Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Vapaa
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Elohopea

Indeksi Elohopea

Elohopea on raskas metallinen alkuaine.

122 suhteet: Alkalimetalli, Alkemia, Alkoholit, Alkuaine, Amalgaami, Antoine Lavoisier, Aristoteles, Atomimassa, Atomimassayksikkö, Booraksi, CAS-numero, Cesium, Dimetyylielohopea, Dioskorides, Elektronisieppaus, Elohopea (sarjakuvahahmo), Elohopea kaloissa, Elohopea(I)kloridi, Elohopea(II)kloridi, Elohopea(II)nitraatti, Elohopea(II)sulfaatti, Elohopea-asetaatti, Elohopeafulminaatti, Elohopeamillimetri, Elohopeamyrkytys, Elohopeaoksidi, Elohopeasyanidi, Elohopeatasasuuntaaja, Epämuodostuma, Etikka, Evangelista Torricelli, Fenyylielohopea-asetaatti, Fenyylielohopeanitraatti, Fossiilinen polttoaine, Frankium, Gallium, Haihtuminen, Hammaspaikka, Happi, Happihappo, Hatuntekijä, Heinrich Schliemann, Hematiitti, Hermes, Hopea, Humoraalioppi, Ilmapuntari, Inkavaltakunta, Isotooppi, Jade, ..., Jalometalli, Järjestysluku (kemia), Kadmium, Kaivos, Kalaöljy, Kalifornian kultaryntäys, Kehitysmaa, Kemiallinen merkki, Keskushermosto, Keuhkot, Kiehumispiste, Kiina, Kivihiili, Kopernikium, Ksenon, Kulta, Kuppa, Kuumemittari, Lainasana, Lämpömittari, Lewis Carroll, Liisan seikkailut ihmemaassa, Linnut, Malmi, Mayojen korkeakulttuuri, Mercurius, Merkurius, Metalli, Metalliseos, Metyylielohopea, Muinainen Egypti, Munuainen, Myöhäispaleoliittinen kausi, Nero, Olmeekit, Organoelohopeayhdisteet, Painemittari, Palaminen, Paristo, Päänsärky, Plinius vanhempi, Qin Shi Huangdi, Rapautuminen, Raskasmetalli, Rasvakudos, Rauta, Rikki, Rikkidioksidi, Ripuli, Ristiretket, Rokote, Rokotus, Rubidium, Seos, Siirtymämetalli, Sikiö, Sinoperi, Sulamispiste, Suola, Suolahappo, Tallium, Theofrastos, Thot, Tiheys, Tiibet, Tiomersaali, Torri, Tulivuorenpurkaus, Typpihappo, Venus (mytologia), Vesistö, Vinyylikloridi. Laajenna indeksi (72 lisää) »

Alkalimetalli

Alkalimetallit ovat alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ensimmäinen pääryhmä.

Uusi!!: Elohopea ja Alkalimetalli · Katso lisää »

Alkemia

William Fettes Douglasin (1822–1891) maalaus ''Alkemisti''. Alkemisti uurastaa tutkijankammiossaan. Alkemia on muinainen, alkemistien harjoittama oppi, jonka tarkoituksena oli valmistaa kultaa vähemmän jaloista metalleistaHudson, s. 35.

Uusi!!: Elohopea ja Alkemia · Katso lisää »

Alkoholit

Alkoholit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joissa hydroksyyliryhmä (-OH) on kiinnittynyt tyydyttyneeseen hiiliatomiin.

Uusi!!: Elohopea ja Alkoholit · Katso lisää »

Alkuaine

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Alkuaine määritellään aineeksi, jonka atomien ytimissä on tietty määrä protoneja.

Uusi!!: Elohopea ja Alkuaine · Katso lisää »

Amalgaami

Amalgaamipaikka Amalgaamipaikalla korjattu hammas suussa. Amalgaami on elohopean muiden metallien kanssa muodostama metalliseos.

Uusi!!: Elohopea ja Amalgaami · Katso lisää »

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier Antoine Laurent de Lavoisier (26. elokuuta 1743 Pariisi – 8. toukokuuta 1794 Pariisi) oli ranskalainen kemisti.

Uusi!!: Elohopea ja Antoine Lavoisier · Katso lisää »

Aristoteles

Aristoteles (384–322 eaa.) oli antiikin kreikkalainen filosofi ja tiedemies.

Uusi!!: Elohopea ja Aristoteles · Katso lisää »

Atomimassa

Atomimassasta puhutaan, kun käsitellään yksittäisten atomien massoja.

Uusi!!: Elohopea ja Atomimassa · Katso lisää »

Atomimassayksikkö

Atomimassayksikkö (tunnus u eli dalton (tunnus: Da) on massan yksikkö, jota käytetään atomien ja molekyylien massojen ilmoittamiseen. Nykyisen määritelmän mukainen, yhtenäistetty atomimassayksikkö on määritelty 1/12 -osaksi kemiallisesti sitoutumattoman hiili-12-atomin massasta perustilassa, ja SI-yksikköinä se on noin 1,660 538 86 · 10-27 kg.. Molempien nukleonien, sekä protonin että neutronin massat, ovat lähellä yhtä atomimassayksikköä. Kansainvälinen mittojen ja painojen komitea (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) on luokitellut sen yksiköksi, joka ei kuulu SI-järjestelmään, mutta joka kuitenkin on hyväksytty käytettäväksi SI-yksiköiden ohella ja jonka suuruus SI-yksikköinä on määritettävä kokeellisesti. Ennen vuotta 1961 atomimassayksikön määritelmä perustui happeen. Tällöin sen lyhenteenä oli amu. Toisinaan lyhennettä "amu" käytetään uudemmassakin kirjallisuudessa, jossa se kuitenkin määritellään samoin kuin nykyinen, yhtenäistetty atomimassayksikkö u, siis hiili-12:n avulla. Nykyisin atomimassayksiköstä puhuttaessa tarkoitetaankin säännöllisesti yhtenäistettyä yksikköä. Standardointia varten oli määritelmän pohjaksi kuitenkin valittava jokin tietty nuklidi, sillä vaikka kaikkien ytimien massat atomi­massa­yksikköinä ovatkin lähellä kokonaislukuja (ytimen massalukua), ytimen massaylijäämän vuoksi ne kuitenkin poikkeavat kokonais­luvuista jonkin verran, eikä keskimääräinen poikkeama nuklidia kohti ole kaikilla nuklideilla yhtä suuri. Samasta syystä myöskään protonin tai neutronin massa ei ole tasan 1 u, vaan hieman enemmän. Atomimassayksikkö ei ole sama kuin atomiyksiköiden massayksikkö, joka on määritelty elektronin massaksi (me). Mooli on määritelty ainemääräksi, joka sisältää yhtä monta atomia, molekyyliä tai muuta hiukkasta kuin 12 grammassa hiili-isotooppia C-12 on atomeja. Tätä lukumäärää sanotaan Avogadron vakioksi. Suoraan määritelmistä seuraa, että gramman ja atomimassayksikön suhde on sama kuin Avogadron vakion lukuarvo, joka on noin 6,023 · 1023.

Uusi!!: Elohopea ja Atomimassayksikkö · Katso lisää »

Booraksi

Booraksi eli dinatriumtetraboraattidekahydraatti, josta puhekielessä käytetään myös harhaanjohtavia nimityksiä natriumboraatti ja natriumtetraboraatti, E285 on monikäyttöinen booriyhdiste, mineraali (boorimalmi) ja boorihapon suola.

Uusi!!: Elohopea ja Booraksi · Katso lisää »

CAS-numero

CAS-numero (Chemical Abstract Service) on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jolla pyritään helpottamaan kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista sekä tietokanta- ja internethakuja ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä.

Uusi!!: Elohopea ja CAS-numero · Katso lisää »

Cesium

Osittain sulanutta cesiumia lasiampullissa. Pollusiitti on yksi cesiumin tärkeimmistä lähteistä. Cesium, lausutaan, on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cs ja järjestysluku 55.

Uusi!!: Elohopea ja Cesium · Katso lisää »

Dimetyylielohopea

Dimetyylielohopea ((CH3)2Hg) on yksi organoelohopeayhdisteistä.

Uusi!!: Elohopea ja Dimetyylielohopea · Katso lisää »

Dioskorides

Dioskorides Pedanios Dioskorides (n. 40–90) oli kreikkalainen lääkäri ja kasvitieteilijä.

Uusi!!: Elohopea ja Dioskorides · Katso lisää »

Elektronisieppaus

Elektronisieppaus eli K-sieppaus on radioaktiivisen alkuaineen hajoamismuoto, jossa ydin sieppaa elektronin muuntamalla protonin neutroniksi.

Uusi!!: Elohopea ja Elektronisieppaus · Katso lisää »

Elohopea (sarjakuvahahmo)

Elohopea, oikealta nimeltään Pietro Maximoff, on hahmo Marvelin sarjakuvamaailmassa.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopea (sarjakuvahahmo) · Katso lisää »

Elohopea kaloissa

Kaloihin ja äyriäisiin kertyy elohopeaa erittäin myrkyllisenä metyylielohopeana.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopea kaloissa · Katso lisää »

Elohopea(I)kloridi

Elohopea(I)kloridi eli kalomeli eli dielohopeadikloridi (Hg2Cl2) on epäorgaaninen elohopean ja kloridi-ionien muodostama yhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopea(I)kloridi · Katso lisää »

Elohopea(II)kloridi

Elohopea(II)kloridi eli elohopeadikloridi tai sublimaatti on elohopean ja kloorin muodostama epäorgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopea(II)kloridi · Katso lisää »

Elohopea(II)nitraatti

| kiehumispiste.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopea(II)nitraatti · Katso lisää »

Elohopea(II)sulfaatti

Elohopea(II)sulfaatti eli merkurisulfaatti (HgSO4) on elohopea- ja sulfaatti-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopea(II)sulfaatti · Katso lisää »

Elohopea-asetaatti

Elohopea-asetaatti ((C2H3O2)2Hg) on elohopea- ja asetaatti-ionien muodostama ioniyhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopea-asetaatti · Katso lisää »

Elohopeafulminaatti

Räjähdyselohopea eli elohopeafulminaatti Hg(ONC)2 on tunnettu aloiteräjähdysaine, joka on lyijyatsidia enemmän särkevä ja siten nykyään harvemmin käytetty.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopeafulminaatti · Katso lisää »

Elohopeamillimetri

Elohopeamillimetri eli millimetri elohopeapatsasta (tunnus mmHg) on vanha paineen yksikkö.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopeamillimetri · Katso lisää »

Elohopeamyrkytys

Elohopeaa näyteastiassa. Elohopeamyrkytys on elohopean tai sen yhdisteiden aiheuttama myrkytys.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopeamyrkytys · Katso lisää »

Elohopeaoksidi

Elohopeaoksidi eli elohopea(II)oksidi (HgO) on elohopea- ja oksidi-ionien muodostama epäorgaaninen ioniyhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopeaoksidi · Katso lisää »

Elohopeasyanidi

Elohopea(II)syanidi, tunnetaan myös nimellä elohopeasyanidi, on typen, hiilen ja elohopean muodostama yhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopeasyanidi · Katso lisää »

Elohopeatasasuuntaaja

anodeja. Huomaa astian alaosassa näkyvät siniset valokaaret. tyristoreilla. Elohopeatasasuuntaaja on 1900-luvun alusta 1970-luvulle asti suurjännitesähköverkoissa käytetty tasasuuntaajatyyppi.

Uusi!!: Elohopea ja Elohopeatasasuuntaaja · Katso lisää »

Epämuodostuma

Epämuodostuma tarkoittaa elimeen kohdistuvaa rakenteellista epänormaaliutta, joka kyetään havaitsemaan heti syntymän jälkeen.

Uusi!!: Elohopea ja Epämuodostuma · Katso lisää »

Etikka

Etikkaa Väkiviinaetikkaa Etikka on hapan neste, joka syntyy viinin tai väkiviinan alkoholin hapettuessa etikkahapoksi.

Uusi!!: Elohopea ja Etikka · Katso lisää »

Evangelista Torricelli

Evangelista Torricelli Evangelista Torricelli (15. lokakuuta 1608 – 25. lokakuuta 1647) oli italialainen fyysikko ja matemaatikko, Galileo Galilein oppilas.

Uusi!!: Elohopea ja Evangelista Torricelli · Katso lisää »

Fenyylielohopea-asetaatti

Fenyylielohopea-asetaatti (C8H8O2Hg) on elohopean organometalliyhdisteisiin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Fenyylielohopea-asetaatti · Katso lisää »

Fenyylielohopeanitraatti

Fenyylielohopeanitraatti (C6H5HgNO3) on rakenteeltaan elohopean organometalliyhdisteisiin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Fenyylielohopeanitraatti · Katso lisää »

Fossiilinen polttoaine

energiataloudessa. Fossiiliset polttoaineet ovat polttoaineita, jotka ovat syntyneet muinaisten eliöiden fossiloituessa.

Uusi!!: Elohopea ja Fossiilinen polttoaine · Katso lisää »

Frankium

Frankium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Fr ja järjestysluku on 87 sekä CAS-numero 7440-73-5.

Uusi!!: Elohopea ja Frankium · Katso lisää »

Gallium

Gallium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Ga, järjestysluku 31 ja CAS-numero 7440-55-3.

Uusi!!: Elohopea ja Gallium · Katso lisää »

Haihtuminen

Haihtuminen tarkoittaa nesteen, yleensä veden muuttumista kaasuksi ja siirtymistä ympäröivään tilaan.

Uusi!!: Elohopea ja Haihtuminen · Katso lisää »

Hammaspaikka

Hammaspaikka on ainetta, joka asennetaan hampaaseen vaurioituneen, irronneen, tai poistetun osan paikalle.

Uusi!!: Elohopea ja Hammaspaikka · Katso lisää »

Happi

Nestemäistä happea Happi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on O, järjestysluku 8 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Elohopea ja Happi · Katso lisää »

Happihappo

Kromihappo on happihappo. Vasemmalla dikromihappo H2Cr2O7 ja oikealla kromihappo H2CrO4. Happihapot eli oksohapotKivinen, Mäkitie: Kemia, s. 203, luku Happihapot ovat happoja, joiden mole­kyylissä on ainakin yksi happiatomi.

Uusi!!: Elohopea ja Happihappo · Katso lisää »

Hatuntekijä

Hatuntekijä. John Tennielin kuvitusta. Hatuntekijä on Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaassa -kirjassa ja -elokuvissa esiintyvä kuvitteellinen hahmo.

Uusi!!: Elohopea ja Hatuntekijä · Katso lisää »

Heinrich Schliemann

Heinrich Schliemann Heinrich Schliemann (6. tammikuuta 1822 Neubukow, Mecklenburg-Schwerin, Saksa – 26. joulukuuta 1890 Napoli, Italia) oli saksalainen liikemies ja itseoppinut arkeologi.

Uusi!!: Elohopea ja Heinrich Schliemann · Katso lisää »

Hematiitti

Raakahematiittia. Hematiitti eli verikivi on raudan ja hapen yhdiste (Fe2O3).

Uusi!!: Elohopea ja Hematiitti · Katso lisää »

Hermes

right Hermes oli kreikkalaisessa mytologiassa alkujaan luonnon ja paimenten jumala.

Uusi!!: Elohopea ja Hermes · Katso lisää »

Hopea

Hopea on siirtymäalkuaineisiin kuuluva metallimainen alkuaine.

Uusi!!: Elohopea ja Hopea · Katso lisää »

Humoraalioppi

Hippokrates oli yksi varhaisista humoraaliopin kannattajista. Humoraalioppi on antiikin Kreikassa 400-luvulla eaa. kehittynyt käsitys, joka hallitsi parannustaitoa ja lääketiedettä yli kahden vuosituhannen ajan, osittain aina 1800-luvulle saakka.

Uusi!!: Elohopea ja Humoraalioppi · Katso lisää »

Ilmapuntari

Tyypillinen koti-ilmapuntari. Ilmapuntari eli barometri on ilmanpaineen mittaamiseen käytettävä laite.

Uusi!!: Elohopea ja Ilmapuntari · Katso lisää »

Inkavaltakunta

Machu Picchu, inkojen kaupunki Perussa. Inkavaltakunta (ketšuaksi Tawantinsuyu) oli eteläamerikkalaisten intiaanien Andien vuoristoon luoma suuri imperiumi.

Uusi!!: Elohopea ja Inkavaltakunta · Katso lisää »

Isotooppi

Luonnossa esiintyy vetyatomin kolmea eri isotooppia: '''protium''': 1 protoni, 0 neutronia '''deuterium''': 1 protoni, 1 neutroni '''tritium''': 1 protoni, 2 neutronia Alkuaineen isotoopit ovat atomeja, joissa on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja.

Uusi!!: Elohopea ja Isotooppi · Katso lisää »

Jade

Jade Jade on korukivi, joka voi koostua kahdesta eri mineraalista: joko amfiboliryhmään kuuluvasta nefriitistä tai pyrokseeniryhmään kuuluvasta jadeiitista.

Uusi!!: Elohopea ja Jade · Katso lisää »

Jalometalli

Jalometalleja Metallit jaetaan jaloihin ja epäjaloihin metalleihin normaalipotentiaalin mukaan.

Uusi!!: Elohopea ja Jalometalli · Katso lisää »

Järjestysluku (kemia)

Z - Järjestysluku Kemiassa ja fysiikassa järjestysluku (Z) on atomin ytimessä olevien protonien lukumäärä.

Uusi!!: Elohopea ja Järjestysluku (kemia) · Katso lisää »

Kadmium

Kadmium on valkoinen ja pehmeä metalli.

Uusi!!: Elohopea ja Kadmium · Katso lisää »

Kaivos

Maailman suurin kuparikaivos Chilessä Chuquicamatassa. Kaivos on kaivannaistoiminnan tuotantoyksikkö, jossa louhitaan jotakin mineraalia tai malmia.

Uusi!!: Elohopea ja Kaivos · Katso lisää »

Kalaöljy

Kalaöljykapseleita Kalaöljy (Piscis oleum) on rasvaisten kalojen lihasta saatavaa öljyä.

Uusi!!: Elohopea ja Kalaöljy · Katso lisää »

Kalifornian kultaryntäys

Kalifornian kulta-alueet keltaisella; Coloman löytöpaikka punaisella pisteellä. Kalifornian kultaryntäys oli vuosien 1848–1855 välillä Kaliforniassa Yhdysvalloissa tapahtunut kultaryntäys.

Uusi!!: Elohopea ja Kalifornian kultaryntäys · Katso lisää »

Kehitysmaa

Kehitysmaiden "ydinjoukko" eli YK:n vähiten kehittyneiksi maiksi luokittelemat valtiot kartalla (sinisellä). Päiväntasaajan Guinea ja Vanuatu poistuvat 2013 tehdyn päätöksen mukaan tältä 48 maan LDC-maalistalta vuonna 2017. vuosi ja lähde Hiljattain teollistuneet maat vuonna 2007. Kehitysmaa on teollisuusmaihin tai rikkaisiin maihin verrattuna tietyillä indikaattoreilla katsottuna vähemmän kehittynyt valtio.

Uusi!!: Elohopea ja Kehitysmaa · Katso lisää »

Kemiallinen merkki

Kloorimolekyyli Kemiallinen merkki on lyhyt, latinalaisia aakkosia käyttävä merkintätapa alkuaineelle.

Uusi!!: Elohopea ja Kemiallinen merkki · Katso lisää »

Keskushermosto

Keskushermoston osat: 1. Aivot 2. Aivorunko 3. Selkäydin Keskushermosto on keskussäätelyjärjestelmä, joka ohjaa kaikkea kehon toimintaa.

Uusi!!: Elohopea ja Keskushermosto · Katso lisää »

Keuhkot

Sydän ja keuhkot. Keuhkot ovat kaksi elintä, jotka kuuluvat hengityselimiin; muita osia ovat ylä- ja alahengitystiet.

Uusi!!: Elohopea ja Keuhkot · Katso lisää »

Kiehumispiste

Kiehuvaa vettä. Kiehumispiste on lämpötila, jossa liuoksen höyrynpaine on yhtä suuri kuin nestettä ympäröivän ympäristön paine.

Uusi!!: Elohopea ja Kiehumispiste · Katso lisää »

Kiina

Kiinan kansantasavalta, josta yleensä käytetään nimitystä Kiina (yksinkertaistetut merkit: 中国, perinteiset merkit: 中國, pinyin: Zhōngguó), on maa Itä-Aasiassa.

Uusi!!: Elohopea ja Kiina · Katso lisää »

Kivihiili

Kivihiiltä aromaattisia renkaita. Mitä enemmän kivihiilessä on tällaisia renkaita, sitä enemmän se muistuttaa grafiittia. Kivihiili on eloperäinen, kiteytymätön, pääasiassa hiiltä, happea ja vetyä sisältävä kivilaji.

Uusi!!: Elohopea ja Kivihiili · Katso lisää »

Kopernikium

Kopernikium (aiemmin väliaikaisnimellä ununbium, Uub) on jaksollisen järjestelmän 112.

Uusi!!: Elohopea ja Kopernikium · Katso lisää »

Ksenon

Ksenon on kemiallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Xe, järjestysluku 54 ja CAS-numero 7440-63-3.

Uusi!!: Elohopea ja Ksenon · Katso lisää »

Kulta

Kultahippuja Kaliforniasta (yllä) ja Australiasta. Kulta on alkuaine, joka kuuluu metallien ryhmään.

Uusi!!: Elohopea ja Kulta · Katso lisää »

Kuppa

Primaari kuppa Sekundaarinen kuppa vulvan alueella Kuppa eli syfilis eli lues on Treponema pallidum pallidum -bakteerin aiheuttama seksitauti.

Uusi!!: Elohopea ja Kuppa · Katso lisää »

Kuumemittari

Perinteinen elohopeakuumemittari. Kuumemittari, lämpölasi, on laite, jolla mitataan ihmisen ruumiinlämpöä esimerkiksi kainalosta tai suusta.

Uusi!!: Elohopea ja Kuumemittari · Katso lisää »

Lainasana

Lainasana tarkoittaa kielestä toiseen siirtynyttä sanaa.

Uusi!!: Elohopea ja Lainasana · Katso lisää »

Lämpömittari

Ulkokäyttöön tarkoitettu nestepohjainen lämpömittari Lämpömittari on laite, jota käytetään aineen lämpötilan mittaamiseen.

Uusi!!: Elohopea ja Lämpömittari · Katso lisää »

Lewis Carroll

Lewis Carroll, oikealta nimeltään Charles Lutwidge Dodgson (27. tammikuuta 1832 Daresbury — 14. tammikuuta 1898 Guildford), oli englantilainen matemaatikko, kirjailija, pappi ja harrastelijavalokuvaaja.

Uusi!!: Elohopea ja Lewis Carroll · Katso lisää »

Liisan seikkailut ihmemaassa

Liisan seikkailut ihmemaassa on englantilaisen matemaatikon Charles Lutwidge Dodgsonin alias Lewis Carrollin kirjoittama lastenromaani vuodelta 1865.

Uusi!!: Elohopea ja Liisan seikkailut ihmemaassa · Katso lisää »

Linnut

Linnut (Aves) ovat tasalämpöisiä, munivia ja höyhenpeitteisiä selkärankaisia, joiden siivet antavat useimmille niistä lentokyvyn.

Uusi!!: Elohopea ja Linnut · Katso lisää »

Malmi

hematiittia sisältävä raitainen rautamuodostuma Malmi tarkoittaa sellaista luonnollista mineraaliesiintymää, josta voidaan taloudellisesti tuottaa metalleja.

Uusi!!: Elohopea ja Malmi · Katso lisää »

Mayojen korkeakulttuuri

Palenquen raunioitunut mayakeskus. Mayojen korkeakulttuuri oli mesoamerikkalainen, lähinnä nykyisten kaakkois-Meksikon, Guatemalan ja Belizen alueella vallinnut sivilisaatio.

Uusi!!: Elohopea ja Mayojen korkeakulttuuri · Katso lisää »

Mercurius

Mercuriuksen patsas 1600-luvulta. Mercurius oli roomalaisessa mytologiassa kaupankäynnin ja kauppavoiton jumala.

Uusi!!: Elohopea ja Mercurius · Katso lisää »

Merkurius

Merkurius (symboli:20px) on aurinkokunnan pienin ja Aurinkoa lähin planeetta.

Uusi!!: Elohopea ja Merkurius · Katso lisää »

Metalli

Yttrium-metallia Sulaa rautaa Rautajauhetta valaa muotteihin Metallit ovat alkuaineita tai seoksia, joilla on useita seuraavista, epämetalleista poikkeavista ominaisuuksista.

Uusi!!: Elohopea ja Metalli · Katso lisää »

Metalliseos

Teräsvaijeria - teräs on raudan ja hiilen metalliseos. Metalliseos eli lejeerinki on vähintään yhden metallin ja yhden tai useamman muun alkuaineen seos, jolla on metalliset ominaisuudet.

Uusi!!: Elohopea ja Metalliseos · Katso lisää »

Metyylielohopea

Metyylielohopea on elohopeametallin orgaaninen, ihmiselle vaarallinen muoto.

Uusi!!: Elohopea ja Metyylielohopea · Katso lisää »

Muinainen Egypti

Muinainen Egypti tärkeimpine kaupunkeineen ja viljelykelpoisine alueineen Niilin varrella. Muinainen Egypti eli faaraoiden Egypti oli Koillis-Afrikassa, pääasiassa nykyisten Egyptin ja Sudanin alueella suunnilleen vuosina 3150–30 eaa.

Uusi!!: Elohopea ja Muinainen Egypti · Katso lisää »

Munuainen

Munuainen. Lähde: Grayn anatomia (1918). Munuaiset ovat selkärankaisten virtsanerityselimistöön kuuluvia erityselimiä.

Uusi!!: Elohopea ja Munuainen · Katso lisää »

Myöhäispaleoliittinen kausi

Eräs myöhäispaleoliittisen kivikauden asuntotyyppi lienee ollut kota. Myöhäispaleoliittinen kausi oli kivikauden jakso noin 36 500–12 000 vuotta sitten, jonka kuluessa nykyihminen levisi Eurooppaan, alkoi luoda luolataidetta ja valmistaa yhtä taitavammin metsästyksessä ja saaliseläinten käsittelyssä tarvittavia kivisiä ja luisia työkaluja.

Uusi!!: Elohopea ja Myöhäispaleoliittinen kausi · Katso lisää »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (synt. Lucius Domitius Ahenobarbus), lyhyesti Nero (15. joulukuuta 37 – 9. kesäkuuta 68) oli Rooman keisari, joka hallitsi vuosina 54–68.

Uusi!!: Elohopea ja Nero · Katso lisää »

Olmeekit

Yksi olmeekkien suurista kiviveistoksista La Ventassa Olmeekit olivat muinainen korkeakulttuuri Mesoamerikassa Meksikonlahden rannan seuduilla Tehuantepecinkannaksella nykyisten Veracruzin ja Tabascon osavaltioiden alueella.

Uusi!!: Elohopea ja Olmeekit · Katso lisää »

Organoelohopeayhdisteet

Organoelohopeayhdisteet sisältävät hiilen ja elohopean välisen kovalenttisen sidoksen Organoelohopeayhdisteet ovat organometalliyhdisteitä, jotka sisältävät rakenteessaan elohopean ja hiilen välisen kovalenttisen sidoksen.

Uusi!!: Elohopea ja Organoelohopeayhdisteet · Katso lisää »

Painemittari

Painemittari H K Porter-veturissa; mittarin alla oleva koloin varustettu levy on katsastajan tarkastusmittarin eli ns. insinöörimittarin paikka Painemittari eli manometri on paineen mittaamiseen tarkoitettu koje.

Uusi!!: Elohopea ja Painemittari · Katso lisää »

Palaminen

Juhannuskokko on näyttävä esimerkki palamisesta. Tuli saadaan aikaan hankaamalla kahta elementtiä. Palaminen on kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapen kanssa.

Uusi!!: Elohopea ja Palaminen · Katso lisää »

Paristo

Paristo (arkikielessä myös patteri) on kemiallisen reaktion tuloksena syntyvän jännitteen lähde, yksi sähkölaitteiden mahdollisista teholähteistä.

Uusi!!: Elohopea ja Paristo · Katso lisää »

Päänsärky

Ibuprofeeni on suosittu kipulääke päänsärkyyn. Alempana ibuprofeenia ja kodeiinia sisältävä Ardinex-lääkepakkaus joka on tarkoitettu keskivaikeaan kipuun. Päänsärky (cephalalgia, kefalalgia) on monien eri sairauksien tavallisin oire.

Uusi!!: Elohopea ja Päänsärky · Katso lisää »

Plinius vanhempi

Plinius vanhempi sellaisena, kuin 1800-luvun taiteilija hänet kuvitteli. Aikalaiskuvia ei tiedetä säilyneenä. Gaius Plinius Secundus (23 jaa. – 24. elokuuta 79), joka tunnetaan paremmin nimellä Plinius vanhempi, oli roomalainen sotilas, kirjailija, oppinut ja luonnontutkija.

Uusi!!: Elohopea ja Plinius vanhempi · Katso lisää »

Qin Shi Huangdi

Qin Shi Huangdi (秦始皇帝, alk. Zheng 政, myös Qin Shi Huang ja Shihuangdi, marras-/joulukuu 260 eaa. – 10. syyskuuta 210 eaa.) oli Qinin valtakunnan kuningas 247–221 eaa. ja sen jälkeen yhdistyneen Kiinan Qin-dynastian ensimmäinen keisari 221–210 eaa.

Uusi!!: Elohopea ja Qin Shi Huangdi · Katso lisää »

Rapautuminen

Rapautuminen on kallion tai muun kiven murenemista.

Uusi!!: Elohopea ja Rapautuminen · Katso lisää »

Raskasmetalli

Metallista elohopeaa lasiastiassa. Raskasmetalli on yleisnimitys erilaisille ympäristölle ja terveydelle haitallisille metalleille ja puolimetalleille, joilla on suuri tiheys, massa ja järjestysluku.

Uusi!!: Elohopea ja Raskasmetalli · Katso lisää »

Rasvakudos

parafiinileikkeestä. Rasvakudos on erikoisrakenteista sidekudosta.

Uusi!!: Elohopea ja Rasvakudos · Katso lisää »

Rauta

Rauta on siirtymämetallien ryhmään kuuluva alkuaine.

Uusi!!: Elohopea ja Rauta · Katso lisää »

Rikki

Rikki on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on S, järjestysluku 16 ja IUPACin standardin mukainen atomimassa on amu.

Uusi!!: Elohopea ja Rikki · Katso lisää »

Rikkidioksidi

Rikkidioksidi (SO2) on väritön, pistävänhajuinen, ärsyttävä ja syövyttävä kaasu.

Uusi!!: Elohopea ja Rikkidioksidi · Katso lisää »

Ripuli

punataudin eräs oire on ripuli. Ripuli on oire, jossa ulosteen mukana poistuu tavallista runsaammin vettä.

Uusi!!: Elohopea ja Ripuli · Katso lisää »

Ristiretket

Ristiretket olivat paavin hyväksymiä, uskonnollisesti motivoituja sotaretkiä erityisesti keskiajalla.

Uusi!!: Elohopea ja Ristiretket · Katso lisää »

Rokote

karsinoembryonaalista antigeenia rokotteeseen, jolla yritetään ehkäistä syöpää. Rokote on biologinen valmiste, jota käyttäen potilaalle annetaan rokotus.

Uusi!!: Elohopea ja Rokote · Katso lisää »

Rokotus

Rokotus, jonka pistokohta on kolmipäinen hartialihas. Rokotus on terveydenhoidollinen toimenpide, jossa potilas altistetaan rokotteella taudinaiheuttamiskyvyltään tehottomiksi tehdylle virukselle tai bakteerille tai niiden rakenneosille.

Uusi!!: Elohopea ja Rokotus · Katso lisää »

Rubidium

Rubidium on alkalimetalleihin lukeutuva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Rb ja järjestysluku 37.

Uusi!!: Elohopea ja Rubidium · Katso lisää »

Seos

Seos on vähintään kahden aineen muodostama yhdistelmä, jonka seoskomponentit eivät ole kemiallisesti sitoutuneet toisiinsa yhdisteeksi.

Uusi!!: Elohopea ja Seos · Katso lisää »

Siirtymämetalli

Siirtymämetallit eli siirtymäalkuaineet ovat alkuaineita, joiden atomeissa on toiseksi uloimmalla elektronikuorella vajaasti täytetty d-orbitaali.

Uusi!!: Elohopea ja Siirtymämetalli · Katso lisää »

Sikiö

Ultraäänikuvaus 12-viikkoisesta sikiöstä Sikiö on monisoluisen eläimen ja ihmisen munasolusta kehittymässä oleva uusi yksilö, jonka useimmat elimet ovat jo muodostuneet mutta joka ei ole vielä syntynyt tai kuoriutunut munasta.

Uusi!!: Elohopea ja Sikiö · Katso lisää »

Sinoperi

Sinoperikide Sinoperi on helakanpunainen mineraali, jota käytetään väriaineena.

Uusi!!: Elohopea ja Sinoperi · Katso lisää »

Sulamispiste

Sulamispiste (lyhenne sp.) on jokaiselle aineelle ominainen lämpötila, jossa kyseinen aine muuttuu kiinteästä olomuodosta nestemäiseen olomuotoon.

Uusi!!: Elohopea ja Sulamispiste · Katso lisää »

Suola

Suolakiteitä Suola on kemiassa nykyisin käytetyn määritelmän mukaan yhdiste, joka kiinteässä olomuodossa koostuu ionisidosten koossa pitämistä kiteistä.

Uusi!!: Elohopea ja Suola · Katso lisää »

Suolahappo

Suolahappo (vetykloridihappo, kloorivetyhappo) on vahva happo, joka on vetykloridin (HCl) vesiliuos.

Uusi!!: Elohopea ja Suolahappo · Katso lisää »

Tallium

Talliumia koeputkessa Tallium on jaksollisen järjestelmän 13.

Uusi!!: Elohopea ja Tallium · Katso lisää »

Theofrastos

Theofrastos Theofrastos (n. 371—287 eaa.) oli antiikin kreikkalainen peripateettiseen kouluun kuulunut filosofi.

Uusi!!: Elohopea ja Theofrastos · Katso lisää »

Thot

Thoth kuvattuna paviaanina British Museumissa olevassa patsaassa. Thot (kirjaimellisesti Djehuty) oli muinaisessa Egyptissä palvottu kuun, magian, viisauden ja kirjoitustaidon jumala.

Uusi!!: Elohopea ja Thot · Katso lisää »

Tiheys

Tiheys on suure/määrä, joka ilmaisee kappaleen massan suhteessa sen tilavuuteen.

Uusi!!: Elohopea ja Tiheys · Katso lisää »

Tiibet

Keltaisella, oranssilla ja punaisella on merkitty suur-Tiibetin alueJanhunen (Muuttuva Tiibet) 2008, s. 10−11. Keltaisella ja vihreällä (lännessä) on merkitty Tiibetin autonominen alue, joka perustettiin vuonna 1965 osaksi Kiinan kansantasavaltaa. Turkoosi alue kaakossa on Intian hallinnassa oleva tiibetiläinen alue Tawang, jota Kiina vaatii itselleen. Violetilla tiibetiläiseen kulttuuripiiriin historiallisesti kuuluvia alueita. Tiibet (Wylie-translitteraatio: Bod; kiinaksi) on tiibetiläisten asuttama ylänköalue Aasiassa.

Uusi!!: Elohopea ja Tiibet · Katso lisää »

Tiomersaali

Tiomersaali on muun muassa ripsiväreissä, rokotteissa ja piilolinssinesteissä säilöntäaineena käytetty orgaaninen elohopeayhdiste.

Uusi!!: Elohopea ja Tiomersaali · Katso lisää »

Torri

Torri on Evangelista Torricellin mukaan nimetty paineen yksikkö, joka ei kuulu SI-järjestelmään.

Uusi!!: Elohopea ja Torri · Katso lisää »

Tulivuorenpurkaus

Havaiji-purkauksen laavavirtaa ja oikealla Stromboli-purkaus. Tulivuorenpurkaus on tapahtuma, jossa tulivuoresta purkautuu magmaa, kiviä, pölymäistä ainetta ja kaasua.

Uusi!!: Elohopea ja Tulivuorenpurkaus · Katso lisää »

Typpihappo

Typpihappo (aiemmin sievesi eli salpietarihappo) eli HNO3 on väritön, voimakkaasti syövyttävä happo.

Uusi!!: Elohopea ja Typpihappo · Katso lisää »

Venus (mytologia)

Praksiteleen Thespian Afroditen kopio. Löydettiin 1651 Arlesista, Ranskasta, antiikin teatterista. Omena ja peili lisättiin 1600-luvulla. Korkeus 1,94 m. Venus oli tärkeä roomalainen jumalatar, joka yhdistettiin rakkauteen ja kauneuteen.

Uusi!!: Elohopea ja Venus (mytologia) · Katso lisää »

Vesistö

Vesistö on hydrologian termi, joka tarkoittaa niiden sisävesien muodostamaa kokonaisuutta, jolla on yhteinen laskujoki mereen.

Uusi!!: Elohopea ja Vesistö · Katso lisää »

Vinyylikloridi

Vinyylikloridin (käytetään myös nimiä kloorieteeni, kloorietyleeni sekä lyhenteitä VC ja VCM) molekyylikaava on C2H3Cl ja rakennekaava CH2.

Uusi!!: Elohopea ja Vinyylikloridi · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »