Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Insinööri

Indeksi Insinööri

Sähköinsinööri Kitty Joyner Insinööreiksi kutsutaan Suomessa yleiskielessä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita insinöörejä (AMK), ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita insinöörejä (YAMK), ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita diplomi-insinöörejä sekä ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneita insinöörejä.

58 suhteet: Alempi korkeakoulututkinto, Ammattikorkeakoulu, Arkhimedeen vala, Automaatio, Biotekniikka, Diplomi-insinööri, Diplomityö, Elektroniikka, Energiatekniikka, FEANI, Hämeen ammattikorkeakoulu, Helsinki, Hyvinvointiteknologia, Insinööri (AMK), Insinööri (ylempi AMK), Insinööriliitto, Insinööriopiskelijaliitto, Insinöörityö, Kansakoulu, Kemiantekniikka, Konetekniikka, Logistiikka, Maanmittari, Maanmittaus, Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka, Mediatekniikka, Mekatroniikka, Merenkulku, Metropolia, Metsätalous, Ohjelmistotekniikka, Opintopiste, Opistoaste, Pelastusopisto, Pioneeri, Rakennusmestari, Rakennustekniikka, Rehtori, Ruotsi, Saksa, Sähkötekniikka, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Talotekniikka, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tekniikan akateemiset TEK, Tekniikan kandidaatti, Tekniikan lisensiaatti, Tekniikan tohtori, Teknikko, Teknillinen korkeakoulu, ..., Tietotekniikka, Tuotantotalous, Tuotekehitys, Turku, Vaasa, Ylempi korkeakoulututkinto, Yliopisto, Ympäristötekniikka. Laajenna indeksi (8 lisää) »

Alempi korkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto on alin yliopistossa suoritettava tutkinto, jonka suorittaminen vie maasta riippuen kolmesta neljään vuotta.

Uusi!!: Insinööri ja Alempi korkeakoulututkinto · Katso lisää »

Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulut (lyh. AMK) ovat työelämäsuuntautuneita korkeakouluja.

Uusi!!: Insinööri ja Ammattikorkeakoulu · Katso lisää »

Arkhimedeen vala

Arkhimedeen vala on Lausannen teknillisen yliopiston opiskelijoiden vuonna 1990 esittämä insinöörien eettinen ohjenuora, vala.

Uusi!!: Insinööri ja Arkhimedeen vala · Katso lisää »

Automaatio

Automaatio tarkoittaa itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää.

Uusi!!: Insinööri ja Automaatio · Katso lisää »

Biotekniikka

Biotekniikka eli bioteknologia on biologian ja biokemian osa-alue, joka hyödyntää eliöitä, soluja tai niiden osia.

Uusi!!: Insinööri ja Biotekniikka · Katso lisää »

Diplomi-insinööri

Diplomi-insinööri (dipl.ins., DI) on teknis-tieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto.

Uusi!!: Insinööri ja Diplomi-insinööri · Katso lisää »

Diplomityö

Diplomityö on diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon päätteeksi tehtävä itsenäinen opinnäytetyö, joka tehdään pää- tai sivuaineeseen liittyvästä aiheesta.

Uusi!!: Insinööri ja Diplomityö · Katso lisää »

Elektroniikka

Elektroniikka on sähkötekniikan osa, joka perustuu elektronien liikkeen ohjaamiseen.

Uusi!!: Insinööri ja Elektroniikka · Katso lisää »

Energiatekniikka

Energiatekniikka on kaikki yhteiskunnassa käytettävät energiantuotannon, -siirron ja -käytön laitteet, koneet ja järjestelmät käsittävä tekniikan ala.

Uusi!!: Insinööri ja Energiatekniikka · Katso lisää »

FEANI

FEANI on eurooppalainen kansallisten insinööriyhdistysten liitto.

Uusi!!: Insinööri ja FEANI · Katso lisää »

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu (lyh. HAMK) on monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa, palvellen noin kahden miljoonan asukkaan aluetta.

Uusi!!: Insinööri ja Hämeen ammattikorkeakoulu · Katso lisää »

Helsinki

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Uudenmaan maakuntakeskus.

Uusi!!: Insinööri ja Helsinki · Katso lisää »

Hyvinvointiteknologia

Hyvinvointiteknologia on laaja käsite, joka kattaa periaatteessa kaiken terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän teknologian, niin alemman kuin ylemmänkin tason teknologian, pois lukien kuitenkin useimmat perinteiset apuvälineet.

Uusi!!: Insinööri ja Hyvinvointiteknologia · Katso lisää »

Insinööri (AMK)

Insinööri (AMK) (engl. Bachelor of Engineering, B. Eng.) on 4-vuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto, joka valmentaa lähinnä teollisuuden ja hallinnon työnjohto-keskijohtotason tehtäviin.

Uusi!!: Insinööri ja Insinööri (AMK) · Katso lisää »

Insinööri (ylempi AMK)

Insinööri (ylempi AMK) (engl. Master of Engineering, M. Eng.) on yksi- tai kaksivuotinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Uusi!!: Insinööri ja Insinööri (ylempi AMK) · Katso lisää »

Insinööriliitto

Insinööriliitto IL ry on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä.

Uusi!!: Insinööri ja Insinööriliitto · Katso lisää »

Insinööriopiskelijaliitto

Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on insinööriopiskelijoiden ammatillinen etujärjestö ja Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö.

Uusi!!: Insinööri ja Insinööriopiskelijaliitto · Katso lisää »

Insinöörityö

Insinöörityö on insinööritutkintoon kuuluva ammatillinen kypsyysnäytetyö.

Uusi!!: Insinööri ja Insinöörityö · Katso lisää »

Kansakoulu

Kansakoululaisia 1920-luvulla Kansakoulu oli Suomessa kuusivuotinen oppilaitos, joita alettiin perustaa vuoden 1866 kansakouluasetuksen myötä ja jotka lakkautettiin peruskoulu-uudistuksen yhteydessä 1970-luvulla.

Uusi!!: Insinööri ja Kansakoulu · Katso lisää »

Kemiantekniikka

Kemiantekniikkaa teollisessa skaalassa: tislauslaitos Kemiantekniikka on prosessitekniikkaan sisältyvä tekniikan ala, jossa keskitytään kemiallisten prosessien kehittämiseen ja tekniseen toteuttamiseen teollisessa mittakaavassa.

Uusi!!: Insinööri ja Kemiantekniikka · Katso lisää »

Konetekniikka

Konetekniikka on hyvin laaja tekniikan ala.

Uusi!!: Insinööri ja Konetekniikka · Katso lisää »

Logistiikka

Logistiikka on materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaan erikoistunut käytännönjohteinen tieteenhaara.

Uusi!!: Insinööri ja Logistiikka · Katso lisää »

Maanmittari

Maanmittarilla tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa maanmittausta tai jolla on alan koulutus.

Uusi!!: Insinööri ja Maanmittari · Katso lisää »

Maanmittaus

vaaituskoje kuuluu maanmittauksen perustyökaluihin. Maanmittaus on toimintaa, jossa määritetään mittausten avulla Maan pinnalla olevien kohteiden sijaintia, kokoa ja muotoa.

Uusi!!: Insinööri ja Maanmittaus · Katso lisää »

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma on 4-vuotinen 240 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka erikoistumisvaihtoehtoja ovat teolliset pintakäsittelyt, rakennusten pintakäsittelyt, teollinen maalaus ja materiaali- ja korroosiotekniikka.

Uusi!!: Insinööri ja Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka · Katso lisää »

Mediatekniikka

Mediatekniikka on tietotekniikan ala, joka painottuu digitaalisen median tekniikkaan.

Uusi!!: Insinööri ja Mediatekniikka · Katso lisää »

Mekatroniikka

Mekatroniikka on melko uusi tieteenala, jossa yhdistyvät mekaaniset laitteet, konetekniikka; esimerkiksi hydrauliikka ja pneumatiikka, sekä sähkötekniikka/elektroniikka.

Uusi!!: Insinööri ja Mekatroniikka · Katso lisää »

Merenkulku

Merenkulku tarkoittaa vesitse tapahtuvaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetusta.

Uusi!!: Insinööri ja Merenkulku · Katso lisää »

Metropolia

Myyrmäen toimipiste. Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomessa pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka aloitti toimintansa 1. elokuuta 2008, kun Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEK-ammattikorkeakoulu yhdistyivät uudeksi ammattikorkeakouluksi.

Uusi!!: Insinööri ja Metropolia · Katso lisää »

Metsätalous

Hakkuukoneella pystytään tekemään kaikki metsänhakkuun työvaiheet puiden kaadosta pinoamiseen. Metsätaloudella tarkoitetaan ensisijaisesti puuston kasvatusta, korjuuta ja myyntiä.

Uusi!!: Insinööri ja Metsätalous · Katso lisää »

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikka on tietotekniikan tieteenhaara, joka tutkii ohjelmistojen kehittämistä ja siihen liittyviä kysymyksiä.

Uusi!!: Insinööri ja Ohjelmistotekniikka · Katso lisää »

Opintopiste

Opintopiste (lyhenne op) on Bolognan prosessin yhteydessä Euroopan unionin sisäisesti luotu standardi opiskelun mittaamiseen.

Uusi!!: Insinööri ja Opintopiste · Katso lisää »

Opistoaste

Opistoasteen tutkinto on ammatillisista tutkinnoista Suomessa käytetty vanha nimitys.

Uusi!!: Insinööri ja Opistoaste · Katso lisää »

Pelastusopisto

Pelastusopisto Pelastusopisto on Kuopiossa sijaitseva valtakunnallinen pelastusalan ammatillinen oppilaitos ja koulutuskeskus.

Uusi!!: Insinööri ja Pelastusopisto · Katso lisää »

Pioneeri

Pioneeri tarkoittaa ainakin seuraavia asioita.

Uusi!!: Insinööri ja Pioneeri · Katso lisää »

Rakennusmestari

Rakennusmestari (lyhenne rkm. tai rak.mest.) on rakennusalan tutkinto ja ammattinimike.

Uusi!!: Insinööri ja Rakennusmestari · Katso lisää »

Rakennustekniikka

Sillat ovat perinteisesti olleet eräitä vaativimpia ja näyttävimpiä rakennustekniikan tuotteita. Kuvassa Puente del Alamillo -silta Espanjan Andalusiassa. Rakennustekniikka on rakennusten ja erilaisten rakenteiden suunnitteluun, tuottamiseen, kunnossapitoon ja korjaukseen keskittyvä tekniikan ala.

Uusi!!: Insinööri ja Rakennustekniikka · Katso lisää »

Rehtori

Rehtori (lyhenne reht.) on oppilaitoksen johtajasta käytetty nimitys.

Uusi!!: Insinööri ja Rehtori · Katso lisää »

Ruotsi

Ruotsin kuningaskunta eli Ruotsi on perustuslaillinen monarkia Skandinaviassa Pohjois-Euroopassa.

Uusi!!: Insinööri ja Ruotsi · Katso lisää »

Saksa

Saksan liittotasavalta eli Saksa on 82,5 miljoonalla asukkaallaan Keski-Euroopan runsasväkisin valtio ja yksi maailman johtavista teollisuusmaista.

Uusi!!: Insinööri ja Saksa · Katso lisää »

Sähkötekniikka

Sähkötekniikka on sähköä ja sähkömagnetismia hyödyntävä ja tutkiva tekniikanhaara.

Uusi!!: Insinööri ja Sähkötekniikka · Katso lisää »

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK:n vanha logo Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on Seinäjoella sijaitseva ammattikorkeakoulu.

Uusi!!: Insinööri ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu · Katso lisää »

Talotekniikka

Talotekniikka on yhteisnimitys kiinteistön ja siihen liittyvien tilojen teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle.

Uusi!!: Insinööri ja Talotekniikka · Katso lisää »

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on suomalainen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta noin 10 000 opiskelijalle seitsemällä alalla.

Uusi!!: Insinööri ja Tampereen ammattikorkeakoulu · Katso lisää »

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset TEK (virallisesti Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry) on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja muiden tekniikan alalla toimivien yliopistotason tutkinnon suorittaneiden etujärjestö.

Uusi!!: Insinööri ja Tekniikan akateemiset TEK · Katso lisää »

Tekniikan kandidaatti

Tekniikan kandidaatti (TkK) on teknis-tieteellisen alan alempi korkeakoulututkinto.

Uusi!!: Insinööri ja Tekniikan kandidaatti · Katso lisää »

Tekniikan lisensiaatti

Tekniikan lisensiaatti (TkL) on teknis-tieteellisen alan tieteellinen jatkotutkinto.

Uusi!!: Insinööri ja Tekniikan lisensiaatti · Katso lisää »

Tekniikan tohtori

Tekniikan tohtori (TkT) on teknis-tieteellisen alan tieteellinen jatkotutkinto.

Uusi!!: Insinööri ja Tekniikan tohtori · Katso lisää »

Teknikko

Teknikko (lyhenne tekn.) oli teknillisessä koulussa tai oppilaitoksessa suoritettu tutkinto, täsmennyksenä käytettiin opintosuunnan nimeä, esimerkiksi sähköteknikko, teleteknikko.

Uusi!!: Insinööri ja Teknikko · Katso lisää »

Teknillinen korkeakoulu

Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen auditoriot A (kuvassa vasemmalla) ja B. Etualalla hallinnon tiloja. Suunnitellut Alvar Aalto. Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus Hietalahdentorilla Helsingissä, nykyinen ammattikorkeakoulu Metropolia Teknillinen korkeakoulu (lyh. TKK) oli yliopisto, jonka alaan kuuluivat tekniset tieteet.

Uusi!!: Insinööri ja Teknillinen korkeakoulu · Katso lisää »

Tietotekniikka

Tietotekniikka tai informaatioteknologia (automaattinen tietojenkäsittely, ATK) tarkoittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävää tietojen muokkaamista,tallennusta ja hakua.

Uusi!!: Insinööri ja Tietotekniikka · Katso lisää »

Tuotantotalous

Tuotantotalous on yritysten taloudellista ja tuotannollista toimintaa, erityisesti tuotannonjohtamista, logistiikkaa, laatujohtamista, laskentatoimea, rahoitusta, markkinointia, teknologiajohtamista, henkilöstövoimavarojen johtamista, tuotekehitystä ja logistiikkaa sekä liikkeenjohdon strategiaa tarkasteleva oppiaine.

Uusi!!: Insinööri ja Tuotantotalous · Katso lisää »

Tuotekehitys

Tuotekehitys (tuotteen luominen) on toiminta tai prosessi yrityksessä, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuotteisiin.

Uusi!!: Insinööri ja Tuotekehitys · Katso lisää »

Turku

Turku on Suomen kaupunki ja Varsinais-Suomen maakunnan keskus, joka sijaitsee Aurajoen suulla Saaristomeren rannikolla.

Uusi!!: Insinööri ja Turku · Katso lisää »

Vaasa

Vaasa (vuosina 1855–1917 virallisesti Nikolainkaupunki) on Suomen kaupunki ja Pohjanmaan maakuntakeskus, joka sijaitsee Pohjanlahden rannikolla, Pohjanmaan maakunnassa.

Uusi!!: Insinööri ja Vaasa · Katso lisää »

Ylempi korkeakoulututkinto

Ylempi korkeakoulututkinto on yleisnimike, jolla kuvataan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tyypillisintä ylemmän korkeakoulutuksen tasoa.

Uusi!!: Insinööri ja Ylempi korkeakoulututkinto · Katso lisää »

Yliopisto

Teknillisen korkeakoulun matematiikan luennolla. Yliopisto on tieteellistä tutkimusta tekevä ja korkeinta tieteellistä opetusta antava laitos.

Uusi!!: Insinööri ja Yliopisto · Katso lisää »

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka on poikkitieteellinen tekniikan laji, jonka tavoitteena on hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Uusi!!: Insinööri ja Ympäristötekniikka · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Insinöörintutkinto, Insinöörit, Insinööritutkinto, Rakennusinsinööri.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »