Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Emäs

Indeksi Emäs

Emäs eli alkali on hapon vastakohta.

41 suhteet: Aine, Alkalimetalli, Alkaloidit, Amfolyytti, Amiinit, Ammoniakki, Ammoniumioni, Eetterit, Elektronipari, Emäsvakio, Gilbert Newton Lewis, Hapetus-pelkistysreaktio, Happamuus, Happo, Hydroksidi, Iho, Ioni, Ionisidos, Johannes Brønsted, Kaliumhydroksidi, Kalsiumhydroksidi, Käsite, Konjugaattihappo, Limakalvo, Maa-alkalimetalli, Määritelmä, Myrkky, Natriumhydroksidi, Oksoniumioni, Orgaaninen yhdiste, PH-indikaattori, Protoni, Puskuriliuos, Suola, Superemäs, Superhappo, Svante Arrhenius, Tieteellinen teoria, Titraus, Vahva emäs, Vapaa elektronipari.

Aine

Taiteilijan näkemys aineen perusosan, atomin, rakenteesta. Aine määritellään usein substanssiksi, josta havaittavat fysikaaliset objektit ja maailmankaikkeus koostuvat.

Uusi!!: Emäs ja Aine · Katso lisää »

Alkalimetalli

Alkalimetallit ovat alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ensimmäinen pääryhmä.

Uusi!!: Emäs ja Alkalimetalli · Katso lisää »

Alkaloidit

Kofeiini Alkaloidit eli kasviemäkset ovat kasveissa esiintyviä typpipitoisia, emäksisiä, elimistön toimintoihin yleensä merkittävästi vaikuttavia orgaanisia yhdisteitä.

Uusi!!: Emäs ja Alkaloidit · Katso lisää »

Amfolyytti

Amfolyytti on kemiassa aine, joka voi toimia sekä happona että emäksenä.

Uusi!!: Emäs ja Amfolyytti · Katso lisää »

Amiinit

Primäärinen amiini/ Sekundäärinen amiini/ Tertiäärinen amiini Amiinit ovat ammoniakin (NH3) kaltaisia yhdisteitä, joissa on vetyatomin tai -atomien tilalla orgaaninen ryhmä.

Uusi!!: Emäs ja Amiinit · Katso lisää »

Ammoniakki

Jupiterin kaasukehästä 0,026% on ammoniakkia Ammoniakkikaasupullo Ammoniakki on huoneenlämmössä olomuodoltaan pistävänhajuinen, väritön kaasu.

Uusi!!: Emäs ja Ammoniakki · Katso lisää »

Ammoniumioni

Ammoniumionin rakenne Ammoniumioni on moniatominen positiviinen kompleksi-ioni, jonka kemiallinen kaava on NH4+.

Uusi!!: Emäs ja Ammoniumioni · Katso lisää »

Eetterit

Eetterin yleinen rakenne. Eetterit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on happisilta eli -O- kahden tyydyttyneen hiilen välissä.

Uusi!!: Emäs ja Eetterit · Katso lisää »

Elektronipari

Tässä esimerkissä atomeilla on yhteiskäytössä yksi elektronipari (siniset). Elektronipari on kovalenttisten sidosten yhteydessä käytetty termi, joka kuvaa molekyylin muodostavien epämetallien yhteisiä elektroneja.

Uusi!!: Emäs ja Elektronipari · Katso lisää »

Emäsvakio

Emäsvakio kertoo kuinka suuri osa emäksestä protolysoituu kyseisen emäksen vesiliuoksessa eli kuinka vahva emäs on.

Uusi!!: Emäs ja Emäsvakio · Katso lisää »

Gilbert Newton Lewis

Gilbert Newton Lewis (23. lokakuuta 1875 – 23. maaliskuuta 1946) oli yhdysvaltalainen fysikaalisen kemian tutkija, joka tunnetaan parhaiten happojen ja emästen uudenlaisesta määritelmästä vuodelta 1936.

Uusi!!: Emäs ja Gilbert Newton Lewis · Katso lisää »

Hapetus-pelkistysreaktio

Hapetus-pelkistysreaktio (redox-reaktio) on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle.

Uusi!!: Emäs ja Hapetus-pelkistysreaktio · Katso lisää »

Happamuus

Happamuus on perusmaku, jolla ihminen huomaa ravinnossa olevat hapot.

Uusi!!: Emäs ja Happamuus · Katso lisää »

Happo

Rikkihappo on yksi tunnetuimmista hapoista. Kemiassa happo on aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin.

Uusi!!: Emäs ja Happo · Katso lisää »

Hydroksidi

Hydroksidi Hydroksidi-ioni on vedyn ja hapen muodostama anioni, OH-, jonka varaus on -1.

Uusi!!: Emäs ja Hydroksidi · Katso lisää »

Iho

Iho on elimistön uloin ja suurin elin, jonka kerroksia ovat orvaskesi, verinahka ja ihonalaiskerros.

Uusi!!: Emäs ja Iho · Katso lisää »

Ioni

Ioni on sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli.

Uusi!!: Emäs ja Ioni · Katso lisää »

Ionisidos

Ionisidos on vahvan sähköisen vetovoiman ilmentymä, jota esiintyy negatiivisten ja positiivisten ionien välillä.

Uusi!!: Emäs ja Ionisidos · Katso lisää »

Johannes Brønsted

Johannes Brønsted Johannes Nicolaus Brønsted (22. helmikuuta 1879 Varde, Tanska – 17. joulukuuta 1947 Kööpenhamina, Tanska) oli tanskalainen kemisti, jolla on ollut varsin huomattava vaikutus nykyaikaisen fysikaalisen kemian kehitykseen.

Uusi!!: Emäs ja Johannes Brønsted · Katso lisää »

Kaliumhydroksidi

Kaliumhydroksidin (KOH) vesiliuos on vahva emäs, koska liuetessaan veteen suola hajoaa kalium ja hydroksidi-ioneiksi.

Uusi!!: Emäs ja Kaliumhydroksidi · Katso lisää »

Kalsiumhydroksidi

Kalsiumhydroksidi eli sammutettu kalkki kemialliselta kaavaltaan Ca(OH)2 on tärkeä raaka-aine muun muassa muurauslaastissa.

Uusi!!: Emäs ja Kalsiumhydroksidi · Katso lisää »

Käsite

Käsite on kielellisen ilmaisun sanan, lauseen tai termin kognitiivinen merkityssisältö.

Uusi!!: Emäs ja Käsite · Katso lisää »

Konjugaattihappo

Hapon ja emäksen välisessä reaktiossa muodostuu emäksen konjugaattihappo ja hapon konjugaattiemäs Konjugaattihappo BH+ on Brønsted–Lowry-happoemästeorian mukaisesti molekyylilajike, joka muodostuu emäksen vastaanottaessa protonin hapolta.

Uusi!!: Emäs ja Konjugaattihappo · Katso lisää »

Limakalvo

Limakalvo on ruuansulatuskanavaa, hengitysteitä, virtsateitä ja sukuelimiä peittävä ohut solukerros, jonka päällä on sitkeää limaa.

Uusi!!: Emäs ja Limakalvo · Katso lisää »

Maa-alkalimetalli

Maa-alkalimetallit ovat jaksollisen järjestelmän toinen pääryhmä, johon kuuluvat seuraavat alkuaineet: beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium ja radium.

Uusi!!: Emäs ja Maa-alkalimetalli · Katso lisää »

Määritelmä

Määritelmä on kielellinen tai matemaattinen kuvaus esineestä, asiasta tai käsitteestä.

Uusi!!: Emäs ja Määritelmä · Katso lisää »

Myrkky

Pääkallo symboloi myrkyllisyyttä Myrkky on aine, jolle altistuminen haittaa eliön elintoimintoja tai tappaa eliön.

Uusi!!: Emäs ja Myrkky · Katso lisää »

Natriumhydroksidi

Natriumhydroksidi (NaOH), arkikielessä lipeä tai natronlipeä, on natrium- (Na+) ja hydroksidi-ioneista (OH-) koostuva vahva emäs, joka liuetessaan veteen vapauttaa lämpöä eli reagoi eksotermisesti.

Uusi!!: Emäs ja Natriumhydroksidi · Katso lisää »

Oksoniumioni

Oksonium-ioni Oksoniumioni on mikä hyvänsä positiivisesti varautunut hapen kationi, jolla on kolme sidosta.

Uusi!!: Emäs ja Oksoniumioni · Katso lisää »

Orgaaninen yhdiste

Orgaaninen yhdiste sisältää hiili-hiili sidoksia.

Uusi!!: Emäs ja Orgaaninen yhdiste · Katso lisää »

PH-indikaattori

Indikaattoripaperia. Rullan kyljessä väriasteikko. pH-indikaattori on kemiallinen yhdiste, joka ilmaisee värillään tutkittavan liuoksen pH:n.

Uusi!!: Emäs ja PH-indikaattori · Katso lisää »

Protoni

Protoni (tunnus p tai p+) on subatominen hiukkanen, jonka sähkövaraus on +1 ''e'' eli positiivinen alkeisvaraus ja massa noin yhden atomimassayksikön verran.

Uusi!!: Emäs ja Protoni · Katso lisää »

Puskuriliuos

Puskuriliuos on liuos, jonka pH-arvo ei muutu huomattavasti happoa tai emästä lisättäessä tai liuosta laimennettaessa.

Uusi!!: Emäs ja Puskuriliuos · Katso lisää »

Suola

Suolakiteitä Suola on kemiassa nykyisin käytetyn määritelmän mukaan yhdiste, joka kiinteässä olomuodossa koostuu ionisidosten koossa pitämistä kiteistä.

Uusi!!: Emäs ja Suola · Katso lisää »

Superemäs

N-butyylilitium on yleisesti syntetiikassa käytetty superemäs. Superemäs on emäs, jonka emäksisyys on erittäin suuri.

Uusi!!: Emäs ja Superemäs · Katso lisää »

Superhappo

Fluoriantimonihappo on vahvin tunnettu superhappo. Se on moninkertaisesti vahvempaa kuin rikkihappo. Superhappo tarkoittaa sellaista happoa, jonka happamuus on suurempi kuin 100-prosenttisella rikkihapolla.

Uusi!!: Emäs ja Superhappo · Katso lisää »

Svante Arrhenius

Svante August Arrhenius (19. helmikuuta 1859 Uppsala, Ruotsi – 2. lokakuuta 1927 Tukholma, Ruotsi) oli ruotsalainen fyysikko ja kemisti, Tukholman korkeakoulun (Stockholms högskola, nyk. Tukholman yliopisto) fysiikan professori 1895–1905 ja ensimmäinen ruotsalainen Nobel-palkinnon saanut (Nobelin kemianpalkinto 1903).

Uusi!!: Emäs ja Svante Arrhenius · Katso lisää »

Tieteellinen teoria

Tieteellinen teoria on hyvin perusteltu selitys ilmiölle, joka on saavutettu käyttäen tieteellistä menetelmää ja on toistuvasti vahvistettu havaintojen ja kokeiden kautta.

Uusi!!: Emäs ja Tieteellinen teoria · Katso lisää »

Titraus

Titrausta Titraus perustuu tutkittavaan näytteeseen lisättävän titranttiliuoksen ja näytteen väliseen reaktioon, jota tarkastellaan indikaattorin tai jonkin mittalaitteen, kuten pH-mittarin avulla.

Uusi!!: Emäs ja Titraus · Katso lisää »

Vahva emäs

Vahva emäs on aine, jonka voi tasapainotilassa olettaa neutraloivan hapon täysin.

Uusi!!: Emäs ja Vahva emäs · Katso lisää »

Vapaa elektronipari

veden ja vetykloridin vapaat elektroniparit Vapaa elektronipari eli sitomaton elektronipari on yhdisteissä yhdelle atomille valenssikuorelle lokalisoituneita kemiallisen sidoksen muodostumiseen osallistumattomia elektronipareja.

Uusi!!: Emäs ja Vapaa elektronipari · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Alkali, Emäkset, Emäksinen, Heikko emäs, Lewis-emäs.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »