Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Hallinto

Indeksi Hallinto

Hallinto tarkoittaa valtion tai muun julkisoikeudellisen yhteisön laillista toimintaa tehtäviensä täyttämiseksi.

32 suhteet: Byrokratia, Hallintotiede, Hallintotieteelliset oppiaineet, Hallitus, Itsehallinto, Johtaminen, Julkishallinto, Julkisyhteisö, Laki, Liiketaloustiede, Max Weber, Miehitys, Ministeriö, Oikeustiede, Organisaatio, Politiikan tutkimus, Säätiö (Suomi), Sosiologia, Suomen hallinto, Suomen valtioneuvosto, Tiede, Toimivalta, Vallan kolmijako-oppi, Valtio, Valtiomuoto, Valtionhallinto, Viranomainen, Yhdistys, Yhteiskuntateoria, Yhteiskuntatiede, Yritys, Yritysjohtaminen.

Byrokratia

Yhdysvaltalainen virkailija. Byrokratia (ransk. bureau + kr. kratein) tarkoittaa organisaatioita, toimenpiteitä, protokollia ja sääntelyä, joilla jotakin toimintaa määrätään ja suoritetaan.

Uusi!!: Hallinto ja Byrokratia · Katso lisää »

Hallintotiede

Hallintotiede on Suomessa esiintyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimusalue ja vuodesta 1994 alkaen myös yliopistollinen oppiaine, joka lukeutuu yhdeksi hallintotieteistä eli hallintotieteellisistä oppiaineista.

Uusi!!: Hallinto ja Hallintotiede · Katso lisää »

Hallintotieteelliset oppiaineet

Hallintotieteellisillä oppiaineilla eli hallintotieteillä tarkoitetaan Suomessa tiettyä joukkoa yliopistollisia oppiaineita.

Uusi!!: Hallinto ja Hallintotieteelliset oppiaineet · Katso lisää »

Hallitus

Hallitus on organisaation, esimerkiksi yhtiön tai yhdistyksen hallinnosta vastaava toimielin.

Uusi!!: Hallinto ja Hallitus · Katso lisää »

Itsehallinto

Itsehallinto eli autonomia (kreik. auto, itse tai oma ja nomos, laki) voi tarkoittaa seuraavia asioita.

Uusi!!: Hallinto ja Itsehallinto · Katso lisää »

Johtaminen

Johtaminen on ryhmän toiminnan ohjaamista, joukon käskemistä tai komentamista, sen päällikkönä, esimiehenä tai johtajana toimimista.

Uusi!!: Hallinto ja Johtaminen · Katso lisää »

Julkishallinto

Julkishallinto eli julkinen hallinto tarkoittaa valtiollista ja kunnallista hallintoa ja riippumatonta tuomioistuinlaitosta.

Uusi!!: Hallinto ja Julkishallinto · Katso lisää »

Julkisyhteisö

Julkisyhteisö (julkisoikeudellinen yhteisö, julkisoikeudellinen laitos) on luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostama yhteisö, joka on perustettu lainsäädäntötoimin.

Uusi!!: Hallinto ja Julkisyhteisö · Katso lisää »

Laki

Auringonjumala Šamaš antaa lain kuningas Hammurabille. Basalttisteela Iranista. Laki on valtion suvereenin viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentin, antama velvoittava säädös.

Uusi!!: Hallinto ja Laki · Katso lisää »

Liiketaloustiede

Liiketaloustiede tarkastelee yritysten ja organisaatioiden päätöksentekoon sekä toiminnan ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä.

Uusi!!: Hallinto ja Liiketaloustiede · Katso lisää »

Max Weber

Maximilian Carl Emil Weber (21. huhtikuuta 1864 Erfurt – 14. kesäkuuta 1920 München) oli saksalainen oikeustieteilijä, taloustieteilijä ja sosiologi.

Uusi!!: Hallinto ja Max Weber · Katso lisää »

Miehitys

Miehitys on toimenpide, jossa valtion armeija valloittaa toisen valtion alueen ja ottaa sen hallintaansa.

Uusi!!: Hallinto ja Miehitys · Katso lisää »

Ministeriö

Ministeriö on yleisesti valtion hallituksen tietyn hallinnonhaaran osasto.

Uusi!!: Hallinto ja Ministeriö · Katso lisää »

Oikeustiede

Oikeustiede (juridiikka) on tiede, jonka tehtävänä on oikeusjärjestyksen sisällön tutkiminen ja sen systematisointi eli oikeudellisen informaation jäsentäminen hallittavaan muotoon.

Uusi!!: Hallinto ja Oikeustiede · Katso lisää »

Organisaatio

Organisaatio, struktuuri, on yleisesti systeemin (yritys, hallinto, järjestö, valtio, yhteiskunta) rakenne: miten systeemin osat liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa.

Uusi!!: Hallinto ja Organisaatio · Katso lisää »

Politiikan tutkimus

Politiikan tutkimus eli politologia eli yleinen valtio-oppi on poliittisia ilmiöitä tutkiva tieteenhaara.

Uusi!!: Hallinto ja Politiikan tutkimus · Katso lisää »

Säätiö (Suomi)

Säätiö on tapa osoittaa pysyvästi varoja tiettyyn tarkoitukseen.

Uusi!!: Hallinto ja Säätiö (Suomi) · Katso lisää »

Sosiologia

Sosiologia on yhteiskuntatiede, jonka tutkimuskohteena on ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, sosiaalinen toiminta yhteisöissä ja kokonaisten yhteiskuntien rakenteen ja toiminnan tutkimus.

Uusi!!: Hallinto ja Sosiologia · Katso lisää »

Suomen hallinto

Suomen hallinto perustuu Suomen valtiomuotoon tasavaltaan.

Uusi!!: Hallinto ja Suomen hallinto · Katso lisää »

Suomen valtioneuvosto

Helsingissä Senaatintorin laidalla Valtioneuvosto (kansanomaisesti hallitus) on Suomen ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin.

Uusi!!: Hallinto ja Suomen valtioneuvosto · Katso lisää »

Tiede

Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.

Uusi!!: Hallinto ja Tiede · Katso lisää »

Toimivalta

Toimivalta tarkoittaa oikeudellista valtaa päättää jostain asiasta.

Uusi!!: Hallinto ja Toimivalta · Katso lisää »

Vallan kolmijako-oppi

Lakien henki (''De l’Esprit des Lois''). Vallan kolmijako-oppi tarkoittaa Montesquieun mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan.

Uusi!!: Hallinto ja Vallan kolmijako-oppi · Katso lisää »

Valtio

Sanalla valtio tarkoitetaan sekä poliittista ja alueellista kokonaisuutta että hallinnollista, oikeudellista ja taloudellista järjestelmää.

Uusi!!: Hallinto ja Valtio · Katso lisää »

Valtiomuoto

perustuslaki kumottu (esim. sotilasjuntta) Valtiomuoto tarkoittaa poliittisten instituutioiden muodostamaa valtiojärjestystä, jonka tarkoitus on hallita valtiota ja sen kansaa.

Uusi!!: Hallinto ja Valtiomuoto · Katso lisää »

Valtionhallinto

Valtionhallinto on hallintoa, joka määrittyy valtiosta käsin perustuen valtion suvereniteettiiin.

Uusi!!: Hallinto ja Valtionhallinto · Katso lisää »

Viranomainen

Viranomainen on julkisyhteisön, kuten kunnan, kirkon tai valtion, pysyvä toimielin, jolle on säädöksillä annettu toimivalta ja velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan.

Uusi!!: Hallinto ja Viranomainen · Katso lisää »

Yhdistys

Yhdistys on yksityisoikeudellinen henkilöiden yhteenliittymä, joka on kerääntynyt kokoon yhteisen tarkoituksen vuoksi.

Uusi!!: Hallinto ja Yhdistys · Katso lisää »

Yhteiskuntateoria

Yhteiskuntateoria on tutkimusalue, jolla tarkastellaan yhteiskuntatieteiden peruskäsitteitä, kuten toiminnan tai rakenteen käsitteitä.

Uusi!!: Hallinto ja Yhteiskuntateoria · Katso lisää »

Yhteiskuntatiede

Yhteiskuntatieteet on yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tutkivia tieteenaloja yhdistävä nimitys.

Uusi!!: Hallinto ja Yhteiskuntatiede · Katso lisää »

Yritys

Stockmannin tavaratalo Tallinnan keskustassa. Yritys tarkoittaa yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen.

Uusi!!: Hallinto ja Yritys · Katso lisää »

Yritysjohtaminen

Johtaminen on työtä, jolla pyritään vaikuttamaan organisaation nykyiseen ja tulevaan toimintaan organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja päämäärien saavuttamiseksi.

Uusi!!: Hallinto ja Yritysjohtaminen · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Administraatio, Hallinnon tutkimus, Hallinto-oppi.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »