Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Asenna
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

E

Indeksi E

E (e) on latinalaisten ja myös suomen aakkosten viides kirjain.

39 suhteet: Ajoneuvon kansallisuustunnus, Alkeisvaraus, Arvosana, C-duuriasteikko, E-koodi, Ehkäisypilleri, Eksistenssikvanttori, Epsilon, Espanja, Euro, Fysiikka, Heksadesimaalijärjestelmä, Ilmansuunta, Itä, Kansainvälinen yksikköjärjestelmä, Kieltoverbi, Kirjain, Kreikkalainen kirjaimisto, Kyrillinen kirjaimisto, Latinalaiset aakkoset, Logaritmi, Logiikka, Matematiikka, Musiikki, Neperin luku, Odotusarvo, Rakennustehokkuus, Sähkökentän voimakkuus, Sävel, Suomen kielen aakkoset, Suomen kielen historia, Suomen kieli, Todennäköisyys, Transsendenttiluku, Unicode, Vokaali, Vokaalisointu, Ylioppilastutkinto Suomessa, Е.

Ajoneuvon kansallisuustunnus

YK:n Euroopan talouskomission vahvistamat kansainväliset ajoneuvojen kansallisuustunnukset on esitetty oheisessa taulukossa.

Uusi!!: E ja Ajoneuvon kansallisuustunnus · Katso lisää »

Alkeisvaraus

Alkeisvaraus (merkitään yleensä q tai e) on luonnonvakio.

Uusi!!: E ja Alkeisvaraus · Katso lisää »

Arvosana

Arvosana on koulutuksessa käytettävä arvio kokeen, kurssin, oppiaineen opiskelun, päättötyön, opinnäytteen tai tutkielman onnistumisesta.

Uusi!!: E ja Arvosana · Katso lisää »

C-duuriasteikko

C-duuriasteikko on C:stä alkava sävelasteikko, johon kuuluvat sävelet C, D, E, F, G, A, H ja C. Sen rinnakkaisasteikko on a-molli ja muunnossävellaji on c-molli.

Uusi!!: E ja C-duuriasteikko · Katso lisää »

E-koodi

E-koodi on eurooppalainen (numeron edessä E-kirjain, joka tarkoittaa Eurooppaa) merkintätapa sellaisille lisäaineille, jotka viranomaiset ovat katsoneet Euroopan unionin alueella hyväksyttäviksi elintarvikkeiden lisäaineiksi.

Uusi!!: E ja E-koodi · Katso lisää »

Ehkäisypilleri

Ehkäisypillereitä folioliuskassa; pillerin ottamisen muistamisen helpottamiseksi liuskaan on merkitty ottamisjärjestys ja kullekin pillerille vastaavat viikonpäivät. Ehkäisypilleri (e-pilleri, ehkäisytabletti) on pillerimuotoinen lääke, jota käytetään raskauden ehkäisyyn.

Uusi!!: E ja Ehkäisypilleri · Katso lisää »

Eksistenssikvanttori

Eksistenssikvanttori eli olemassaolokvanttori (\exists) on predikaattilogiikassa ilmaisu sille, että jokin ominaisuus tai suhde (looginen predikaatti) on totta ainakin yhdelle joukon alkiolle, eli jonkin ominaisuuden toteuttava alkio on olemassa.

Uusi!!: E ja Eksistenssikvanttori · Katso lisää »

Epsilon

Epsilon (isona kirjaimena Ε, pienenä ε tai ϵ) on kreikkalaisen kirjaimiston viides kirjain.

Uusi!!: E ja Epsilon · Katso lisää »

Espanja

Espanjan kuningaskunta eli Espanja on Lounais-Euroopassa sijaitseva valtio.

Uusi!!: E ja Espanja · Katso lisää »

Euro

Euro (symboli €, lyhenne e, kansainvälinen valuuttatunnus EUR) on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön tilivaluuttana 1.

Uusi!!: E ja Euro · Katso lisää »

Fysiikka

Fysiikka (fysis eli luonto) on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva tiede.

Uusi!!: E ja Fysiikka · Katso lisää »

Heksadesimaalijärjestelmä

Heksadesimaalijärjestelmä on kantalukujärjestelmä, jonka kantaluku on 16.

Uusi!!: E ja Heksadesimaalijärjestelmä · Katso lisää »

Ilmansuunta

Ilmansuunnat ovat sovittuja suuntia, jotka pätevät kaikkialla maapallon pinnalla.

Uusi!!: E ja Ilmansuunta · Katso lisää »

Itä

Itä on auringonnousun suunta. Karl Friedrich Schinkel: ''Aamu'' Itä on yksi neljästä pääilmansuunnasta, pohjoisesta 90° myötäpäivään.

Uusi!!: E ja Itä · Katso lisää »

Kansainvälinen yksikköjärjestelmä

tieto puuttuu Palstoitus loppuu Kansainvälinen yksikkö­järjestelmä (myös kansainvälinen mittayksikkö­järjestelmä) eli SI-järjestelmä on maailman yleisin mittayksikkö­­järjestelmä.

Uusi!!: E ja Kansainvälinen yksikköjärjestelmä · Katso lisää »

Kieltoverbi

Kieltoverbi on verbi, jonka avulla muodostetaan verbien kieltomuodot.

Uusi!!: E ja Kieltoverbi · Katso lisää »

Kirjain

Kreikkalaiset, kyrilliset ja latinalaiset kirjaimet Venn-diagrammissa. Kirjain on äänteisiin perustuvassa kirjoitusjärjestelmässä käytettävä merkki, joka edustaa, pyrkii edustamaan tai on joskus edustanut jotain puhutun kielen foneemia.

Uusi!!: E ja Kirjain · Katso lisää »

Kreikkalainen kirjaimisto

Kreikkalainen kirjaimisto (kreikkalainen aakkosto) on aakkosto, jota on käytetty kreikan kielen kirjoittamiseen 700-luvulta eaa.

Uusi!!: E ja Kreikkalainen kirjaimisto · Katso lisää »

Kyrillinen kirjaimisto

Kyrillinen kirjaimisto on kirjoitusjärjestelmä, joka perustuu glagoliittiseen ja kreikkalaiseen kirjaimistoon.

Uusi!!: E ja Kyrillinen kirjaimisto · Katso lisää »

Latinalaiset aakkoset

Latinalaiset aakkoset ovat laajimmin käytetty aakkospohjainen kirjoitusjärjestelmä.

Uusi!!: E ja Latinalaiset aakkoset · Katso lisää »

Logaritmi

Joidenkin logaritmifunktioiden kuvaajat Luvun x a-kantainen logaritmi \log_a (x) tarkoittaa lukua, jonka osoittamaan potenssiin luku a on korotettava, että saataisiin x. Esimerkiksi \log_3(243).

Uusi!!: E ja Logaritmi · Katso lisää »

Logiikka

Logiikka (kreikan sanasta λογική, johdettu sanasta λόγος, ”sana”, ”järjestys”, ”järki”) on tieteenala, joka tutkii päättelyn ja ajattelun muotoja, erityisesti deduktiivista päättelyä.

Uusi!!: E ja Logiikka · Katso lisää »

Matematiikka

Eukleides, yksityiskohta Rafaelin teoksesta ''Ateenan koulu''. Matematiikka on deduktiiviseen päättelyyn perustuva formaali eli käsitteellinen tiede.

Uusi!!: E ja Matematiikka · Katso lisää »

Musiikki

Jan Mijtens: ''Luuttua soittava nainen'', 1648. Musiikki eli säveltaide on ihmisen kulttuurille ominainen ääneen perustuva taiteen ja viestinnän muoto.

Uusi!!: E ja Musiikki · Katso lisää »

Neperin luku

tangenttisuoraa e^x:lle pisteessä (0, 1), jolloin sen kulmakerroin on tasan yksi. Muotoa c^x olevista eksponenttifunktioista vain funktiolla e^x on kyseinen ominaisuus. Neperin luku (Napierin luku) on matemaattinen vakio, jonka likiarvo viidentoista desimaalin tarkkuudella on 2,718 281 828 459 045 ja jolle on kiinnitetty merkintä e. Neperin luku on luonnollisen logaritmi­funktion kantaluku.

Uusi!!: E ja Neperin luku · Katso lisää »

Odotusarvo

Odotusarvo on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaisilmiön tuottamien lukujen odotettavissa oleva arvo.

Uusi!!: E ja Odotusarvo · Katso lisää »

Rakennustehokkuus

Rakennustehokkuus tai tehokkuusluku (e) kuvaa alueella olevien rakennusten pinta-alaa suhteessa alueen pinta-alaan.

Uusi!!: E ja Rakennustehokkuus · Katso lisää »

Sähkökentän voimakkuus

Sähkökentän voimakkuus (tunnus E) on sähkökenttää kuvaava suure, joka määritellään kentässä olevaan sähköisesti varattuun hiukkaseen kohdistuvan voiman ja hiukkasen varauksen osamääränä: missä F on sähkökentän kohdistama voima hiukkaseen, jonka varaus on q. Sähkökentän suunnaksi määritellään se suunta, johon vapaa, positiivinen testivaraus sähkökentässä liikkuu.

Uusi!!: E ja Sähkökentän voimakkuus · Katso lisää »

Sävel

Tavanomaiset sävelten nimet. Sävel on ääni, jonka yksi taajuus eli sävelkorkeus on selvästi muita taajuuksia voimakkaampi desibeleinä mitattuna.

Uusi!!: E ja Sävel · Katso lisää »

Suomen kielen aakkoset

Suomen kielessä käytetään latinalaista kirjaimistoa, johon on lisätty muutamia kirjaimia, joita latinassa ei ole.

Uusi!!: E ja Suomen kielen aakkoset · Katso lisää »

Suomen kielen historia

Suomen kielen historia käsittää sekä kielihistorian eli ajan, jolloin kieltä ei vielä kirjoitettu, että kirjoitetun kielen historian.

Uusi!!: E ja Suomen kielen historia · Katso lisää »

Suomen kieli

Suomen kieli (suomi) on uralilaisen kielten itämerensuomalaiseen ryhmään kuuluva kieli.

Uusi!!: E ja Suomen kieli · Katso lisää »

Todennäköisyys

Todennäköisyys on ilmiön tapahtumisen yleisyyden mitta, jonka arvo voidaan ilmaista kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Uusi!!: E ja Todennäköisyys · Katso lisää »

Transsendenttiluku

Transsendenttiluku (myös transkendenttiluku) on kompleksiluku, joka ei ole algebrallinen luku.

Uusi!!: E ja Transsendenttiluku · Katso lisää »

Unicode

Unicode on tietokonejärjestelmiä varten kehitetty merkistöstandardi ja käytännössä sama kuin yleismaailmallisen merkistön (UCS) määrittävä kansainvälinen standardi ISO/IEC 10646.

Uusi!!: E ja Unicode · Katso lisää »

Vokaali

ɑ – jota vastaa suomen A/a-kirjain. Vokaali eli ääntiö on foneettisen määritelmän mukaan äänne, jota muodostettaessa ääntöväylä on avoin, niin että keuhkoista tuleva ilmavirta pääsee kulkemaan jatkuvasti ja esteettä suun kautta ulos eikä ilmanpainetta keräänny ääniraon yläpuolelle.

Uusi!!: E ja Vokaali · Katso lisää »

Vokaalisointu

Vokaalisointu eli vokaaliharmonia on joillekin kielille ominainen fonotaktinen säännöstö, joka pyrkii helpottamaan ääntämistä rajoittamalla samassa sanamuodossa esiintyviä vokaaleja.

Uusi!!: E ja Vokaalisointu · Katso lisää »

Ylioppilastutkinto Suomessa

Äidinlyyra on koru, jonka ylioppilaaksi tulevat lukiolaiset perinteen mukaan lahjoittavat äidilleen. Ylioppilastutkinto on lukion päättövaiheessa suoritettava tutkinto, jonka tarkoituksena on selvittää, ”ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.” Ylioppilastutkinto on toisen asteen tutkinto.

Uusi!!: E ja Ylioppilastutkinto Suomessa · Katso lisää »

Е

Е on kyrillinen kirjain.

Uusi!!: E ja Е · Katso lisää »

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »