Logo
Unionpedia
Viestintä
Get it on Google Play
Uusi! Lataa Unionpedia Android™-laitteella!
Ladata
Nopeamman yhteyden kuin selaimen!
 

Alkeenit

Indeksi Alkeenit

Eteeni on yksinkertaisin alkeeni. Alkeenit ovat hiiliatomien välisen kaksoissidoksen sisältäviä hiilivetyjä.

81 suhteet: Aldehydit, Alkaanit, Alkoholit, Alkyylihalidit, Allyyli, Asetaldehydi, Bromi, Buteeni, CAS-numero, Cis-trans-isomeria, Dekeeni, Dieenit, Dodekeeni, E,Z-isomeria, Eksoterminen reaktio, Elektrofiili, Eliminaatioreaktio, Etaani, Etanoli, Eteeni, Etikkahappo, Etyleeniglykoli, Etyleenioksidi, Funktionaalinen ryhmä, Halogeeni, Hapetus-pelkistysreaktio, Happi, Happo, Hekseeni, Hepteeni, Hiili, Hiilivedyt, Hydrataatio, Hydraus, Hydroksidi, Hydroksyyli, Hyperkonjugaatio, Kaksoissidos, Kaliumpermanganaatti, Karbokationi, Karboksyylihapot, Kemiallinen kaava, Ketonit, Kloori, Krakkaus (kemia), Kumeeni, Le Châtelier’n periaate, Maakaasu, Makromolekyyli, Markovnikovin sääntö, ..., Noneeni, Okteeni, Otsoni, Otsonidi, Palladium, Penteeni, Piisidos, Platina, Polyeteeni, Polymeeri, Polypropeeni, Propeeni, Propyleenioksidi, Rikkihappo, Sigmasidos, Substituentti, Sykloalkeenit, Sykloheksaani, Syklopenteeni, Typpi, Vahva emäs, Vahva happo, Vapaa elektronipari, Vety, Vetykloridi, Vinyyli, Vinyyliasetaatti, Vinyylikloridi, 1,2-dikloorietaani, 2-buteeni, 2-propanoli. Laajenna indeksi (31 lisää) »

Aldehydit

Aldehydi. Aldehydit muodostavat orgaanisen yhdisteryhmän, jonka funktionaalinen ryhmä eli toiminnallinen ryhmä on terminaalinen karbonyyliryhmä -CHO, jota voidaan kutsua myös aldehydiryhmäksi.

Uusi!!: Alkeenit ja Aldehydit · Katso lisää »

Alkaanit

Metaani on yksinkertaisin alkaani Alkaani on hiilivety, jossa hiiliatomien välillä on vain yksinkertaisia kovalenttisia sidoksia.

Uusi!!: Alkeenit ja Alkaanit · Katso lisää »

Alkoholit

Alkoholit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, joissa hydroksyyliryhmä (-OH) on kiinnittynyt tyydyttyneeseen hiiliatomiin.

Uusi!!: Alkeenit ja Alkoholit · Katso lisää »

Alkyylihalidit

tetrafluorietaania Alkyylihalidit ovat yhdisteitä, joissa orgaanisen yhdisteen yksi tai useampi vetyatomi on korvattu halogeenilla.

Uusi!!: Alkeenit ja Alkyylihalidit · Katso lisää »

Allyyli

Allyyliryhmä on substituentti, jonka kemiallinen kaava on H2C.

Uusi!!: Alkeenit ja Allyyli · Katso lisää »

Asetaldehydi

Asetaldehydi on etikkahapon aldehydi, jonka kemiallinen kaava on C2H4O ja rakennekaava on CH3CHO.

Uusi!!: Alkeenit ja Asetaldehydi · Katso lisää »

Bromi

Bromi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Br (löyhkä), järjestysluku 35 ja CAS-numero 7726-95-6.

Uusi!!: Alkeenit ja Bromi · Katso lisää »

Buteeni

Buteeni (butyleeni) on tyydyttymätön hiilivety, jossa on neljä hiiltä ja yksi kaksoissidos.

Uusi!!: Alkeenit ja Buteeni · Katso lisää »

CAS-numero

CAS-numero (Chemical Abstract Service) on yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä, jolla pyritään helpottamaan kemikaalien ja yhdisteiden tunnistamista sekä tietokanta- ja internethakuja ilman monimutkaisia kemiallisia nimiä.

Uusi!!: Alkeenit ja CAS-numero · Katso lisää »

Cis-trans-isomeria

''cis''-2-buteeni ''trans''-2-buteeni Cis-trans-isomeria on geometrisen isomerian ja stereoisomerian muoto, jolla kuvataan atomien tai atomiryhmien suuntautumista molekyylissä.

Uusi!!: Alkeenit ja Cis-trans-isomeria · Katso lisää »

Dekeeni

1-dekeeni eli dekyleeni (C10H20) kuuluu orgaanisiin yhdisteisiin omaten kymmenen hiiliatomia, 20 vetyatomia ja yhden kaksoissidoksen.

Uusi!!: Alkeenit ja Dekeeni · Katso lisää »

Dieenit

Dieeni eli diolefiini tai alkadieeni on tyydyttymätön hiilivety tai muu orgaaninen yhdiste, jossa hiiliatomien välillä on kaksi kaksoissidosta.

Uusi!!: Alkeenit ja Dieenit · Katso lisää »

Dodekeeni

Dodekeeni eli 1-dodekeeni (C12H24) on pitkäketjuinen alkeeneihin kuuluva hiilivety.

Uusi!!: Alkeenit ja Dodekeeni · Katso lisää »

E,Z-isomeria

E,Z-isomeria tai -nimeämistapa on orgaanisessa kemiassa geometrisen isomerian muoto, jota käytetään kaksoissidoksia sisältävistä orgaanisista yhdisteistä (alkeeneista) silloin, kun yhdisteen rakenteen kuvaamiseen ei voida käyttää ''cis''-''trans''–nimeämistapaa.

Uusi!!: Alkeenit ja E,Z-isomeria · Katso lisää »

Eksoterminen reaktio

Kompostoinnissa tapahtuva eksoterminen reaktio. Eksoterminen reaktio on kemiallinen reaktio, joka vapauttaa lämpöä.

Uusi!!: Alkeenit ja Eksoterminen reaktio · Katso lisää »

Elektrofiili

Elektrofiili on reagenssi, joka reagoi nukleofiilien kanssa vastaanottaen niiltä elektroniparin.

Uusi!!: Alkeenit ja Elektrofiili · Katso lisää »

Eliminaatioreaktio

Eliminaatio- eli eliminointireaktiossa, joka on additioreaktion käänteisreaktio, lähtöaineesta syntyy pienimolekyylisen yhdisteen lohjetessa tyydyttymätön yhdiste, yleensä alkeeni tai rengasrakenteinen yhdiste, joka voi olla myös tyydyttynyt.

Uusi!!: Alkeenit ja Eliminaatioreaktio · Katso lisää »

Etaani

Etaani (C2H6) on alkaaneihin kuuluva palava, helposti syttyvä kaasumainen hiilivety.

Uusi!!: Alkeenit ja Etaani · Katso lisää »

Etanoli

Kieli.

Uusi!!: Alkeenit ja Etanoli · Katso lisää »

Eteeni

Eteeni (etyleeni) (C2H4 / CH2.

Uusi!!: Alkeenit ja Eteeni · Katso lisää »

Etikkahappo

Etikkahappo eli etaanihappo on karboksyylihappo, jossa on yksi karboksyyliryhmä.

Uusi!!: Alkeenit ja Etikkahappo · Katso lisää »

Etyleeniglykoli

Etyleeniglykoli on kahdenarvoinen alkoholi eli dioli, koska se sisältää kaksi hydroksyyliryhmää (-OH).

Uusi!!: Alkeenit ja Etyleeniglykoli · Katso lisää »

Etyleenioksidi

Etyleenioksidi eli oksiraani (C2H4O) on yksinkertaisin epoksideista.

Uusi!!: Alkeenit ja Etyleenioksidi · Katso lisää »

Funktionaalinen ryhmä

Funktionaalinen ryhmä eli toiminnallinen ryhmä on molekyylin sisältämä atomi, atomiryhmä tai sidos, joka antaa sille tyypilliset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet riippumatta molekyylin muusta rakenteesta.

Uusi!!: Alkeenit ja Funktionaalinen ryhmä · Katso lisää »

Halogeeni

Halogeeneja: kloori, bromi ja jodi. Halogeenit ovat jaksollisen järjestelmän 17.

Uusi!!: Alkeenit ja Halogeeni · Katso lisää »

Hapetus-pelkistysreaktio

Hapetus-pelkistysreaktio (redox-reaktio) on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle.

Uusi!!: Alkeenit ja Hapetus-pelkistysreaktio · Katso lisää »

Happi

Nestemäistä happea Happi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on O, järjestysluku 8 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Alkeenit ja Happi · Katso lisää »

Happo

Rikkihappo on yksi tunnetuimmista hapoista. Happo on kemiassa aine, joka luovuttaa positiivisia vetyioneja tai joka vastaanottaa elektroniparin.

Uusi!!: Alkeenit ja Happo · Katso lisää »

Hekseeni

1-hekseenin rakenne Hekseeni (C6H12) on kuuden hiiliatomin ja kahdentoista vetyatomin muodostama kemiallinen yhdiste, jossa on joidenkin hiiliatomien välillä oltava yksi kovalenttinen kaksoissidos.

Uusi!!: Alkeenit ja Hekseeni · Katso lisää »

Hepteeni

Hepteeni (C7H14) on seitsemän hiiliatomin ja neljäntoista vetyatomin muodostama yhdiste, jossa on joidenkin kahden hiiliatomin välillä kaksoissidos.

Uusi!!: Alkeenit ja Hepteeni · Katso lisää »

Hiili

Hiili on yleinen epämetallinen alkuaine, jolla on myös useita allotrooppisia muotoja.

Uusi!!: Alkeenit ja Hiili · Katso lisää »

Hiilivedyt

Maaöljy on erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä.

Uusi!!: Alkeenit ja Hiilivedyt · Katso lisää »

Hydrataatio

Hydrataatio (engl. hydration) on additioreaktio, jossa molekyyliin liitetään vettä.

Uusi!!: Alkeenit ja Hydrataatio · Katso lisää »

Hydraus

Maleiinihapon hydraus Hydraus (vedytys) on kemiallinen reaktio, jossa molekyylin tyydyttymättömiin kaksois- tai kolmoissidoksiin liittyy vetyä (H2).

Uusi!!: Alkeenit ja Hydraus · Katso lisää »

Hydroksidi

Hydroksidi Hydroksidi-ioni on vedyn ja hapen muodostama anioni, OH-, jonka varaus on -1.

Uusi!!: Alkeenit ja Hydroksidi · Katso lisää »

Hydroksyyli

Hydroksyyliryhmä Hydroksyyli (-OH) on funktionaalinen ryhmä, joka koostuu yksinkertaisella kovalenttisella sidoksella sitoutuneesta vedystä ja hapesta.

Uusi!!: Alkeenit ja Hydroksyyli · Katso lisää »

Hyperkonjugaatio

Hyperkonjugaatio kaksoissidoksen (C.

Uusi!!: Alkeenit ja Hyperkonjugaatio · Katso lisää »

Kaksoissidos

Kaksoissidos on kovalenttinen sidos, jossa kaksi atomia jakaa kaksi elektroniparia.

Uusi!!: Alkeenit ja Kaksoissidos · Katso lisää »

Kaliumpermanganaatti

Vahvasti violettia kaliumpermanganaattiliuosta Kaliumpermanganaatti, KMnO4, on permangaanihapon kaliumsuola.

Uusi!!: Alkeenit ja Kaliumpermanganaatti · Katso lisää »

Karbokationi

Hiiliatomin substituutio vaikuttaa karbokationin stabiilisuuteen. Tertiäärinen karbokationi on stabiilein, primääriset ja metyylikationi ovat pysymättömimpiä Karbokationi (karboniumioni) on orgaaninen kationi, jossa on positiivisesti varautunut eli elektronivajaa hiiliatomi.

Uusi!!: Alkeenit ja Karbokationi · Katso lisää »

Karboksyylihapot

Karboksyylihapon rakenne (R voi olla vety tai orgaaninen ryhmä). Karboksyylihapot ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa funktionaalinen ryhmä on karboksyyliryhmä -COOH.

Uusi!!: Alkeenit ja Karboksyylihapot · Katso lisää »

Kemiallinen kaava

Kemiallinen kaava ilmoittaa kemiallisen yhdisteen koostumuksen eli molekyylin tai kaavayksikön atomit ja niiden määrän.

Uusi!!: Alkeenit ja Kemiallinen kaava · Katso lisää »

Ketonit

Ketonien funktionaalinen ryhmä Ketonit ovat orgaaninen yhdisteryhmä, jonka funktionaalinen- eli toiminnallinen ryhmä on karbonyyliryhmä C.

Uusi!!: Alkeenit ja Ketonit · Katso lisää »

Kloori

Kloori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cl (kreikaksi khloros vaaleanvihreä), järjestysluku 17 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti amu.

Uusi!!: Alkeenit ja Kloori · Katso lisää »

Krakkaus (kemia)

Krakkaus on kemiallinen prosessi, jossa mutkikkaat orgaaniset yhdisteet pilkkoutuvat yksinkertaisemmiksi.

Uusi!!: Alkeenit ja Krakkaus (kemia) · Katso lisää »

Kumeeni

Kumeeni eli isopropyylibentseeni (C9H12) on aromaattinen hiilivety.

Uusi!!: Alkeenit ja Kumeeni · Katso lisää »

Le Châtelier’n periaate

Le Châtelier'n periaate ilmaisee kemiallisen tasapainoreaktion siirtymissuunnan häirittäessä reaktion termodynaamista tasapainotilaa.

Uusi!!: Alkeenit ja Le Châtelier’n periaate · Katso lisää »

Maakaasu

Maakaasusäiliö Maakaasu eli harvemmin luonnonkaasu on tavallisesti lähes kokonaan metaanista (CH4) koostuva kaasu, joka on merkittävä fossiilinen polttoaine asuntojen lämmityksessä ja sähköntuotannossa.

Uusi!!: Alkeenit ja Maakaasu · Katso lisää »

Makromolekyyli

Makromolekyyli on sellainen molekyyli, jolla on joko suhteellisen suuri molekyylimassa tai sellainen rakenne, joka sisältää paljon toistuvia rakenneyksiköitä, joilla on suhteellisen pieni molekyylimassa.

Uusi!!: Alkeenit ja Makromolekyyli · Katso lisää »

Markovnikovin sääntö

Markovnikovin säännön mukaan positiivisesti varautunut reagenssin osa (elektrofiili) liittyy kaksoissidoksen siihen atomiin, jossa on enemmän vetyä, ja negatiivinen reagenssin osa (nukleofiili) vuorostaan siihen hiiliatomiin, jossa on vähemmän vetyä.

Uusi!!: Alkeenit ja Markovnikovin sääntö · Katso lisää »

Noneeni

Noneeni eli 1-noneeni eli nonyleeni (C9H18) on hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Alkeenit ja Noneeni · Katso lisää »

Okteeni

1-okteeni Okteeni on alkeeni, jonka hiilirungon muodostaa kahdeksan hiiliatomia.

Uusi!!: Alkeenit ja Okteeni · Katso lisää »

Otsoni

Otsonimolekyylin (O3) muodostaa kolme happiatomia.

Uusi!!: Alkeenit ja Otsoni · Katso lisää »

Otsonidi

Otsonidi on epävakaa, reaktiivinen moniatominen anioni O3−, joka on johdettu otsonista, tai orgaanisten peroksidien kaltaisista orgaanisista yhdisteistä.

Uusi!!: Alkeenit ja Otsonidi · Katso lisää »

Palladium

Palladium on metallinen alkuaine, jonka järjestysluku on 46, atomimassa 106,42 ja CAS-numero 7440-05-3.

Uusi!!: Alkeenit ja Palladium · Katso lisää »

Penteeni

1-penteenin rakenne. cis-2-penteenin rakenne. trans-2-penteenin rakenne. Penteeni on alkeeneihin kuuluva hiilivety, jossa molekyylin muodostaa 5 hiiliatomia ja 10 vetyatomia.

Uusi!!: Alkeenit ja Penteeni · Katso lisää »

Piisidos

Kaksi p-orbitaalia yhdistyvät ja muodostavat π-sidoksen Piisidos (π-sidos) on toinen kovalenttisessa kaksois- ja kolmoissidoksessa esiintyvistä sidoksista.

Uusi!!: Alkeenit ja Piisidos · Katso lisää »

Platina

Platina on hopeanharmaa jalometalli, joka kuuluu siirtymäalkuaineisiin.

Uusi!!: Alkeenit ja Platina · Katso lisää »

Polyeteeni

Polyeteenistä valmistettu kierrätettävä muovipussi. Polyeteeni (lyhenne PE) eli polyetyleeni on joukko polymeerejä ja niistä valmistettavia vahamaisen läpikuultavia kestomuoveja.

Uusi!!: Alkeenit ja Polyeteeni · Katso lisää »

Polymeeri

Polymeeri on molekyyli, jossa useat (vähintään 50 kpl) pienet molekyylit eli monomeerit ovat liittyneet toisiinsa kemiallisin sidoksin katalyyttien vaikutuksesta prosessissa, jota kutsutaan polymerisaatioksi.

Uusi!!: Alkeenit ja Polymeeri · Katso lisää »

Polypropeeni

Polypropeeni Polypropeenin kierrätysmerkki Polypropeeni (lyhenne PP) on termoplastinen polymeeri, jota valmistetaan propeenista eli propyleenistä (C3H6).

Uusi!!: Alkeenit ja Polypropeeni · Katso lisää »

Propeeni

Propeeni eli propyleeni (C3H6) on orgaaninen yhdiste, jossa on kolme hiiliatomia, kuusi vetyatomia ja yksi kaksoissidos.

Uusi!!: Alkeenit ja Propeeni · Katso lisää »

Propyleenioksidi

Propyleenioksidi kuuluu epoksidien eli oksiraanien aineryhmään ja on heterosyklinen yhdiste.

Uusi!!: Alkeenit ja Propyleenioksidi · Katso lisää »

Rikkihappo

alt.

Uusi!!: Alkeenit ja Rikkihappo · Katso lisää »

Sigmasidos

Kahden atomin välinen sigmasidos Sigmasidos (σ-sidos) on kovalenttinen sidos, joka yhdistää molekyylien atomit toisiinsa.

Uusi!!: Alkeenit ja Sigmasidos · Katso lisää »

Substituentti

Substituentti on orgaanisessa kemiassa atomi tai molekyyli, joka korvaa hiilivetyketjussa vetyatomin.

Uusi!!: Alkeenit ja Substituentti · Katso lisää »

Sykloalkeenit

Sykloalkeenit ovat hiilivetyjä, joissa on hiiliatomeista muodostunut yksi tai useampi rengasrakenne.

Uusi!!: Alkeenit ja Sykloalkeenit · Katso lisää »

Sykloheksaani

Sykloheksaani on kuuden hiiliatomin muodostama rengasrakenteinen sykloalkaani, josta käytetään myös nimiä heksahydrobentseeni ja heksametyleeni.

Uusi!!: Alkeenit ja Sykloheksaani · Katso lisää »

Syklopenteeni

Syklopenteeni (C5H8) on sylkoalkeeneihin kuuluva orgaaninen yhdiste.

Uusi!!: Alkeenit ja Syklopenteeni · Katso lisää »

Typpi

Typpi on alkuaine, joka esiintyy luonnossa kaksiatomisena typpikaasuna, N2.

Uusi!!: Alkeenit ja Typpi · Katso lisää »

Vahva emäs

Vahva emäs on aine, jonka voi tasapainotilassa olettaa neutraloivan hapon täysin.

Uusi!!: Alkeenit ja Vahva emäs · Katso lisää »

Vahva happo

Rikkihappo on vahva happo. Jokainen rikkihappo-molekyyli luovuttaa vetyionin vesiliuoksessa. Vahva happo on happo, jonka vetyionien tuotantoreaktion voidaan olettaa tapahtuvan loppuun asti.

Uusi!!: Alkeenit ja Vahva happo · Katso lisää »

Vapaa elektronipari

veden ja vetykloridin vapaat elektroniparit Vapaa elektronipari eli sitomaton elektronipari on yhdisteissä yhdelle atomille valenssikuorelle lokalisoituneita kemiallisen sidoksen muodostumiseen osallistumattomia elektronipareja.

Uusi!!: Alkeenit ja Vapaa elektronipari · Katso lisää »

Vety

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine.

Uusi!!: Alkeenit ja Vety · Katso lisää »

Vetykloridi

Vetykloridi eli kloorivety (HCl) on Vedyn ja kloorin muodostama epäorgaaninen molekyyliyhdiste, joka kuuluu vetyhalideihin.

Uusi!!: Alkeenit ja Vetykloridi · Katso lisää »

Vinyyli

Vinyyliryhmä Vinyyli on eteenin substituenttinimi tai se voi olla myös orgaaninen yhdiste, joka sisältää vinyyliryhmän.

Uusi!!: Alkeenit ja Vinyyli · Katso lisää »

Vinyyliasetaatti

Vinyyliasetaatin (monomeeri) kemiallinen kaava on C4H6O2 ja rakennekaava CH3COOCH.

Uusi!!: Alkeenit ja Vinyyliasetaatti · Katso lisää »

Vinyylikloridi

Vinyylikloridin (käytetään myös nimiä kloorieteeni, kloorietyleeni sekä lyhenteitä VC ja VCM) molekyylikaava on C2H3Cl ja rakennekaava CH2.

Uusi!!: Alkeenit ja Vinyylikloridi · Katso lisää »

1,2-dikloorietaani

1,2-dikloorietaani, josta käytetään myös nimiä etyleenidikloridi, 1,2-etyleenidikloridi, dikloorietaani (C2H4Cl2) on orgaaninen liuotin, joka normaaliolosuhteissa on olomuodoltaan väritön, jähmeä neste, jolla on tunnusomainen haju.

Uusi!!: Alkeenit ja 1,2-dikloorietaani · Katso lisää »

2-buteeni

Cis-2-buteeni. 2-buteeni on yksinkertaisin alkeeni, jolla on cis-trans-isomeriaa.

Uusi!!: Alkeenit ja 2-buteeni · Katso lisää »

2-propanoli

2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi (IPA) (myös propan-2-oli) kuuluu alkoholien aineryhmään.

Uusi!!: Alkeenit ja 2-propanoli · Katso lisää »

Uudelleenohjaukset tässä:

Alkeeni, Eeni, Olefiini, Olefiinit.

LähteväSaapuvat
Hei! Olemme Facebookissa nyt! »