokerroin on aineen jäykkyyden mitta. Kimmokerroin eli kimmomoduuli tai Youngin moduuli on kiinteän aineen jäykkyyttä kuvaava fysikaalinen suure.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Kimmomoduuli · Katso lisää »

Komposiitti

Komposiitti on kahden tai useamman materiaalin (metalli, puu, muovi tai keraami) yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Komposiitti · Katso lisää »

Leikkausvoima

Leikkausvoima (tunnus Q) on lujuusopin suure, jonka yksikkönä on N (Newton).

Uusi!!: Lujuusoppi ja Leikkausvoima · Katso lisää »

Lineaarikuvaus

Matematiikassa ja erityisesti lineaarialgebrassa sanotaan funktion f: A \to B olevan lineaarikuvaus, jos se toteuttaa ehdot.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Lineaarikuvaus · Katso lisää »

Lommahdus

Lommahdus tarkoittaa puristetun rakenneosan paikallista nurjahdusta.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Lommahdus · Katso lisää »

Murtumismekaniikka

Murtumismekaniikka on materiaalitekniikan ja lujuusopin alue, joka tutkii kuormitetun säröllisen kappaleen murtumista ja murtumiseen liittyviä ilmiöitä kuten särönkasvua.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Murtumismekaniikka · Katso lisää »

Myötöraja

Myötöraja tarkoittaa vetojännityksen suuruutta sillä hetkellä, kun jossakin aineessa tapahtuu pysyväksi jäävä muodonmuutos.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Myötöraja · Katso lisää »

Normaalivoima

Normaalivoima (N) on mekaniikan suure, jonka yksikkö SI-järjestelmässä on newton (N).

Uusi!!: Lujuusoppi ja Normaalivoima · Katso lisää »

Nurjahdus

Molemmista päistä nivelletyn puristussauvan nurjahtaminen kuormituksessa. Eulerin neljä nurjahdustapausta demonstroituna. Nurjahdus on rakenteen huomattavan suuri poikittaisliike kuormituksen (yleensä puristuksen) suuntaan nähden.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Nurjahdus · Katso lisää »

Painopiste

Painopisteen lainalaisuuksien vuoksi tätä lintulelua pystyy kannattelemaan yhdellä sormella sen nokasta. Painopiste on, suuresti yksinkertaistaen, kappaleessa oleva kohta, johon kappaleelle luontainen painovoima vaikuttaa samalla tavalla kuin se vaikuttaa kappaleen jokaiseen kohtaan erikseen.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Painopiste · Katso lisää »

Skalaari

Skalaari on matematiikassa ja fysiikassa olio, joka ei muutu koordinaatiston muunnoksissa.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Skalaari · Katso lisää »

Taivutusmomentti

Taivutusmomentti (tunnus Mt) on lujuusopissa käytettävä suure, joka kuvaa kappaleessa vallitsevan jännitysjakauman taivuttavaa vaikutusta.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Taivutusmomentti · Katso lisää »

Taivutusvastus

Taivutusvastus (tunnus W) on lujuusopin suure, jonka yksikkö m3 (mm3).

Uusi!!: Lujuusoppi ja Taivutusvastus · Katso lisää »

Väsyminen (materiaalin)

Väsyminen tarkoittaa materiaalin, yleensä metallin, rakenneominaisuuksien heikkenemistä pitkäaikaisen vaihtuvan kuormituksen alaisuudessa.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Väsyminen (materiaalin) · Katso lisää »

Venymä

Venymä on tekninen termi lujuusopissa tai laveammin kontinuumimekaniikassa.

Uusi!!: Lujuusoppi ja Venymä · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Lujuuslaskelma, Lujuuslaskenta, Murtolujuus, Murtoraja.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »